Alþýðublaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 9

Alþýðublaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 9
Föstudagur marz 1958 AljþýttmtolaSíS Nanna Egiisd. Björnss Sigurður Björnsson Sigurður B. Markússoi Sigurg. PéturÞorvaldí Sig. Örn Steingrí'mss. Stefán Skúlason Svanhvít Egilsdóttir Þorkeil Sigttrifojarnss. songur söngur fagottleikur . hnéfiðluieikur. f iðluleikúr söngur söngur tónlistafnára Þýzkal. 25000 2500 Þýzka'L 5000 'Bandaf. • Datimörk A.ustuíf. Dannaöffc Austurr. Baiidaf. 4000 2500 .2500 5000 5000 2500 sooo GREINARG'ER©. MsnntaœáiáT^ð íslarids hefur lokið við að' Mbluta styrkjum og iánum til néœsmanna erfend is árið 1958, í tilefni af úthlut- unirini vill Menntaimiálaráð taka frárft: . 'Á fjár oguni 1958, 14. gr. B II. a.. og. 'b., e.ru veittar kr. 875. 000.00 til nlámssstyrkja og kf 400.000.00 til tíárrisMna. Einnig voru veittar sérstáklega á fjár lögum til söng- pg tónlistár- nláms erlendis kr. 70.000.00. í liánasjóði voru til ráð-töfutiar frá fyrra ári kr. .80.000.00. Alls vorti því til úthlutunar náms- styrkja kr. 94S.OÖO.00 og kr 480.000.00 til; námslána. sam- tals kr. 1.435.000.00. '"¦>'..,.. Menntamiálanáði barst að þessu sinni, 331 umsókn iim styrki eSa. Mn. Þar. af, vpru. 190 frá tlámsfólki, sem ,áð\ir^hafði- hlo'tið styrki eða Jlán frá Mennta irjá'aráð', é'ti 141 umsókn barsí um hýja styrki. ., : T ^f'f, dyalarlöndum. skíptast umsæk]'i9ndur. svo seril hér. segir (samsvafaridi'tolur 195? í svig- um): Þýzkálánd 120 (99), Danmörk 80 (90), Svíþióð 26 Í24), Bret- land 21 (24), Bandaríkin 19 (23) Noregur 18 (29), Austurríki 18 (15), Frakkland 13 (20), Spánn 2 (5). önnur lönd 7 (9).' ' Veittir hafa wrið að bessu sinnf styrkir og Mn að fjárhsnð samtals kr. 1.401.000.00. Eftir er fuilnaðarafgreigsla á úmsókti um nokkurra námsrhanria, vegna þess að fuMnsegjandi yitn eskja uti» niáim þeiffá og.próf var ékki fyrir hendi. Að' öðru leytier úthlutun Jokið. ; aNílámslán eru vaxtaiaus með- an á nJá'mi stendur. Afborgánir hefjast þremur árum eftír að prófi er lokið eða námi hætt. Lánin greiðast á 10 árum með ZVi% vöxtum. Lántakendur verða að úbvega tvo ábyrgðar- menri, sem Menntamálaráð tek- ur gilda. Mámsstyrkirnir Pru yfirleitt borgáðir út' erlendis- af sendi- ráðuöi Tslands og í- gjaldeyri divalárlands stvrkbega. Útborg- un s'tyfkja til námBmanna í Austtirríki, á Spáni o. f 1. lönd- um, þar sem ekki eru íslenzk sendíriáð, fsr þó ekki fram er- lendis, heldiir hjá ríkisféhirði.- Reglur þær, sem Menntamála ráð li^fur fylet í ár við úthlut- un líámsstyrkja og ná'mslána, eruþessar:' 1, Styrkir eru fyrst og fremst véittir 'til þess náms eríend-. is,- sém ekki er hægt að stunda 4 íslandi. Þó er yikið fra þ?irri meginreglu þegar sérsalcLega stendui- á, eink- um ef um úrvalsnemendur er.að ræða. 2, Það námstfólk, sem ekki hef- uf.byriað ném erlendis, þeg- af, styrkúthlutunm fer fram, fafr ekkistyrk eða lári. 3, Námsmerifi, sem unnfvlhi sett skilyrði, fá yfirleitt stýrk þegar á fvrsta náms- ári erlenidis. TePji mennta- málafáð uíidirbúnihgsriiénrit uri umsækjenda ekki svara [ tii þess riáirié, sem hariu ¦hýggst leggiá . sfemd á. er stýr'kur þó ekkí véinrif fvff en viðkamandi. he£ur sýnt feæfrii^ í áhxá', ¦ Samt. kr. 43500.00 24.000.00 4. Mámsmerm, serii' fengið hafa styfít einri sintii áðuf fá fullani styrk öðru sinni, nema um stutt nám sé að ræða. Þeir, sem hlotið hafa styrk tví^ar, er í þriðja 'sitiri ætlaðuf. hálfur styrkur og hiálft lán. Þeir, isem þrisv- . ar hatfa hlotið styrk, fá lán. Þair, sem.fifotið;háfa stýfki eða lán fjórum sinnum, fá framJsaldsIáínj ef um mjög langt iaám ef að ræða. Engí iim f æf þ6. styrki eða lán oft ar en sex siimumsamtals. Þeif, .sani: eru;aðéins þrjú ár við náxtLj'M' samtals lí-2 styrk óg; líí2 .iánr Kiám, s^m' tekur ¦ ^tvö ár eða. skerrimri .tíma, er yfirleitt ekki styrkt. Þá, er sérstakar ástæður þykja til. -veitif .¦mienntam'álaráð h\n í uþphafi riáms., : en i viðkom- Hanstein-n Hinriksson FEia>IN gekk veitil Kaup-i'Hröðuuí^hlaupiriokfcaf hefþn^ matíri'aihatfriaf. FMgívélín Var; uðust sjaldan, var það Lka komin-þegar við kotiium þang-; þreytu áð kenna. Við settum að. En-veður versnaði í Berlín. j fyrsta mark. En sm settu Tékk Óg eiftir að við hMðum feeðið j af 8 mörk í röð, vegna smániis- á 2. tírna, fengum við að viti; j taka hjá okkar mönnum. En að flugvölíufiriö í Befiih væri'lh'áílÆIeikuf -endaði 1S:9 íyrir lokaður. Nú var farið að* athug^ j l^kka, möguieika á þvS að k^ast til j ' Það kom í l|os að vöfri okkar Hamborgar um kvöldið ogfara ; vár góð stfax eftif 8 miri., því svo nieð lest þaðári, eri þáti tek-1 ráunveruiega settri þeif aoeitis ur 6 klst. En þegar veðurskeyti barúst uim það, að öruggt iriætti telíast. 8 fnörk etftir að ,okkar vörn var komin é sinn stað. ,ÍCei(„þeif settu alit öf riiörg að flugvélin færi daginn eftir^vmörk úr hfoðufiJi tiþphlaupUm, féllumst við & að gista í-Kh. ;Og.mér .fatiöst,það'hastaflegt. Gistum svo áHótel E-vrópa. Þaf voru fyrirmyndar móttökufi Daginn eftir var svo f óffið til Beríiíiiar. Síðan fafið £ lWtgs- f erðabíl til Mágdiebof gaf. Mitt félag hefur alltaf seit uin ^að bil Vs atf möfkufö þanriíg, inóti Dönum í fyffa ög Þjóð- verjum í faaust. En við Mðuni ekki ripþ nog^ '. aridi. .ufnsækjeridur ge'ta þó ; áít von á styrk síðar, ef nám- ið sækisi vet 5. Styfkir ogián erumishá eít-' ir dVaf.aríönduin og er þá tékið tillit til námskostnað- af.-Mámsmeim lÁmeríku og Syiss fiá kr 800000 á ári, í Frakkiaridi kf. 7.000,00; í Bretlandi, ftalíu og Svíþjóð kr. 6.000.00 og í Danmörku, . Noregi, Austurróki og Þýzka landi kr. 5.00O;O0, „6. Ekki em veittir styrkir til Iþeirra , náriismanna, sem njóta saiabærilegs styrks frá öðrum opinberum' aðilum. 7. Um vefkfeeðistMenta gilda þessaf reglur: Þeir, sem lok- ið .hatfa fyrrihlutaprófi við há'skólann hér, fá styrk í tvö ér' og faá'lft lián þriðja árið. VefMræðisiMentar, sem stunda nám erlendis í némr, - greínum, setii hægt befði v^r ið að Ijúka í fyrrihlutaprófi við verkfræðideildina hér, fá því aðeins styrk strax, að þeir hafi hlotið I. einkunn í stærðífæðigreinum við stúd- entspróf. Aðiir stMentar fá ekki styrk, fyrr en þeir hafa mieð tveggja til þriggja ára nlámi sýnt getu síria við riám ið, þ. e. tekið próf, sem er ihliiSistætt við fyrriMutapróf verkfræðideildarinnar hér. 8. Námsmenri', sem ekki stunda nlám nokkurn veginn aTlt ár- ið, fá að jatfnaði hálfan styrk þá, sem njóta styrks frá öð-r- um opiribemm aðilum, en þó eða• lán. Hið sama gildú' um ekki svo mikils, að rétt byki að fella niður.-msð öllu styrk veitingu til þeirra. 9. Lyfjafræðngar, sem tekið hatfa prcf hér, áðuf en þeir hófu framhaldsnám erlendis, fá styrk fyrra árið og hálfan styrk og hálft 'lán seinna ár- ið. 10. Þegar hjón sækja og bæði teijasi; vef&g' síyrks, fá þau til samans Wz styrk eða lán. 11. Menntamálaráð hefur í byggju að taka up.p þá til- höguti, að veita :lán {¦ "upp- hafi náiris, en styrki síðar, þegar lengra er komið og um sækjandi h°fur sýnt festu við námið og sýnt þykir, að hariti íriuni Ijúká því. Þess er þó ekkí kostur, að breyta þaritiiff t'Í tiema,.áð n'okkfU teyti á éinu árí, safeir þéás hvé; mikiíi itfuti fiárms §? bundínn af fyrri styr'c- og láitwéititigúíoi, Við' úthiuthn Þetta tók langan tíma,. ¦viS.:{tuto;hraða-núna, og erþað skilj urðum að vakna kl. 6 um morp [ aniegt, af því -\nS vofuin þreytt- uninri og yörum á fefðalagl -JtÚ. \ if; Enginn ska| þó halda, að við kl. SVz. Setrting íriotsins 'lofi háfðum.seti 17 morií Ífjá Tékk- fram, kl. 615; Og við áttu^, í tira,ef ekkihefði veriðvel leik- fýrsta leik. Þjóðýefjaf vildU; '*>¦ á kafluiri. I'ékkar vofU mjög gjarnan Mta okkar leik far'.'.¦riátiéegðjx' tiileð síria ffamriií- fram kl. 8 svo við gætum hvílt ] stöðu, eíris ög á st6ð. okkur. Enþaðátti aðtakasión-j Þeír voru mjög fljótir, en varpsmynd af &eteiftgutini g<t skvttur okkar voru fullt eins fyrsta leik, og vildum við þá: iafnsterkáf, é8á jaítivei talsvert taka fvrrí leikinn, etida skiþt* \ betri. Maðúf hafði heyrt Mkna það ekki máli. | rfitíur um Ereet, sem átti að Auðvitað var hvef einacti j ^ta sett mörk úr flestum frí- maður þfeytttif hi'á okkuf efí.'r j Vöstum og vera bezti miaður það að vera svefnlítili 2 tiætuf j FVrópu. Haim skar sig lítið úr. og næstuiri solafhrings ferða- j í>fír af þeim vorti rixiög jafnir. lag. Þetta leit illa út. Og svötiá \ Það var aftuf á móti einn af míeguiri við aldfei ffeista offaf.' ökkar mönnum, sem setti 2 Ferðin er hvort sem er dýr, op" tr6rk úr ffíkasti hjá þeirii, Það sk'ptir ekki íriáli hvort farið er ^amdist þeim. Aftur á móti einum eða tveimuf döguris fvff; m.isheppnuðust 3 vítaköst hjá út og þá þeirn dögiiin fyff heim,! okkuf. Það var sisenat. Kanfiske hafa þeir leikið illa Nýjusfy TÉKKÓSLÓVÆlA —- ÍSLAND 27:17 Við lékum auðvitað ekki einS vel þegar svona stóð á. Eti vlð kómufti á Óvart hvað styrkíeika snertif. Varnarleikaðferð okkíf kom þeim á óvart. En við töri- uðum á hröðu upphlaupunuti? þeirra, þeir settu a. m. k. ÍÖ mörk þamiig. Þetta var þreytu að kenna. i ár hefur ráðið farið riokkuí: inn á þessa baut, að því er varðaf nýjár umsóknif. Er þar fylgt þessum regluœ Þeir, sém hefja tiétti í tungumálum og bókmenrit um hljóta hálfan styrk og há¥t lán á fyrsta ári; N'áms- menti í öðf'um greiniim, sem ekki verða lærðar hér, fá þv? aðeins fuilan styrk strax, a? þeir hafi hlotið I. einkunn Við studentspróf, en aðrir háltfan styrk og háltft Mn. Þeir, sem éru við tiltðiulega stutt nárii, fá aðeins lára. Sú regla, sem Mennamiálaráð tekur upp að nokkru leyti áð bessu sinni, að veita l'án í upp- hafi' náms en styrki síðar á námstímanum, véfðuf á erigan hátt til að draga úr suðningi við bá. sem haldá áfram riátói. Þð skal loks tekið fram, að auk þeirra regiria. seiri að fram an grpinir. var Jafnan reynt aS táká t'llit tií riridifl>uriihgs, ííni- s-»kjenda undir bað nám, er BRÍf htigðnst stiitida, Své ög imÉ m^la, af fýríf l&m- Éíigimi áéfeinirigur Wt? í Mf>nnta!ináÍ9''"íði um íraman- greirida á,öiíUt"uJS,, , \, _ ,í -,';.. iriótí ökkuf, en nmti. skoðun er Framhald á 5. síðu. ¦MANCHBSTEK ' UNITia> sigraði WBA í feikaífepgwitoi-í- gær með 1 marki geg» etlrgifc, Webstef hægri éfhefji sfe«lr'&^.'. markið á síousto míáMvt feil^- ins. Leiíkurinja var g«ysíliar??nr og jafn. Maftchestef tíiiitéd hef uf með þessiím sigfi unnið séf réít tíl áð kepþa í fflndaiawrsiit- utn géga. Fitlhami á Vllla' Paffc 22; mafz. Leiiur" MtecBes<él*,*tíi, og WBA fór frsiíH á Old Traf- fordj vaf i-eikv'ári^iiíiiliíi |(éttsét' imi, áhoí'fentíiií' 1ii6ril: 11» 0 þfe utid Og ca. 2d þuSöjfttí StðSu f^f- ir titau. fKF si^ralSi ÍS i tóitfu'ttna'tt- leiksmótinu í gærfev&ldi me® .38:34 st. í «ns|öe teíSuíft og' skemmtilegu-m teik» SVÍAiR komu Miög á év-ðct á' heimsmeistaramoMnú,í gær. er þeiv tsisrruðu í 4>^lft tefiit. skffe- boSfföngu. ÞaS vora 3© Ijfcundf áh'orféftduf, sént foariiuSait' Wft- um sæitska sipit ttásSáí'Vöru. í öðru sæti. 'NOR»WriBNN sivrntiu Vnt>- veria í HM í hs-n.«llr*i'at;{1'i'5k í gFprkvöldi m*® 23:21. f ftálféik stóð 13:12. Svía*> STTuðn líani nwð 13:11, í Mlfíeik st&H 8:5. Pó'.veríar sigruðo JégáSlawra með 9:7. í HM ískmattTelk sigrsiStt Kanadamenft S*ía ftiseS 1#:2, Finuar si-^ruðu Nö'f^Titpnt rt?eð 2:1 nst Riúss»r sigruffiu P&lverja ineð 10:1.. Höimenköllenmötið: Svanberg Þórðarsota. miB ÁRLEGA Holmenkollen mót Hefst •miðvikudaginn 12. marz n. k. og lýóur 16. marz. fslenzkir skiðatnenn hafa tekið þátt í þessú tóefkisírióti undan- farin ár og svo mun einni-g verða nú> FJÓRIR ÍSLENDINGAR. Að þessu sinni taka f jórir ís- lérizkif skíðaménri þátt í Hólni- enkollenmótinu og allir í alpa- gfeinumini svöntefndu, þ. e. Svlgi, stérsvigi ög bruni. Skíða- ritennirriif érii: Svátiberg Þórð- arson, lR, Leifur Gíslason^ KR, Mágnúl Guðtóundásönj Akuí- eyfi og Jóhantt Vilbergssoö, Siglufirði, sá síðastnefndi dve!- uf erlendis. Auk keppendanna fer Sigurður Jónssön frá tsa- firði, hann ef gönguriiaður, en keppir ekki. Þeir Magnús og Leifur fara út á eigin kostnað, en Svan- berg er styfktur aí Skíðaráði Eeykjavíkuf. Allir keþþa þeif félágar að sjálfsögfri í m£ni Skíðasambands ísiands. ' I f RÖDKLEIVA OG NOREFJELL. Svigkeppni itiótsins' fer fram í Rödkleiva, en stórsvig 6« brun í Norefjell; Svanb-rg keppti í bruni Holmenkoilenmótsins í fyrra og várð Ú5 i röSinni af 69 keppendum, hann var þó m^ög oheppirin með rásnúmer, féíck nr. 50. isiendingarnir fara utan £ fyrrarrárð, íþróttasiðan óskar þeitii góðratf f fðar os g5ðs áf- atigurs^ eti kpþptiiri verffur hörð> þvi að 'la^Eft>r'síÖ-'ri eins iriafg- ir gððif syða'tii.-nii hpfa ven'ð méð í mötinu í*ip?ti- o-'ztii af- reksm^nn'rn^r frá mót:n" í Bad Gastein verða með, t o. h"!!ms- wé:s*ar;nn í Fvig', Jos1 R'eder fra- Ausfufrík'i beztu tiienn Bándarí'ít^'anna; J^can'nn r^á- ya, Austurríkismaðurinn Leitn- er <i. fl',, f__v.s._ a .__j.__.; ú ^^

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.