Morgunblaðið - 28.02.1928, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 28.02.1928, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ 3 ’*3 O S, G U NBLA0IÐ títolunndi: Vilh. Flnaen. f'ifiefandl: FJelag i Reykjavlk. Jíitatjórnr: J6n Kjartanseon, Valtýr Stefánaaon. •tvjKlýeingastíöri: 0. Hafbere. Kkrifatofa Austuretræti 8. cr. B00 AuKlýelneaekrlfet. nr. 7019. Stívnsifmar: J. KJ nr. 74J. V. St. nr. 1Í2'J. E. Hafb. nr. 770 VitkrlftaKjaM lnnanlands kr. 1.00 & inó,.iubi. Utaninnde kr. S.60. e.iasutliu 10 nlzra eintaklB. Erkndar símfrEgmr. Kliöfn 26. febr. P.B. Mussolini hefífi* í hótunum. Prá Berlín er símað: BlaðiS <?iornale d’Italia segir, að Musso- lini liugleiði að slíta stjórnmála- sambandinu við Austurríki, út af ummælum austurrískra þingmanna, sem símað var um í gær, og álykt- unum, sem þeir bera fram í þing- inu, um Suður-Tyrol. ítölsku blöð- in vara Þjóðabandalagið við að skifta sjer af málinu. Sendiherra kallaður heim. Prá Vínarborg er símað: Sendi- horra ítala í Vínarborg hefir ver- ið ltallaður heim til þess að skýra frá umræðunum á austifrríska þing inu um íbúana í Suður-Tyrol og meðferð ítala á þeim. Þingkosningar í Japan. Prá Tokio er símað: Þingkosn- ingar hafa farið fram í Japan. — ‘Stjórnarflokkurinn hefir fengið 219 þingsæti, frjálslyndir 217, verkamenn 8, smáflokkat 22. Af- staða smáflokkanna til stjórnar- innar er óviss. 27. febr. Týfról-málin. Prá Berlín er símað: Blöðin í Austuryíki segja, að Austurríkij geti ekki þaggað niður kvartanir; út af kúgunarpólitík ftala gagn- vart austurrísku þjóðerni í Suður-| Tyrol. Kúgunin komi öllum heim-j inuni við. Prásagni'r óhlutdrægra í útlendinga sanni rjettmæti austui'- rískra kvartana. William 0 ’Brien látinn. Frá London er símað: írski þjóð- 'ernissinninn William O’Brien lát- inn. Uppsögn sambandslaganna rædd í dönskum blöðum. Khöfn, PB 27. febr. Sameiginlegt fyrir flestj ummæli blaðanna í Kaupmannahöfn út af yfirlýsingunum á Alþingi er ,að íslándi sje heimilt að segja upp sambandssamningnum, en margt geti breytst fyrir 1940. Danir hafi ékki ínisbrixkað borgarárjettindin. Politiken. Pölitiken birtir viðtal við Arup, sem segir, að núverandi fyrirkomu lag utanríkismála, strandvarna og borgararjettar sje til mikils, hagn- aðar fyrir íslendinga, hvort ísland vilji takast á hendur utanríkismál verði sennilega komið undir kostn- áðinum. Berlingske Tidende. Social-Demokraten. Vjelbátárnir frá Sandgerði vorU sífelt á sveimi fyrir utan rifið til þess að leita að líkum manna er skoluðuSt fyrir borð, vegna þess Mest Úrval. Lægst verð. að þeir gátu ekki veitt neina aðra íSeiss Oízori myndvjeíar. aðstoð. Pundu þeir þessi fimm lík, Social-Demokraten segir, að upp, sem við komura með. Er eitt þeirra sögn sambandslaganna þurfi ekki að þýða afnám laganna. af ólafí Jóhannssyni, 2. vjelstjóra (38 ára að aldri), annað af Ste- fáni Einarssyni bryta (47 ára að Sportvöruhús Reykjavíkur. (Einar Björnsson). Til Vdilstaða. Köbenhavn. aidpi) 1>ri5ja „f SJ,„i l,„„s (Œ bifrelj aUa daga kl 12 4 b4d> Köbenhavn' segir, að Danir hafi Arna, sem var hjálparmatsveinn búist við uppsögn, að minsta kosti kjá foður sínum (18 ára að aldri.) í þeim tilgangi að koma á breyt- Hin tvö líkin hafa ekki þekst enn. j ingum, sem reynslan kunni að Allir voru menn þessir með björg- j unarbelti og bar útfallið líkin út| yfiir rifið. Þegar við fórum sáum við enn sýna nauðsynlegar. Óhugsanlegt, að Danir vilji halda fast við fy'r- irkomulag, sem meiri hluti Islend- inga sjeu mótfallnir, slíkt væri fyrir víst þrjá menn í reiðanum. j skaðlegt norrænni samheldni. j Mennirnir, sem björguðust. j Nationaltidende. I Þegar blaðið fór í pressuna seint ’ .. T..., . * „ f í gærkvöldi, liafði það aflað sjer Nat.ionaltidende segir, að ef Is- 1 ” kl. 3 og kl. 8 síðd. frá Bifreiðasfðð Steindðrs. Staðið við heimsóknartímaTin Símar 581 og 582. Úrsiniðastafa Guðm. W. Kristjánssonar, Baldursgötu 10. lcndingar vilji segja bandslagasamningnum Berlingske Tidende birtir viðtal slíta ríkjasambandipu, þá vilji við Halfdan Henriksen. Segir Danir ekki hindra það. Island hann, að íslendingar geti bfeytt j mundi tapa fjárhagslega við sam- um skoðun fyrir 1940, einuig sje bandsslit. Málið ennfremur „inter- áreiðanlegrar vitneskju um það að 1006, en ekki aðra síma, sbr. aug- - . _ ......... .. ____í í hugsanlegt að Danir óski þá upp- sagnar. Zahle segir, að uppsögn sambandssamningsins muni veikja norræna samheldni. nationelt“. Hugsanlegt að ísland njóti raunvernlega minna sjálfstæð is á eftir en níi. Jða farsetl lerst. Eiift af himun hörmulag- sjö»8ystjm hijoj*. j í gærkvöldi kom „Óðinn“ á j strandstaðinn og mun hafa haldið þar vörð í nótt til þess að bjarga i eí unt væri. Höfðu þá þegar bjarg- ! ast 10 menn af sliipshÖfninni. og Samtal við Kristján Schram skipstjóra. o«í ' síð'm Þessir menn höfðu bja*rgast, að lýsingu hjer í blaðinu í dag minsta kosti: ! Skólahlaupið, sem K. R. gengst Bjarni Brandsson, bátsmaður, fyi’ir, og áður hefir verið getið Selbrekkum. híer 1 blaðinu, mun fara frám .. - t' tt »• ... nc fyrstu dagana i Apnl. Skolanem- Magnus Jonsson, Hverfisgotu 96. Jldur eru þegar farnir að æfa sig Pjetur Pjetursson, Laugaveg 76. undir það og má telja víst að í Sigurður Bjarnason, Selbrekkum hlaupinu taki þátt nemendur frá Kristinn Guðjónsson, Selbrekk- þessum skólum: Iðnskólanum, Sam- um vinnuskólapum, Mentaskólannm, i ' . „. T, Háskólanum og Kennaraskólanum | Stemgnmur Emarsson, Pram- Qg sennilega fr4 Verslunarskólan- nesveg 61. um Enn, er ekki kunnugt hvetsu Gunnlaugui’ Jón'sson, Króki, margir muni taka þátt í hlanpinu, Kjalarnesi. því að ekki mun talafcarkað hve Steinþór Bjarnason, Ólafsvík. marSir .me«Í,vfra 1 bverjnm flokki, t, - „ . ’ , , , en enginn flokkur ma vera skip- Frimann Helgason, Vik, Myrdal. aður færri mönnuin en þremux. OÍafur T. Arnason, Bergþóru- Enginn skólinn mun enn hafa til- götu 16. kynt þátttöku sína nje hve marga | keppendur þeir muni senda, en bú- \ „Jón forseti“ mnn liafa verið is1 * við að Þatttakendur yerði i simðaður arið 1906. Hann var til þegS) að þeir æfi sig nu kapp- < minstur af íslensku toguirunum, samlega, svo að híaupið verði kepp brúttó“ smálestir, eign h.f. endum til sóma. K. R. hefir gefið Á þingi var fremur kyrlátt í gær. Umræður aðallega í Neðri •deild um Byggingar- og- land- námssjóð. Var ráðgert að eldhús- tlagsumræður byrjuðu er fram á kvöldið kom. Þá var með öllu ófrjett, um afdrif skipshafnarinn- ar á „Jóni forseta“. Er dagsltrá var tæmd að „eldhúsumræðum“ ‘Stóð Ólafur Thors upp og fór þess á leit við forseta, að frestað.yrði Þrim umræðum til næsta dags, Vegna þess, hve hugír manna væru lnjög bundnir við liið stórkostlega ‘sl3’s. Varð forseti við ]>eirri ósk. Misskilningur var það, er stóð bjer í blaðinu á sunnudag, að Sál- •arrannsóknafjelag íslands ætlaði að svo komnu máli að láta til sín taka atburðina að Litlu-Þverá. — Hitt er annað mál, að ef rannsókn befði leitt í ljós, að hjer gæti ekki ^erið un| glæp að ræða, þá hefði Ijelagið ef til vill eitthvað gert, en 'nm það var ekkert ákveðið. t^í ' j, •« ,,, * , er nafna þeirra getið hjer síðar Klukkan eitt í fyrrmott, eða þar 1 a 3 um bil, strandaði togarinn „Jón forseti“ á Stafnnesi. Er það rjett1 bjáStafnnesvita.Erþaraðalllra sögn | einhver hinn versti og hættulegasti1 (Moírgunblaðið hitti Kristján 233 staður hjer á landi, fyrir skip, sem Schram skipstjóra á „Tryggva Alliance. Skipstjóri var Guðnumd- fagran bikar, sem nú er smíðaðnr, stranda. Rifið er langt frá laUdi gamía“ að máli í gærkvöldi um tu' Guðjónsson, en hann var ekki sem verðiaun+ banda Þeim Hokki, og er þar sifelt bnm þott sjor sje það leyti sem skipið kom hingað, me« slupið 1 þessari ferð, nje 1 verður þrem fijótustu hlaupurnn- hægur annars staðar. En að þessu og spurði hann tíðinda. Honum hinni næstu þar á undan, því að Um gefin sjerstök verðlaun. sinni var brim mikið. sagðist svo frá: hann hefir legið rúmfastur um Hlauplengdin er 3 kílómetrar og Skipið var að koma vestan úri —Þegar birti svo í morgun að bríð. Stýrimaðurinn, Magnús Jó- verður farið eittlivað yfir veg- Jökuldjúpi og ætlaði suður á Sel- við sáum „Jón forseta“ þar sem hannsson, var skipstjóri báðar, y^avan^shiaT^ið fyrrfS var^4 vogsgrunn. j hann lá 4 skerinu, lá hann þannig þessar ferðir. Brimið fór vaxandi með flóðinu, að hann hallaðist miliið á bakborða í I > og gengu brótsjóir yfir skipið hver og vai* þá bátlaus að því er best ’ á fætur öðrum. Reis slripið nokkuð va;rð sjeð. Sáust þá engir menn j að framan, og leituðu hásetar sjer uppi. Höfðu þeir leitað sjer skjóls skjóls frammi undir „hvalbak.“ fram undir „hvalbaknum.“ Skipið j [—] Edda 59282287____________I. Skipið sendi út neyðarskeyti og vi’rtist þá óbrotið að ofan. Skömmu: _ _ , —~ ---------, — varð fyrsta skipið á vettvang eftir að við komum þar að, komu ing e/tfti/yfir Grænlandi°og yfír aðarfyrll’1estnr ’ kl- 8 Esperanto- „Tryggvi gamli.“ Kom það þangað mennirnir út á þilfar. Skiftu þeir háí'inn norður af Azoreyjum en nnmslíe'® (Ólafur Kristjánsson); kl. 6 nm morguninn. Var þá niða- sjer þá. Fóru nokkrir upp á „hval- mikil um alt meginland Evrópu. kl. 8,45 Hljóðfærasláttur frá Hótel myrkur, svo dimt að „Tryggvi bak“, sumir í reiðann og snmir Snnnan átt og hláka um alt land. Island. gamli“ sá skipið alls ekki, fyr en upp á stýrishúsið. Sáujn við þar ^ipíriregnir eru engar í kvöld, en - jiniklar líkur til að lægðm frá Az- Hjuskapur. A sunnudagmn var þrja menn. ‘oreyjum nái hingað á morgun. , voru gefin saman í hjónaband ung- smám saman, Leið nú og beið og komumst við', Veðurútlit í dag: «Hvass suðaust- frú Charlotta Christiane Jónsdóttir i kílómetrar. Grímudansleik Charleston-klúbbs- ins er frestað. til 7. apríl. J I Útvarpið í dag: Kl. 10 árd. Veð- urskeyti, frjettir, gengi; kl. 7.3Ó sd. Veðurskeyti; kl. 7.40 Landbún- I jog Björn Magnússon cand. theol fór að birta, eða um ldukkan 714. Komu nú þarna fleiri skip, togarinn „Ver“ og livergi nærri til að bjarga, en kvik- an og rigning, einkum síðdegis. „Hafsteinn' en gátu enga björgAu fór vaxandi og ruggaði skipið Næturlæknir j nótt Matthías Ein-'g> rJsson gaf þau^saman™ veitt monmim um borð i „Jom for- mjög á grunninu og gengu brot-! aréson, sími 1339. | ö ^ ^ seta“. Litlu seinna kom björgun- j sjóif yfir það að aftan. Klukkanj . . - . Q g \ ,Siglingar. Gullfoss fór frá Khöfn arskipið „Þór“ emmg á vettvang rúmlega 10 skall á það brotsjór, iEinarsd6ttir, prófessors ArnórSson- í dag, Lagarfoss var í Leith í gær, meOiar, 18 ara gómul. og 2 bátar frá Sandgerði, mann- aðir mönnum, sem eru gjörkunn- ngir á þessum slóðum. í allan gærdag, fram í myrkur var björgunartilraunum haldið áfram af mesta hetjudug og dugn- aði.En brotsjóirnir slitu sjómennina af skipinu, einn á fætur öðrum, án þess við yrðí ráðið. Þegar fram á daginn kom sáu skipin, sem þarna vorn, að þau fengu ekkert að gert °g týndust burtu smám saman. — Eitt hið seinasta, er fór af vett- vangi, var „Tryggvi gamli.“ Kom hann hingað í gærkvöldi klukltan 10 og flutti hingað lík 5 manna, af skipshöfn „Jóns forseta", sem höfðu fundist á reki framundan ske'rmu, sem hann strandaði á. svo ægilegur, að hann tók með, ar, 18 ára gömul. Veiktist hún pelfoss í Hamborg, Brúarfoss var sjer stýrishúsið og reykháfinn. — jfyrir 'rúmum rnánuði og lá þungt 1 Stykkishólmi í gæi. I rasognmm Eftir bað fór skipið að sí-a að teldin upp frá því. Guðrún heitin «f burtför Bruarfoss hjer i blað- *, pa0 t01. lKlp10 a0 Slga a0 var frábær efnisstúlka er mik- inn a sunnudag, voru margir far- framan.og lednðu þa þeir i reið- m kveðinn að fore]drum Þe?ar tap]ir ti} útlanda’ en Þang' ann, sem aður hofðu haldist við a Vennar með fr4falli hennar. íor aðems emn farþeganna; „hvalbaknum‘% og röðuðust þari hmir til Á estur- og ^vorðurlands. alveg upp í siglutopp. Gekk nú! Magnús Matthíasson stórkanp- ., „ „ , . „„ í maður tok sjer far með Brnarfossi Leikfielag studenta er nystofn- sjor altaf yfir slupið, en er for að,til ntlanda> .a8. pjelaga'r 30. Lárus Sveinbjörns- _i-x .. t, son formaður. Meðstjórnendu'r h “srí œsf? ***■ «•*— * daginn kemur. Ungfrú Anna Pjet-, urss aðstoðar með pianoeinleik j fjara dró úr kvikurtlii nokkuð, en þó voru brotsjóir alt umhverfis skipið, svo að hvergi var hægt að koma nærri. Bátur frá landi náði þá sam- bandi við „Þór“ og fekk hjá hon- um björgunaHæki og síðan var björgunartilraunum haldið áfram JónssOn. Upplýsingaskrifstofa stúdenta- Pöstugnðsþjónusta í Fríkirkj- ráðsins á Mensa, er opin daglega unni á morgun, kl. 8 síðdegis. Sra frá kl. 3—4. Þar geta 6. bekking- Ámi, Sigurðsson. «ar Mentaskólans og aðrir fengið . . , , . TT.._ 'npplýsingar um háskólanám o. fl. Okeypis tannlækmng hjá Vilh. 1 J frá landi, þótt aðstaða væri þar Bernhöft, Vonarstræti 4, í dag kLj stúdentablað, mánaðarblað, ætla- afar slæm. Við biðum fram eftir 2—3. f 'stúdentar að byrja að gefa út á. deginum, eða fram til klukkan öþó. Var þá skollið á myrkur. — Að gefnu tálefni óskar Vörubíla- næstúnni. stöðin þess getið að hún hefir síma —

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.