Morgunblaðið - 23.11.1934, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 23.11.1934, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐID 3> ígm^mmmmimmmi^pi (WMMKMWmlal mmm^pammmm mmmmm Rógur UErklýQsblaðsíns um lögregluna. Igrtl Frásögn Erlings Pálssonar yfirlögregluþfóns. í 57. tölubiaði Verklýðsblaðsins, Se)ö kom út 19. þ. m. er grein með ísrirsögninni: „Átakanlegt dæmi *a þorparaskap lögreglunnar". % undirfyrirsögn: „Lögreglan tekur rænulausan sveitamann á Sötunni 0g lætur hann í tugthús- * — Skömmu sí'ðar andast hann". I umræddri grein segir meðal *Qnars: „Um miðjan dag, laugar- <*aRÍnn 10. þ. m. gekk hann (þ. e. ®M?Urður Jóhannesson) út og suður * Seltjarnarnes. Viltist hann þá og >!lr á gangi allan daginn og fram á miðja nótt. — Fólk í Kapla- *kJóli hafði orði'ð varf við ferð- r haus og gerði lögreglunni að- ai't. Og lögreglan kom, óg' flutti *ann upp í tugthús, og Ijet hann >era þar í\ fleti í köldum fanga- *kfa alla nóttina. Svo nœr- 8*tnir voru þessir þorparar við ^Jálfbjarga oamaimennið, se,m ar svo aðframkominn, að liann h »*t ekki sagt þeim hvar hann átti eöQa, að þeir heldu þvf fram að »ann væri dmkkinn!! ^aginn eftir var þó skammast &ð sækja lækni, sem auðvitað £ði til um hvað að honum gekk. ífti Hi Jr alla þessa hrakninga var toður svo þjakaður, að aug- "°st var'að hann átti ekki langt ~11' ólifað — og morgunimi eft- * andaðist hann". Patmig sagðist Verklýðsblaðinu . ^t af þessn átti blaðið í gær tal , ° Erling Pálsson yfirlögreglu- *&n 0g !jet jiarm í tje eftirfar- "í Upplýsihgar: Þí>ð var kl. 8V2 laugardags- k *Ö1«ið hinn 27. okt. (en ekki 10. , *' eins og stendur í Verklýðs- aöinu) að tilkynt var á lögreglu ðlHa að maður væri á'sveimi á ^Unum fyrir sunnan Kapla- ">ó], og hefði verið þar á slangri i5 Virtist framkoma hans eitt- a° einkennileg. Lögreglan brá ft 8x við og fann manninn og »J tl hann á lögreglustöðina. a"Urmn var að siá allvel hress 0w - . J I OiJóg rólegu skapi, en í sam- 1 l öiilli hans og lögreglunnar 10 brát,t í Ijós að maðurinn var eS minnislaus, og gat engar ^ýsingar um sig gefið. T. d. *.. *i nafn . nje heimilisfang. I jpeglan gerði nú ýmislegt til að lvPp á hvernig á ma.nnin.um gerði fyrirspurnir í því "afa «*íi "amb ari<ii til vmsra hier í hænum »iÖf aS Upp fyir manninum götu- ttf °- fl- en það bar engan árang lögreglan þá Guðmund ^ekk ^jetursson læknir, til að öianninn, og 'fylgir hjer ¦l °ttorð frá honum um ástand aas: Afi ieo, völdl hins 27-okt. s. 1. var ^r] 1mdirritaður beðinn af lög- >ar ni að athuga mann, sem þá ^H- Sta(ldl"" á lögregluvarðstof- ^tai, °.R' lögreglan hafði fundið ti] jj Vl* bæinn og ekki gat sagt Ij, ^milis síns eða nafns. en síð- ^ólJPplýstist. að hjet Sigurður 'find,, °esson til heimilis á Nv- var með míim fulla sam- þykki, að maðurinn yrði geymdur i fangahúsinu nóttina, þar sem jeg að rannsókn minni lokinni þótt ist þess fullviss að honum myndi engin hætta af því stafa, enda var hann hinn hressasti og engin önnur sjúkdóms einkenni sjáan- leg en minnisleysið, oir það til- skilið að um hann væri vel búið og litið eftir honum um nóttina og mjer gert aðvart ef einhver breyting yrði á ástandi hans. Þetta vottast hjer með. Reykjavík. 21. nóv. '84. G. Karl Pjetursson læknir. I'ar sem lögreglan gat ekki þá um kvöklið haí't upp á heim- ilisfangi niannsins, var hann sam- kvæmt leyfi la^knis fluttúr npp í fángahus, og búið þar um hann í h'ýjum klefa, sem var þafður op- inn um nóttina og settur vöku- maður yf'ir. Var maðurinn rílég- úr og sá vökumaðurinn enga á stæðu tii að kalla á læknir um nóttina. Morguninn eftir bar Sig'- urður Gíslason 4og%egluþj. kensl á að þessi maður vvar Sigurður Jóhannesson, Nýrendugötu 13, og uni líkt leyti yar spurt eftir Sig- urðj af broður hans, sem er bú- settur hjer í bænum, sem tók við honum. Sigurður Ijest þann 1.2. þ. m. (nóv.), eða 15 dögum eftir að þetta skeði, en ekki daginn eft- ir eins og Verklýðsblaðið segir. Þess skal "jafnfraint p;etið, að það er föst venja hjá lögregl- unni, að sækja læknir til manna, sem hún hefir með að gera, ef þeir hafa nokkur sjúkdómseinkenni, ti*_ að fá vitneskju um ástand þeirra, og hlýta læknisráði um meðferð, í þeim tilfellum 'sem ekki næst strax í rjetta aðstancténdur. Svo sem sjá má áf þessu éru árásir Verklýðsblaðsin.s á lögregl- una tilhæfulausar með öllu. ÍOO ára maður láiinn. Blönduósi 22. nóv. F.Ú. 1 morgun ljest h.jer á Blöndu ósi Lárus Erlendsson, á hundrað- asta og fyrsta aldursári. Hann var fæddur á Kyndilmessu — eða 2. febrúar — 1833, að Ertgihlíð í Langadal. Hann var giftur Sig- ríði, dóttur Bólu-Hjálmars, ög bjuggu þau í Holtastaðakoti í Langadal. Þau áttu 10 böru og eru fimm þeirra enn á lífi. Þrjá- tíu og þrjú ár æfi'sinriar var Lár- ur hjá dætrum sínum á Blönduósí, Guðnýju og Ingibjörgu, og Ijest á heimili þeirra. Hánn hafði legið rúmfastur í þrjú ár. „ Lárus las bæði blöð og bækur, og fylgdist með í daglegum við- burðum til þess síðasta. Guðspekifj elagig: " fundur í „Septínu" í kvöld kl. SVz- Kristján Sig. Kristjánsson les kafla, er hann nefnir „Átiik". úr frum- samdri sögu eftir sjálfan sig. — ('íestir. . i 1 1 Rtuinnuöeilöin og búuísinöin. Minnismérki Matthíasar Jochumssonar. Akureyvi 22. nóv. F.TJ. Matthíasarkvöld vai- haidið í Deildin þarf aö óeía annast ^komuhúsinu hjer & ****** '. *f 1 gærkvöldi. Pjolmenm var. Sig- öll helstu rannsóknarefni landbúnaðarins. Tillögur Rdkonar BjarnQsonar Út af umræðum þeim, sem ir núverandi frumvarpi myndi urðu á fundi háskólastúdenta i líffræðideíídín, með hið óá- fyrrakvöld, um fyrirkomulag kveðná Verkssvið, liggja öðrum væntanlgerar atvinnudeildár megin Tjarnarinnar, en efna- við Háskólann,* sneri Mbl. sjer fræðideildih' hinum megin, og til Hákonar Bjarnasonar og bað þá væri ékki ihikiílar daglegrar hann að gera nánari grein fyrir samvinnti áð vænta. því fyrirkomulagi, sem hann An^iars eV ékki nieira um stakk þar upp á og taldi deiid- þettá að segja að sinni, en el' inni til bóta. Fórust honum orð til vil? mun jeg nánar skýra á þessa leið. þessar breýtingartillögur mínar mæjj skáldsi^s Eins og frumvarpið liggur ^únar. fyrir Alþingi finst mjer því tölu vert ábótavant, hvað landbún- aðinn snertir. Þau mál, sem hann varða eru með frumvarp- inu lögð undir 2 deildir, efna- fræðidei-ld og líffræðideild. Verksviðum þessara deilda, einkum, líffræðideildarinnar, er lítt markaður bás, og á sumum sviðum grípa þær yfir sbmu verkssvið. T. d. mjólkurrann- sóknir eiga að fara fram í líf- fræðideildinni, en sumar mjólk- urður skólameistari Guðmunds- son setti samkomuna með stuttri ræðu um skáldið, etn aðalræðuna flutti síra Benjamín Kristjánsson prestur í Grundarþingum um Matthías sem trúarskáld. Geysir söng fyrir og eftir þrjá höfuð- sálma skáldsins. Síðan var stiginn dans. Matthíasarnefnd Stúdentafje- lagsins stóð fyrir samkomunni. Agóðanum verður varið til minnismerkis síra Matthíasar, en það á að vera vönduð bókhlaða hjev á Akureyri. Er ráðgert að horlistein:! bess húss verði lagð- Oí 11. nóv. næsta ár á aldaraf- „Lvðræðið" * móíað af flokkshagsmunum, Kalundborg, 22. nóv. FTJ. spáði því, að afnám þ:ss mundi Umræðunum um grundvallar- verða samþykt í þjóðþinginu, lagabreytingarnar var haldið. á-' og benti andstöðuflokkum sín- fram í ^þjóðþinginu í dag. ' u.m á það, að skamt væri til Talsmaður íhaídsflokksins, kosninga og gætu flokkarnir þá urra^nnsóknir hljóta að heyra Kraftj mælti á móti því; að ping mæst ti] ursiita um bessi mai. undir efnafræði. i8 yrði aðeins í einni deild, sagði | Ein nýja tillagan í frumvarpi Ennfremur ma taka það fram, að lýðræðið væri í raun og veru ; stjómarinnar er um lagaráð Eö í frumvarpinu er ekki gert betur trygt með tveimur deild- (Lovraad), og sagði Staunipg í ráð fyrir að maður-með sjer- um en einni> enda stæðu tn]ög. dag að hann gæti fallist á bað( þekkingu á plöntusjúkdo'mum ur stjörnarinnar ekki í neinu að því ákvæði yrði slept, ef eða plöntulíffræði sjé á nokk- sambandi" við umhyggju fyrir menn væru á móti því, en af^ nrn hátt tengdur við þessa fyr- ]ýðræðinU7 þær værtl einungis nám landsþingsins sjálfs gengi irhuguðu deild. mótaðar af flokkshagsmunum. fram. Við samningu frumvarpsins Stauning forsætisráðherra tal Málinu var vísað til annarar hefir frekar verið tekið tillit til aði og lagði 'áherslu á það, að umræðu og nefndar. þeirra manna sem við eigum á iandsþingið yrði afnumið og ýmsum sviðum náttúruvísind- ^,¦MM*aai«imi¦—»—««.^Ml^ÍMaM»»»«0««««»«« anna heldur en tillit til þess hvers mest er þörf fyrir atvinnu vegina. Af þessum ástæðum og fjölda mörgum öðrum, sem of langt yrði upp að telja, lít jeg svo á að landbúnaðinum sje það bjarnargreiði, ef frumvarp- ið nær óbreytt fram að ganga. Til þess að kröfum Iandbún- aðarins verði fullnægt að sem mestu leyti með sem minstum Þegar „hand- járnin" biluðu. Framsóknarmenn í deildinni greiddu atkyæði með, nema Jör. Br., sem sat hjá. Bjarni o'reiddi ; atkvæði með íhaldinu um að vísa frumv. til 3. umr. Tóku ménn eftir því, að Ól. Th. vildi ekki að atkvæða- greiðsla hefðist fyr en Bj. Ásg. væri kominn í deildina, og sýn- ir það, að Bjarni hefir greitt Þau tiðindi skeðu á Alþingi á miðvikudaginn var, að Bjarni Ásgeirsson greiddi atkvæði í tveimur máium á annan veg en haridjárnmherra sósíalista, Hjeð atkv. í þessu rnáli gegn flokks- x.^0^ ^jll mCu ÖCm miustuiii; inn Valdimarsson. hafði fyrir- mönnum sínum eftir pöntun tilkostnaði þyrfti að stófna sjer- skipað; ólafs. Jörundur Brynjólfsson ötaka landbúnaðardeild; sem;; TJ1 be'ss || a6 gefa almenn. - ' - - !...... þyrfti helst að háfa' '4 étárfs- ingi kost á að kynnast skoðana. menn á sviði jarðvegsráhnsokna | frelgi því er ;ríkir j herbúðum og plönturannsókna, þar'l iniii-^ra.uöiifca, .þykí.r rjett að birta falin þlöhtusjúkdómáfr^ði, og | hjer orðrjett greip, er birtist í húsdýráráhnsókh: ' ; , : AlþýðuMaðinú í gær (fimtu- Og til þess, að s^ri'mést' not daiÝ, þar'sem sísýri:1 er fra þessu mætti hafa af atvinnudeildinni, | fáhéyrða athæfi(!) Bjarna Ás- þyrfti efnarannsóknadeildin geirssonar. ' '' ' " *; einnig að stækka frá því, sem í" Greih Alþýðublaðsins er svo- er áætlað. Þar þarf nauðsynlega ; hl.joðandi: að koma „biokemi" í viðbót ' . ' ,, ' _ , •* , .,,,,,, , ' ».Vio atkvæðagreiðsluna 1 við þær starfsdeildir sem þar Neðri deiW . gær gerðust þau er gert ráð'fyrir. Ef til vill tíðindi, aö Bjarni Ásgeirsson væri' ög gött, vegna samstarfs tók sig út úr þingflokki Fram- við hinar deildirnar, að gerla- sóknarmanna og greiddi hvað fræðingur fengi þar aðsetur f yrst um sinn. Báðir þessir menn gætu aðstoðað hinar deildirnar með ráðum og dáð. Og meðan þess er ekki kostur að hafa at- vinnudeildina stóra, er góð sam vinna meðal starfsmanna henn- ar eitt af fyrstu skilyrðunum til þess að hún blómgist. En eft- eftit annað atkvæði með íhalds mönnum. Þannig greiddi hann atkvæði með íhaldinu við at- kvæðagreiðslu um verkamanna- bústaðina, en það, sem einkum vakti athygli, var það, að hann greiddi atkvæði á móti rök- studdri dagskrá um að vísa fiskiráðsfrumvarpi Ólafs Thors frá, sem flokksbróðir hans Bergur Jónsson flutti, og allir sat hjá við atkvæðagreiðsluna, og mun einnig hafa gert það að beiðni Ól. Thors vegna þess, að Jón Ólafsson væri veikur. Segia Framsóknar- og íhaldsmenn, að slíkt sje siður í enska þinginu,, Alþýðublaðið be'r ekki brigður' á að svo sje, en það vilí stinfea^ ' uþp á því að alþingi talti að öllu upp tilhögun enska1 þikigs-:^ |ns við atkvæðagreiðslur, * ogrn verði þingmenn framvegis látn^ ir ganga í stíur til að greiða at- kvæði. Myndi Bjarrii Ásgeirs- son sóma sjer vel í íhaÍÖsstí-a!' unni". é • ¦¦ ; 31!'I Þessi grein Alþbl. þarf engral' skýringa með. Hjúskapur. S.l. •föstudag gaf^ síra Bjarni Jónsson saman í lijónaband, Jóhönnu Pálsdóttur, Rósenkranssonar frá Kirkjnbóli í Önundarfirði og Jón Brynjólfs- son, sjómann frá Plateyri. Heim- ili þeirra er á Laugaveg 72.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.