Morgunblaðið - 08.06.1923, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 08.06.1923, Blaðsíða 4
MORGUNBLABIB ¦*« = Tilkynningar. — = Bjarni J>. JoIuibob, hæstarjettar- málaflutnmgsmaSur, Lækjflrgötu 4. íalsími 1100. — Venjulega heimai kl. 1—2 og 4—5, effir hádegi. --- YiMdfti. - — Jón Laxdal selur og pantar piano og orgei. Orgel í sveitakirkjur til •ýnis í Aðalstræti 8. Divanar, allar gerðir, bestir og 6- dýrastir, Húsgagnaverslnn Reykja- ríkur, Laugaveg 3. Kýtt nautakjöt aí ungu, fæst á- vaít í Herðubrero'. ,;f snjörniini'' selur rúllupylsu á 1 krónu pundíð. Sími 259. Mímir selur besta gosdrykki og •aft. — Sími 280. Húsmæourl BiSjið um Hjartaás- amjörlíkið. p>að er bragðbest og nær- tngarmest. Nýr Lax fæst í Herðubreið. Flestar nauðsynjavörur sem fólk þarfnast áaglega fást nú »g fra»- vegis á Yestuigiífai 35. Sípú 866 — vðrar sendar beim. Karlmanna-regnfrakkar, bláir qg gráir, sjerlega góð tegund; ódýrastir og besíir á Laugavegr 5. G-uðm. B. Vikar. Sími 658. Skjaldhreiðar-konfekt fæst í heild- söla og smásölu. Bílalökk og hjólhestalökk, margir litir í stórum og ismáum dósum, Einnig toppalakk. Daníel Halldórsson, Aðalstræti 11. Nótabátar, nýlegir, til sölu með tilheyrandi spilum. Liggja á Siglu- firða. Upplýsingar í síma 360. Ljettivagnsaktýgi óskast keypt. — Simi 360. Karlmanna-regnkápur eru góðar og ^ídýrar á Laugaveg 5. GuJSm. B. Vik«r. £ími 658. Húsgagnaviður: Mahogi, Eik og Satín í borðum og spæni, fyrirliggj- andi hjá Lofti Sigurðssyni, Lauga- veg 31. -----, = Vinna. —.— — Sjómaður óskast til Austf jarða. — Verður að fara mieð „Esju". TJpp- lýsingar í síma 994. vildi gefa þjóðinni sanna og ná- kvæma skýrslu af störfum sínam á þingi. Sú skýrsla mundi vissu- lega geta sannfært menn um, að þrátt fyrir öll varúðarákvæði, er stjórnarskráin og kosninga'lögin hafa sett við framboð landskjör- inna þingmanna, verður ekki full- komlega sjeð fyrir því, að þang- að slæðist aðrir en til var ætlast. J. J. hefir nú sýnt þjóðinni þinghæfileika sína, en þjóðin fær seimilega ekki rjetta skýrslu af starfi hans, fyr en þingtíðindin koma. Og það er langt þangað til J. J. býður sig næst fram og gefur þjóðinni kost á að dæma raeð atkvæðagreiðslu um starf hans á alþingi, en þrátt fyrir alla hans „alhliða framf arabaráttu", tel jeg vafasamt að hún sækist þá eftir því. Kári. undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum. Með honum fóru Ankerstjerne mynd- tókumaður og Q. R. Hansen leikstjóri. -----------o----------- Asa. (Prá Jámteland 1920.) Eftir Halldór frá Laxnesi. Oifaasmjélkin er komin og verðUr seld bæði ger- ilsneydd og ógerilsneydd í mjólk- urbúðum okkar, og heimkeyrðl bæjarbúum að kostnaðarlausu. — Tryggið yður mjólk í mjólkur- leysinu með því að panta hana strax í síma 1387. Mjólkurfjelag Reýkjavíkur. Nordisk Konditorivareforretniug Köbenhavn, óskar eftir vel þektum lllfHÍI ! bestu tegundir, hefir Viðskiftaskrifstofan verið beð- fn að selja strax, í heildsölu, ódýrt. Simi 1257. Timonox er besta hvíta málningin, sem fáanleg er, hana má nota jafnt úti sem inni. ¦ TIMONOX er hítara og: blæfallegra en besta Zmkhvíta. TIMONOX er hvítapa og blæfallegra en besta Zinkhvíta TIMONOX er haldbetra en besta blýhvíta. TIMONOX er alls staðar að ryðja sjer til rúms, þar sem hún hefir verið reynd. — í smásölu og heildsölu hjá Oaníel Halldór-ssyni, Aðalstræti II. lega verið að rjetta við fjárhag landsins ? J. J. telur sig og Framsóknar- flokkinn hafa viljað rjetta við at- vinnuvegina. Hvað hann. sjálfan snertir, toefir (hann sennilega ver- ið þar að verki, þegar hann einn með skoðanabróður sínum, Jóni Baldvinssyni,, vildi koma í ve^ fyrir, að ísland nyti bestu toll- kjara á fiski á Spáni og í Portú- gal- Hjer befir hann sennilega verið að rjetta við sjávarútveg- inn, sem er aðalatvinnuvegur þjóð erinnar. En Frantsófcnarflokkur- inn fylgdi honum ekki að verki. Fjárhag landsins ætlaði J. J- íh: rjetta við, með því að svifta ríkissjóð að mestu einum stærsta tekjustofnum, tekjur af áfengis- verslun ríkisins. En hjer var hann «nn einsamall, og Framsóknar- flokkurinn fylgdi honum eklki. Já — þingmaðurin vildi halda áfengisbölinu í skefjum. Hann flutti 'víst frumvarp um breyting á sektaákvæðum bannlaganna, þar S5m það mundi bafa tekið hinn seka marga mannsaldra að af- plána þá refsing'u, er hann átti að fá. Sennilega hefir þingmaður- inn ætlað sjer að bæta fangelsis- Dagbók. I. O. O. F. — 105688i/2— II. m. Próf í Háskólanum standa níi yfir. TJndir embættispróf 'í læknisfræði ganga þessir stúdentar: Quðm. öuð- r/iundsson, Jónas Sveinisson, Páll Sig- urðsson. Hafa þeir lokið skriflega prófinxi og að mestu því verklega. Undir emhættispróf í lögfræði gjnga þessir stúdentar: Brynjólfur Árnason, Bergur Jónsson, Guðbrand- ur Isberg, Jón Steingrímsison, Jón TLoroddsen, Sigurður Jónasson, Theo- dór Lindal Efnafræðisprófi í læknadeildinni hafa þessir stúdentar lokið: I. ág. einkunn hlaut Kristján Sveinsson. I'yrstu einkunn hlutu: Lárus Einars- son, G-ísli Pálsson, Ólafur Helgason, Jens Jóhannesson. Aðra betri einkunn hlutu Jón Ndkuiásson og Bjarni Bjarnason frá Geitabergi. Veggfóðun nýkomið. Daniel Halldórsson, Aðalstræti 11. Ása! Hver kynni að segja feg- urstu söguna í heiminum, sögu hinria bláu augna þinna? Mjer, sem var vottur hennar, verður hún' farandsala hjá bökurum og „Kondi- aS eins helg minning um tákn. torum'' á íslandi. þess, sem hreint er og fagurt-' TJmsækjendur skrifi beint viðvíkj- í mörg ár hafa augu þín staðið ^^ öllum upplýsingum og meðmælum. á himni sálar minnar, eins og tvær • ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ bláar stjörnur. Og þessar stjörnurj hafa á ný vísað mjer leið inn í Mómlöndin, og það þegar mest lá við. Þú varst undur Iííb míns Ása. — Jeg skil það trautt enn, að jeg skyldi hafa borið gæfu til að mæta þjer á leið minni, að hinum sjúku augum mínum skyldi leyft að opnast fyrir 'fegurð þinni, sem var voldug eins og eilíf dagsól hins norðlæga vors, hreinleik þín- um, sem átti sjer engan líka, nema döggvartárið á fjólubik- arnum. Undur lífs míns varstu. Þvi jeg hafði gengið um iðgræna skóga og allaufgaða, en jeg sá aðeins visnan í laufunum og rotnan í síofnunum og færi jeg um gróð- ursæl engi, sá jeg þar hvíta sinu og blásin flög. En eins og ilmur- irm. frá jurtum suðursins, fyllir morgunloftið eftir úrga, myrkur- þunga nótt, þannig bar Ijómann frá bláum meyjaraugum þínum ino yfir öræfi sálar minnar. Og þú dansaðir ljettfætt í grasinu og jeg sá blómin hvar þau uxu í sporum þínum. Og síð'an hefi jeg öreiginn, beiningamaðurinn, sem á- svoi oft á lognkyrrum dögum engin brúðkaupsklæði en þráir Símon Pórðarson, settur bæjarfóg-' heyrt sjálfa móðurrödd náttúr- það þó svo innilega að mega sitja vistina, ef hún skyldi lengja svo mjög mannsæfina. En Framsókn- aj-flokkurinn fylgdi J. J. ekki að málum hjer. Það var ekki vitanlegt að1 Fram sóknarflokkurinn ætti neinn þátt í öllum þeim grúa fyrirspurna, sem þingmaðurmn fíutti á þing- iuu, fiestar þess 'eðlis, að hver fermdur unglingur gat svarað sjer þeim sjálfur, enda ókunnugt að nokkur í flokknum væri svo ófróður, að hann þyrfti þeirra með. Aðrar fyrirspnrnir þingm. um dómara og Islandsbanka var flestum ljóst, af hvaða rót voru runnar. Annars væri fylsta ástæða til að skrifa sjerstaklega þingsögu efri deildar frá síðasta þingi. Og mundi þar fróðlegt að athuga framkomu deildarinnar gegn sum- r.m fyrirspurnum, er J. J. flutti. Ymsar þeirra' hefðu als ekki átt að leyfast, því það er sannarlega ekki ætlun stjórnarinnar, að1 leyfa hvaða fyrirspurn, sem einum þing- manni dettur í hug að flytja. Ef svo væri, er 50. gr. stjórnarskrár- iunar algerlega óþörf. Annars væri æskilegt að J. J. litu blómanna á enginu og hjala Manstu kvöldið áður en jeg við rödd eiðlífðanna innan iir fór, að móðir þín, sló strengleik- skóginum. . inn í rökkrinu? Manstu hvernig Ása, eins og stjarnan helga, litla meyjarhöndin þín lá í hönd svo hafa bláu augunþín vísað mjer minni og titraði? Manstu hvernig leið inn í draum tilbeiðslunnar hjartað þitt litla sló það kvöld? og við tærar lindir lífsuppsprett- Þú áttir engu að fórna, nema unnar hefi jeg þótst sitja og jeg'æsku, sakleysi og tárum. Hvílíkt hefi sungið allri veröld lof. ríkidæmi! Mjúk «ins og flos, var Minningin um þig hefir verið þessi litla fannhvíta hönd frá alt- fjársjóður hjarta míns, og hversu ari hreinleikans. Og jag var mað- miklu, sem jeg hefi glatað, hefi, iirinn sem öðlaðist náð til þess jeg þó ve'rið' ríkur eins og ungurjað sjá dýrstu perlu djúpanna brúðgumi, því að ekkert hefir, glitra í sínum eigin lófa um megnað að skerða fjársjóð hjarta augnablik! míns, dýrstu gjöf örlaga minna, I En daginn eftir hjelt jeg- brott minninguna um bláu augun þín, til þess að vitja unnustu minnar Ása. — og vina minna allra í Suður- Fyrir mörgum árum kom jeg í löndum. eii í Vestmannaeyjum, er nýkominn' unnar stíga frá vörum litlu, marg- veitsluna. til bæjarins aftur. Garðar G-íslason stórkaupm. kom heim úr utanlandsför með ,LagarfoS3si' á m'ánudaginn var. Afli á Siglufirði. Símað var í gær frá Akureyri, að þar væri nú góð- ur afli. Jarðarför Einars Viðar kaupmanns fór fram frá dómkirkjunni í gær og var fjölmenn. Sjera Jakob Krist- insson flutt húiskveðju, en í kirkjunni talaði Haraldur prófessor Melsson. „Lagarfoss" fór hjeðan í gærkvöld vestur og norður um land, og fer út frá Seyðisfirði. Um þjóðskipulag heitir nýprentað- ur ritlingur eftir Björn Kristjánsson alþingismann og verður hams nánar nu'nst aíðar. Signe Liljequist hjelt hljómleika í gærkvöld, og var söngskráin ný að nokkru leyti. Viðtökur áheyrenda voru sömu og fyr, eða jafnvel enn innilegri en nokkurntíma áður, og ýmsum þótti, að söngurinn hefði aidrei verið eins laðandi og í gær. Ungfrú Liljequist hefir hljómleika til -ágóða fyrir hjúkrunarfjelagið „Líkn" annað kvöld, og syngur þá ýmislegt nýtt, en á sunnudagskvöldið heldur núh hljómleika í Dómkirkjunni og verða það isíðustu hljómleikar henn- ar hjer í Reykj'avík. Knattspyrnan í gærkvóldi fór þann- ig að K. B. vann Val með 2:1. — í kvöld keppa Pram og Víkingur. „Lagarfoss' fer hjeðan árdegis í áag norður um land og til Bretlands. Guðmundur Kamban fór austur í sveitir í gær til þess að athuga staði til kvikmyndatöku í Fljótshlíð, hús foreldra þinna og gekk þar gestrisninni í opna arma. Jeg Jeg viss það ekki þá, en jeg veit það nú, að dýrsta gjöf örlaga kom sunnan úr löndum og hafði | miana varð höfuðsynd lífs míns. safnað ýmiskonar vitsku og þjáðst \ 1 dag hafa augu þín sagt mjer af margvíslegum sorgum, jeg hafði unnið frægðarverk, en líka söguna um það, sem jeg tók frá þjer. — farið1 villur vegar og syndgað. Sál þín var rík og fögur eins Hjá ykkur dvaldi jeg alla hásum- artíðina, en svo þegar haustaði að, hjelt jeg aftur suður í heim, hlað- ií/n krafti norðursins, með endur- vakna þrá í brjósti til þess að afla mjer nýrrar vitsku, endurnýj- uðu hugrekki til að mæta nýj- L>m sorgum. Þú varst svo ung og svo hrein, að mjer fanst jeg vera að vinna mjer til óhelgis þegar jeg var í námunda við þig. En væri jeg brott frá þjer nokkra stund, þráði og stjörnubjartur himininn, en jeg var fátækur, eins og hið myrkva öjúp og átti einskis rjettar að krefjast. Hví varð jeg einnig að sæta þeim örlögum að byria, k kaleik tortímingarinnar". Fyrir mörgum árum stóðstu frammi fyrir altari hreinleikans og þú lagðir flosmjiika hönd þína í hramminn miskunnarlausa. í hinum vanheilaga eldi sóaðirðii hreinleik augna þinna. í dag er jeg mæti þjer aftur jeg hug mion sjúkan. Ogþúgekst á vegi mírium skil jeg hvað jeg ugglaus um í garðinum og vissir x hefi gert: Nú era augu þín svört ekki að þií varst fö«nir. Jeg var orðin. —

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.