Morgunblaðið - 02.09.1924, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 02.09.1924, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIB MORGUNBLAÐIB. Stofnandi: Vilh. Pinsen. Útgefandi: Fjelag i Reykjavlk. Ritstjórar: Jón Kjartansson, Valtýr Stefánsson. Auglýsingastjóri: B. Hafberg. Skrifstofa Austurstræti 5. Simar. Ritstjórn nr. 498. Afgr. og bókhald nr. 500. Auglýsingaskrifst. nr. 700. Heimaslmar: J. Kj. nr. 742. V. St. nr. 1220. E. Hafb. nr. 770. Áskriftagjald innanbæjar og 1 ná- grenni kr. 2,00 á mánuSi, innanlands fjær kr. 2,50. I lausasölu 10 aura eint. hinsvegar samneyti vað land, þá greiðir það fult gjald. Kr. B. hefir ekki rætt önnur á- kvæði samningsins í þessari grein sinni, og teljum vjer það vel farið hans vegna, og látum. þetta nægja. pað sem Kr. B. segir um fram- kvæm4 á fiskiveiðalögunum nú í ár, getum vjer engan dóm lagt á, því vjer erum ekki nægilega kunnir mála- vöxtum; þó má upplýsa hann um það, að þar sem hann gefur í skyn, að umsagnar atvinnumálaráðherra hafi verið leitað viðvíkjandi sek'tar- upphæð í málum þeim, er hann til- nefnir, þá er það rangt. Hefði Kr. B. vel getað vitað það, að þarna fór hnnn með rangt mál. Ef ekki af öðru, þá af því, að dómsmájyi heyra Kristján Bergsson, forseti Fiski- gfcki Undir atvinnumálaráðherrann. fjelags íslands, skrifaði í Morgun-1 Hlutaðeigandi lögreglustjóri hefir blaðið 25. og 26. júlí s. 1. all-harðorða' eimi ráðið sektarupphæðinni. . grein um norska kjöttollssamninginn,' og tók einstök ákvæði samningsius ----------0---------- til athugunar. Byggist sú grein mjög ] » misskilningi á sumum ákvæðum ^p^yi 7\jl s->w fll.ln/l j a samningsins, og var greininni þess ¦# t ww Æ^ILéiÍtttL/t t\U vegna svarað í heild í Morgunblaðir.u _____ 29. s. m. En þar sem Kr. B. heldurj enn áfr&m sömu aðferð, þykir rjett H MtM, endurreisn bæjarins er einkum en á svo að borgast upp á næstu kend stjórninni. Hún vildi ekki 15 árnm. leyfa, að bærinn væri bygður á Pyrir rjettu ári síðan tóku ný í algerðu skipulagsleysi. Hún Norðmenn annað lán Jijá sama gerði kröfu til þess, að bærinu banka, að upphæð 20 miljónir • bafi verði kærðir og settir í varð hald fyrir ólögleg afskifti sín af verkfallinu mikla í Noregi. Tveir þeirra, -Scheflo og Olaussen, voru þingmenn. Athugasemd. «ð stutt athugasemd fylgi. Jíú eru það aðeins tvö ákvæíi samningsins, sem Kr. B. gsrír að umtalsefni. Eru þáð uppsagnarákvæð- in og ákvæðin um skipsgjöld af skip- um, sem ekki hafa samneyti við land, <og ekki leita hafna í neyð. En um þáð voru ákvæði í 2. gr. b. í tilkynn- (Tilk. frá sendih. Dana). 28. ág. FB. SykursýM og berklar. Á rannsóknarstofu próf. Au- gust Krogh lífeðlis'fræðiugs, hafa úm nokkurt skeið farið fram til- raunir, er beinast að því að finna í máli þeirra, því þingið hafði neitað þeim um atkvæðisrjett samkvæmt gildandi lögum, mæla svo fyrir, að sá sem sje, jkæírður af því .opinbera ihaun missi atkvæðisrjett sinii, sitji hann á þingi. Töldu menn senni- legt, að úr því atkvæðisrjettur hefði verið frá þeim tekinn, mundi það leiða af sjálfu sjer, að hið opinbera viki þeim frá þiug- mensku meðan mál þeirra væri luidir rannsókn. Ýmsir voru þó annarar skoðun- ar, og varð það til þess, að málið var látíð ganga til Stórþingsins og skipuð nefnd í það. Leitaði htin síðar aðstoðar tveggja sjer- samband milli berklaveiki. Er það sænskur •ingu frá atvinnumálaráðuneytiuu, um læknir, S. Lundberg, er fyrstur kjöttollsmálið. | manna hefir bent á, að samband Kr. B. hefir haft alt of mikla fyr- immi vera þar á milli. Rannsókn- irhöfn með uppsagnarákvæSið. Ná er }rnar nja August Krogh prófessor h.ann kominn í þjóðarrjettinn, og hafa nú j öUum aSalatríoum stað- eamt er hann á raneii braut, os » , , .., ,, ~ , > *. > , ^ „ ...,., * * . .„ fest Þ'essa tilgatu, með þvi að í •er það ofureðhlegt að maðurmn vill- _, ,.,.,,„. &b þar, þegar hann villist í ákvæðum dyrUm' Sem erU berklaveik. heflr norska samningsins. Ekkert er þvi fundist efm' sem líkist »Insulin" 4U fyrirstððu, að við getum sagt upp (lvfiliu' sem nú er taliS duga best fejöttollssamningnum. Ef ekkert væri Segn sykursýki). Rannsóknum á vtekið fram, um það í samningmim,' þessu verður haldið áfram. fylgdi það almennri reglu, þannig, að Frá Knud Rasmussen. Framkvæmdanefnd 5. Thule- pað hefir oftar ien einu sinni verið frá því sagt hjer í blaðinu, aðjiokkrir kommúnistar í Noregi yrði reistur eftir fylstu kröfum dollara. Og hafa sum norsku blðS- nútímans, með öllum þægindum. in orð á því, að þessi lán verði Byggingarfjelagið ameríska dró þungur baggi á ríkissjóðnum um* sig þá til baka og þóttist hafa það lýkur, einkanlega meðau verið blek't. Var byggingaleyfið norska krónan stendur eins lágt þá veitt 5 byggingafjelögum í og hún gerir nú. Nú var það alment álit manna | Evropu. En eftir því sem sagt er petta nýja lán á aðallega aðnota. í Noregi, að tæplega yrði um það j frá starfi þeirra, þá situr alt í tíl þess að borga með ýms víxil- að ræða, að þeir gætu setið á ,sama horfinu og var, þegar ame- lán ríkisins, og einnig notast sem þingi meðan rannsókn færi fram riska fjelagið skildi við. Eru íbú- rekstursfje. arnir því hinir óánægðustu. Telja menn að alt útlit sje fyrir, að, ' ° er minsta kosti þangað til 1930 verði i Tokio að láta sjer nægja með bráðabirgðabýggingar, og að fyrst | eftir 10 ár geti komið til mála, \ að bærinn byggist eins og til er % ætlast. Stokkhólms. um mánaðamótÍD. Ýmsir fleiri orðugleikar hafa J?etta norðurflug átti að ver» orðið á vegi Tokio-búa að byggja nokkurskonar reynsluflug. Loft- bæ sinn en þeir, sem stjórnin lagði skip þetta hefir rúm fyrir 30 far- á veg þeirra. Mestan hluta af ár» þega og er 200 metrar á lengd. inu er ókleift að koma þar upp j petta loftskip fá Bandaríkin — nokkru hvisi vegna regns eða samkvæmt friSarsamningunum. — brennandi hita. jVerður farið frá Frederitíks- Bn samt sem áðnr vilja Tokio- hafen og svo til Berlínar, Kaup- búar ekki yfirgefa bæ sinn, að mannahafnar og sömu leið aftnr. því er sagt er. peir hafa tekið Skipið getur farið 127 km. á slíku ástfóstri við hann, að þeir klukkutímanum. (Hámarkshraði.) vilja heldur bíða eftir því, a®| Farþega-,skálamir' 'eru tveir og Z. R. 3. Stærsta loftskip heimsins 5 fljúga frá pýskalandi átti til sykursýki og'fræðinga, prófessoranna, G-jelsvik og Mikael Lie. peir lí-ta svo á, og nefndin er þeim sammála um það, aS þó Scheflo og Olausen hafi mist at- kvæðisrjett sinn, þá þurfi það ekki að hafa það í för með sjer, að þeim sje vikið frá þingmensku — fyr en ef dómur skyldi falla svo, að þeir mistu ríkisborgara- rjettindi sín. En það sje ekki ómögulegt. við mættum segja samningnum upp með hæfilegum fyrirvara. Hvað væri Ææfilegur fyrirvari færi eftir því,'^^ leiSangursins hefir fengið sím-í ihver venja er við samskonar samn-! skeyti fra Knud Rasmussen, sem inga, sennilega 1 ár. Nú mun það _fl er komin ^ Kotzebue, flafa verið tekið fram af okkur við „ . * XT , ., , „ „ fyrir norðan Nome í Alaska. Hef- Tokio. þenaa^ samning, að segja mætti . ^amningnum Upp meS 6 mánaða fyr. ir leiðangursmonnum orðið all- arvara. SVo Kr. B. getur rólegur lagt vel ^^, og hafa þeir komist Matzen á hinuna. að fullri raun um, að samband er pá eru það skipagjöldin. Ekki get- uiilli Grænlands-Eskimóa og þeirra um vjer gert a§ ^Y[^ þótt Kr> B< Eskimóa, sem búa á miðjum norð- ;mislíki það, ao vjer komum fram með uröræfum Ameríku og vestar. sannanir fyrir voru ma]i. f fyrri' Miklu hafa þeir leiðangursmenn svargreininni vitnuðu^ vjerí 54.' ,safnað af ýmsu tæi? gömlum þjóð- gr. aukatekjulaganna, fr& 27 ^ví trúarsögnum og kenningum um 19^paðgerðumV3eraíKirriein.j ^^ EsMmóa; auk >ess földu ástæðu, að það eru þau einu! /,..¦,-, ,, * «• lög, sem gildl um. þetta efni. EnKr.!v0Pmm' aholdnm °^ kl^naði. B. kallar það aðMaupaútfyrirmális:Knild Rasmussen segir, að það «g að fara illa með heimildir. Hannjsje engum erfiðleikum bundið um það. fyrir þá, sem búa á svæðinumilli Samkv. 54. gr. aukatekjulaganna norður segulpólsins og Berings- verður afgreiðslugjald ekki krafið af sunds, að skilja Eskimóamál það, tverslunarskipum, vöru- og mami-|sem notað er í Grænlandi, og að flutningaskipum, ef þau ekki hafajvið uppgröft gamallra hauga >ar samneyti við land. Á þetta felst Kr.!vestra hafi'fundigt sömu vopn og R En bann neitar því) aS sama gildiiáhöld; Sem nú eru notuð í Græn- Z^Zlz^^T'-f, tÍlandL Rasmussen býst við ao top eigi.að greiða afgreiðslugjald, +;iT)anmPr.V _, - . þótt þau ekki hafi samneyti -iB kom^ ti D^Bmerku aftur i n6v- 'embermanuoi næstkomandi, og ætlar hann að leggja leið sína yfir Seattle. land. En hjer fer Kr. B. villur veg- ar. Um þetta gildir alveg það sama og um verslunarskip. 54. gr., 3. máls- grein, segir aðeins, að gjaldið sje lægra af fiskiskipuuum, og fultgjald heimtað aðeins einusinni á ári. pað hefir aldrei verið gerður greinar- IðnaSurinn danski. Hagstofan danska hefir gefio- út árbók sína um ionaðarfram- I munur á því, hvenær eigi að heimta ieiðslu Dana á síðastliSnu ári, og afgreiðslugjaldið, hvort sem. um versl- jegt >ar að framleiðslall { nálega unar-e^fekiskiperaðræða Petta|öllum iðn inum hefír verið hefði Kr. B. getað fullvissað sig um, i . . *„ , f i. t- **• v *•* „ t • mein en 1922. I sumum íðngrem- ef hann hefði beðið um upplysmgar . hjá lögreglustjóranum í Reykjavík. Ium- svo sem skófatnaði, sementi, pað hefir aldrei verið venja að, kalkiðnaði, tígulsteini og fræolíu, heimta afgreiðslugjald af skipi, versl- j^efir framleiðslan orðið yfir 50% unar- eða fiski&kipi, sem leitar meiri en 1922. Ennfremur hefir .hafnar undan óveðri, og ekkert sam- framleiðsla járnvöru og tóiðnaðar 'ieyti hefir. við land. Hafi skipið aukist að mun. pað er nú kringunv 3 missiri síðan jarðskjjáiftarnir miklu gengu i Japan og eyddu Tokio og fleiri bæjum. En strax, er mestu ósköpin voru um garð gengin, hófu Jap- anar endurbótastarfið. Ljet stjórn- in svo um mælt, eftir jarðskjálft- ana„ að ekkert væri nú eins nauð- synlegt í landinu eins og að byggja upp bæina og koma fólk- inu undir þak. Stjórnin, sem þá sat við vðld, gaf amerísku byggingarfjelagi einu leyfi til þess að reisa Tokio úr rústunum. Ljet fjelag þetta ekki á sjer 'Standa og hóf þegar verkið. Eftir að fáar vikur voru liðnar komu skipin hundruðum saman á höfnina, bryggjurnar voru reistar á ný, og eftir stuttan tima var orðið jafn starfsamt við höfnina eins og árið 1920, en þá voru skipakomur meiri þar og at- vinnulíf blómlegra en verið hafði nökkurntíma áður. Menn gerðu ráð fyrir því, að skamt mundi líða, þar til nýr bær yrði risinn á rústum hins gamla. En þetta hefir farið á alt aðra leið, eftir því sem síðustu fregnir segja frá Japan. Er nú svo komið, að íbúarnir hafa enga von um það, að bærinn byggist eins og til var ætlast. Er endurreisnár- starfinu ekki lengra komið nú er svo, að gistihús, híbýli er- lendra ræðismanna og opinberar KV^gingar, 'eru líkari því, sem gerist hjá siðlausum þjóðum. Astæðan til þessarar tafar á sæmileg hús rísi upp heldur en að er annar fyrír 20 manns, ætlaður leíta eitthvað annað. langferðafólki, hinn er fyrir 30 manUs, er aðeins fara stuttar ferðir. Aftur af skálanum er eld- hiis, búr, þvottáherbergi o. s. frv. hanueitingar Breta. Fyrir stuttu flutti enski fjár- málafræðingurinn Keynes erindií Oxford, og deildi þar nokkuð á þá stefnu Breta, að lána öðrum ríkjum eins mikið fje og þeir Eft^r Ölafi FriSrilœsyni var þsð hefðu gert. Leitaðist hann við að ^haft' að Hieðinn væri eKki kommúu- sýna fram k, að iðnaður Englands Ssti" ^lþbl hneykslast á þv£ í gær, , . . . , .*. ,., e . , , lað menn skuli taka mark a þvi, sera heima fyrir biði tjon af þvi, hve mikið væri flutt úr landi af fjár- / sfyffíngi. jÓlafur segir. magni því, sem ríkið annars hefði yfir að ráða. Ataldi hann mjög Jákv(eJðí,ð þessa útíánsstefnu, og Miá taka tíllit til þess ef tirleiðis. Pað skrifar sig sjálft. f gær segir [Alþbl. að íslenskt mál „yrki sjálft." kvað óhyggilegt fyrir breska rik- (Eins mun vera um Alþbl. Skammir og ið að lána erlendum þjóðum og j vitleysur, vitleysur og skammir, era stjórnum nýlendanna eins marg- Þ**' sífelt enðurteknar svo að ar og miklar ftilgur eins og það "stoðarritstjórinn þarf ekki nema áð gerði, og gegn jafa lágum vöxt-ífletta l n<>kkrum blððum - altaf *** um. Mælti hann á þá leið, aðl^^ *%»" ^fZ^J^ „ . v. „ Æ . .. ' isknfar sig sjálft — Alþýðublaðið. framvegis yrði að taka alt aðrai stefnu, og Englendingar að tak- Athafnafrelsi manna hælast þerr marka mjög lán til annara þjóða' umaðhafa(heft'HjeðinnogÓlafur,þyk og eins til nýlenda breska ríkis- /jast nú hafa neytt þúsuud manns til ins. Segir hann, að þær skuldi' nú jþess að leggja niður vinnu, þvert ofan ríkinu um 900 milj, punda, og'í vilja þeirra allra. sje vansjeð, (hvort alt það fje| » „Miklir menn, erum við Hrólfur mmn.' fáist endurgreitt, og jafnvel þó| það fengist, væri samt skaSi aSJ. *&» « gerðin af starfmanni rikie- bínda þetta f je í lánum, því ríkiS gætí*ávaxtaS það margfalt Detur'lmannju með því að nota það heima fyrir eða sjálfir byggja fyrir það járn- brautir og þvíumlíkt hjá öSrum þjóSum. Vegna þess hve Keynes er al- kunnur fjármálamaður, hafa þessi ummæli hans vakið mikla eftrtekt. hvort sem honnm tekst aS taka fyrir hendur fleiri eða færri HITT OG ÞETTA. Skógarhrnnar í FinnlandL Miklir skógarbrunar hafa geysaS í þessum mánuði í Norðnr-Finnlandi; jHefir áður verið minst á þaS hjer í jblaðinn og getið um þaS, aS þeir væru þít að minka. En eftir því, sem síSast Hfltt ríklSlán í riDrEgÍ. |frjettist, juknst þen- aftur aS miklum srnun. Náði eldurinn um eitt skeið Fjármálaráðuneytið norska hef-'£ ,hJeraSiim Lodaukyla yfir margra „ „ . „ » ., .„ milna svæði, og brunnu a svipstundu ir nylega undirsknfað lántoku- samning við amerískan banka. Er. ivfir 10,000 trje, sem ríkiS átti. Bústaður skógarvarðar eins lánsupphæðin 25 miljónir dollara, brann til kaldra kola> 0g sveita_ eða rúmar 180 miljónir norskra þorpitS Lartmhyla, var, þegar síðast króna. ¦ frjettist, í mikilli hættu. Sagt er aS Vextir eru 6% á láninu, og erjþessi skógarbruni hafi orSiS af afborgunarlaust fyrstu fimm árin, \mannavöldum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.