Morgunblaðið - 28.07.1927, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 28.07.1927, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐlí) 1 I MORGUNBLAÐIÐ Stofnandl: Vilh. Ftn»en. Ötgefandl: Fjelagr I Reykjavlk. Ritstjórar: Jðn Kjaitansaon, Valtýr Stefánaaon. Augr)J'SinK"astj6ri: B. Hafbert. Skriístofa Austurstræti 8. Slmi ni. 500. Auglíaingaskrif»t. nr. 700. Heimaslmar: J. KJ. nr. 742. V. St. nr. 1210. B. Hafb. nr. 770. Áakriftagjald Innanlanda kr. 1.00 á mánuBi. tltanlands kr. 2 h\i í !avsa»' Stjórnin segir af sjer. Hún sendi konungi lausnarbeiðni í gær. A bifhjóli frá Þingvöllum til Borgamess. Slörkulegt ferðalag. í gær ^arst hingað síðasta kosn-1 Enn er alt í óvissu um það, ingafrjettin utan af landi, úr Suð-,hv'erjir það verða, sem mynda' Á sunnudaginn var fóru tveir ur-Þingeyjarsýslu. Jafnskjótt og(stjórn. Sennilega verður það Fraafl-j^ngjj. menn á bifhjóli alla leið frá' frjettin var hingað komin, sendi sóknarflokkurinn sem myndar Þingvöllum til Borgarness. Voru stjórnin konungi lausnar^eiðni hreina flokksstjórn studda af sósi- i,að heil. Karl Johnson bankaritari! I og Árni Árnason, Zakaríassonar, iiin alla leið frá Þingvöllum til Borgarness — yfir Kaldadal. Verð- ur að sjálfsögðu kominn slarkfær bílvegur þessa leið 1930 og má þá komast í bíl alla. leið hjeðan norð- ur í Húnavatnssvslu. sma. alistum. Etlendar símfregnir. Khöfn, FB 27. júlí. Götúhardagarnir í Vínariorg. Símað er frá Berlín, að rætt hafi Ihaldsflokkurinn .... 14,441 atkv. verið um götuhardagana, sem háð- Framsóknarfl....... 9,962 — ir voru í Vínarborg á dögunum, í Sósialistar ......... 6,257 — ;austurríska þinginu. Jafnaðarmenn Frjálslyndir ........ 1,996 — leggjatil, aðöllumþeim, semhandj A þessum tölum sjest það) að tekmr voru út af óeirðunum, verði ; íhakMlokkurmn á lang mest fylgi Kveðja. Þessa dagana fara þýsku leið- angursmennirnir af landi burt. — Aðaltilgangur leiðangursins var að rannsaka margvísleg ljós- og líf- einn er utan flokka (G. Sig.). ileik þennan, en það verða menn fells og Þmgvalla. I fyrra skiftið fræðileg; læknisfræðisleg og veður. Eftir því sem Mbl. hefir reiku- að hafa hugfast, að íslensku ræð- voru það þrjár stúlkur, sem dirfð- fræðileg málefni Grundvöllurinn ast er atkvæðamagn hvers flokks ararnir standa mikið ver að vígi ust að leggja í þessa slarkför, en ^^ gá§|ffl| árangri rannsóknanna heldur en hinir dönsku, sem eru í seinna skiftið voru það tveir ^^ ^ 0„ fremst fyrh. góðan marg þjálfaðir í allskonar róðri. piltar. Báðar þessar ferðir gengu stuðning yfirvaldanna og dugn. ísleusku keppendurnir eru að vísu furðanlega vel, en þóttu þó dirfsku * . , , , . . *^ ° ' r r , að og samvinnu íslensku lækna- góðir ræðarar, en þá skortir sam- legar. Hvað var það þó á moti þvi . . . ' mælingamaður. . j I fyrra var farið tvívegis á reið- á einn þingmann (S. Eggerz) og Sjálfsagt vilja margir horfa á hjólum yfir Kaldadal, milli Húsa- sem næst því, er hjer segir: gefnar upp sakir, en kanslarinn er h-á pjóðinni. Hann hefir 4479 atkv. ,því mótfalhnn. jmeira en Framsóknai-flokkiirinii, en kemur þó aðeins 13 mönnum Bretar mótmæla. I^ en Framsókn ^ Símað er frá London, að blöðm, Væri það gvo njer; emg Qg yí?_ æfingu. Hafa þeir ekki æft sig að ætla sjer að fara á bifhjóli yfir Þýsku rannsóknarmennirnir kveðja ísland með innilegri þöklc nema síðan um helgi. Þeim er það Kaldadal? því engin minkunn þótt þeir beri( Þeir fjelagar rógðu af stað frá til alka þeirra sem hafa greitt lægra hlut, en ætla má að þeir. Hrauntúni í Þingvallasveit kl 11% þeim götu a einn eða annan Mtt dragi ekki af sjer og selji sigur- 6 sunnudag. Gekk þeim ferðin vel Þeir vonast til að geta sýnt og ann ems dýrt og vnt er. Ilipp að Jórukleif og komust á hjól- sannað hinni íslensku hræðraþjóð Uti í Eyju verður flejra til iim upp í miðjabrekku þar. En þar þakklæti sitt; ekld einungis með skemtunar. Þar keppa nokkrir(tðk við stórgrýti og Urðu þeir að orðum heldur einnig j verkum. •-skýri frá því, að stiórnin í Bret -^^ — ^ ^ se^ lýS-I^Z^t^l!'l^ ^ ^ w ^ ff Tí t"5 *** " t*^***** ílandi hafi sent Bandaríkjastjórn- frelgi .P1, n„\W1. ^vw ^^.jS-I- (1 km. sund) og verður senm-| ,,fangaun. Jjftir það gekk þeim mannanna? mni mótmæli út af árásum í blöð- -flotamálin. hver flokkur fengi: er, «, nver x^Kur len^ lega kept j því ^^ m kappróð-' sæmilega norður að Tröllahálsi - 'um Bandaríkjanna gegn Englandi. ^TaiZTL"^Íe& híoí "^ S^l ^ ^ ^ ^V* ~ *"* ^ ^ ^^ ^J •Tilefni árásanna er deilan um ?« T&Z«nTyXLZL L ^ bátareÍPto^ sem er ^ þeir í 1% klukkutíma að komaí ,», þa œtta Ihaldsílokkurinn «5 Wmtilegft. Er það þannig, að tveir |hjólinu þar upp. í Brunnum ókuj rjettu lagi að hafa fengið 16 þmg- bátar ^ ^^ ^^ og ^ a Qg sæt! Framsokn 11, sosiahstar 7 og þeim ^ r6ið hvorum M ðtSrum þ^ sæmilega. Þar' hittu þeir drj |og sigrar sá, sem getur dregið (Alexander Jóhannesson, Bjarna Þ. IJohnson lögfræðing og þýskan Dr. med. Ludvig Gmelin. læknir fararinnar. » ? ?— — Jarðskjálftar í Austurríki og Þýskalandi. Símað er frá Berlín, að land- ¦skjálftar hafi orðið í Austurríki og Mið-Þýskalandi. Skemdir hafi orð- ið á húsum af þeirra völdum í ;ýmsum bæjum í Austurríki. Að norðan. Húsavík, FB 27. júlí. Seinustu kosningafrjettir. Við alþingiskosningarnar 1923 hinn hefir atkvæðamagn flokka þeirra, er þá voru, verið sem hjer segir (tölur úr hagskýrslum) : Borgarafl. (íhaldsm. og frjálslyndir nú) 16,272 atkv. Framsóknarfl....... 8,062 — Sósíalistar......... ^^l^1/^— Kom Borgarafl. þá að 21 þing- manni, Framsókn 13 og sósíalistar einum. Einn þm. er taldist utan Talning atkvæða hefir nú farið flokka, náði kosningu 1923, eins 'íram í Suður-Þingeyjarsýslu og og nú. Þrír þm. voru sjálfkjörnir %laut Ingólfur Bjamarson 931 1923. :atkv., en Sigurjón Friðjónsson 211. ------------ ;«tkv. ' íhaldsflokkurinn, sem farið hef- ir með völdin í landinu síðan 1924, Almenn tíðindi. sr «íi kominn í minni hluta í þing- Ágætistíð. Góð spretta. Túna- inu. Eftir að frjett var um órátit '«Uttur byrjaður fyrir nokkru og Úr ölluni kjördæmum landsins, var ~Vel- hirst það, sem af er. Nokkur það því að sjálfsögðu fyrsta verk ;afli. Heilsufar dágott, nema kik- stjórnarinnar að beiðast lausnar. Flng til Vestmannaeyja? Þýska flugvjelin fer ef til vill 'pangað í dag. Á ferðamannaskipinu „Stutt- Heilbrigðisfrjettir. (vikurnar 10—16 og 17—23. júlí). ferðamann. Brá þeim í brún er þeir sáu tvo menn koma þessa tröllaleið á þessum fararskjóta.' Þeir Karl og Árni höfðu lagt á stað matarlausir frá Þingvöllum. Fengu þeir nú ofurlítið nesti hjá íerðamönnunum í Brunnum og einnig kort, og mun það hafa kom- Keykjavík. Heilsufar lakara en tíðkast um þetta leyti árs. Gengur allmikil kvefsótt í bænum, og hafa allmarg- ir fengið eyrnabólgu npp úr þeirri veiki. Hjeraðslæknir telur þó vafa- samt um þessa kveföldu, að hana beri að kalla inflúensu. Aðrar far- íð þeim að goðu haldi. Hjeldu þeir ~ ,: *•• ,» ii ,, i sottir ganga ekki í bænum nu otrauðir afram og gekk alt vel Suðurland. í Mýrdalshjeraði er „gott heilsu- far." í Eyrarbakkahjeraði er „kik- %ó osti' er hjer enn. Þingið nýja. aS var fyrst í gær (miðvikud.) I 'ii sendi lausnarbeiðni sína til konungs í gær. ! Nú, þegar stjórn íhaldsflokksins iskilar af sjer, verða þeir víst jinargir, sem horfa t.il baka yfir þau þrjú ár, sem stjórnin hefir •'að f . " ' "'"' " °"* x" ™ "'setið við völd. Verður þeim þá ó- Ir.lett var um úrslit kosninsr- Jns. ft*jett var um úrslit kosning- úr öllum kjördæmum lands- sjálfrátt á að athuga hvernig á- ( standið var hjer þegar stjórnin Er það 18 dögum eftir .,, •*. ú— '* • * i e- \. að w.:i tok við, og hvað unnist hefir þau K°sið var. Sýnir þetta, að sam- '„ , Ý, ,-, e, , , • , •»¦ ¦götio ,. , . . ', ,» 3 ar, sem Ihaldsflokkurmn hetir ta lr eru hvergi nærri í góðu 1=1 x ollum sveitum, því varla má fera ráð fyrir, að það ^lunianna, að þessi setið við völd. Slík athugun, gerð 'ðrált óhlutdrægum mönnum, hlýtur „. . að vera íhaldsflokknum kærkomm. óhæfilegi sök' Ur hefir 'orðið á talning at- Kapprððnr Dana og „ð Ormavöllum. Yfir Langahrygg gart- er flugvjel, sem höfð er til|6ku þeir meg 60__7Q km hraga og skemtiferða fyrir farþega. Hún;^^ ^ ^.^. , Kaldadal og var hjer í förum í gær - for 7 6ku ofan , þag , y^ en gekk far, kvefsott um garð gengm, luk- flusferðir með farþega hjer aust-1 „„. -, , , .,,. , hósti ókominn." ° í o j erfiðlega að koma hjolmu upp ur ur vfir nærsveitirnar. Þetta ert ... . «. -* u • i^* > * Raugárhjeraði segir hjeraðs- , J v • . i gilinu aftur. Þarna i\ovl þeir, borð- . B ° • . ... Junkerviel frá fjelaginu ,,Luft- '' - >.«•*¦ , „ „„ lækmr „engar farsottir, gott heilsu u J J8 " uðu sma brauðsneiðma hvor og Hansa" og getur hún tekið 4 far- ^ ^ ^ þega fyrir utan flugmann og. " vjelamann. Fluga þessi er öll úr j Yfir Kaldadal sjálfan gekk þeim hóstinn að hverfa, Stöku kvefpest- málmi og kostar ekki meira en ^el, en illa láta þeir yfir Skúla- artilfelli. Engar aðrar farsóttir." 75 þús. mörk (þar af mótorinn 24 skeitsi- Að ÞTÍ slePtu Þræddu Þeir f Vestmannaeyjum segir hjer- bús. mörk). Var það sjerstaklega fjárgötur niður að Húsafelli. Voru aðslæknir gott heilsufar undan- athvglisvert hve hún fór vel á'1'^ þó lítið betri en vegleysa. því farnar vikm. flugi, og hve lítið heyrðist til að fótaskarir hjólsins námu sífelt yfirleitt er nú gott heilsufar á hennar. Þær flugvjelar, sem hingað ' ^ báSa bakka. Að Húsafelli komu 3uðurlandi. hafa komið áður, hafa verið htor K« tí. 10% um kvöldið, hvíldu aðasamar í meira lagi, en til þeSs-!sig Þ™ _um hríð «*« fen8u hmnj Vesturland. arar flugu heyrðist varla þótt hún, b«sta bema- I í Ólafsvíkurhjeraði og Stykkis- væri á sveimi yfir borginni. Þegar þeir lögðu upp þaðan var hólmshjeraði er „kikhósti og kvef- Flugmaðurinn heitir Gerhard'farið að dimma, en þeir voru ljós- sótt í rjenun," svo.er og um Reyk- Hubrich og var það fært í tal við j lausir. Viltust þeir nú. í staðinn hólahjerað og Hólmavíkurhjerað. 1 ann í gær hvort hann mundi ekki fyrir að fara niður að Barnafossi Hjeraðslæknir á fsafirði segir mjög vilja bregða sjer eitthvað út a'og ná veginum þar, fóru þeir gott heilsufar kringum Djúpið. — land, til Akureyrar, ísafjarðar eða ' sunnanmegin hlíðarinnar eftír ótal Kikhóstinn er nú kominn í Þing- Vestmannaeyja. Til Akureyrar og' árfarvegum, yfir grjót og móa og eyrarhjerað. I Hólmavíkurhjeraði ísaf jarðar er leiðin heldur löng og komust seinast við illan leik riið- hefir borið talsvert á „stingsótt" erfið, vegna þess að tími er naum-jUr að Beykholti. í Deildartungu síðustu vikur. Hjeraðslæknir í Flat vöktu þeir upp til að spyrja til ey segir infhíensu ganga í sínu vegar, og eftir það var „skelt á hjeraði. skeið". Voru þeir ekki nema 45! Eins og skýrt var frá hjer í eru Vestmannaeyjar eftir. Getur mínútur frá Deildartungu niður íj Norðurland. nr, enda þótt flugan geti farið um 150 km. á klukkustund og hafi henzínforða til 7 flugtíma. En þá Þar tala læknar enn víða um 3ívæðanua. Kosningarnar hafa þá farið *aanig, að FramsÓknarflokkurinu lefir fengið 17 þingmenu, íhalds- ^okkurmu 13) sósíalístar '4, frjáls- uir 1, og einn flokksleysingi blaðinu í gær, á að fara fram vel verið að flugan bregði sjerjBorgarnes. Þangað komu þeir kl.I Æl í11* X kosningu. Framsóknar- kappróður á laugardaginn kl. 5 jiangað í dag. Verði nokkuð úr g% á mánudagsmorgtui, þreyttir kikhósta og kvefsótt. í Skagafirði CKurmn verður sterkasti flokk- síðdegis, og keppa sjóliðar á Fyllu förinni, er það undir veðri komið' og svangir og illa til reika. Þeir Jegst kvefsótt sjerstaklega á hörn, hvort hægt verður að setjast í munu ekki ráðleggja neinum að segir hjeraðslæknir á.Sauðárkróki; Vestmannaeyjum, en þó er ekki fara að dæmi sínu — því að ill- þar hefir og „kikhósti tekið nokk- i61íklegt, að það muni takast, eftir fært er þessa leið á hjóli, hvað þá ur sveitaheimili síðastliðna viku." því sem veðurspár herma. Sjái á bifhjóli. Þó er það ekki ýkja — Hjeraðslæknir á Húsavík nefn- •flugan sjer ekkifært að setjast, langur kafli vegarins, ef öll höft ir einnig vægan kikhósta (nýlega nýr hún við til Reykjavíkur aftur, og torfærur eru taldar, sem þarf 1 dauðsfall, veiklað barn á fyrsta og verður þá tæpar tvær stundir að leggja veg yfir til þess að fært ,ári). Hann segir og kvef eða kvef- /i ferðalaginu fram og aftur. |s.ie hjólum, bifhjólum og bifreið-pest" ganga um hjeraðið og „mjög ^mn á þíngi; hefir 19 þingmenn|yið íslenska íþróttamenn. Verða s (2 landskjörna og 17 hjeraðs- þátarnir fjórir, tveir frá Fyllu og , Ihaldsflokkurinn kemur tveir úr landi og fjórir ræðara.r á }and t*St mCð 16 Þingmenn (3 hverjum og stýrimaður. ^J skjörna og 13 hjeraðskjörna).! Kappróðurinn hefst vestur hjá ^ei^01113 sósíalistar með 5 þing-Seltjarnarnesi oglýkur hjá sund- ¦\I landskjörinn og 4 hjer-skálanum í Örfirisey. Mun sú vega- )orna). Sjálfstæðisflokkurinn lengd vera um 2 kílómetra.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.