Vísir - 18.09.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 18.09.1957, Blaðsíða 1
47. árg. Miðvikudaginn 18. september 1957 218. tblé ^Úrskurður1 Hannibals iief- ur etiga síoð a lögum. Á Varðarfundinum í gærkveldi sagði borgarstjóri, að r hvergi væri nokkra heimild a'ð finna í löguni fyrir hinu einstaka frumblaupi félagsmálaráðherra gegn Reykjavíkur- bæ„ „Úrskurður" bans væri lögleysa. Hann befði ekkert vald til þess að fella úr gildi útsvarsaiagningu og fyrir- skipa nýja. Þetta mun vera álit margra béztu lögfræðinga landsins. Það er efcki¦ von að vel fari þegar ríkisstjórn landsius er skipuð mönnum, sem ekki kuiuia betur til stjórnarstarfa en það, að gefa út „úrskurð" sem er brein lögleysa og því bein háðung i opinberu lifi. í»etta er Ijótur blettur á íslenzku stjórnarfari. En nú iiefur útsvarsskráin verið gefin út að nýju, ná- kvæmlega eias «g nefndin hafði gengið frá henni ÁÐUK en „úrskurðurnn" var gefinn út. Og nú verður hinn lögvisi ráðherra að viðurkenna að álagningin sé innan leyfðra takmarka, eins og hún var þegar nefndin gekk endanlega frá henni, fínun dögum áður eri ráðherrann gaf út „úr- skurðinn". Menn spyrja nú: Hvað ætlaði ráðherrann aS leiðrétta? Sjálfur stendur maðurinn franuni fyrir alþjóð sem broslegífígúra/ ér ætiaði að vega aftan að mótstöðumönnuan sínum en skorti dómgrcind til að sjá sína eigin fordæmingu, seiri af verknaðinum hlaut að Íeiða. Lögleysan sem átti að tryg*gja stjórnarflokkunum meiri- hluta við næstu bæjarstjórnarkosningar í Reykjavík, hefur engn áorkað öðru en því, að opinbera aumingjaskap eins ráðherra, sem ekki cr fær um 'éSS hafa stjórnarstörf á hendi. Stefnait í Thailandi út á vii og gagnvart SEATO sögi óbreytt. — Kgl. iilskipan am lierlög — í Thaiiandí hefur verið út- Ósigur fyrir varpað konunglegrt tilskipan, Bandaríkin? Varðarfundurinn í gærkvöldi: góéfr Reykvíkiagar munu enii sem fyrr sæúast gsp rangsleitní rauðu flokkanna og stydja SjáffstæBssfiokkfnn. . Landsmáiafélagið Vörður efndi til fundar um „úrskurð'* félagsmálaráðherra i útsvarsmálinu í gærkvöldi og var Sjálí- stæðishúsið þétt setið áheyrendum, sem gerðu mjög .g&S&xti j.roniað máli ræðunianna, beirra Grmnars Thoroddsen, Gutt- orms Erlendssonar og Ólafs Thors, er með traustum rökum hrundu ofsckn félagsmálaráðherra gegn bæjarfélaginu. ðf a serii einnig var undirrituð af Tanorata, höfuðleiðtoga «' bylt- ingunni. Tanarota markálkur hefur einnig flutt útvarpsraeðu og sagði hann, að nauðsynlegt hefði verið að landher, flugher og floti tækju stjórn landsins í sínar hendur, til þess að forða þjóðinni frá þrengingum, sem yfir henni vofðu, ef Songgram- stjórnin hefði verið áfram við vold. Marskálkurinn hvatti menn til þess að gæta stillingar og bað menn taka upp venjuleg viðskipti af nýju. Thailand og Seato. Tekið er fram af hinum nýju valdhöfum, að afstaðan til Suðaustur-Asiu bandalags- ins sé óbreýtt, og sömuleiðis utanríkisstefnan. — Fulltrúar | SEATO eru einmitt um þessar mundir að koma til Bangkok til þess að sitja þar ráðsteínu bandalagsins. í Washington hefur tals- En er það, sem gerst hefur, þfátt fyrir yfirlýsingu um ó- breytta stefnu, ósigur fyrir Baridaríkin? Sú skoðun kemur fram í brezkum blöðum, ög er minnt á það, að mjög náið sam- starf hafi verið milli stjórnar Songgrams og Bandaríkja- stjórnar. Þá er bent á, að sitt- hvað stangist á í yfirlýsingum hinna nýju valdhafa og hyggi- legast að bíða og sjá hverjar efndirnar verði á hinum hátíð- legu yfirlýsingum þeirra. S'Aistliðinn laúgardag' vaf kjamorkuspreng.ja sprengd neð- anjarðar í Nevada. Sprengingin verður ef til vill til pess að veita' mönnum \itneskiu Uni l>á rxiðsútu hversu þykk jarðskorp- an cr Off þá s^rstaklega á Col- oradoslettunni. Sprejigjunni var komið íyrir í jarðgongum, sem grafin vóru 3000 fet lárétt inn i fjall SOO fet undh yfirborði jarð- ar á tilraunasvæði fyrir kjarn- orkuprófanir í Nevada.- Styrkleiki sprengjunnar er sagður helmingi minni en Hir- oshima sprengjunnar. Og til þess að fá vitneskju um eðli. jarðkjamans þyrfti þrisvar sinn- um sterkari sprengju að áliti prófessor Bullens, fofseta al- þjóðafélags jarðeðlisfræðinga og jarðskjálftafræðinga. Þetta er í fyrsta sinn svo vitað sé að kjarnorkusprengja er sprengd neðanjarðar. Ef sprengjan væri stærri er óttast að hún myndi þeyta of miklu af geislavirku efni upp í loftið. Cimnar Thoroddstín, borgar- stJQri'tok íyrstur tíl máls og gerði í upphafi ræðu sinnar mjös skýra greín fyrir þyðingu útsvaranna fyrir aíkomu bæjar- | ins og taldi upp þær helztu fram- kvæmdir, sem þeim er varið til. Sömuleiðis upplýsti iiann að hrein eign bæjarins, sem verið hefði 204 millj. kr. i árslok 1952 hefði um síðustu áramót verið kominn upp í 355 mihj. kr. og: þnnig aukizt .um 150 roillji kr. á aðeins f jórtun áruni. Mætti þyi líkja bæjarfélaginu við fyrirtæki i góðum og öruggum vexti og þróun,- sem þó skorti rekstrarfé eins og fleiri aðila nú í dag. Að svo mæltu rakti borgar- stjóri margvíslegai- sparnaðar- Rússaþotan gisti Ke£lavik. Rússneska farþegaþotan, sem hefur flogið tvívegls vestur 'yfir haf um London og Kef lavík vai' í nótt i Keflavik og fór þaðou kl. 6,30 áleiðis tll Lunúha. Þetta var ekki samkvæmt á- ætlun, þvi "að ráðgert var að halda fluginu áfram efíir skamma dvöl, en að þvi er sagt var i brezka útvarpinu í morgun, var úskað eftir því i Lontíon, að flugvélin lenti þar ekki að næt rnaður utanríkisráðuneytisins urlagi, vegna hávaðans af henni, lýst ánægju sinni yfir, að allt én nokkrar urrikvartanif bárust véfðí óbreytt út á við og gagn- um háváðánn, er 3iún lenti'þar' á' vart SEAÍO. ' dögunum. ^Kosningabomba^ Ollenhauers. I>egar leið að kosningadegin- um í V. !•., eða í fyrri viku, ng jafnaðarmenn þóttust sjá fyrir sigur Adenauers, tóku }>eh- sisr til og l»jHg:gu til kosnmgabombu" þ. e. sökuðu Bonnstjórnina um stórkostlega misnotkun ahnenn- ingsfjár. Það var Ollenhaur sjáifur, sem kom með þessar ásakanir. Hann sagði, að útgjöld Kristilega lýðræðisflokksins í kosningun- um, næmu um 45 millj. kr., og þar af væri aðeins um 1/10 flokksfé. Iðjuhöldar og ýfnis iðn- fyrirtæki hefðu lagt til um helm- inginn til framdráttar flokki Adenauers beint og óbeint, én það sem eftir væri tekið „úr vös- Um skattgreiðenda." Kjöse'hdur V. Þ. vhðist hafá áttsð sig á því þegar-i stað, að; þetta var herbragð, aðgerðir í bæjarrekstrinum og sýndi fram á, hve órökstudd gagnrýni vinstri flokkanna á fjármáiastjóra bæjarins væri. Þvi til enn frekari stuðnings, (taldi hann síðan upp ýmsa þá kostnaðarliði, sem farið hafa hækkandi hin síðustu ár, og gerði grein.fyrir þeim ás'tæðum, sém þár liggja tii grundvallar og ýmist eru skv. beinum laga fyrii-mælum eða á annan hátt nauðsynlegt fyrir veiferð bæjar- búa, m. a. með tilliti til fólks- fjöígunar í bænum, sem kreíst mikilla fjármuna til byggingar skóla, sjúkrahúsa, gatna- og holræsagerðar o. m. fl. Þá gerði i borgarstjóri nokkirrn samanburð j á hækkun rekstrarútgjalda bæj- arins annars vegar og rikisins hins vegar og var niðurstaðan allmjög bænum í hag, sem og samanburður á greiðslum um- fram fjárhagsáætlanir nokkurra undanfai'inna ára, þar sem hin .,snildarlega" fjármálastjórn Ey- steins. Jónssonar, sem svo er nefnd í Tímanum, hefur reynzt langtum lakari en það, sem sama blað nefnir ,,sukk ihaldsins" i Reykjavik. Að þ\i er „úrsku.rð" félagsmála- ráðherra um ógildingu útsvara i Reykjavík snertir, komst bprg- árstjúri svo að orði, aö hann teldi að íhuguðu máli ráðherra bresta . algerlega vald til sliks gerræðis i málefnum bæjarfélags og.vaíri I framkoma hans markleysa. sera I ekki ætti sér minnstu stoð í ís- lenzkmn lögum. Borgarstjór ¦ bejjti siðan á það, að augljóst væri, að ekki vekti fyrh rá'ð- herranum að lækka útsvör gjakl- enda, því útsvarsskráin hefði nú verið lögð fram að nýju með rfá- kvæmlega sömu upphæð og áð- ur, án þess að nokkuð væri víS það að athuga. Það, sem léftt hefði ráðherrann út í þetta íén, og foræði virtist þvi einna hefet vera uridarlegt sambland af of- stæki, grunnhyggni og flumbru- skap, sem reyndár væri einkeim- andi fyrir þennah ráðherra. Ör- sök þessa óhæfuverks væri árt efá fyrst og ffemst kosninga- skjálftinn, því að undanfarin ;'ic hefði engum athugasendum ver- ið hreyft, þó notuð hefði veriíS sama aðferð við niðtiriöfnunina og nú. Þetta fnmihlaup Hannibals Valdimarssonar hefði átt að vera upphafið að herferð glundroða- flokkanna gegn meirihluta bæj- arstjórnarinnar, en vopnið hefði geigað og mundu allir góðir Reykvíkingar nu sem endranár snúast gégn hverskonar ofbeli't og rangsleitni rauðu flokkansi og Starida einhuga saman" í stuðningi sinum við Sjálfstœð;:- flokkinn til sívaxandi menning;'.r og velsældar fyrir bæjarbúa. Næstur tók til máls Guttorm- ur Erlendsson, fnrm. niðurjöía- unarnefndar, og skýrði hann ifá- starfsaðferðum nefndarinnar. er Framh. á 4. síðu. Friðrik Stáhlber Jí í gærkveldi voru tefldar bíð- skákir úr 3. og 4. umferð á stór- móti Taflfélags Reykjavíkur. I 3. umferð urðu úrslit ^su, að Guðm. S. og Gunnar gerði jafntefli, einnig Friðrik hs<* StShlbera". Guðmundur Pájhicir son vann Arinbjörn og Ingi ,<u vann Björn. I 4. umferð urðu úrslit tau, að Ingi R. og Pilnik gerðu. jafu tefli, ehmig ¦ Guðfn. Ág. c;' Stáhlberg, en Friðrik vann .V; - inbjörn og Benkö vann Gv.',.ti. S. n

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.