Vísir - 20.07.1957, Blaðsíða 3

Vísir - 20.07.1957, Blaðsíða 3
Laugardaginn 13. júlí 1957 ¥ÍSIB Hollusta og heilbrigði n Bóíuefni fundið gegn hvííbSæði, sem er tegund bfóðkrabba. Merkar í'aimsóknir við stofnun vesían hafs. Tilkymit hefur verið í Chi- um, sem mynda vatnssýkisæxli, cago að unnið sé að rannsckii- j (eða ascites-tumor), í mýs af um á mjög haldgóðu bóluefni sama ættbálki. Frurhurhar voru gegn hvítblæði í spendýrum, teknar úr músum af öðrum ætt- eða leukemia, sem er ein teg- und blóðkrabba. Þetta var ein helzta nýjungin í krabbameinsrannsóknum, sem skýrt var frá á fundi krabba- meinsrannsóknafélags Banda- ríkjanna nýverið. Það var dr. Charlotte Friend frá Sloan-Kettering-stofnun- inni, sem skýrði frá þessu merkilega bóluefni. I því eru vírusar, sem drepnir hafa verið í formalínupplausn, og við til- raunir kom í ljós, að það gerði mýs ónæmar fyrir hvítblæði í 80% tilfellum. Dr. Friend skýrði svo frá, að hún hefði gefið músunum þrjár sprautur af bóluefninu með viku millibili meðan á tilraun- unum stóð. Síðan var lifandi bálki. Eitlafrumur úr kviðar- holshimnu þessara músa, sem ónæmi hafði verið myndað í, voru settar í tilraunaglas ásamt nýjum vatnssýkisæxlisfrumum (ascites-tumor cells). Eitla- frumurnar umkringdu hinar nýju æxlafrumur, og innan klukkustundar höfðu þær venju lega unnið bug á þeim. Eitla- frumur úr músum, sem ekkert ónæmi höfðu, sýndu enga við- leitni til þess að eyða æxlun- um. Tilraunir með rottur. Rannsóknir dr. Toolans fólust m.a. í því, að krabbameins- frumum úr mönnum var spraut að í rottur. Viku síðar var vírusum sprautað í þær. Kom'nýJum krabbameinsfrumum úr þá í ljós, að urh 4/5 hluti þeirra !mönnum blandað> samán við var ónæmur fyrir þeim, jafn vel fjórum vikum setninguna. eftir bólu- ! blóð og eitlavefi úr þessum dýr- um og þessari blöndu síðan sprautað í aðrar rottur. Ónæmi framkallað. Dr. Friend hafði áður komizt að raun um, að aðeins 1/5 hluti heilbrigðra músa lifði, þegar sprautað var í þær þessum hvítblæðivírus (sém tekinn var ¦úr milti á músum, er sýktar voru af hvítblæði). En 9 af hverjum 10, sem eftir lifðu, voru eftirleiðis ónæmar fyrir þessum vírus. Til þess að ganga úr skugga um, að þetta ónæmj væri fram- kallað en ekki meðfætt, bólu- setti hún kanínur með hvít- blæðivírus úr mús til þess að sjá,. hvort' móteitur myndaðist í blóðinu (anti-virus serum). Þegar blóðvökva úr kanínun- um var blandað saman við sömu tegund vírusa og sprautað í heilbrigðar mýs, sýktust aðeins 5% af þessum músum af hvit- blæði, en 80% af þeim, sem tilraunirnar höfðu verið gerðar á, dóu. Af þessu leiddi, að farið var að framleiða bóluefni með dauðum vírusum og var þannig hægt að framkalla ónæmi beint. Eitlafrumustarfsemi. Fleiri læknar gáfu og skýrsl- ur um rannsóknir sínar á ó- næmi fyrir krabbameini. Þar á meðal var dr. James M. Weaver frá Krabbameinsstofn- un ríkisins. Fjallaði frásögn hans aðallega um hæfileika eitlafrumna (lymphocytes) í dýrum, sem hafa ónæmi í lík- amanum fyrir krabbameini, til þess að eyða æxlum (anti-tum- or activity). Þá talað'i dr. Hel- enS W. Toolon frá Sloan- Kett- ering-stofnuninni um svipaða starfsemi hjá mismunandi teg- undum af reticulo-endothelial frumum (en það eru frumur svipaðar hvítum blóðkornum). • Dr. Weaver sprautaði frum- Síðan rafeindasmásjár hafa verið teknar í notkun, hefur verið unnt að skoða enn minni agnir en áður, og kemur þetta bæði að góðum notum í læknavísindum og allskonar iðnaði, þar sem miklar kröfur eru gerðar á öllum sviðum. Myndin hér að ofan cr af nýrri, enskri rafeindasmásjá, sem nýlega cr farið að nota, en hún getur stækkað allt að 100,000 sinnum. líkamsstarfsemi, er miðaði að því að eyða æxluiri, hefði verið j komið af stað með frumum, sem' Krabbameinsfrumurnar í rott' teknar eru úr milti, eitlahnút- Unum af þessum tilraunaflokki um I I uxu hvorki né tímguðust. jhálsi) og einnig úr blóðinu Dr. Toolan gat þess, að slíkri thymur-kirtlinum (i nig úr blóðinu. (Medical News). Notar ekki alltaf hnífinn. Brezkur læknfr tekur ekki ætíð botnlanga. Læknar Iiafa yfirteitt lítið svo á, að þég-ar þrátt botnlangabólgu kast tekur niann, sé ekki um annað að ræða en uppskurð án taíar. Mörgum hefur þó dottið í hug að reynandi væri að sjá hvort lyf (antibiotic) gætu komið hér jað haldi, en fáir hafa þorað að gera slikar tilraunir. í British Medical Journal skýr 1 ir skurðlæknirinn Eric Coldrey nú svó; frá, að hann hafi gert slikar tilraunir 137 sinnum í Roherham sjúkrahúsinu í Yorks- hire og hafi aðeins einn hinna 137 sjúklinga, sem fengu brátt botnlangabólgukast, látlst, en það var 78 ára gamall maður, sem fékk lungnabólgu og dó úr henni. ¦ Cpldrey læknir hef ur skipt sjúklingum sinum í tvo flokka, þá sem lagðir eru inn á sjúkra- húsið innan 24 tima frá því- að kastið byrjaði og hina, sem lagð- ir eru inn siðar. Þá, sem lagðir Til þess að lina þjáningarnar gefur hann meperidine eða mor- fín. Suma þessa sjúklinga sker hann upp seinna, Jiegar dregið hefur úr bólgunni og er upp- skurðurinn þá ekki eins hættu- legur og þeir hressast fljótar en ef þeir hefðu yerið skornir'upp meðan á kastinu stóð. Ef sjúk- lingarnir þjást samtímis af öðr- um sjúkdómum svo sem bron- chitis, inflúensu eða ef um van- færar konur er að ræða, reynir hann að forðast uppskurð í lehgstu lög. Þá er mikilvægt að geta frestað uppskurði með því að nota lyflækningar, ef sjúkl- ingurinn er f.iarri sjúkrahúsi og hjálp er ekki við hendina eða um borð i skipum. Coldr.ey lækn- ir er jáfnvel farinn að efast um, að rétt sé að gripa til uppskurð- ar strax, þótt s.iúklingurinn komi undir læknishendur innan 24 tima frá því. að hann kenndi | meinsins. inn kjark í konuna og hvetur hana til að hjálpa til með því að taka á öllum kröfum til að þrýsta barninu niður. „Margar konur vita það ekki hvernig þær geta hjálpað til í þessu til- liti," segir læknirinn. „Yður kennir ekkert til?" spyr hann. „Alls ekki," svarar konan, ,,en þetta er dálítið erfitt, ég er orð- in þreytt, en það er bezt að herða sig og halda áfram." Þegar höfuð kemur í ljós, spyr móðirin hvort það sé drengur eða telpa. „Það sé ég nú ekki enn," segir læknirinn, . •en skömmu síðar berst fyrsti grátur hins unga Davíðs Usills um herberið og maður heyrir hina ungu móður fagna syni sínum. Fæðing á gramnuti Slík plata hefur verið gefin út í Englandi. Frú DiIIon Usill, 31 árs gömul, og hljóðneminn tók upp. , dökkhærð kona, átti von á Platsn hefst á því að dr.l fyrsta barni sínu og var nú lögzt Read skýrir frá því, að frú Us- I á sæng. ill sé nú s& fá fyrstu hrlðirnar Hún ætlsði að eiga bárnið og síðan lýsir hann öiium að-' heima. Hjá henni og til aðstoð- draganda fæðingarinnar.',,Hún ar . við fæ'íinguna var dr. liggur á hægri hliðinni og læt- Aðalfundur Oháða safnaoarins. Kirkjub^gging ltans gcngur vel. Aðalfiuulur Óháða safnadarins var haldinn i Rvík. nýlega. Söfn- uðurmn á kirkju i smiðum og genffur kirk.jubygg:íngin vel. Á aðalfundi minntist sóknar- presturinn, Emil Björnsson, lát- inna félagsmanna, en formaður safnaðarins, Andrés Andrésson klæðskerameistari, sagði frá safnaðarstarfinu á liðnu ári, sem hann kvað hið merkasta í sögu safnaðarins vegna hafinnar kirkjusmíði, er gengið hafi óvenjuvel. Vonast efaö kirkjan verði fokheld fyrir haústið.,-- Þegar hefur verið sagt hér i blaðinu frá skuldabréfaláni, sem boðíð hefur verið út vegna kirkjubyggingarinnar. — Kona úr Kvenfélaginu, Margrét Hall- dórsdóttir, hefur safnað innan safnaðarins fé fil kauþa á stólum i kirkjuna og afhent af þessu fé 10 þúsund krónur til kirkjubygg- ingasjóðs í þessu skyni. Gjaldkeri safnaðarins, Sigurðsson kennari, las reikninga, er síðan voru þyl.kt'r. Andrés Andrésson, sem veriS hefur formaður írá upphafi var einróma endurkjörinn formaður, dg endurkjörin voru Ingibjörg c ísaksdóttir og Sigurjón Guð- mundsson. Fundurinn var fjölsóttur og ríkti mikill áhugi. Bogi upp sam- Grantly Dick Read, sem er þekktur brautryojandi fyrir rannsóknir sínar á barnsfæð- ur fara vel um sig, eins og henni hefur verið kennt," segir doktorinn. Það heyrist í tíðum ingum og tilraunir, sem beinast andardrætti konunnar og eftir í þá átt að kona ,.fæði eðlilega", því sem líður verður styttra á e. án þess að þola miklar milli og loks koma hríðirnar á eru inn innan 24 tíma og virðast Þ- 'kvalir og þurfa að fá deyfilyf þriggja mínútna fresti. Þess á ættu að þola vel uppskurð, sker hann upp strax og fylgir í því efni hinni viðteknu venju. Við hina, sem síðar komu og virð- ast ekki munu þolo vel upp- skurð, reynir hann lyflækning- ar. Hann lætur þá hvilast i rúm- inu í þeim stellingum, sem þeim finnst þægilegastar, gefur þeim ekkert að borða og aðeins vatn að drekka, en á sex tíma fresti fá þeir penicillin innspýting ¦250.000 einingar, ög .ef um mjög alvarlegt tilfelli er að ræða gef- ur hann einnig lyf svo sem sulfa. milli má heyra í hjartslætti barnsins því ^hljóðneminn hef- ur yerið settur í sambandi við hlustunartæki læknisins, sem fylgist með hjartaslögum til að lina þjáningarnar og draga úr hræðslunni. Eins og tíðkazt, þegar um þjáningarlausar fæðingar á að vera að ræða, var . faðirinn einnig viðstaddur til ,að róa barnsins. „Þetta er ágætt," segir konuna og tala í hana kjark, en læknirinn, } ,,eitthundrað og auk þess sá hann um stálþráð- 'fjörutíu kröftug slög". Frú.Usill artæki, þar sem taka átti upp kvartar um að hún sé svöng. öll hljóð, sem konan gaf frá' „Mig langar í hunang," segir sér. Þetta stóð yfir í 12 tímá og hún, og henni er ekki neitað um nú er búið að gefa út á plötu, það. sem tekur 53 mínútur að leika, I Þegar alveg er komið að því allt það, sem þarna kom fram að barnið fæðist, talar læknir- Rosselfint ætiar að skilja. Koberto Kosselini er nú búinn að talca af skarið — hann er staðráðinn í að skilja við Ingrid Bergman. Hann hefir skýrt blaðamönn- um frá því, að hann ætli að ganga að eiga Indverzku konuna Soriali Das-Gupta, sem hann komst i kynni við- fyrir nokkru og starfaði hjá honum, er hannl vann við kvikmyndatöku á Ind-. landi. Hann sagðist Vera ákveð- inn ' i að leita skilnaðar frá Ingrid Bergman, og honum væri í raúninni sama, hvar þau sett- ust að, nýju hjónin — ástin yrði hvarvetna jafn — heit! 'h ¦t

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.