Morgunblaðið - 06.03.1937, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 06.03.1937, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ Laugardagur 6. mars 1937. Skíöafólk! Varðveitifl Iiúð yðar tfrá skemtium. Munið Dí-tfH lii rnm^^^^am.^^^r^s^ss^m Ú m x> Afstaða Sjálfstæðisflokksíns I sjálf stæðis- og utanrf kismð lunum. Nautakjöt í buff og steík. Gullasch. Ilakkað kjöt. Hangikjöt. Saltkjöt Off SVIÐ. Kjðibúð Reykjavíkur Vesturgötu 16. Sími 4769. . FKAMH. AF ÞRDDJU SÍÐU. Afstaða Sjálfstæðis- flokksins. Þá talaði Ólafur Thors f.h. Sjálfstæðisflokksins. Hann sagði m. a.: Það verður að játa, að frem- ur hljótt hefir verið um sjálf- stæðismál þjóðarinnar síðan 1918. Þögnin hefir þó stundum verið rofin. Blöð Sjálfstæðis- flokksins hafa oft minst á mál- in, einnig þingmenn flokksins á fundum. Annars staðar hefir ríkt þögn um þessi mál. Þögnin var þó eftirminnilega rofin 1928, þegar Sig. Eggerz bar fram fyrirspurnina á Al- þingi, sem fyrri ræðumenn hafa minst á. Svar Tryggva Þórhallssonar f.h. þáverandi stjórnar og Fram sóknarflokksins var skýrt og greinilegt. — Sömuleiðis svar Magnúsar Guðmundssonar f.h. íhaldsflokksins þáverandi. Og þó að nokkuð kunni að orka tvímælis um svar Hjeðins Valdi- marssonar f.h. Alþýðuflokksins, vil jeg þó ekki vefengja vilja þess flokks. Nú er því haldið fram í grein argerðinni fyrir tillögu stjórn- arflokkanna, og sama kom fram í ræðu B. Ásg., að vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki verið stofnaður 1928, geti vafi leikið á um vilja þess flokks. Þetta er nú ekki sagt vegna þess að stjórnarliðar viti ekki betur. • En þessi ummæli gefa mjer tilefni að segja, að enda þófct yfirlýsing Tr. Þ. 1928 sje skýr og ákveðin, sje með henni ekki fengin fullgild og óyggjandi sönnun fyrir því, að núverandi Framsóknarflokkur sje sömu skoðunar, þar sem flokkurinn er nú að miklu Ieyti skipaður alt öðrum mönnum. Sama má segja um Alþýðuflokkinn, sem telur nú a. m. k. helmingi fleiri þingmenn en 1928. Jeg vil í þessu sambandi leiða athygli að því, að ummæli haf a j oft komið fram á erlendum vett | vangi og höfð cftir foringjum stjómarflokkanna, sem að vissu leyti draga úr yfirlýsing- unum 1928, þar sem því hefir m. a. verið haldið fram, að enginn áhugi sje fyrir þessum málum hjer, ojð yfirlýsingin 1928 hafi aðeins þýtt endur- skoSun sambandslaganna o., f'. Jeg tel ekki rjett að farið sje í launkofa með þessi mál, tel eðlilegra og rjettara að við segjum hreint út hvað við ætl- um okkur að gera. Þessvegna taldi Sjálfstæðis- flokkurinn ástæðu til að bera fram sína breytingartillögu, þar sem hún tekur af skarið í þessu efni. Að vísu sagði B. Á. að í að- altillögunni ætti að felast þetta sama. En ef sá hefir verið til- gangurinn, tel jeg a.m.k. hæpið að það hafi tekist; því að í aðal- tillögunni segir í raun rjettri ekkert annað en það, að Islend- ingar ætli að taka utanríkis- málin í sínar hendur, sbr. orðin „þeirra mála" í tillögunni. Ef tilgangurinn hefir verið sá, að marka stefnuna skýrar, þá hefði verið rjettara að setja „sinna mála" í stað ,,þeirra mála". Tillaga stjórnarflokkanna er því ekki eins víðtæk og tillaga okkar Sjálfstæðismanna. Og þar sem framsögumennirnir ljetu báðir í Ijósi þá skoðun, að þeir væru efnislega sammála okkar tillögu, þá g3.,ur ekki verið neitt við það að athuga að samþykkja tillöguna. TJIIaga okkar SjálfstæSis- manna tekur af öll tvímæli um það, fcvaS Islendingar ætla sjer að gera. Það sem Alþingi lýsir yfir, ef það samþykkir tillög- una, er þetta: 1. AS íslendmgar eru stað- ráðnir í því, að kref jast þess, styax og 18. gr. sambandslag- ars.zia heimilar, að byrjað verði á samningum um endurskoðun laganna. 2. Að íslendingar ætla að hagnýta ákvæði sömu greinar ti! bess að fella sambandslaga- s.'amtiinginn með öllu úr gildi, og engan nýjan samning að gera í hans stað. Þetta er stefna Sjálfstæðis- ílokksins, og ef stjórnarflokk- arnir eru sömu skoðunar, eiga þeir að samþykkja okkar til- lögu. Ef okkar tillaga yrði feld, mætti e. t. v. af einhverjum skýra það þannig, að Alþingi vildi ekki segja meira og því óvíst hvað það ætlaði sjer. Fyrir mjer vakir engin til- hneigingtil þess, að helga Sjálf- stæðisflokknum sjerstaklega þessi mál, heldur hitt að Sjálf- stæðisflokkurinn og stjórnar- flokkarnir megi eiga samleið í því, að kveða skýrt á um það að við ætlum okkur að nota okkur allan rjett til þess að losna að öllu leyíi við sam- bandslögin. í þessu felst engin ámæli til Dana, og engin kali til dönsku þjóðarinnar. Þetta er metnaðar- og hagsmunamál íslensku þjóð- arin-ar, og er tillagan eingöngu flirlt frá því sjónarmiði. Þessu næst drap ræðumaður á ýms ákvæði sambandslag- anna. Hann mintist á Iandhelg- isgæsluna; taldi sjálfsagt að Is- lendingar önnuðust einir gæslu landhelginnar nú þegar. Það væri ekki samboðið metnaði ís- lendinga að erlend lögregla gætti landhelginnar. Þá rakti ræðumaður allítar- lega sögu utanríkismálanna, og sýndi fram á, að það væri jafnt hagsmuna sem metnaðarmál Is- lendinga, að taka þau mál að öllu leyti í sínar hendur. Hann mintist á jafnrjettis- ákvæði 6. gr., og þótti ekki koma nægilega skýrt fram í ræðum framsögumanna stjórn- arflokkanna afstaða þeirra til þessa ákvæðis sambandslag- anna.En þess yrði að krefjast að allir flokkar kvæðu skýrt á um það, að jafnrjettisákvæðið væri óviðunandi, og kvaðst ræðumaður vænta yfirlýsingar stjórnarflokkanna í þessu efni. Jeg get lokið minni ræðu, sagði Ólafur Thors að síðustu með því að taka undir þessi ummæli Sig. Eggerz á Alþingi 1928: ,,En hve langt erum vjer frá markinu, ef sambandslögin væru skoðuð sem seinasta spor- ið? Og hve stutt er ekki að markinu, ef vjer gerum skyldu vora og notum fyrirheit sam- bandslaganna?" Jeg vona, að við berum gæfu til að vinna einhuga og í bróð- erni að þessum málum, og að sundrungin þurfi ekki að verða oss að falli. Afstaða Bænda- flokksins. Þorsteinn Briem talaði f. h. Bændaflokksins. Hann kvað Bændaflokkinn sammála yfir- lýsingu þeirri, er Tr. Þ. gaf 1928.Hann kvaðst einnig vænta þess, að þar sem B. Á. hefði talið að allir flokkar ættu að vinna saman að þessum málum, mætti skoða þetta sem vott þess, að stjórnarflokkarnir leyfðu Bændaflokknum hjer eftir að hafa fulltrúa í utanríkismála- nefnd. . Þá sagð'i Þ. Br. að hann teldi breytingartillögu Sjálfstæðis- flokksins aðgengilegri. Fyni liður tillögunnar væri skýrari en tilsvarandi liður í tillögu stjórn- arflokkanna, og síðari liður hefði þann kost að tryggja öll- um flokkum rjett til þátttöku í undirbúningi um þessi mál. # Þegar framsögumenn flokk- anna höfðu lokið sínum ræðum, tóku ýmsir til máls, þ. á. m. Haraldur Guðmundsson utan- ríkismálaráðherra og Hermann Jónasson forsætisráðherra. — Mátti skilja á ræðum b eggja ráðherranna, að þeir myndu ekkert sjerstakt hafa við það að athuga, að kveða eins skýrt á og aðaltillaga Sjálfstæðis- flokksins fer fram á. Hinsvegar voru ráðherrarnir því andvígir, að skipuð yrði sjerstök nefnd til þess að fjalla um þessi mál, töldu að utanríkismálanefnd og ríkisstjórnin ætti að annast þenna undirbúning. Aðalframsögumenn stjórnar- flokkanna gáfu báðir tilefni til ísunnudags- matinn: Frosin dilkasvið á 1 kr. Buffkjöt, Gullaschkjöt, Vænt dilkakjöt, Kindabjúgu, HÓLSFJALLA- hangikjötið góða o. m. fl. Laufásvegi 58. Sími 4911. HúsnæOi. Sólrík briffjsda herberjóa íbúð með öllum þægindum til lei^u 14. maí. Einnij? til leigu á sama stað tvö her- bergi og eldhús í kjallara. Tilboð merkt „Eiríksgata 15" sendist á afj?r, Morgun- blaðsins. F af fidlorðnu á 50 aura í frampörtum og 60 aura í lærum pr. l/2 kg. lútiannes Jóhannsson, Grundarstífr 2. Sími 4131. FRAWBH. Á SJÖTTU Sffil? Trð tofunarhringa fáið þið hjá Sigurþóri, Hafnarstæti 4. Senrfir gcgn póstkröfa hvert á lcrnd sem er. Sendið nákvæmt mál. Úr og kiiíl<kur í rniklu úrvali. A^ætar íslenskur kartöflur. VersL Visir. SímiSS!*.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.