Morgunblaðið - 24.07.1926, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 24.07.1926, Blaðsíða 3
MORGUNBLAf>T*» MORGUNBLAÐIÐ «ðfnanði: Vilh. Finsen. ' tSetur.tli: FjelaK I Reykjavlk. Sitstjðrar: Jón Kjartansson, Valtýr Stci'ánsson. ^uKl.vsi.n>;a^tjðri: E. Hafberg. Ikrifstofa Austursmcti S. S'">< nr. 500. AuBlýsinKaslirifst. nr. 700. Kéimastmar: J. Kj. nr. 742. V. Rt. nr. 1220. K. Hafb. nr. 770. Askriftaprjald innanlands kr. 2.00 á mánuSi. f tTtanlands kr. 2..")0. 'ausasölu 10 aura eintaUið. Gestirnir senda kveðjn. in var í ölluin þessum tilfellum iislí seld út af fyrir sig, ekki blancl- |U5 I. símskeyti barst ir í •ra'i'kviildi frá e<>'s frá fullt.vímm Fmnlands, Xor- r Svíþjóðar, sem Logðu á að saman við aðra mjólk á út- sölustöðum. Þá hefði ver farið. Það hljóta alb'r að skilja. ¦ Þetta var líka höfuðspuffnmg" stað frá íslandi öm leið og við ín> sem allir lö*6u fvrir *** á og haJda nú heim til sín. Jeg bið Isafirði: '.Hve«% eig™* ** ^ Tt , .» .* p, ,. * , ,. ,. ,*, „* reisa rönd við þessari taugaveik- Lm leið og við aftur stigum yður. hr. iorsætisraðherra. að 6 fæti á danskt land eftir ógleym- Iveita þessum þökkum móttöku J| u ' anlega. daga á íslandi, sendi jeg og beffa þær áleiðis til lands- fyrir hönd embættismannanefnd- stjórnarinnar, til embættismanu' Svohljóðandi ío.rsætisráðherra Thorshavn: FRJETTIR *Wla koniin frá Jan Mayen. Aikureyri 23. jíílí. PB. *otviðrasamt undanfarið. Ligg- l taða víða undir skemdum. í ^Ótt snjóaði í fjöll. Síldveiði sára '* síðustu dagana, vegna óhag- st*ðrar veðráttu. Fylla er hjer e* landvarnaráðherra Dana og .° ^a þingmenn. Fé.m þeir til M •Vyatns í morgun. íslendmgur. Síldveiðamar. Frá Siglufkði ^* símað í gær, , að þar hefði etlð slæmt veður og gæftaleysi undanförnu. en þó væri iitlit . Sl svo slæmt í ga?r og var bú" ISt '\ v'ð að bátar færu út á veiðar *** Hóttina. Bkkert er enn þá út- ^ð Um verkakanp kvenna. í fTadag var saltað nokkuð af cl hjá Tynæs. Þær stúlkuff, sem ^U að því, gerðu það upp á „^anlesrt samnina'skauo. Þeir mjólkurhættunni? Það e.r alvarleg spurning fyrir . alla Ikaupstaði landsins, og þó arinnar, fyrir hönd konu minnar anna, td Revkjavíkurbæjar og til kallske langalvarlegust fynr ;og mm sjálfs, hjafftanlega þökk allra annara, sem stuðluðu að Reykjavíkurbæ. , -, ifyrir stórkostlega gestrisni og því að gera dvölina í yðar fagra hjartnæma vináttu, sem við átt" landi svo fagnaðafffulla og 'minii" um að mæta bæði hjá stjórniimií ingaríka. og landsmönnum. Mjer er einnig íalið að senda á sama hátt þakk- Th. Staunmg. Næríöi karlmanna, margar góðar í e g u n d i r. i ði tsill Usea, Sími 800. AF ÍSAFIRÐI. i.r. Framh. Vatn, mjólk og taugaveiki. , Taugaveiki berst mjög oft beina leið, mann frá manni. Sóttkveikj" urnar ryðjast lít úr líkama sjúk- liugsins í hægðum hans (aðallega saurnum, minna í þvagmu), finn- ast líka stöku sinnum í uppgangi eða útferð ixr ígerðum, sem stöku sjíilklinga»r fá. Geta nú sýklarnir komist ótal leiðir ofan í þá sem lifa samvistum við sjiíklinginn, ef ekki er gætt ýtrushi varúðar. - Þess vegna e#r margir Jeggjast ið við þessari stórhættu er al- staðaí' ]>að sama; gera vatnsveit" UT, og það þannig, að örugt sje um, að vatnsbólið sem vatnið fer úr í a'ðarnar geti ekki smitast. ísafjiirður varð fyrstn.r tíl þess allra bæja (kaupstaða) hjer á landi. að gera sjér vatnsveitu. — Það var fyri.r fjórðungi aldar, þá var taugaveikin þar orðin að háskalcguin faraldri. Sökin fjell á brunnana, þá var vatnsveitan gerð. Fo.rgöngumennirnir voru þeir Hítnnes ITafstein og ÞorvaJd- ur Jónsson. Síðan er ekikert þar að óttast úr þeirri átt. Nú eíru það altítt, að vatnsveitur komnar í mjög marga á sama heimili, kaupstaði hjer á landi. Reykjavík átar. sem best hafa aflað, hafa ef fyrsti sjúklingurin e.r hafður var næst fsafirði; sögulegt mál, heima og lítillar varúðar gætr. Sfi» mjer e.r of nákomið til frá- Sýkist þá hver af öðrum. — Og sagnari Síðast nú í sumar er ver- stundmn legst alt heimilisfólkið eB8ið V2r— U00 tunnur, en sumir afa ekkert fengið. I LANDSSÍMINN 192 5. ^•ir *ýrsla um störf Landssímans árið 1925, er nýkomin út. \> n - fltm ítarleg og hin fróðlegasta ^^g ok rekstur símans. Tekjur og gjöld. .¦ ^3uv Landssímans voru þetta > l'- 1.455.366, eu gjöldm vo.ru l ¦ T 198.836. Tekjuafgaugur var .a,!ui8 kr. 256.530, og er sú upp- Svo fór á Fossum, eins og jeg gat um síðast, Það er jafnaiiðsætt að á þenn- an hátt getur taugaveikin bcw'ígt af einu heimili á annað, ef ein- hverjir Ikoma á sóttarheimibð og ga^ta engrar varúðar, eða ein- hverjir fara af sóttarheimilinu á önnur heimili, þeir sem smitað ið að gera vatnsveitu á Híísavík — af því taugaveikin hefir legið þar í landi. ' Þegar jeg 'mí - fyri.r s'kemstu skoðaði sóttarheimilin kring um ísafjörð, og önmir heimili þar í grend, þá óttaðist jeg fyrir feam, að einhver vatnsbólin þar kynnu að vera smituð. Bn jeg faun ekki líkur til þess. nú mjólk," eða. rjettara sagt hei- dr þa»r til nú fengið mjólk af 20 heimilum utanbæjkr. En Reykja-- vík fær mjólk af um það bil 600 heimilum. Eigum við að bíða eftír mjólk" xirfaraldri hjer, sem verði þeim mun stær.ri, sem Reykjavík er stærri en Isafjörðnr? En Isfirðingar eiga spurning" una: Hver em ráðin? ¦ Þeir urðu fyrstir til að losa sig úr vatnshættunni, sem jeg var að lýsa. Og þeir hafa fullan hug á því að verða fy.ystír til að losa sig úr þessari mjólkurhaittu. J Þeir spurðu um ráðin til þess. . Þau eru til. Tala um þan næst. F.ramh. 22. jlíí r26. G. B. 1 i ¦ r i / ¦ •¦ ávalt fyrirliggjandi í heildsölu. ðlafur Bíslason $ Go. Jamaica-bananar. Skemtiför fer stúkan Æskan nr. 1. austur á Kambab.rún á morgun kluikkan. 9 frá Templarahúsinu. — Að á Hólnum og í Hveradölunum. ¦—¦ Farseðlar á kr. 2.50 fyrir bcxrn og kr. 4.50 fyrir fullorðna, fást í gullsmíðaverkstæðinu á Laugaveg 4 (næstu dyr við Thielé), td kl. 10 í kvöld. á reiðhjóluiti. Nokkur vönduð karlmanns- Með „Lynr' síðast kom hingað reiðhjól verða seld með mikl- um afslætti til næstu mán- aðamóta. til ba'jaríns sending af Jamaica 'banömim. (100 kiissar, 1 tonn). jFjellu þeir mönnum svo vel í geð, að þei.r seldust allir á ein- | um degi. Avaxtategund þessi hefir lítið flust hingað til lands, en er mjög niikið notuð í nágrannalöndunum. Magnús Benjamínsson, Veltusund 3._______ Góð ibúð. geta. Þó ber það sjaldan við nú orð- vel ge,"ðar alstaðar. en þó e*kki ið að taugaveikin nái mikilli úf gi'misamar, nema á eimmi \væ. Þá kem jeg að annari stórha^tt" breiðslu á þennan hátt. Læknar sÖóð ^&Vc af fje því, sem ríkis- Ur hefir va^rið tíl símalagn- ársloka 1925, og 5,9% ^ til Margir vísindamenn halda því 4 til 5 herbergi og eldhiís óskast Viðast voru þar vatnsveitur, ekki „ * , .¦ , - - •„',,, - , , ,-¦, -n . c ifram, að avextir þessir sjeu em- til leigu 1. október. Fyriríram- hverir þei.r heilnæmustu sem fá- greiðslu á Inisaleigu eða peninga- anlegir eru, og eru þeir mesta lan cjetur komið til greina. Til- eftirlæti íþróttamanna, auðmeltir boð merkt „Góð íbúð", sendist og sóttvarnalög varna því. Að^unni, en það e.r mjólkm. og liærir>ga*rmiklir. Þeir flytjast A.S.t. nú þegar. svona. fé»r á Fossum — að ^ alhr j Sýklar þrífast ágætlega í mjólk til Norðurálfu allan ársins hring. I veiktust — kom til af því, að 0„ margar farsötti.r geta breið&t I, Mikið veltur á því, að þeir sjea læknir fjekk enga vitneskju um ut á þann hátt (kóleraj blóðsótt, vel þroskaðir; þegar svo er, ¦•¦¦"' n, ¦¦».,¦¦¦.¦..................——. faraldurinn þar fyr en alt fólkið taugaveiki, bamaveiki, skarlats" þeir eigi eins fagrir álitum og .)<'I1'i'i upphæð, sem varið hefir 9* tíl símalagninga til sama, fi,Ue^töldum framlögum hreppa- *a og annaíra. v'ðhalds símanna fói'u á ár- hafði tekið veikina. 'in kr . Í40.837. En það eru til aðrar og mikhi stúrlkostlegri taugaveikisha^ttnr. Vatnsból geta smitast, — Sótt" kveikjurnar geta komist í vatns- 3jaj Síeidd voru á árinu 253.457 íalsh- ylcl skeyti og 465-238 við" a$ : Hafði tala símskeyta hækk" ViJ5t j ^-2,9% frá árinu áður, og ^ki ^lla Um '^'^0' en tekjurnair að «m 1,3%. v.. Sílnalagningar 1925. v>'jar sirualínur voru lagðar •^ e s 8í) kílómetra að lengd >a«. i7Pl1^ vira» sem iagðir voru, *íl6metrar. bfett Nýjar s.töðvar % jg vi? 13 á árinu, en í árs- tar a{ 4 voru þær orðnar 200; Hota . . loftskeytastöðvar til af- 20 6<^*lr almenning. Auk þess ttlrlitsstöðvar. vatninu og sýkt þá sem neyta þess. Hugsum okkur brunn. Sýkl- arnir geta borist af sóttarheimili, beina leið ofan í brunninn, ef illa er um búið (brunnurinn op- inn — brunnfötur —¦ eða brunn- lolkið óþjett). Þeir geta líka bor- ist úr jarðveginum, inn í bffunn" inn. (Sóttmengaður áburður — saur eða sóttmengao skolp sígur í jörð, rjett hjá brunninum). Ef brunnur smitast á sveitaheimili, er hætt við að þeir sýkist, sem koma á heimilið og neyta vatns" ins, ef þeir hafa ekki nýlega haft tangaveiki. Nii sýkist brunnur í kaupstað, og herte'kur veikin þá þau heimili sem nota vatnsbólið. ' Það yrði löng saga að segja frá því hvernig þetta hefií geng- ið hjer á landi — reyndar alveg eins og í öðrum löndum. Og ráð- Sptt). ]>oir sem miður eru þroskaði.v Ef taugaveiiki gengur á mjóIk-.Fælir það ókmmuga á stundurn urbúi eða þar er taugaveikisbe.ri frá því, að kaupa þá sem bestir (sýklaberi), sem fæst við mjólk-'eru. ina, þá getur mjólkin hæglegaj Sverre A. Evensen. hjet Norð- sóttmengast. Nú er mjólkin seld maður einn, sem kom með ávaxta- ból og lifað langa lengi í neyslu- á önnur heimili og vofir þá veik- .sendingu þessa. Hann er foffstjóri in yfir þehu. Þannig fór nú síðast fyrir H.f. Banan í Bergen. Er um þau heimili á ísafirði, sem|búist við að framvegis komi fengu mjólk frá taugaveikisheún-Jiingað banansendingar með hverri ilinu Fossum — þau fengu flest ferð ..Ly.ru." táúgaveikina heim til sín. Oa síim liaust e.r leið á fsa." mjólkina frá Engi- GENGIÐ var sagan i firði — nm dal ¦ í vetur sem leið kom upp mjólkufffaraldur á Eyrarha'kka, ekki umfangsmikill, en mjög al- varlegur — 10 sjúklingar og dóu Sterlingspund......22,15 3 af þeim. Veggflísar miklar birgðír nýkomnar. Lægsf verð í bænum. A. Einarsson $ Funk. Arið 1923 kom upp allalvarleg" ur mjólkurfiirahlur í Reykjavíiv, sem alla l)a\iarbúa mun .relca mimii til. Þetta eru bara dæmi. Það var það mikla lán á Isa" firði 1925 og nú aftur í vor og eins á Eyrarhakka í vetuff og í Reykjavík 1923, að smitaða mjólk- Danskar kr......... 120.77 Norskar kr........... 100.06 Sænskar kr........... 122,16 Dollaff............ 4,56.5 Frankar.......... 10.27 C4yllini............ Iá3,58 Mörk.............. 108.52 -"•as**5®'---------- Gott fingert Ullargarn i 18 litum, selst nú fyrir kr. 6,25 pr. '/, kg. Ellll llIIISIL

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.