Morgunblaðið - 23.01.1925, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 23.01.1925, Blaðsíða 3
MORGUNBLAOTfi MORGUNBLAÐIÐ. Stofnandi: Vilh. Finsen. G'tKefandi: Pjelag' í Reykjavík. Rítstjórar: Jón Kjartansson, Valtýr Stefánsson. Au^lýsingastjóri: E. Hafberg. Skrifstofa Austurstræti 5. Srmar: Ritstjðrn nr. 498. Afgr. og bókhald nr. 500. Auglýsingaskrifst. nr. 700. Heimasímar: J. Kj. nr. 742. V. St. nr. 1220. E. Haíb. nr. 770. Áskriftagja'd innanbæjar og í ná- grenni kr. 2,00 á mánutSi, innanlands fjær kr. 2,50. í lausasölu 10 aura eint. ^álægt því tveir þriðju af öll- um íbúum Reykjavíkur, ungum ' °g gömlum, sáu kvikmyndina hans Loí'ts Uuðmundssonar í Nýja -&íó. Á 13. þús. áhorfeiida hafði tayndin fengið. Petta framtak Lofts Guðmunds- ^onar, að koma myndinni upp, ' ?í í alla staði virðingarvert. Með «jelegum tækium og ljettri pyngju 'lefir Loftur brotist áfram um alt lónd til myndatöku. Margir þættir myndarinnar eru prýðilega gerðir, vel fyrir komið, -lídlegir o» tilkomumiklir í alla góða kviknrynd af landi og þjóð-; lífi. Yið þurfum ekki einungis aði syna fegurð lands vors. til að laða hingað ferðamenn. Við þurfnm hreint og beint að sýna umheimin- um, að hjer búi menningarþjóð;' þjóð, sem á bæSi forna og nýja' menningu; þjóð, sem er jafn hátt sett og aðrir Xorðurlandabúar. —-; Hvernig var ekki hjer í sumar, er amerísku hermennirnir heimtuðu; að fá.að sjá Eskimóana í Horna- firoi. — I Erl. simfragnir Khöfn 21. jan. FB. Trotzky og Sovjetstjórnin. i ítússneska f rjettastof an í Moskva tiikynnir, að á .sameiginlegum ífnndi miðstjórnar kommúnista liat'i verið l?sið upp skjal frá jTrotzky. Neitar hann harðlega, að liafa .sýnt nokkra óhlýðni og 'kveðst albúinn þess að gegna 'hvaða embætti eða starfi sem væri í þágu flokksins- — Miðstjórnin grunar 'hami þó um græskn. Eins og kunnugt er, svifti hún hann istöðu hans í herráðinu og veitti AUSTAN UR SVEITUM. (Samkv. snnfregmim til Mbl. í gær). Nú verða menn aö gera sjer það ljóst, hvort þessi kvikmynd Lofts Guðmundssonar sje svo góð, að við getum gert okkur ámvgða með, að hún verði hin fyrsta fræoimynd,, sem kynni land vort og þjóð fyrir'llomim alvarlega áminningu. Á- umlieiminum. sakar hún hann um, að hann fylgi Þrátt fyrir alla hennar góðu ekki flokknum nógu fast að mál- PRA ÍSAPIRÐI. var Mbl. símað í gær, að ofviðrið í fyrradag hafi þar verið eitthveri Frá Vík í Mýrdal. hið mesta, sem komið hefir á síð- Austur í Mýrdal var veðrið í ari árum. Hafði þó ekki spurst fyrradag miklu vægara en hjer þangað um noinn mannsfcaða þar yeslra- Engir skaðar urðu af veðr- vestur frá, því engir bátar voru inu; sjávarflóð gerði nokkuð í á sjó. Yík. eh þó ekki svo að tjón hlyt- Tvo mótorbáta rak á land af ist af. höfninni á ísafirði. Strandmennirnir af „Riding" 1 Hnífsdal fauk smíðahvis Ólafs forti frá Vík í fyrradag og voru í Daníelssonar. fyrrinótt í porvaldseyri undir f Álftafirði rak tvo báta til Eyjafjöllum. hafs. Talið er víst. að annar hafi Undir Eyjafjöllum urðu heldur sokkið, en hinn er ófundinn, og engir skaðar af veðrinu; enda má vera, að eins hafi farið ura vægara þar. hann. I Súðavík í Álftafirði fauk Alauð jörð er nú í Mýrdal og heyhlaða. undir Eyjafjöllum. Frá Ölfusárbrú. í vestur- og uppsveitum Arnes- parta, verðum vjer að svara því uni; og að hann sje yfirleitt orð- ^ urðu miklir skaðar af veðr. 111*-. alt íi¥ liítio'f ava ímnHöi'a^ ----- Á ísafirði urðu margar smá- skemdir á húsum. en engar stór- vangilegar, svo orð sje á gerandi- neitandi. Og líklegt er, að flestaUir^^ alt of hægfara (moderat). - „,„ þeir, sem komnir eru til vits og','-.,., e ¦ * i *•'<.- &,ltlit er fyrir, að hann verði uti ara, er hafa sjeð myndina, og hugsa þetta mál. þeir komist að sömu niðurstöðu. lokaður frá öllum embættum. Þessi mynd Lofts hefir Ivostað allmikið fje. Þó er það ekki meira on svo, að drjúgt skarð í þann kostnað iiafa Reykvíkingar þegar borgað. Með því að fella ljelegnstu Sjógarðurinn á Stokkseyri og Eyrarbakka brotnaði mjög mikið. ' Stokkseyrarsjógarðurinn brotnaði InnlEndar frjEttir. , allur meira og minna á allri leið- l inni frá Stokkseyri og vestur að ems jog liún er og fengið fyrirhöfn og kostnað endurgoldinn. Má vera, að fjái'liagslega megi vel við þá útkomu una. En hjer er annað og meira á ,kaflana úr myndinni, er ekki'ólík ?caöi. r^n þegar menn hugsa sig,, . , „ . ¦ * ,. lIe?t» ;,ð Lottur geti selt hana uhi, eítir að hafa sjeð myndina ^alla, 0g spyrja sjálfa sig, hvort þeir þar hafi sjeð yfirlit yfir það j asjálegasta á landi voru, og úr bjóðlíf'i voru, þá hljóta þeir flest- f lr aið' svara því hikandi — eða : D«tandi. Myndin þótti góð. Aðsóknin sýn- il' það. En hún þótti góð af því 'Sð menn bjug-grust e-kki vifs þvi 'besta. Ilún þótti góð vegna þcss, V« Mn var betri en hægt var að ]vó húast við af manni, sem er svo til ibyi\jandi í kvikmyndatöku, og hefir e«ki sem best tæki. Iié ai Bliu i fyrradag. UR GRINDAVÍK. Miðvikudaginn þánn 21- þ. gerði hjer afskaplegt veður suðri, með feikna-miklu brimi ferðinni en það, hvort þessi mynda|sjávargangi. Tvehn tímum *^í ,,,.-„.„ (U1„m t;uik jlin.il(ili-,, taka borgar sig eða ekki. Hjer er fló'ð var sjávai-hæðm þegar orð m. af og Akureyri 22. jan. PB. Sunnanofviðri í fyrrinótt með vatnagangi- Skemdir talsverðar Hraunsá, Sjógangurinn hafði ver- hjer í bænum af völdum veðurs- ið afskaplega mikill, svo að elstu ins. Ófrjett nærlendis vegna sima- menn muna ekki annað eins' Fólk þilana. Hríðarveður í morgun. — 'flúði úr húsum undan sjógangin- Enginn síldarafli. !um. Ein heyhlaða, lítil, fank á Stokkseyri. j piaigmálafundurinn. A Holti í Stokkseyrarhreppi pingmálafundurmn afgreiddi fauk lieyhlaða og fjárhús. þæði kvöldin 15 mál. Tillaga sam- ! Ofan 'af Skeiðum hefir frjest þykt í bannmálinu frá stórtempl- 'um þessa skaða: r ™um svo hljóðandi: j Á Vorsabæ fauk heyhlaða. Á Pundurinn skorar á Alþingi og 1925, að fella úr núgildandi lög- skur. um heimild lyfsala og lækna til að farið með dýrt velferðarniál þjóð-jin eins mikil og elstu menn mundu¦ . Grímsnesi ^. ^ ^y-'selja mönnum áfenga drykki eftir •'""•¦"¦• M.,.-,-e,^,riðað vumu að.dæmi .,1 med„ —..... ,",>0hlaða 0g >ak af baðstofunni á 'lyf seðlum; að uema úr gildi heim- , Miðengi, og í Hraunkoti fauk hey- ild erlendra ræðismanna að flytja iinn áfengi, heimild handa íslensk- voru brotnir um skipum hjer við land og i pynd af landi-og þjóð, sem miljón- veðrið og sjávargangurinn stöðugt manna sjá iim allan heim, ef vaxandi fram að flóði, og gerðu nm á armaö borð telcst vel. Og svo mikinn skaða og skemdir, að hla*a 0g tD°S- allur þorri allra þeirra áhorfendajslíks eru áður engin dæmi Tvær 10 símastaurar hefir varla e«a alls ekki aðra hug-'eða þrjár jarðir í Járngerðastaða-! milli Hraungerðis og Ölfusárbrúar. millilandaferðum að hafa onnur mynd um tilveru lands vors og hverfi munu að mestu eyðilagðar,1 í vesturhluta Rangárvallasýslu, ^leð ári hverju fer það í vöxt, ra<5 nota kvikmyndir til fræðslu. — -**«gar kenna á nýjar vinnuaðferðir, ^ynna nýjar yörur, er gripið til ^vikmynda. Kvikmyndirnar eru að komast að við almenna skóla- feenslu. Þaft er ekki amalegt að kenna landafræði með kviloiiynd Uni> ,,að sitja kyr á «amt að vera að ferð 1 v'ísunni stendur. vín til neyslu handa skipshöfn ogj þjóðar en þá, sem myndin gefur'auk vmissa túnbletta og ffölda'nrðu einhverjir skaðlr, og hefir'farþegum en þau, sem heimiluð' Eða sjeu einliverjar hugmyndir að'matjurtagarða, sem hafa algerlega, Morgunbl. frjett, að heyhlaða hafi «™ nieð Spanarundanþagunn. þ^ vefjast fyrir mönnum, þá eru þær «yðilagst Eitt íbúðarhús (Akur-'fokið í Varmadal og önnur á Geld- s "' oftastnær rammskakkar. inus) eyðilagðist algerlega og ann- ingalæk Hver einn og einasti einstakling- að (Völlur) skemdist ^tórkostlega.' Alautt er nú í lágsveitum Ár ö| þjóðar vorrar hefir einlægan á-.par var heyhús áfast við íbúðar- 'nes- og Rangárvallasýslu. bnga á því, að mynd sú, er sýndWð og vJru í því um 60 hestarj Sennilegt er, því miður, að enn landið undan ánrifum Spánverja k '"Whjeðanaf Islandi, getmrð-.af töðu. , einu soginu slitnaði sje ófrjett um skaða, sem orðið ifengislöggjöf vora sem allrafyrst takmarikað, sem unt er; að auka eftirlit og löggæslu og gera sektarákvæði fyrir bannlagabrot- svo há sem unt er; að gera alvar- legar tilraunir til þess að losa bví Sio me cv lð sem bpst ÞaS er skylda> myr)da.,, frá íbl'lðarhusinu og kastaði hafa af þessu ofviðri, því mesta, a sama stað, en (.xt,,-,^. ... , . -r , , , ,. ,<( . tokumannanna. liver.pr sem þeir sjórinn því með öllu, sem í >vi sem ikomið hefir lengi. ^rðast. ems og „„,. „* +Q, , , , . ,., . , «...¦> eiu, aö taka þær oskir td greina. yar> minst 20 m. í burtu. petta KePpst er við, að taka kvikmvnd- ?J£ftf Z**'* ^f™ j& «« ^afa staðið ca- 150 m.! AF KJALARNESI OG ÚR KJÓS. ¦t opnmera, as sja monnunum fynr fra veniulegu stórstraumsflóðmáh. ., _ , li% "il na'gilegum fjarstyrk> og farar- í fjölda húsa gekk sjór í kjallara' (Eftir símtah við Brautarhod). greiða, til þess að myndin geti orð- og eyðilagði alt, sem í þeim var. Í í gærkvöldi átti Morgunblaðið ið sem ágætust í sinni roð Niður við lendinguna, sem mjög tal við bóndann í Brautarholti, pað er >ví í stuttu máli tillaga eyðilagðist, brant sjórinn og tókl0g kvað hann ýmsar skemdir hafa vor í þessu máli, að notaðir verði burtu 12 saltskúra og eyðilagði í'orðið af völdum veðursins í fyrra- bestu kaflarnir í mynd þessari, þeim mikið af salti og öðru verð- dag þar uppi £ sveitinni. sem nú er til, mýmörgu miður mæti. Margir róðrarbátar brotn- ] í Saurbæ á Kjalarnesi rauf þak- r l ferðamannalöndunum. Og ^na flestar þjóðir Norðurálfu að að draga til sín ferðamenn, °astliðið ár telja Norðmemi, að W& hafi haft 20 miljónir í tekjur * ferðamönnum. ^átt eitt höfum við gert til að og fela þeim einum trúnaðarstörf í því efni, sem eru bannstefnunni fylgjandi. í heilsuhælismálinu var samþykt tillaga að skora á þingið að beita sjer fyrir því af alefli, að reist •yrði fullkomið heilsuhæli á Norð- prlandi á þessu ári. Hundrað þús- ,und krónum er safnað til heilsu- hælisins. Frá simanum. inna lalul 0kkar og þjóö erlendis. ^riendir terðamenn sem hingað hePPileg^i verðl ^ar sle^ og all- uðu og skemdust. Fjöldi af sauð-iS af íbúðarhusmu, alt jarnið og -toma, slírifa ildar ferðabækul, miklu nýju aukið við, sv0 mynd- fje hefir druknað í flóði þessu,' eitthvað nokkuð af súðinni með. ^ær eru helstf leiðarvísiri'nn ' að in sýni { stvitttv máU auðskilið og bæði í húsum og til og frá með — Á Tinnstöðum í Tinnstaðadal >;lanteknumnokkrum ferðamanna &**&& yfirlit yfc hina fegurstu íjorunum. Fjöldi fólkshefir flúið tók þak af hlöðu ogönnur Skemd- ^ ^ -Í*klingum, sem litla litbrei&ln °8 tilkomumestu staði knds VOrs,;úr húsum sínum og ptir i nótt.ist svo, að nokkuð af heyi fauk ur tiafá. og þjóðlíf vort og atvmnuhf íöll-'lijá nágrönnum, er hærra bua frahenm. ™ En til þess að almennino-ur úti ll,u aðaldráttum. | sjó. Enn er ekki frjett um tjónj. Á Káranesi í Kjós fauk alt þak- i^m ^* lönd kynni sjer þessi rit, þurfa Takist ekki fyrir Lofti að fá það, sem kann að hafa orðið í.ið af íbúðarhásinu, svo fólk var ;..... ....... ^n að hafa sjerstaka löngun til fje til að fullgera W'n4 ™, ánPorkötlustaða- og Staðarhverfum, ,að flýja una tíma úr híamu A ^^^ & \ ^ f^;. að kynnast þessu afskekta þess að leita opinhers styrks, verð- en húast ma við þvi ^T^^J*^;«>£ ^.„„„tad kvaS, mest að liil- &dl- • «*«» að gera þingmönnum vor- Manntjón varð ekki, en þo skall ari brotnaðr það mn- A Hurðar . Oðru máli er ^ ¦«. mP« hffi. um kost á að siá hana. Verðum Wð svo nærri bælum, að úr tveim^baki feykti járnþaki af hloðu. ' M,MI hJeðan að 70 símastaurar brotnuðu í ð Reykjavíkur-umdæmi. AU-miklar> aS gegna með bíó- um kost á að sjá hana. bergi. Alls mun tjón símans nema all- ^- Pangað fer fólk hvort sem er. yjer að vona, að þá skorti ekki húsum, sem standa langt xippi áj Bóndinn í Brautarholti kvaðst a»gað fara svo til allir, sem vetl- víðsýni til að' skilja það, að hjer .túmun, varð að bjarga fólfcinu á j mundll ,hafa mist báðar sínar hlöð- ; ^ > Reta valdið, þegar eitthvað þvk má ekki spara krónuna, h.jer bátum, og úr öðru þeirra að urj ef ekki hefði staðið svo vel á f^' ^ ? ' ^ ^rlega nýstárlegt, alveg eins og yerða allir að leggjast á eitt til brióta glugga til þess að ná því ; fyrir sjer; að hann hefði haft v ^ ^^ Mýst JPina um daginn í Nvia BÍ6. þess, að umheimuriim 'fái sem feg- Tjonið er mikið með tilliti til^gan maB-- ¦ '¦ •...... Vart álfv ^nnar, .T"" J ^yjfl mo- Pess, ao umnei.muriim '.»> ^- -*- •-"- - — ^ . w •«».«* T "*. — ~ '""7 af >ví þegar sambandslanst er. er það nokkur einasta þjóð ursta og besta mynd, er almenn- 'e&ahaga þen-ra. er fyrir þvi hafa að halda þeim mðn og þakmu a Me8altek. r landssímans á dag- orðið- §eta Sein hefir eins mikla og ingur erlendis í fyrsta sinni íæv rgnáttaða þörf á því o_- við að kost á að kvnnast landi voru og Að kveldi 21. jan. ""' og við að kost á að kynnast landi voru og sýnt umheiminum reglulega þjóð í kvikmyndahúsum sínum. j E. G. Einarsson. þeim. Hann kvað slíkt veður aldrei Ihafa komið þar í sveit af þessari átt. — nema um 4000 kr.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.