Morgunblaðið - 30.05.1923, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 30.05.1923, Blaðsíða 3
/ MORGUNBLAÐIB v í Kaupið: Beauvai's sætu saft. Beauvai's lifrarposteik. Beauvai's niðursoðnu kjötrjetti. Beauvai's grænmeti. LUCANA. Að gefnu tilefni hefir verksmiðjan, er býr til Lueana vindlinga, 'Teofani & Co., beðið Landsverslunina, að auglýsa eftirfarandi ydfctorð: Enska efnarannsóknarstofan Skýrsla um rannsóknir á sýnishorni af > Lucana 66 vindlingum framleiddum af H.f. Teofani & Co. London. Breska efnarannsóknastofan vottar hjer með, að .ofangreindir "vindiingar, ásamt sýnishornum, keyptum í smásölu, hafa verið rannsakað með algerlega fullnægjandi árangri. Vindlingarnir eru búnir til úr hreinum tóbakslaufnm, og reyndust algerlega lausir við skaðleg eða annarleg efni af nokkru tagi. F. C.CABB skrifstofustjóri. f\\\\c, sEm unna jarQrækt og búnaði ættu að verða fjelagar Búnaðarfjelags íslands. Æfitllag «r 10 krónur. Fjelagar fá Búnaðarritið ókeypis. Það er 300—400 tals. hók árlega, sem flytur ritgerðir um jarðyrkju og búnað. Sendið 10 kr. til skrifstofu Búnaðarfjelags íslands, Lækjar- götu 14, og þjer verðið skráður æfifjelagi Búnaðarfjelagsins. S. D. S. M.s. „Canis i€ wðentanlegup hingað seinni hluta vikunnap. Flutn. ingur til útlanda tilkynnist sem fyrst. Nic- Bjarnason. Tinns Jónssonar og Valtýs Guð- xnundssonar og Sigfúsar Blöndals bókavarðar. Ennfremur ritar hann um hina nýju, auknu útgáfu af íslenskri orðabók Geirs T. Zoega og telur hana handhæga, skýra, ódýra, og fullnægja öllum venju- legum kröfum, og þess vegna hent íuga fyrir Dani, sem vilja læra islensku. Eri símfregmr frá frjettaritara Morgunblaðsins. Khöfn, 29. maí. MarkiS einslrisvirði. Frá Hamborg er símað, að út- lend mynt sje nú skráð þannig: Dollar 17.000 mörk, sterlings- pund á 87.000(?) mörk, dönsk króna á 11.500 mörk og austur- rísk króna á 88 mörk. Er markið því orðið lægra en það varð1 lægst í vetur, og stendur næstlægst alls gjaldmiðils í heiminum — rúbl- &n ein minna virði. Bretski flotinn í Svartahafi. Símað er frá Moskva, að enski Miðjarðarhafsflotinn hafi, þrátt fyrir mótmæli Tyrkja, ruðst gegn um Dardanellasund og Bosporus inn í Svartahaf. Samtímis þessu hefir enskt sjóherlið verið sent norður í Hvítahaf. Prakkar safna mörkiun. Símað er frá Parlís, að Frakkar hafi slegið eign sinni á 80 miljón ríkismörk í úthúi ríkisbankans þýska í Essen. FluglösingaaQfEröir. Eitt af >ví marga, sem visindin hafa tekið sjer fyrir hendur að bæta oq: færa í rjettara horf, eru auglýs- ingarnar, eða sem kalla mætti skila- boðin frá manni til mannls, mn það, or vjer höfum aflögu eða oss van- hagar itm. Síðustu tíu árin haí'a vísindamenn, viðsvegar um heim, en þó sjerstak- lega í hinum emskumælandi heimi, endurbætt og lagfært þessi skil&boð' hinar 2 stofur heimilisins (borð maiina á meðal, með sálfræðilegnrn aðferðnm, að dlíku er til að jafna því er áður var. Sá, er vill gera auglýsingu sína svo úr garði, að hrán nái sem best tilgangi sínum, verður að sníða búning hennar eftir því, til hvers hún á mest erindi. pað er til dæmiis öllum vitanlegt, að konur og menn, enda þótt um náin skyldmienni sje að ræða, hugsa 0.5 finna til með sínum hætti hvort. Pví verður sú auglýsing sem flytja á karlmönnum einhverjar fregnir, að vera með öðru sniði, en sú auglýsing, er sjerstakt erindi á við konur einar. Aður fyrri þótti sá semja' bestar auglýsingar, er mestum stóryrðum og skrumi gat hrúgað saman í auglýs- inguna; en nú er sú aðferð með öllu dauðadæmd, enda ekki að ástæðu- lausu; því euda þótt slík auglýsing gæti dregið a^ viðskiftavini í svip, koma m/enn ekki aftur í þann stað, er þeir voru narraðir til, naeð ósönn- um skilaboðum. pær auglýsingar, sem segja ekki of mikið, en sýna fram á með rökum, o3 um verulega góð kjör sje að ræða, eða sanna, að þesisi eða hin vöruteg- und hafi yfirburði yfir annað af líku sniði, eykur traust almennings á viðkomandi auglýsanda, svo að ekki ecnungis hin auglýsta vörutegund verður á hvers manns vörum, heldur og auglýsandinn sjálfur. Eitt af því sem mest er nú notað og það með góðum árangri, í auglýs- ingum, eru allskonar myndir, ýmist af vörunni sjálfri eða hinu og þessu, er eftirtekt vekur, og líklegt er til að fes'fca sig í mynni fólks. J?að er sálfræðileg staðreynd, að mönnum er hægara og ljúfara að muna það, er menn hafa augum litið, þó ekki sje nema á mynd, heldur en hitt, er aðeins er munnlega sagt frá eða á prenti. Til dæmis eru þau áhrif, sem falleg og tignarleg persóna vekur, er hún siegir sjálf frá, 'margföld við það, að heyra sama haft eftir eða lesa það. Hjer á landi er of lítið gjört að því að nota myndir í auglýsingum, sían raunar mun stafa frá því, að erfiðara hefir venið að fá þær teikn- aðar og gerðar hjer, en í öðrum lönd um, þar sem slík list er lengra á veg komin. Enn til maklegs lofs mörgum hjeiiendum auglýsendum, er það mik- ið að færast í vöxt. Fallegar myndir gleðja þá er lita og gera þeim gagn er nota. Sjómannaheimilið. Hvað geruin við fyrir sjómennina? „Þegar maður kemur inn á höfn á ókunnugum stað, þá veit maður hvers virði eitt sjómannaheimili Með þessum orðum færði einn íslenskur sjómaður mjer gjöf til starfs vors, um leið og hann þakk aði fyrir þá hjálp, sem Sjómanna- heimili vort hjer hefði veitt svo mörgum. Vissulega hefir Sjó- mannaheimilið hjer verið mörg- um, bæði innlendum og erlendum sjómönnum til mjög mikils gagns á síðastl. 6 árum. Lestrarstofa vor hefir nú hókasafn með hjer um bil 200 bindum, og þar sem c,?s eru send blöð Hjálpræðishers- ins frá öllum heimsálfum, höfum vjer við trúboðsstarf vort meðal s.iómanna deilt út blöðum á næst- um öllum tungumálum, svo að vjer höfum getað gefið sjómönnunum eitthvað gott að lesa á þeirra eig- in móðurmáli, frá hvaða landi sem þeir hafa verið. Þegar Sjómannaheimilið var vígt árið 1917, sögðu margir þeirra, sem heimsóttu oss þá, að stofa og lestrarstofa) mundu hrátt verða of litlar. Þetta hefir reynst sannmæli, og fyrir aðeins ári síðan var þegar gerð tilraun til að fá hjálp frá vitlöndum, til þess að hægt væri að stækka heimilið, en því miður hafði það engan árangur. Með lítilsháttar breytingu á húsinu má nefnilega bæta 2 her- bergjum við þá herhergjatölu, sem mi er, og fást með þeim hætti 4 snotur og góð herbergi; getur þá hver og einn sjómaður, sem þar kemur, setið, lesið og skrifað; er þá tímanum vel varið, og mun þá ¦vissulega hera mikla ávexti. Þessi hreyting, að viðbættum nauðsyn- legum húsgögnum o. fl. til her- "bergjanna, mundi að líkindum kosta 1200—1500 kr. Það er ekki nein stórvægileg fjárhæð eða ó- framkvæmanlegt áform, sem hjer er um að ræða, en þar eð heimilið hefir hingað tii að eins með naum indum getað borið kostnaðinn við rekstur þess, höfum vjer ekki sjeð oss fært að koma þessu í fram- kvæmd á eigin kostnað. Þar >eð þetta er mjer mjög mik- ið áhugaefni, langar mig til aC biðja góða menn og konur að hjálpa oss til að afla þeirra pen- inga, sem þurfa til 'þess að end- urbæta Sjómannaheimilið' svo, að það geti veitt innlendum og er- lendum sjómönnum, sem hingað koma, meiri þægindi. Ef til vill eru til 12 til 15 menn eða konur, sem hver vildi senda oss 100 kr., eða þá tvöfalt fleiri, sem vildu senda oss 50 kr. hver. í öllum þeim erfiðleikum, sem það hefir kostað að koma upp sjómanna- og gestahæli í morgum sfcærri kauptúnum á íslandi, hefir það verið uppörfun fyrir, mig, að jeg aldrei árangurslaust hefi leit- að hjálpar með eitt eða annað. 1 stórum hafnarbæjum mæta sjó- manninum margskonar freistingar, og gott sjómannaheimili. sem get- ur hjálpað honum að forðast þær, er málefni, sem vert er að styrk,ia. Gjafir til þessa sendist til gjald kera hlaðsins eða til undirritaðs. Meðtakið fyrirfram hjartanlegt þakklæti vort. Fyrir hönd Hjálpræðishersins. S. Grauslund. Sími 720. Fyrirliggjandi: Smupningsolfup, Axelfeiti. Hialtl BjOrnssofl & Ea. Lakjargata 6b. /•¦:.¦ H,F.'. . ETM5KIPARJE1AG ISLANDS ¦'¦ REYKJAVÍK E.s« Gullfoss fer hjeðan sunnudag 10. júní beint til Kaupm.hafnap (um Aalborg) og kemur til Kaup- mannahafnar 16» júní. E.s. Laganfoss fer hjeðan 8. júraí vestur og norður um land (fijóta ferð) til Hull og Leith. í K væ ð i. Eftir Halldór frá Laxnesi. (1920). 1. Jeg geng á strætuan úti og mæti fólki, sem rogast með ýmiskonar byrðkr; ekki einum eða einstökum heldur mæti jeg þús- undum og aftur þúsundnm: mæðrum og meyjum, öldungnm og piltum, og jafnvel ofurlitlum börnum mæti jeg. Og allir sem vetlingi valda rogast með ýmis- konar byrðar. Jeg hefi jatfuvel mætt mönnulm, sem aka slag- hörpuim og stofuborðum! Hvílík endailaus runa af fólki. Og hví- Tík óskiljanleg kynstur af alis- konar höggTum. _ Allir flýta sjer: æða, þjóta, önnum kafnir, hlakk- andi, glaðir, hrosleitir og syngj- '&ndi yfir byrðum sínuim. Aðeins fáir eru grettir og reiðir og hölvandi. , Ailur hinn óhemjuTegi jólaund- irhúningur harna stórhæjarins hefir verið að streitast við að gera mig ær®an, síðustu þrjár H.f. ,Gróiti heldup aðalfund. laugap- daginn þann 21. júlí n. k. W- 5 e. h. á hótel „Hafn- apfjöPdup". ~ Dagskpá samkw. fjelagslSgunum. Stjórnin. Fedora-sápan or hreinasta íeg~ urðarmeSal fyrii; hörundið, því hún ver blettum, frekoh um, hrukkum og rauðum hörunds- lit. Fæst alstaCar. Aðalumihoðsmenn: R. Kjartanason & Co. Laugaveg 17. Reykjavík. Muniö að Mjólkurfjelag Reykjavíkur sendir yður dagiega heim mjólk rjöma, skyr og smjör yður að kostnaðarlauBu. Pantið i sima 1387. vikurnar. En þó keyrir ma þvért bak í dag, á ÞorláksmeSsu. I dag er jólasauðnujm slátrað. Mjer verður hugsað langt aust- ur, langt norður. Land er þar hulið dimmum slcýjum og rís bratt úr sævi. Þar æða frost- hýljir en fólk er þar hjartagott og kyrlátt. Þar býr h\m María litla, sem sagði við mig daginn sem jeg kvaddi: G-ott átt þú, að ferðast í útlönd, því þar er altaf sólskin og þar eru altaf-jól. 2. Siild er í iofti, strætin vot og köTd af krapi. Og alTan guðs- langan daginn hetfir fólk ætt og anaði og hlammað og kjagað og hlaupið og dottið og hlegið og æpt og sungið yfir borðum sínum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.