Morgunblaðið - 21.03.1937, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 21.03.1937, Blaðsíða 2
•S *.> .!;• ' >LH '".!.' MORGUalBLAÐíB Sunnudagur 21. mars 1937. Útgef.: H.f. Árvakur, Reykjavlk. Ritstjórar: J6n Kjaftansson og Valtýr Stefánsson — ábyrgSarmaður. Kitatjórn og afgreiosla: Austurstræti 8. — Slmi 1600. Heimasfmar: J* Kjaríansson, nr. 374? vaitýr Stefánsson, nr. 4220. Árni Óla, nr. 3045. Áskriftagjald: kr. 3.00 á rrvinuJSi. í lausasölu: 15 aura eintakiO. 25 aura me5 Lesbók. i. Uppreisnin! | Atvinnuleysið er eitthvert mesta böl á landi voru nú. Er því ekki undarlegt, þó hinir sjálfboðnu leið- togar alþýðunnar geri sjer tíðrætt um það, enda var aðalslagorð só- síalista við síðustu kosningar: Al- gerð útrýming atvinnuleysisins. — Nú vill svo til, að opinberar skýrslur sýna, að atvinnuleysi var alls ekki til, þegar rauðu flokk- arnir komu til valda. Bn 1934 er það orðið svo ægi- legt, að sósíalistar telja það á- hrifamesta kosningaloforðið sem unt sje að gefa: að útrýma atvinnu leysinu og atvinnuleysisbölinu. Bn efndir þessara loforða spegl- ast í því, að þegar talning at- vinnulausra fór fram í Reykja- vík 8 febr. s. 1., voru hjer 936 at- vinnulausir, en í febrúar 1934, þeg ar m'iverandi «tjórii tók við völd- tim, voru hjer 544 atvinnulausir. Nú standa því sakir þannig: At- vmtífjneýsið í landinu hefir verið eitthvert stærsta böl íslendinga um nokk^rt;(,ár... Fpringjar Alþýíðu- flokksins nota þetta böl fyrir brú upp 1 valdasæti ríkisins, með því að vínna þjóðihni eiða að því, að þeir skuli ljetta atvinnuleysisböl- inu algerlega a£ þjóðinni. Það líða 3 ár. Atvinnuleysið minkar ekki, heldur tvöfaldast, og atvinnuleysisbölið margfaldast. Al- þýðuflokksbroddarnir viðurkenna á flokksfundi sínum, að loforðið hafi verið svikið algerlega, og að atvinnuleysið hafi margfaldast. — Þeir, telja sjer ýmislegt til máls- bóta, m. a, það, að fje hafi skort til verklegra framkvæmda. RíkiÖ hafði ekki 'getað fengið lán er-' lendis. Lánstraust þess var þrotið. Þa keímur fyrirtækið Kveldúl f- ur tíl sögunnar. Það hefir láns- traust erléndis. Það fær stórt er- lent 'íáií til þess að reisa hjer stór- kostlegt framleiðslufyrirtæki. Það ætlar að reisa síldarverksmiðju á Hjalteyri, og með alveg sjerstak- lega góðri aðstöðu og röggsam- legum undirbúningi er trygt, að verksmiðjan getur starfað strax í suftíar1. Nú mætti ætla, að broddar Al- þyðuflokksins bg „vinir verkalýðs- ins" fögnuðu þessu. Fögnuðu því; að upp rís fyrirtæki, sem veitir 100 verkambnnum atvinnú í vetur, og mörg hundruð framtíðaratvinnu á sjó og landi, þegar verksmiðjan er komm upp. Én' hvaðsegir Alþýðublaðið um þetta: Það segir, að það stappi nærfi 'því að vera uppreisn gegn ríkfsvaldinu, að leyfa sjer annað eins og þetta, og skorar á ríkis- valdið að grípa í taumana! Er unt að hugsa sjer meiri fjandskap við verkalýðinnT ÞJÓÐVERJAR ÆTLA AB VERflA SJÁLFUM SJER NOGIR l'FISKFRAMLEIÐSLU. Stórkosíleg aukning fiskveiðaflotans í vændum. Sjölíu ný skip til síldveiða og 35 nýir togarar. Einn liður 4 ára áætlunarinnar. FRÁ FRJETTARITARA VORUM: KAUPMANNAHÖFN í GÆR. ' ÞJÓÐVERJAR hafa í huga að auka fiskveiðar sínar gífurlega í sambandi við fjögra ára áætlun þá, sem Göring boðaði í vetur. Eftir því, sem danski konsúllinn í Hamborg upplýsir er þessi aukning þegar skipulögð. Konsúllinn skýrir frá því, að þessi aukning fiskveiða sje m. a. gerð til að tak- marka kjötneyslu í Þýskalandi. Hann segir enn fremur frá því, að Þjóðverjar hafi ákveðið að byggja 35 ný gufuskip til fiskveiða og eigi stærð þeirra að vera meiri en hingað til hefir tíðkast um fiskveiðagufuskip; ganghraði þeirra verður eftir því roikill. — Veiðimöguleikar þessara skipa eru taldir tvöfalt meiri en þeirra skipa, sem fyrir hendi eru. Með því að tvöfalda fiskveiða- flota sinn, búast Þjóðverjar við að geta fjórfaldað- fiskfram- leiðslu sína. Aukning sfldveiðiflotans. Síldveiðaflotinn verður einnig aukinn stórkostlega með það fyrir augum, að Þjóðverjar veiði alla saltsíld og matjes- síld, sem þeir þurfa að nota sjálfir. Síldarflotinn verður alls aukinn með 70 nýjum skipum. Nýjar matartegundir úr fiski. Þá er ráðgert að stórauka fiskiðnaðinn. Hafa verið gerðar tilraunir undanfarið með alls- konar matartilbúning úr fiskaf- urðum. Meðal þeirra nýju mat- artegunda úr fiski, sem Þjóð- verjar hafa verið heppnir með að framleiða, eru fiskpylsur, sem sagðar eru mjög bragð- góðar. Næringarefni úr fiskafurðum. Þá hafa verið gerðar rann- sóknir til að vinna eggjahvítu- efni ogönnur næringarefni úr fiski og hafa tilraunir þessar heppnast vel og gefa vonir um mikilsverðan árangur. Pessar ráðstafanir þjóðverja í útvegsmálum, eru ærið íhugunaréfrii ,fyrir okkur ís- lendinga. Besti ísfiskmarkaður vor undanfarin ár hefir einmitt verið í Þýskalandi. Þá hefir Þýskaland verið einn stærsti síldarkaupandi vor og langsam- lega stærstur matjessíldarkaup- andi. Þessar aðgerðir Þjóðverja gætu því haft hinar alvarleg- ustu afleiðingar fyrir afurða- markað vorn, og sjálfsagt er að fylgjast vel með hvað gerist á næstunni í útvegsmálum Þjóðverja. Bretar leggja fram tillögur um fiskveiðar við Noreg. Kaupmannahöfn, í gær. FÚ. Enska stjórnin hefir sent norsku stjórninni tillögu um nýja skipun og reglugerð að því er snertir botn vörpuveiðar og línuveiðar undan Norður-Noregi. í tillögum þessum er ekkert minst á sjálfa landhelgislínuna nje ágreining þann, sem orðið hefir milli stjórna Bretlands og Noregs viðvíkjandi kröfum Norðmanna um útfærslu á henni. Halvdan Koht, utanríkismálaráð- herra Norðmanna, hefir í þessu sambandi sagt við blaðamenn, að hann væri mjög undrandi yfir því, að þessar tillögur Breta, væru fram komnar, með því að seinast hefði verið um það talað, að Norðmenn legðu fyrst fram uppástungur sínar. i Miskunarlaus kaldhæðni örlaganna skráð á skólatöfluna. FRÁ FRJETTARITARA VORUM: KHÖPN 1 GÆK. Frjettaritari Reuters í bænum New London í Texas^ þar sem hin hiæðilega gassprenging varð í skólabygg- ingu, símar frjettastofu sinni eftirfarandi: — Þegar verið var að leita í rústunum eftir hina óg- urlegu sprengingu, fanst svört skólatafla, sem á var letrað með krítarstöfum: „Gas úr jörðu og olía eru mestu auðæfi sem. Texas á. Án þessara auðæfa væri þessi skóli ekki til". Fullsannað þykir nú, að sprengingín hafi stafað af gastegundum, sem safnast hafi saman frá olíulindunum í nágrenni skólans. I Lundúnafregn FÚ segir: Nefnd hefir verið skipuð til þess að rannsaka orsakirnar til sprengingarinnar, sem olli hinum, gífurlega barnadauða, er skólahús í New Lon- don í Texas í Bandaríkjunum sprakk í loft upp. í fyrradag síðdegis, var lokið leitinni í rústum byggingarinna*-. Höfðu þá 425 lík fundist. Þó er óttast að um 630 börn muni hafa farist, þar sem aðeims 120 börn eru komin fram af þeim 740 sem í skólanum voru, er slysið vildi til. „Krýning Breta- konungs kem- ur Itölum ekki við" — Mussolirti. Amelíu Ear- hart hlekk- istá. Róm í gær. FÚ. Idag var það kunnugt í Róm að ýms ensk blöð hafa haldið því fram, að Grandi sendiherra ítala í London muni hafa farið á fund Anthony Ed- ens, utanríkismálaráðh., og tjáð honum að hann myndi verða viðstaddur krýningu Bretakon- ungs. ítalska stjórniji lýsir því nu yfir, að ekkert sje hæft í þess- ari fregn. Grandi muni alls ekki hafa talað við neinn mann um þetta og krýning Bretakon-1 ungs komi ítalíu yfir höfuð | ekkert við. Yfirlýsing Mussolinis um það, að Italía muni ekki senda full- trúa á krýningarhátíðina í Lon- don, hefir vakið geysimikla at- hygli í London. Fullyrt er, að Grandi, sendiherra Itala í Lon- don, hafi þegar fyrir nokkru tjáð bresku stjórninni það, að ítalía myndi ekki taka þátt í athöfninni, vegna þess að Ab- yssiníukeisara hafi verið boðin þátttaka. London í gær. FÚ. Pegar Amelia Earhart var að hefja sig til flugs í dag á flugvellinum í Hono- lulu, skemdist flugvjel henn- ar, en flugkonuna og hina tvo fylgdarmenn hennar , sakaði ekki. Miss Earhart hafði rent flug- | vjelinni um 300 metra eftir , rennibrautinni, er flugvjelin rann til. Annar vængurinn rakst í völlinn, en í sömu svipan sprakk hjólbarði á undirbygg- ingu flugvjelarinnar, og stakst flugvjelin á nefið. Það var ein- göngu snarræði flugkonunnar að þakka, að ekki kviknaði í vjelinni. _--------» o ?----------- ÚTVARPSSTÖÐ FYRIR ABYSSINIUFRJETTIR Róm, í gær. FÚ. ítalir hafa látið reisa nýja loft- skeytastöð í Asmara, aðallega með það fyrir augum, að vera ¦ frjetta- stöð fyrir fregnir frá Abyssiníu. í tilkynningu um stöðina er þess get ið, að í þessa framkvæmd hafi með al annars verið ráðist Vegna þess, hve villandi fregnum stöðugt sje dreyft út um starfsemi ítala í Abyssiníu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.