Alþýðublaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 4
AIf> f 5 n b 1 & 'S i 3 Föstudagur 7. mara 195S' rmmm þmsms HAKBFISKUR hefur svo a«J segja ekki fengwt í verzlnnum í Reykjavík nndanfarna mánu'öi. " Ég tel það ekki, þó aS hægt sé að kaupa haröfiskbita, óharSa, í pokum fyrir xniklu hærra verU eij áffur var á venjulegum harff- físki. Mér er sagt, að stríð standi milli verðlagsstjóra og harðfiskssala um verði'ð á físk iaœtn, harðfiskssalar hafi ekki taiið sér mögulegt að hlýta fyr- ijjmælum verðlagsstjóra og —- &eú. verkfall. ftmv SINNI varð ístríð milli bakara og verðlagsstjóra um werð á kringlum. Bakarar hættu aðframleiða kringlur, en í þess stað fóru þeir að búa til sams- kpnar rriat, en þó með öðru lági, l|ákvæmlega sama. efnið var í ijvbrutveggja. Við þetta vár látið sitja.'Nú kaupir maður hringina, ðífær ékki hagldabrauðið. Þa3 ér allur munurinn. Eins' er m'eð Jta'rðfiskinn og þó öllu verra. -\jSJ'ÖMABÍJÍt ' skrifár: „Mig larigaf til að skrifa þér nokkrar línur í tiléfni þéss að mikið er 86 rætt og rit'að uiri frjálsa verzl tm eða fríverzlun þjóða á milli, b'g datt mér því í hug hvort við" fslendingar ættum ekki fyrst og sfeemst að byrja á þyí að gera y^rzlunina frjálsa innanlands «áður eh við í'ærurn að ræða við erlefMar þjóðir um frjáisa verzl un. Væri æskilegt að Búnaðar- jþirig það sem nú situr, tæki af- stöðu til þeSsa stórmáls og því riæst Alþingi. í því trausti vil é'g leggja nokkrar tillögur fram. ' . VERZLlíN hefuf mikla þýð- ingu fyrir allt f j'ármála- og efna hagslíf þjóöarihnar, og er því ekki sama hvernig hún er, rek- 'in, hvort hún er rekin með hag einstaklmgsins eða voldugra fé- iagssámtaka fyrir augum, •— 'ekki' allrar þjóðarinnar. Ég vil fyrst mínnast á innlendu vérzi- unina, sem gerð var ófrjáls með Harðfiskssalar foafa gert söluverkfall Eru í styrjöM viS verð- lagsstjóra. Sjómaður ber fram tillög- ur um breytipgar á verzl- uiiirini. afurðarsölulöguhmnj e'r alþíngi samþykkti á sínum tíma» \ ög urðu þess valdandi að umráða- réttur bænda yfir afurðum sín- um var tekinn af þeim bg olli mikilli truflun á innahlahdsvið- skiptum og einnig dýrtið I land- inu. .. '. ... ÉCí VÍL.Ieggja ,'til, að afurða- sölulögunuTO. yrði bréytt þanhig: Á hverju hausti, í sláturtíðinni, skal 'halda frjálsan sölumarkáð fyrír íslehzkar afurðír" i öllúm kaupstöðúm og kauptúrium k landinu, þár. sém: sláturhús eru — Tala mar.kaðsdága' faári efth* fólksfjölda og afurðamagní, sehi kæmi í hvern 'stáð.•;•Köstirnir, sem þetta sölufyrirkomulág hefði væri fyrst og fremst þeir, að bændur gætu milliliðalaust selt afurðir sínáf beint til "néyt- enda og fengið jáfnvel hærra verð fyrir þær. eh í gegnUm milliliði auk þess myndu flestir smærri bændur geta selt allar sínar afurðir strax og losnaS við geymslukostnað. Aftur á móti mundu néytendur fá ödýrara kjöt og aðrar afurðir þar sem þeir myndu að mestu leyti losna við milliliðagjaldið, sem ætti að hafa áhrif á vísitöluna til lækk- unar. . ..... Í»A© ATRIÐI afurðasöMag- anna að greiða uppbætur t. d. á útflutt kjöt, sem verkar þannig að útlendingar geta fengið kjöt- ið ódýrara eh við sem búijm í landinu, það er regin hneyksli. Ekki er gott að skilja hvað vak- að hefir fyrir löggjöfunum með þessu. Því að eflaust mætti auka neyzluna og söluha í landinu til muna ef verðið væri lægra. Þetta er bara nokkrar hugleið- ingar uiii hina Innlendu frjálsu verzlun eins og hún er í íram- kvæmd í ársbyrjUh 1&58. /; IIÖMLUENARi 'jseni settar voru að banna mönnum aðpanta sjálfir frá útlöndum ýmsa hluti eftir erlendum vef ðlistuih tel ég stórt spöf aftur á bak. Ög eigi því að afhehia þæf^ þyí áð þæf virðast ekki háfá dregið úr gjald eyriseyðslu þjóðarinhar hémá síður sé. Aðeins skert f'étt aiþýð unnar tE áð káúpá sér góðá og gágnlega hluti híeð sannvirði^ en margur hafði gleði og á- nægju af slíkri yerzlun áður fyr. Vísaégsvó þessum tillögum og ábendingum tií féttra aðiia, iil. úrláushar eða andsvarai eí ekki er fétt með farið." . Háfiiiiés á fioíhmh. Verðlaun Framhald af 12. Æu. menntaráðíhu ' eiga' nú ' sæti þeir: Gunnar GUnnarsson Birgír Kjafán Davíð Steíán'Sson Guðm. G-. HágaJiín' Jóhánnes Norfal Kristján Albertsson Kristmann Guðíhu»dssön Tómas Guðmundssofi ÞofkéM Jóharinéssöfi '; Bóiknietintavérðláún " sem þessi efú alger" nýjtírig á ís- dagana 7. til S2. marz Í95S. TJARNAECAll föstudag 7. marz kl. 20,30 : SVESRIR^KRISTJÁNSSON s Eriridi um Baldvin Einarsson, braut- ' ryðjanda íslenzkrar siál'tfstæ'ðisbaráttu á 19. öld. ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON : Kafli úr nýrri bck. GAMLA BÍÓ sunnudag 9. marz M, 1-1,30: JÓN HELGASON PRÓFESSOR : Fyrirlestur um íslenzk handrit í Brit- ish Museum. * T 3 A R N A R C A F É mánudag 10. marz kl. 20,30 : OA.LLDÖR KILJAN LAXNESS : Férðasaca. • ' ' KVÖLDVAKA AÐ HÓTEL BOEG miðvikudág 12. marz H. 20,30 : KRISTINN E. ÁNDRÉSSON setur sanakomuna. Þassi sfcáld lesa úr verkum sínum : Guðmundur Böðvarsson Halldór Stefánsson Hannes Sigfússon Jóhannes úr Kötluiii Jónas Ámasón Thor Vilhíálmsson EiNSÖNGFR: KRXSTINN HALLSSON. K y n 11 i ,r : JÁKOB BÉNEDIXTSSON. Dans til -kl. 1,00. Aðgöngu'mið'ar se-Hdir í Bókabúð Máls og Me'nrdngar, Skólavcrðusfe. arjerseyKjo SACKKJOLAR AÐSKORNIR KJÓLAR NÝ SNIÐ IViARICABU^ KAFNARSTRÆTI 5 lándi, , '00.-- ,'ltá&íkast; riijög víða erlendis. Er^feyhslá fyfir því, þ'áf sérn ¦ §Ék WrUánn efu veitt, að bnu orka injög öfv- áSiá^ á .''éÍBi' b«5tóienrítastarll- seriii, hveti-?. skáld ög rithöf- unda tiOL dáðai Er eí'gi ástæðá til anriafs eh ætla;. en svo véfði eirmicf kér á landi. Sfarfstsræðyr iFlföWháld áf ?. %j55«, læting þésS V=?fkiiáðaf að ioka iátendur honnar inni. Það sýn ist liggja í BÍiitarins eðli að at- hafnafrelsi pi'^staklingsins get- ur ekki éinskorðazt við Kákala þann, séfri í S/Iánudagsbi^ðið ritar og væf i bó nógii illt heíd- ur verðuf. að te'óða Sarria fétt hari'da 'SÍÍurii' te.é. Skefjalauisári rinefaréift éft Rkálriiöid. Þá muri báð og Mýbrévíhi í málí áð taíá um „að MSa svað yíir . . .". Fáráðliiigaí svó sérh fyliiraft ar og sóðar veitust í svaði svín lágií í bví 0» hestar slettu því stundurii, eri ítvo hátt vissi ég engán aSiÍa hairipa jþví riema Kakala að lii| úfn 'á'ð leiða það yfir heíiá hiM. Ég ætla það rangmæii Wé rsm fléitá í biöð- unum méð MM\ Si?M!r8uf Jónsson frá Brún. H, C ílrfiseri ^heim- s^kír lýgóslavfy. KHÖFN,-- % -marz (NTB). ^- H. C. HéK'K forsætis- og ut- ahrftistó^&'éf ra' Dámm«fkHr, fér á morgá'ai tí-' BEiIgíád í opin- bera 'heiaHS':^!;;! £ Í»oði rfkis- stjómar Jógí'slaviu. Eftir aö- formlegtsm' ínóttöbuathöfnum ¦er lokié, mútt .iTansen hitta Tito fors'eta: árd-;-g-*s á þriðjuclaginn og munu p^f r^ða vandamál stjórnmá'a'Tir'é. Á miðvikuáag- inn fer H, C, Hansen ásamt förunaatnm' SÉffiflínii í fcyhnisfer&' lim landi®-. ; fimém V,-Ewépi tadafapiiis Selwyn Lloyd,, uta'nrífeisráð- herra er farina tii ÍEoMSr íil< að sitia þar ráðherr'áifutíÉ-'-'-Vw- Évrópu bandalagsins. Sfiflhir fuhdíhn í Róni fer káhh Sffiam til Manila til »3 sitja þar ra^- herafund 'S.-áu. Asíuibáhdaiags iris (SEATO). ¦ Lííovd ssw'ði við blaðaiöeirá á ifiugvtíiinum, ¦ a#' héiaai- sóknin til Róm mundi gef a láxm um tækifæri til að ræða 'ev- rópsik va>ndamái í da<j á' óforitt ieigári" hátt við starföterfeðtir sína í hihurri aðildáfríkjiim Vestuf-Évrónu baridsiágsiris;. Hánh taldi liklegt, að á> tetíM«5 uni í Róm ýrði rætt ufó ffí- verzlunarmálið, brezká hefiHto í y.-Þýzkalandi ög afvopiiuii- armáiin. . ' ísafjörður Frambald af lf^fmt.' bað, að nú orðið þuffa Muífeýifc- tega að vera til á heiöiilriBi ýai is tæki, seim áður vörii ffigæíi eða óþekkt. íillögumenn gera sér l|óst> að upphæð sú. sem lagt er t-il að tekin verði inn á f járhagsá- ætluri þessa árs, hrekkur ekki langt, en hún á aðems að véfá byrjunih. Gera verður ráð fyrir áfrámhaldaridi fra'ihlögttiri £ sjóðinn í nokkur ár bangað til innborganir verða það miklar, að þær dugi til þess að full- nægia eftirspurn eftir lanum ur sjóðnum, eða þar til ákvéfSinni uppíhæð er náð, t. d. 1 mií'fjórs króna. . M má einnis á það bshda að dýfíáðin og érfiðiéikarnir á' því fvrir nvgifta að ko-mast yfir húsnæði og annað, sem þarí til heimil;tsstófriuriafj getur háft £ för mð^ sép vaxand lausun^, siem æskile.ct.pr fvrir bæiarfé- lae'ð os bióSíélagið að ¦reynt sé að fvrirbyggja. . Með betta í husa 'er. 'ffámáh- rituð tittaga ffam feofih.' Iltit««t«fl l1*i1«t«*ll]«|.Mii»4 **í \ »i»*mMmmm<a*mnmwmw* • SS#) l'IJIIÍIij!.*:,,^,^,,,,, [»«**'i'iii*»<«**a*»»aíJ»flNii*it. •mmm-ammmmmminw ké «««88»«.f».„lli.,'S)Ii|,|11|(Mj|r|í||l!ltlM|iitlslíis^iBí(i ¦ I « .. A mmRWm er sllastl sSfcdagtaf i-l3 mkkh . ¦• '- Áthnglðg Tll árpméU ery efílr í§ 198 ¦ vinningar-- súmiahMMSmé krónur. naiiiiiinuiii)bo„i,,01,u„ .llHo»!ioiuiuiiitaBoaBijai1»ói>!,M„auliö»oini«aaa'aiíi»Baisaii« *»^w«»"«"»"»;i«»»iy»».»y*yéi<í*i*rt*!|M\j»jíi^

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.