Morgunblaðið - 20.09.1930, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 20.09.1930, Blaðsíða 3
MOKGUNBLAÐIÐ „ / lUIIIHHHIHHIHHIHHIHHHIHHIUHHIHHIHHHIHUIHIHHIH, Értgef.: H.f. Árvakur, Roykjavlk ¦ Ritstjörar: Jón Kjartanssqn. Valtyr Stefánsson. Ritstjórn og afgreiSsla: Austurstrœti 8. — Slmi 500. = Auglýsingastjóri: E. Hafberg. = Augiýsingaskrifstofn: Austurstrœti 17. — Slmi 700. : Heimaslmar: Jön Kjartansson nr. 742. Valtýr Stefánsson nr. 1220. = E. Hafberg nr. 770. Ánkrittagjald: Innanlands kr. 2.00 á mánuSi. = TJtanlands kr. 2.50 á mánuSi. = f lausasölu 10 aura eintakUS, 20 aura meB Lesbók. = inniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuI Tvennar ðfgar. Bensinið_á Hlöpp. Frá umræðum á bæjarstjórnar- fundi. Hefir British Petroleum leyfi til þess að geyma bensín á olíustöð- inni við Skúlagötu. Andstæðingar Sjálístæðisflokks- ins þora aldrei að nefna hið rjetta öafn hans og við og við taka þeir 3*ögg á sig og ?:eyna að sýna fram «•, að flokkurinn eigi ekki þetta mafn skilið, því að alt, sem danskt •sje, þ. e. allir Danir, sem eru hjer á, landi, fylgi Sjálfstæðisfiokknum og forvígismenn hans sjeu sumir iinar mestu Danasleikjur. Þessi skrif eiga að sannfæra ís- lendinga um, að það megi ekki treysta Sjalfstæðisflokknum í sjálfstæðismálunum. Þar sje Fram- sóknarmönnum og_sósíalistum ein- Um treystandi. Bn svo þegar forvígismenn stjórnarflokkanna koma til Dan- ttierkur, þá kveður við annan tón. Þá segja þeir, að sjálfstæðismálin sjeu ekki ofarlega á dagskrá hjá oss. Og þegar Stauning kom hjeð- an í sumar sagði hann, að æsingar Sjálfstæðisblaðanna hefðu áunnið lítið hjer. Enginn getur efast um frá hverjum þessar upplýsingar eru komnar. Þær eru ekki frá Sjálfstæðismönnum. Þetta sýnir, að andstæðingar Sjálfstæðisflokksins leika tveim skjöldum. Þegar þeir eru að tala "við Jslendinga, þá halda þeir því fram, að Sjálfstæðismenn sjettmátt arstoðir Dana hjer á landi, en Hgar þeir tala við Dani, þá halda Þeir því fram, að Sjálfstæðismenn *si Islendinga gegn Dönum, en í»eð litlum árangri. Ætla mætti, að þessi bardagaað- ferð væri ekki sigurvænleg, en þó sýnist Stauning hafa gleypt flug- ?ma. Svo er ef til vill einnig um 'einhverja íslendinga, Það leiðir af hlutarins eðli, að Sjálfstæðismenn geta ekki í eitttt verið bæði Danafjendur og Dana- sleikjur. Hvorttveggja eru tilbúnar öfgar, sem þykja handhægar í bar- attunni. Hið sanna er það, að Sjálfstæöis- flokkurinn mun halda fast við á- kvarSanir sínar í sjálfstæðismál- inu, en hann er samt ekki óvin- veittur Dönum. Þvert á móti met- ttr flokkurinn þá mikils og óskar eindregið eftir góðri samvinnu við >á. Það er auðsætt mál, að ástæðu- lansar títuprjónastungur meðal sambandsþjóða eru fjarri lagi. Is- lendingar eiga að koma sjer vel við allar þjóðir og sýna sanngirni, en halda þó rjetti á sjónum. Þessi boð- orð eiga að gilda milli allra menn- ingarþjóða og ekki síst milli sam- *bandsþjóða. __ Eftir þessum boðorðum vill Sjálf stæðisflokkurinn lifa og hann mun gera það þótt hann sje rægður t)æði innanlands og utan. Á fundi hafnarnefndar þ. 9. sept. var lagt fram brjef frá Brit- ish Petroleum Co., þar sem sagt er frá því, að fjelagið muni ganga ttð þeim leiguskilmálum sem hafn- arnefnd og bæjarstjórn hafi sett viðvíkjandi leigu á viðbótarlóð við olíustöðina við Skúlagötu — á Klöpp. Eftir er að ganga frá samningn- um. Og hafnarnefnd á eftir að setja þau skilyrði sem hún telur tryggileg gegn eldsvoðahættu vegna stækkunar á olíustöðinni. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var talsvert rætt um bensíngeymsluna á olíustöð B. P. við Skúlagötu. Guðmundur Jóhannsson vakti máls á því, að talsverður uggur væri í mönnum vegna bensín- geymslunnar á olíustöð þessari, sem væri allnálægt stóru timbur- búsahverfi bæjarins. Menn sæju ekki vel hve tryggt það væri, að eldur gæti ekki borist frá húsun- um við Skiílagötu í olíustöðina. Þó sett væri iy2 þuml. vatnsleiðslu- pípa upp í geymana, og- úr henni ætti vatn að dreifast um þá til að verja þá hita, þá væri það talin haldlítil vörn. Hugsanlegt væri ennfremur, að bensínleiðslan frá Höfninni í geym ana gæti bilað, án þess að á því bæri. Leiðslan er neðanjarðar. Þeg ar farið væri að dæla bensíni eftir hinni biluðu leiðslu, gæti bensínið komist út í höfnina, án þess á því bæri, og síðan kviknað í því og eldurinn breiðst Út. Mintist hann á, að undarleg væri sú samþykt bæjarstjórnar, er felt var að láta brunamálanefnd skera úr því, hvort tryggingaráðstafan- irnar væru nægilegar. G. Jóh. gat þess ennfremur, að óvíst yrði að telja það, hvort B. P. hefði nokkurt leyfi til þess að geyma bensín á stöðinni, í samningnum gem gerður var vjð B- ?, 1927 er komist þannig að orði: „Lóðin er leigð eingongu til að gera á henni olíugeyma; byggingar pípuleiðslur og annað tilheyrandi, sem notað er við móttöku geymslu og afhendingar á steinolíu og'stein- olíuaf urðum''. Beinast lægi við að líta svo á að hjer sje aðeins átt við olíugeyma, þó talað sje í síðari setningunni um byggingar, leiðslur o. s. frv. til af- hendingar á „steinolíuafurðum". G. Jóh. bar fram tvær tillögur, aðra þess efnis, að hafnarn. ljeti sjer ekki nægja aðrar ráðstafanir til eldsvoðatryggingar víð olíustöð ina en þær er brunamálanefnd og bæjarstjórn teídu fullgildar. Hin tillagan var þess efnis, að fasteignanefnd yrði falið að at- huga hvort bensíngeymsla á olíu- stöð B. P. væri í raun og veru leyfileg og samkv. samningi þeim ,sem gerður var 1927 milli bæjar- fitjórnar og B. P. Hjeðinn á fundi. Það vildi svo vel til að Hjeðinn i 'íildimarsson var á fundi bæjar: stjornar sem varamaður Sig. Jón- assonar. Tók hann til máls á eftir G. Jóh. Hann var ekki upplitsdjarfur. — Hann tók það margsinnis fram, að málið væri sjer nokkuð skylt. En þó áræddi hann að ráðast á G. lóh. með alskonar persónulegum ,víviroingum. Sem „sjerfræðingur" í þessum málum upplýsti hann, að í Eng- landi væri bygt alt í kringum olíu- stöðvar. Ekki gat hann neitt um 'það úr hvaða byggingarefni húsin væru í nágrenni stöðvanna, nje hvort þar væri timburverslanir og timburverksmiðjur. Hjeðinn f jölyrti um hagræði það hagnað sem Reykvíkingar hefðu af því að hafa stöðina hjer við höfnina, bærinn eignaðist uppfyll- inguna, hægt væri að afgreiða skip í höfninni, sem kæmu með olíu og tækju olíu, á stöðinni fengju menn vinnu o. s. frv. Pjetur Halldórsson skýrði frá því, að samþykt hefði verið hjer í\ bæjarstjóniinni einum rómi, að leyfa að byggja stöðina. En það hefði verið álit bæjarfulltrúanna þá, að bensín ætti ekki að geyma þarna .Nú hefði það svo farið, að önnur hefði orðið framkvæmdin en ætlast hefði verið til, þarna væri bensín geymt í stórum stíl. Bæjar- bímrn væri illa við þetta. Það væri uggur í mönnum. Því væri eðlilegt og sjálfsagt að athuga, hvort ekki væri hægt að losna við bensínið. Ef hafnarnefnd kæmist að þeirri niðurstöðu, að það væri ekki hægt, þí, þýddi ekki orðum að því að eyða. Hjeðinn sagði að B. P. myndi aldrei ganga inn á það að hætta við bensíngeymslu á stöðinni; því það vill ekki hafa tvær stöðvar, aðra fyrir olíu, hina fyrir bénsín. Borgarstjóri segir sögn málsins. Þegar hjer var komið umræðum tók borgarstjóri til máls. Úr því umræður hefðu farið af stað á þessi stigi málsins vildi hann skýra frá því hvernig það kom til, að olíustöð B. P? var reist þarna. Pyrst hefði það verið tilætlunin að olíugeymsla hjer við höfnina yrði í Örfirisey. Hefði B. P. sótt þar um lóð til leign í 80 ár. Þá kom Shell til sögunnar. Átti að leigja báðum fjelögunum þar í eynni. En Shell vildi ekki hafa stöð sína þar vegna þess að ekki var hægt að aka út í eyna. Þá. kom til mála að Shell fengi lóð annað hvort á Klöpp þar sem B. P. stöðin er, ellegar inn við Sjávar- bo-rg. En Shell vildi ekki láta sjer nægja að leigja lóð, heldur fá hana keypta, Er það ekki fjekkst fór Shell með sína stöð suður að Sker.iafirði. Er hjer var komið málinu vill B. P. ekki hafa stöð sína í Örfirisey, því samgönguskilyrðin þangað hefðu orðið lakari en að stöð Shell í Skildinganesi. Þá fjekk B. P- Klapparlóðina við Skiilagötu. Ef fjelagið hefði ekki fengið þá lóð, þá hefði ekkert fjélag fengist til þess að hafa olíustöð hjer við höfn- ir.a^ En hefði svo farið, þá hefði henn talið það ófyrirgefanlegt ráð- lag af bæjarst,iórn að koma þeim málum'þannig fyrir. Þörfin fyrir olíu fer altaf vaxandi til skipa og biiast má við að kyriding hiisa fari og fram með olíu í framtíð- 77/ma Tía giffisf Yndislega faUeg og skemtileg saga um ást og tilhuga- líf Önnu Fíu og Viktors og hveitibrauðsdaga þeirra. FREYSTEINN GUNNARSSON skólastjóri þýddi. Dvergurinn Rauðgrani og brögö hans. Æfintýri með 100 litmyndum. — Vandaðasta og skemti- legasta barnabók ársins. Freysteinn Gunnarsson þýddi. inni, að svo miklu leyti sem heitt jarðvatn næst ekki til þess. sagði RF. rfMSKIPAFJELi^ lSLANÐS Um eldhættuna borgarstjóri m. a. þetta: Leitað hefir verið í reglum bruna- bótafjelaga er vátryggja eignir manna hjer í bænum. Bygging stöðvarinar brýtur ekki í bág við þær. Og þegar fjelagið Albingia £er j kvöld tók að sjer vátryggingu á húsum bæjarins, hafði það ekkert við Husavikur, Stglufjarðar, Isa- stöðina að athuga. iðgjöidin eru f jarðar, önundarf jarðar og ekki hærri í nánd við stöðina en „E.s. Sisto" til Akureyrar, annai*sstaðar í bænum. aftur hingað. Guðm. Jóhannsson gat þess, að borgarstj. hafði í ræðu sinni geng- ið út frá því, að verið væri að am- ast við olíustöðinni. En hjer hefði aðeins verið um að ræða bensín- geymsluna. Pjetur Halldórsson spurði borg- arstjóra hvort hafnarnefnd myndi geta komið því til leiðar, að bensín geymslu í stórum stíl yrði hætt í B. P. stöðinni, og svaraði borgar- stjóri því neitandi. Þá var gengið til atkvæða. Var tillagan um að hafnarnefnd mið- aði kröfur sínar við álit bruna- málanefndar og bæjarstjórnar sam- þykt með 7 atkv. gegn 1; en tillag- an um að fasteignanefnd athugaði rjett B. P. til bensíngeymslu var samþ. með 6 atkv. gegn 4. Þrír greiddu ekki atkv. Har. Guðm., Hjalti Jónsson og Hjeðinn. Fram- sóknarmennirnir voru fjarverandi. ísleuskt Biómkði. Stórir hansar. Smyglun í Englandi. London (UP) 19. sept. FB. London: Menn ætla, að eitur- lyfja og gimsteinasmyglun inn í England sje framkvæmd í stórum stíl og mun ýmislegt hafa verið gert til þess að grafa fyrir rætur málsins. Talið er að öflugt fjelag a meginiandi álfunnar standi a bak við smyglunina og sje for- j stöðumaður þess kona. Við smygl unina hafa verið notaðar flugvjel ar, hraðskreiðir vjelbátar og lysti snekkjur. , „Enterprise" vann. London (UP) 19. sept. FB. Newport: Enterprise vann f jórðu kappsiglinguna og heldur þannig „Ameríkubikarnum", sem um var kept. Veðrið (í gær kl. 5): 1 N- og A-landi, en sennilega þurt sunnan rigning, og allhvast á NA og rigning á Vestfjörðum. Úti fyrir V-strönd íslands er N-kaldi, en hægviðri um SV-hluta landsins og úrkomulaust, en dálitlar skúrir á SA-landi. Yfir S-lrlandi er djúp lægð (725 mm.) sem veldur hvassri S og SA-átt og talsverðri rigningu um Bretlandseyjar og Norðursjó- inn. Hún færist hægt NA-eftir og mim að líkindum staðnæmast yfh- Bretlandseyjum. Á morgun lítur út fyrir A og NA-átt um alt land, víða all- hvast og rigningarveður á N- og A-landi, en sennilega þurt sunnan til' á V-landi. Veðurútlit í Rvík í dag. N-kaldi. Urkomulaust. Haustfermingárbörn komi í dóm- kirkjuna til síra Friðriks Hall- grímssonar mánudag kl. 5 og til síra Bjarna Jónssonar þriðjudag kl. 5. Fermingarbörn síra Árna Sigurðssonar komi í K. F. U. M. (stóra salinn) á mánudag kl. 5. Messur í dómkirkjunni á morg* nn kl. 11, síra Bjarni Jónssón; kl. 5 síra Arni Sigurosson. * Hin árlega haustvígsla Laugar- vatnsskólans fer fram á morgutt. Súlan hjelt kyrru fyrir á Akur- eyri í gær, vegna veðurs, kemur hingað væntanlega í dag. Veiðibjallan flýgur til ísafjarð- ar í dag. — I gær var verið að hreinsa vjel hennar hjer í Rvík. Togararnir. Barðinn kom af veiðum í gærmorgun, með 1700 körfur ísfiskjar og Karlsefni með 1200 körfur. Geir kom af veiðum í gær og Apríl frá Englandi. " Enska lystiskipið „Arpha" hef- ir að undanförnu verið fyrir vest- an, en kom hingað í fyrrinótt til þess að láta hjer af sjer hafn- sögumann. Ljet það síðan í haf. „Hið aldraða skip, Súðin", f6r í hringferð í fyrrakvöld. Dettifoss, hið nýja skip Eim- skipafjelagsins fór reynsluför fyrir nokkrum dögum og tókst hún vel. — Skipið hefir nú verið afhent fjelaginu og fer frá Kaupmannahöfn 27. þ. m. til Ham- borgar, þaðan 30. til Hull og Leith og er væntanlegt hingað 11. okt.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.