Vísir - 11.07.1957, Blaðsíða 4

Vísir - 11.07.1957, Blaðsíða 4
VlSIS Fimmtudaginn 11. júlí 1957. WISIH DAGBLA8 .Yiiir kemur út 300 daga á ári, ýmist 8 eða 12 blaðsíður. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hersteinn Pálsson. ¦y Skrifstofur blaðsins eru í Ingólfsstræti 3. Bitstjórnarskrifstofur blaðsins eru opnar frá kl. 8,00—18,00. Aðrar skrifstofur frá kl. 9,00—18.00. Afgreiðsla Ingólfsstræti 3, opin frá kl. 9,00—19,00. Sími 11660 (fimm línur). Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Vísir kostar kr. 20,00 í áskrift á mánuði, kr. 1,50 eintakið í lausasölu. Félagsprentsmiðjan h.f. ,lí Kjör okkar lakari en há- seta, segja stýrimenn. 00B'«"3SSéSB'ff«»S'«B BS'SS VtBBS3Ssés3gft3S3it*é's8«l féiatfs pesB'B'ts. Varhugaverð undanþága. Til skýringar á kröfum yfir- manna á kaupskipaflotanum í yfirstandandi kjaradeilu hefur verið gerður samanburður á kaupi og vinnutíma stýrimanna annars vegar og háseta hins veg- ar. Eitt dæmi úr þessum saman- burði fer hér á eftir. Er miðað við eins mánaðar tímabil og reiknað út, hvað mikið hvor að- ili fj'rir sig ber úr býtum. Önn- ur dæmi um sataanburð á laun- •um háseta og yfirmanna eru hliðstæð og jafngild. Samanbwrður á vinnutima og kaupi háseta og 2. stýri- manns á millilandaskipi í 5. fl. í Evrópusiglingum miðað við 18 daga á sjó, 4 daga í Reykjavik og 8 daga i erlend- um höfnum. A. Kaup. Háseti: Stýrimaður: Nokkur undanfarin ár hafa fáeinir bátar frá Eyrarbakka og Stokkseyri stundað hum- arveiðar um skeið að sumr- inu, og hefir afli þeirra ver- ið frystur og seldur vestaa hafs, þar sem skelfiskur all- ur er í háu verði, ef gæðin eru yfir vissu marki. Hefir afli bátanna verið misjafn, en ekkert hefir um það verið rætt, að hann hafi ekki verið fyrst og fremst humar. Hinsvegar munu Vestmannaeyjabátar hafa fengið svipaða undanþágu — til að nota botnvörpu í land- helgi — undir því yfirskini. að ætlunin væri að veiða humar, en þeir voru fljót- lega sviptir leyfinu, þar sem upp komst, að um ann- að var hugsað en humar. Nú hefir Tíminn greint frá því, að nokkrir tugir báta úr Eyjum stundi veiSar með botnvörpu innan landhelgi og hafi þeir heimild til hum- arveiða, en sannleikurinn muni vera sá, að aflinn sé fyrst og fremst flatfiskur, enda þótt varpan komi s-tundum upp full af bolfiski. Finnst Tímanum þetta hin mesta ósvinna, og bendir líka réttilega á, að þetta geti orðið íslendingum hættulegt þar sem ekki fari hjá því, að útlendingar taki eftir því, hvernig þeir nota sjálfir landhelgina, enda þótt þeir meini öllum öðrum að veiða innan víðari takmarka en áður. Þegar upp komst um það áður, að undanþágur til humar- veiða voru misnotaðar, var tekið fyrir þær, hinum brot- legu bannað að veiða. Eins ætti að fara að nú og láta þá sæta ábyrgð, sem gerzt hafa brotlegir. Tíminn ætti að hafa aðstöðu til að benda ríkisstjórninni á þetta, og bjarga þannig sóma lands-: -manna. Og framvegis ætti að hafa eftirlit með því, áð öllum reglum sé fylgt við veiðar þessar, því að sízt mega landsmenn sjálfir brjóta þær reglur, sem þeir refsa útlendingum strang- lega fyrir að virða að vett- ugi, þegar hinir brotlegu nást. Grunnkaup .......... 1.950.00.................. 2,580.00 Aldursuppbót ........ .................. 150.00 Visitala ..-.............. 1.599.00 .................. 2,238.60 Yfirvinna (10 t. á 19.65) 196.50 ...... (15 t. á 32.76) 491.40 — (90 t. á 28.94) 2.604.60 6-350.10 5.460.00 B. Vinnutími. Háseti:- 18 dagar á sjó .... 144 vinnust. 4 dagar i Rvk..... 16 — 8 dagar i erl. höfn 44 — Yfirv. 50% 50 — 30 dagar 254 vinnust. Stýrim.: 144 vinnust. 32 — 96 — 15 — 287 vinnust. Þörf f yrir þyrilvængju. Fyrir nokkrum árum hafði Slysavarnaféiagið rhikinn hug á að afla.' sér þyril- -vængju, og var slík flugvél fengin til landsins um skeið, enda þótt ekki yrði aí' kaup- um. Komust menn að þeirri niðurstöðu, að slík flugvél mundi ekki koma að gagni, þegar þörfin væri mest, til dæmis: að vetrarlagi, þegar skip lenda helzt í sjávar- • háska, sigla á land éða þess háttar' slys bera að höndum. Það er að vísu rétt, að þessum flugvélum verður ekki beitt í hvaða veðri sem er :— frekar en mörgum öðrum — en hinu er ekki að leyna, að þær mundu geta komið að miklu gagni samt, þyí að slysin verða því miður oftar en í illviðrum skammdegis- ins. Um síðustu helgi fékkst sönnun fyrir því, áð þörf getur verið fyrir slík furðu- tæki að sumarlagi, og víst er, að flutningar á hinum slas- aða manni hefði ekki geng- ið eins greiðlega og raun bar vitni, ef ekki hefði ver- ið hægt að leita til varnar- liðsins, sem þegar í stað lagði til tvær^ þyrilvængjur. Og áð sjálfsögðu mundi slík flug- vél koma að gagni við fleiri flutninga en á sjúkum eða slösuðum. Á einnm mánuði vinnur há- setinn 254 vinnustundir og fær í kaup kr. 6.350.10. Á sama nián- uði vinnur stýrimaður 287 vinnustundir og- fær í kaup kr. 5.460.00. Að meðaltali i'ær hóseti kr. 25.00 fyrir hverja vinnustund, en stýrimaður fær kr. 19.02. Hér er reiknað með hæstu launun? 2. stýrimanns í hæsta flokki. Þótt stýrimaður hafi skilað 4 árum af ævi sinni til útgerðar- innar á lægri launum og hafi að baki langa skólasetu, sem er und irbúningur fyrir starf hans, fær hann samt kr. 5,98 minna á tim- ann en háseti. Vinna stýrimanna reiknuð samkvæmt Dagsbrúnartexta 18 dagar á sjó .......... 154% st. dagv. = kr. 2.894.41 4 dagar í Rvík........ . 20 st. eftirv. = kr. 461.10 8 dagar i erl. höfn..... 12SU st. næt.v. = ,kr. 4.796.55 Matar- og kaffitímar. —------------ kr. 8.152.06 Ef vinnustundir 2. stýrimanns igreiðslur í 6 mánuði hjá skipa- í hæsta flokki eru reiknaðar skv. kaupi Dagsbrúnarverkamanns, ætti hann að hafa kr. 8.152.06 fyrir þessa vinnu, en raunveru- lega fær hann kr. 5.460.00. I dæmi þessu eru allar vinnu- stundir stýrimanns á sjó reikn- deild SlS frá október 1956 til marz 1957. Athygli er vakin á þvi, að greiðslur þessar sýna meiri mun á launum stýrimanna og háseta en útreikningarnir hér að framan. Háseti 2.stýrim. Mism. aðar á dagvinnukaupi, þótt unnið ' Jökulf. 7.230.00 5.113.94 2.116.06 sé á öllum tímum sólarhringsins. ' Helgaf. 6.885.44 5213.62 1.671.82 HvassaJ. 6.315.48 5.027.01 1.288.47 Stýrimannafélags íslands). Til viðbótar við framanritað fylgir hér með yfirlit yfir katíp- Símaskrárletrið ógreinilegt. Símnotandi minntisf litilshátt- ar á símaskrána nýju, hvaðst hafa farið að rýna í hana nú þegar simanúmerunum hafi ver- ið breytt. Hann sagðist ekki kunna við letrið í skránni, fanst það bæði. smátt, en þó sérstaklega óskýrt og of grátt. Hann sagði að það gæti skeð að maður vendist þessu þegar fram í sækti, en taldi þó að þarna hefði mátt betur gera. Heillaskeytin. Eitt fanst honum þó til bóta umfram það sem áður hefði ver- ið og það eru litprentuðu blöðin með heillaskeytunum og Reykja- víkur uppdrættinum fremst í bókinni. Það væri mikill munur að geta valið um skeyti til vina og kunningja sinna og senda þá gerð þeirra sem manni líkaði bezt, og teldi smekklegust eða fallegust. Uppdrátturinn til þæginda. Og hvað uppdrættinum að bænum áhrærði taldi hann mjög gott að fá slikan uppdrátt, ekki aðeins vegna skiptingu póst- og símasvæða og merkingu póst- kassa, heldur og líka til almennr- ar glöggvunar á helztu götunum i bænum. Jafnvel Reykvíkingar. eru ókunnugir innan bæjarmark- anna vegna sifelldra nýbygginga og nýrra gatnagerða og gatna- heita. Þess vegna er kærkomið að fá jafn glöggan og einfaldan uppdrátt með nöfnum helztu gatna. Kortleggja þarf bruna- boða. Vegna þess að umrætt kort gefur til kynna alla póstkassa í bænum minnir það á, að búa þyrfti til allsherjarkort af bæn- um, ekki stórt en handhsegt, þar sem m.a. væri sýnd staðsetning allra brunaboða í bænum. Þáð er nauðsynlegt að geta í flíti glöggvað sig á hvar næsti bruna- boði er, ef eldsvoða ber að hönd- um t.d. að nóttu og ekki er sími fyrir hendi. Margt annað, sem almenningi mætti koma að notum mætti sýna á þessum uppdrætti, þ.á.m. benzínsölur, almenningsgarða, barnaleikvelli o.þ.h. (Frá samninganefnd Nýr þáttur sjiíkraflugs? Þegar þ.etta síðasta atvik er haft í huga, munu va'falaust margir spyrja, hvort ekki sé - í raunihni rétt, að íslending- ar — eða til dæmis Slysa- varnafélagið -— eignist svo ¦ hentiiga flugvél, er getur lent að kalla hvar sem er. Það ér staðreynd, að íslend- ingar ferðast æ meira um land sitt eftir því sem bíla- eign þeirra vexs óg það er einnig staðrevnd, að slysin r^ íaxa mjög i yöxt með aukinni bílaeign og aukihni umferð. Það er því hætt við, 'að slys- um fari enn fjölgandi og' líð"asal hásk°ólan-s ^ 2 getur oft reynzt erfitt a'ð qu Stúdentaskákmét hefst í dag. I^ÍBfstir pntÉtahvBttin íubbbsub #«#»#> 99Sáifa'xtt'*- í tftvB'. - ar eru þessar: Austur-Þjóð- í verjar, Bandaríkjamenn, Bret- koma slösuðum til hjálpar S4íA,.a Fjórða alþjóðaskákmót stúd cnta hófst hér í Reykjavík dag, eins og Vísir hefur þegar ar, Búlgarar, Danir, Equador- skýrt frá, og var það sett í há menn, Finnar, íslendingar, e. h. af Mongólar, Rúmenar, Rús'sar, nnari Thoroddsen borgar- Svíar, Tékkar og Ungverjar. Ástralíumaðurinn Levv Ho- ad vai-ð héimsmeistai-i í tennis í Wimbledon í sl. viku. Hann er fyrst maður í 19 ár, «r vinnur titilinn tvö ár í röð. Skipstjórinn á Mayflower II vestur um haf, Allan Villers, býr nú í gistihúsi í Nevv York, Mayflovver Hotel! Elisabet drattningarmóðir er á ferðalagi um Norður- Rodesíu og. Nyasaland og skoðaði í gær koparnámu, hina mestu í Bretaveldi. án slíks tækis sem þyril- i Fjórtán þjóðir munu senda Flestir þátttakenda komu til vængju. Um þessar mundir þátttakendui. tn keppmnnar, og ^^^ síðdegis<-i gær með er hægt að leita til varnar- liðsins,->er ætíð bregzt drengi- lega við, þegar. það er beðið, liðveizlu, en engum kemúri til hugar, að það verði hér um alte' framtíð, og ókkur Jkaniv að bregðíi illa við. eiii-i verður í þeim hópi margt val- inkunnara skákmanna. Þjóðirn hvern tima í framtíðinni, þegar gott gæti verið að grípa til þyrilvængju, en enginn íjiíkur- farkostur þátil, . .,. ..Sólíaxa", en samtals koma hingað um 70 útlendingar vegna keppninnar og. búa þeir i Sjómannaslíólanum og borða þar. - •¦ • Skákkeppnin mun, fara íram í Gagnfræ.ðaskóla. Auskui'híejar og verður teflt þar daglega milli kl. 19—24, nema laugar- daga, þá milli 14 og 19 e. h. Bið skákir verða tefldar milli kl. 14 og 16 á daginn nema laugar- Fyrsta umferðin verður tefld í kvöld. Framkvænidástjóri mótsins ' er..Gré tar-^m4v1^oa;:i.tud«4ui»,

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.