Morgunblaðið - 07.06.1924, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 07.06.1924, Blaðsíða 2
MORr.'UN*n,A«i* 1 MgirgHaw i Olseh ((llj Lastsýningin. Hin 5. almenna listsýning verður opnuð í húsi Listvipaf jelags- ins laugardáginn 20. september næstkomandi. Mynd'r >ær, sem á sýninguna eiga að koma, sjeu komnar til sýningarnefndarinnar fyrir 15. sama mánaðar. Fyr:r hönd nefndarinnar þdr. B. ÞoHáksson. valda hjer vöntun á samæfingu nndurinn úr efninu mikla flatn- manns og hests. pað eru >ví gleði* eskju. pó er ekki >ar með sagt, tíðindi, að hjer hefir undanfarið að. ekki sjeu ýmsir góðir kaflar verið afburða. góður reiðmaður, í bókinni og margar góðar á'thug- norðan úr Skagafirði, við æfingar, auir. Höfundur er glöggskygn og og mun hann verða einn af knöp- l'ífsreyndur, >ó ungur sje, og lýs- uiram á næstu kappreiðum. ;.- ýmsum sálarlegum umbrotum Völlurinn hefir verið endur- 0g hughrifum vel.'En hirðuleysis- bættur, svo að nú þurfa menn merkið, eða bresturinn í skáld- ekki að óttast að moldryk verði, gáfunni — hvort sem heldur er og yfirleitt hefir fjelagið látið _ kemur altaf í ljós. pað er mikið sjer sjerlega ant um að öll regla af smekkleysum, sálfræðilegum geti verið 'sem best og fullkomn- vitleysum og handafíófsviðburðum u,st. Girðingar hafa verið bættar í bókínni. pað er eins og höf. og auknar, eftir >ví sem >urfa _missi flugið, tapi innsýni og næm- þótti. leik skáklsins og láta vaða á súð- Kappreiðaskrár verða seldar á Um ihugkvæmninnar. pví hún er götunum næstu daga fyrir kapp- mikil. reiðar og ættu menn að muna að Je„ aetla ekki að rekja atburða- kaupa >ær áður en komið er k röð bókarinnar. pað er að búa til kappreiðasvæðið >ann dag, er sögu um sögu. En jeg get ekki kapreiðar fara fram, svo hægt sje stilt mig am að minnast á hirt- að átta sig frekar á hestum o. fl. ingaratburðinn. Hann held jeg að Vonandi fjölmenna Reykvíking- verði ekki varinn, >egar sjera ar á kappreiðarnar á annan hvíta- Kjartan er krufinn niður til botns sunnu. purfa menn sjálfsagt ekki — eins og höf. lýsir honum. Og að iðra þesíj. m-mmmmœ&wmmmmssa / rW^FNÁöEÍ® R EYKJAVÍKUfc Tófuyrðlinga kaupir eins og að undanförnu hæsta verði Ólafur Jónsson Elliðaey. Umboðsmaður í Reykjavík: Tómas Tómasson, BergþórugStu 4. L. 0. M. Ný skáldsaga. Kappresðarnar. háan aldur að baki sje'r, hefir >að >ó komið; töluverðu í fram-! stað. „Barn náttúrunnar' 1 elstu sögum sjáum vjer, að kvæmd' eins w'b»j»búiim er vel hver sú gloppumesta og fáránleg- forfeður vorir >á >egar höfðu; kunnugt um, en skal >ví >ó slept asta bók, sem hjer hefir verið ekkert í >eirri lýsingu bendir til >ess að haun ruundi mis>yrma barni sínu að órannsökuðu máli. pó að honum hafi verið „laus höndin" á Hafnar_ru__ 0g flæk- ingsárum hans, >á er hann að eðlisfari hæglátt góðmenni, og hefir að baki sjer meiri og marg- háttaðri lífsreynslu en svo, að hann hefði átt að taka svo ó>yrmi- lega á messuvínshnupli sonar síng. . „ , , , * ,..„„, Og >ó .hann hefði ekki skilið or- Aí ymsum astæðum hofðu menn ° • ' , ' T„ . __. , ,__ t ._ e_ • ,_M • . , .• sökna, >a hefði s.era Kjartan — buíst við goðri bok, minsta kosti ' r . ' " . . . . , ,, „ , , j- ¦> einmitt siera Kiartan — ekKi óvenjulegn bók, fra hendi >essa J J , , , ¦¦* -. T-i , • -u brugðist svo við >vi smaræði. junga hofundar. Ekki vegna >ess, * . r ' , * • , •, £ Fleiri gloppur mætti nefna, svo að hann færi svo glæsilega af „& j* . ,,,' sem svefngonguferðma og mattar- er em- . D ° steininn. Halldór Kiljan Laxness: Undir Helgahnúk. Bóka- verslun Ársæls Arnason- ar. — Reykjavík. Holleu.k Blýhvíta 1 y. . , Kem. hrein. Fernis, fl. teg., Bílalökk, Kópal- lökk, Gólflakk, afaródýrt, pak- lakk, allskonar >urrir litir, og alt, sem að málningu lýtur. Versl Daníels Halldórssonar, Aðalstræti 11. sjerlegar mætur á hestinum sem að telja einstök atriði nú. jgefin út. En >að voru smásögur höfundarins og ýmsar blaðagrein- Ekki verður sjeð, að neitt sjer- stakt vakj fyrir höf. með bók- ágætum og tryggum vini, en mest I Fjelagatalan mun nú vera um hotundarms og ymsar blaöagrem- .^. ^ ^ ^. ^ ^ >essvegna dálætikomst>óhesturinní,>egar;90, og er >ó fjöldi hestamanna, -. sem sxðan hafa birst, sem gafu ¦ ^ ^. ^ ^. ^ ,_ reiðlistin var uppgötvuð. Á ridd- bjer, sem ekki hafa gengið í f je-i —m rjett td að vænta goðs ^^ ^ Qg uppvöxtur aratímunum var lögð sjerstök á- laSið enn5 en vonandi er, að allir, skamnts tra rviiDan i morgu pvi, ^ ^^ lnannJlel(J o. ' i « * i ._ sem vndi hafa af fæðinoniTn láti er hann hafði skrifað meðan hann °.r .' hersla a að ala upp stora og stm ^I1U1 uaícl ai o«oingum íaxi lir e]t]u snerkennilegt. parna er ekki len^i draírast að stvðia að dvaldi erlendis og sent ningaö ". - «„. eKKi lengi ara£,dsx ao styoja ao ekkl um nema ovenjulega æfisogu eflingu >essa fjelagsskapar, og heim,, var kraftur og frumleiki og ^ ^^ ^ g&t lokkaS n5f streka hesta, sem reyndist auð- velt að bera hin >ungu herklæði. Aftur á móti kom >að; í Ijós, að ihestar >ess:r höfðu lítinn flýti til að bera, og gat >að oft verið mjög svo bagalegt. Menn fóru >ví >að gera menn best með >ví að ; dirfska - heitt skap. Menn >ótt- ^ ^ ^ ^ ^^ hann þá? ganga í „Fák." Elns og auglýst hefir verið, efnir jHestamannafjelagið Fákur' Gafst að líta á vellinum fráustu og bestu gæðinga úr nærliggjandi hjeruðum, austan yfir fjall, ofan úr Borgarfirði, 6g yfirleitt úr öllum bestu hestasveitum 'landsins að íhuga, hver ráð mætti finna til kappreiða, >eirra fyrstu á ár til >ess að auka flýtinn, og sást >að fljótt, að, kynblöndun var fyrsta sporið í >á átt. Næst >urfti J>á að skera úr, hvar var mestan flýti að fá, og var >að gert með pví að hleypa saman ákveðna vegalengd kynblönduðum afkvæm- um samhliða óðrum ókynblönd- uðum. pannig eru >á kappreiðar til komnar. pað er tiltölulega stutt síðan hyrjað var að iðka kappreiðar hjer á landi, mun >að hafa verið 6kömmu fyrir síðustu aldamót, og «ru nú liðin aðeins rúm tvö ár frá >ví, að stofnað var hjer reglu- legt fjelag í >essu skyni. Voru >að nokkrir áhugasamir hesta- menn í Reykjavík, sem gengust fyrir >ví, að slíkur fjelagsskapur komst á laggirnar, og eins og landsmönnum er kunnugt hlaut fjelagið nafnið „Hestamannafje- lagið Fákur." Tilgangur >essa fjelags er sá, að efla áhuga og >ekkingu á ágæti íslenskra hesta og hestaí>róttum, innanlands og utan, ennfremur að stuðla að rjettri og góðri meðferð á hestum, auk >ess að efla til kappreiða á hverju ári. ust finna, að >ar slægi skáldhjarta Pú veist ei favað við >jer tekur, það verður, sem endranær: Von þín um ástir og yndi engu um þokað fær. P>ig langar að ganga' út í lífið, þig langar að vinna sem mest, en öllu, sem ætlarðu' að gera endalaust slærðu á frest. pú stendur í stormi lífsins stirður og þungur og kyr, en vonar að veröldin gefi þjer vængi og ljettan byr. Alt verður þjer dauft og dapurt, dáðleysið bakar þjer neyð, mennirnir framhjá þjer fara og fljúga hver sína leið. Og 1 >ks þegar sólin sígur í sædjúpiö bliítt og rótt, er dagurinn liöinn { draumi að draumiausri andvökunótt. — J. P. I Fyrst og fremst vegna >ess, að Marka noá hafíslög norður af fs- landi á tíðarfarinu í Noregi áriíS áður? á bakfvið. brýst fram krefst En >ví er ekki hægt að neita, * ' .• „. , , * u -i^i tt a- vxjn.ahn-f.ir" iitrásar, >ó ekki hafi hun enn að >essi bók, „Undir Helgahnuk ' .r . , ' .. , • *¦ , fundið smn farveg. Pað er noKK „ mun reynast morgum vonbngði a . , v T mu, á skeiðvelh foelagsms við , , , „ , , , • Q* ,TO(TQ urnveginn augljost, að H. -^. ^. • jvmsan veg, >o hun kunni ao vega . ,, . ,* ^.., fi „451* - m .. ,_ Elliðaár á annan í hvítasunnu. | * » . vonunum £ annan> hefir ekki enn nað tokum » «alt- 1 Tromso, Krogness, hefir nylega Jeg brá mjer >ví inn á völl ÍJrirl^ ^ ^ ^ ^^ & um um sjer, krafturmn byr í honum, nokkru til >ess að vera >ar við- a hvort ^^ gtafa af en er enn ekkt tammn. stadduræfingar,er>arfórufram.|h.rðulevs. eða bresti f skáldgaftl .Formaður fyrir veðurfræðisstöð E:tt er enn ótalið um >essa bók. bent á, að hann >ykist geta gert sjer grein fyrir >ví, hvort mikils íss sje að vænta við Austurströnd Grænlands og hjer norður af ís- Er mjög vel til kappreiða >eirra, I ..„ , . p , er0Jur revnslan er nú eiga að fara fram ,vandað. j " ™ ^1"™!' ] .„. i,x4»„_,/a„-^,ri Pað er málið. íslensk tunga er>ar,landi ár hvert. Hann >ykist hafa ' "* skera ur, skriti noiunaurinn * _ x,....,,^ . . _ að fleira. — hann >að. En vafalaust gerir komist að' raun um, að sú regla gildi með eigi verulegum und- ekki í hávegum höfð svo sem skyldi. pó getur höf. ritað; gott mál, fallegt mál. En >að er hirðu- antekningum, að >egar vorar vel leysið, sem hleypur með penna.í Noregi >á sje mikið um hafís allskonar „slettur' orðskrípi, sem ekki verða tal- „Undir Helgahnúk" er sag^ . ,drengs frá fæðingu og fram yfir har verða hestar, sem reyndir verða, I fermi raldur. pó nefst bókin ° , „ , ,„„. ;•,__._ x 'tt-í iu t:l nemnar tungu, en sist til ís- á frásögnálífi ísl. stúdenta 1 Hofn. b ' ,..„,.._.,, lenskrar. petta ætti hof. að leggja I henni eru 'logð drog til skap- .„ , „ ,. „„ , t i- • í-« mður hið bráðasta. Hann er svo ferhs- og lifskoðunarlysmgar foö- ,-._•_• M • . , B . __. __ orðrikur og litbrigði malsms svo ur Atla, sjera Kjartans, og annars _._ _ _ _ _.„.* ., ., , ._ __„ auðsæ hia honum, að 'hann part manns, sem mikið kemur V/io sog- " Q__í_„a ' .,,„ x > -»P,,ir ekkl að nota >essa vanskapnmga, una, Snjólfs Asgnmssonar. ^essir , „• •* » ^„..c J ,., .++11. ,.. sem menn hrylhr við. Annars er kaflar eru stuttur utdrattur ur ,, _ , ¦_-_ _0 áður, verða látni, taka >átt í|langri sögU; að >víer höf. segir s hiaupunum, og verður >ví „spenn- enda >ótt eigendur sumra sjeu búsettir hjer í bænum. par sem að margir nýjir hestar hlaupa nú, verður ekki strax sjeð h\ ]• fljótastur verður, en líklegt er að bæði „Skjóni" og „Sörli," sem tekið hafa fyrstu verðlaun ingur' að sjá, hvort >eir láta utanbæjarhesta hrifsa frá sjer verðlaunin. Skeiðið hefir illa mistekist fram að >essu, og er slíkt leiðinlegt í formála. En >eir eru mergur bókarinnar — >ó stuttir sjeu. par hefir höf. tekist að >jappa saman miklu efni á fáar blaðsíður, efni, sem ekki er tæmt, en gefur >ó lesandanum nógu mikið svigrúm mJög, >ví Islendingar eru reið- (tii upfyllinga og umhugsunar. Og menn góðir og hafa kunnað að j >að er margt ferskt og djarft í taka hann niður", sem svo er;>essari lýsingu. kallað, >á er vekringum er hleypt Enda >ótt fjelag >etta eigi ekki á skeiðsprett. En mestu mun >ó En aðalsagan, saga Atla, hefir ekki >essi kosti. par breiðir höf- getur >ar líka auðsjáanlega betur en hann gerir. •T. B. Úr rekkju reikandi' í huga ríst >ú um dagmálabil, er suðlægur sólskinsvindur suðar um stafna og >il. kringum Svalbarð, en >að sje samfara litlum hafís vestur und- ir Grænlandi. Byggir hann >essar ályktanir sínar á veðurfarinu síð- ustu 25 árin. Afbragstíð var í Noregi í fyrra- vor, og eftir >essari kenningu hans á því að vera mikill ís við Svalbarð, en lítill hjer norður- undan í vor og sumar. Og hve mikið sem hæft er í >essari kenn- ingu hans, >á hafa selfangarar, sem komið hafa að Norðurlandi í vor, sagt mjög lítinn ís norður í hiifum, enda það eitt einkenni- legt, að engar ísfregnir heyrðust, >rátt fyrir >á afspyrnu norðan- átt, sem hjer var lengi. .,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.