Morgunblaðið - 03.03.1944, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 03.03.1944, Blaðsíða 3
Föstudagur 3. mars 1944. MORGCTNBLAÐIÐ iiiiiiit!!iiimiiuinmiimiiiiiiiiiiiiiunumimmmiiiiiD niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimir miumiiiiiuiiimnniimiinmmmimnummtinuiiini yumummunmiHiuiuuiimummiiHtmimiiiinmm muiiitinininnuinuuiuinpiinnuiuuiuiiiiiuuiiiiw I Stórt trjekar II StúíLa II "^86^11 IJJSSljSL I ' II ¦*"—/HiW<l^ g i ... „., ^„ . „m, ,. . g = rullum og oðru, er tilheyr- Hverhsgótu 74. ^ ^ óskast til kaups nú þegar. g g óskast í vist sem fyrst. — § | Sjerherbergi. — Sími 4186 Uppl. í síma 3492. Húsgagnamálun. - Skilti. = g I 1 § liiiiiiiniiiniiiiiiuiiiuiiininniinranniniiiiiiiiiiiiii Iiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiiinuiniiiiiniiinniniiiniiiil til sölu með lausu plássi, g sje samið strax. Uppl. gef- g ur Hannes Einarsson, Óð- = insgötu 14 B. Sími 1873. 9 sterkt, stærsta tegund meo rúllum og öðru, er tilhéyr- ir snurriwood, óskast. Til- boð sendist Morgunblað- inu, merkt „Snurrewood- spil — 515". = iiiiiiiimiii)iiiiu!iiimmiuiiiiuuumiuiiiimiuui| guiiiuiiiiiniiiiinimiiiiuiiiuiuiiuuiiiiiiuuuiniiig giiui)iiiinuiimiiHiuiunnntnui!ininiiii(imuiur|| (Sfeinsfeypuherðir || Atvinna || SaUHiakoilU og steinsteypuþjettir. \la aiannn = ¦ Ungur piltur óskar eftir g = || atvinnu, helst við verslun- g | g arstörf. Tilboð sendist blað = | g inu, merkt „Atvinna I 1 529'". = S g g vantar nú þegar eða síðar. g g Kápusaumastofan Lauga- veg 16. 2 hæð. — (Lauga- vegs Apótek). IMokkrir trjesmiðir óskast strax. Þurfa að hafa rjettindi. Skipasmíðastöð Reykja- víkur. Nýr og vandaður fetrarfrakki Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......i.....miiiiini | |.iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| |iiiiiiuiiiniiiiiiuiiiiiimuiiiuiiiiiiiiiuiiiiiuiitiiiii| |iiiummimitmiiiimiiiimuuimumiHuiuimmi| |i góð meðalstærð, til sölu §1 Guðrúnargötu 4 (kjallara) II iiiuiniiitttiiiiiiiiuitiniHiiitiisiiiiiitHtiiitiiitiiitiHÍ! Til sölu Vegna brottflutnings eig- anda úr bænum, er eitt elsta fyrirtæki í sinni grein hjer í bænum til sölu. Til- boð merkt „Gott fyrirtæki — 528", sendist blaðinu. Vörubifreið Diamond 1934, til sölu. Upplýsingar kl. 1—2 dag- lega í síma 5959. (Hatvöruversluij til sölu I I Tilboð sendist blaðinu, | merkt „Strax — 535". I ÍiiiiiiUHimiiiimiiiHimiimiHHimiHiiiiiimiHiiiiiÍ JHiiimiiiHiiniiimiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| |iuimmiiiiuiimiu!iiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiitniiiiiiiii| gHUHiHniiiHniiimiiWiuiiiiiVumiiHnimrHÍiiirj §niuitíiiinniitiuiiiuiHUHiniiuiimtiiniHuiuiiiitr| 1 Kátirfjelagar 11 Stór stofa I! Sníðum ItjMÉW* || <?,// s Þrjár stúlkur óska eftir að I I = = . = I oskast Þarf að fcunna vjel g g +^_Ji,tALlt<C& Kven-gullarm- bartdsúr tapaðfct á þriðjudag í mið- bænum eða i strætisvagni, Lækjartorg — Laugarness — Góð fundarlaun. i— Bogi Sigurðsson, Tjarnar- bíó, eða Laugarnesvegi 81. ómarkaður, klárgengur,. ca. 5—8 v., er í óskilum 1 Mosfellshreppi. — Verðui seldur 18. marz að Grafax- holti. — Hreppstjóri Mos- íellshrepps. Þrjár stúlkur óska eftir að I g kynnast kátum fjelögum á = I tn lei&u- Tilboð sendist g g aldrinum 20—30 ára. Nafn ==,,*• „• , j^= = ,..,.„ , . x,fAI1 = = blaðmu fyrir laugardag, g = og heimihsfang leggist mn = g g g á afgreiðslu blaðsins fyrir = I merkt „Mýri — 527". §§ g laugardagskvöld, merkt | ;;r | Kátir fielasar ¦¦_ 533£í = I ÍiiimuHnuuiiiiiuiuuuiiiiiuuiuuuuuiuiuiiuhiÍ gHiiiiiiuuiuuiiiuiuuuuiimiHuiiiuiiHiimiuuiii kven- og barnakjóla. — Ásvallagötu 33 uppi. Til viðtals kl. 2—4. óskast. Þarf að kunna vjel ritun. Eggert Claessen. Einar Ásmundsson hæsta- rjettarmálaflutningsmenn Oddfellowhúsinu. Sími 1171. óskar eftir herbergi gegn g húshjálp. Uppl. í síma § 4923. Slúllca með 3 ára dreng, óskar eftir að komast á go.tt, fá- ment heimili í sumar, sem næst bænum. Tilboð, fyrir 20. mars, merkt „Trúlofuð — 1299 — 532". [ Vil kaupfil ¦ góðan, nýjan eða nýlegan g g tólksbíl, ekki eldra model g I en 1940. Uppl. í síma 9168 1 í kvold kl. 6—8. fT | gtiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii| |.uuiniiiiitniiitiiuitimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiii pHiiiBuiiinHmuumiuuiimummuiiamumuiiifj s = IiiiiiJiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniTmTmmTiiiiiiiiiiiiTB iill»™'»»lll>"1«ii»»>i'"imiiiiuiiiiiiinniiiiii»| g Sfórt limburhús Öska eftir | Viðtali við góð hjón, sem I | vildu taka að sjer til eign- H | ar, sveinbarn, 6 m. gamalt, ¦ | ísl. í báðar ættir. Nafn og g | heimilisfang leggist inn á 1 | afgreiðslu blaðsins fyrir 9 | laugardagskvöld, merkt g „Góð hjón —501". EUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHUHiiimnunnniiiiiiiimii i"""'"""1......""""""i.....iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii | rjett utan við bæinn, til sölu, ef viðunanlegt boð fæst. Mætti nota til iðnað- ar. Upplýsingar í síma 4588, kl. 9—12 í dag. Stofuskápur ! (hnota) til sölu á Víðimel 45, kjall- I aranum. Til sýnis frá kl. ¦ kl. 6—7 i dag. llllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIHIIilIltlltUUItlllllj 2 stúlkur I vantar á Kaffistofuna á Skólavörðustíg 8. Upplýs- ingar hjá forstöðukonunni kl. 5—8 daglega. I Stúlka || ij.| i I vön í búð, getur komist að 1 I | | í! ÍIO I í| íl á veitingastoí.u g g í vafnaðarvöruverslun frá g g g. Í kl. 1—:6. Umsókn merkt = g Tveir menn geta fengið at- | B „Vön", sendist blaðinu fyr 9 g vinnu 9 irjielgi. i g 9 I 1 strax. Uppl. í Avaxtabúð- m |iHHlllllltitUilllllllllllHmi!lllt!I!tlHltUllt!tlllllliH| |nn- Týggötu 8 £kkj ^ j 9 Stúlka óskar eftir | Atvinnu s seinnipart dagsins. Ýmis- 9 legt gæti komið til greina. s Tilboð sendist afgr. blaðs- Í ins fyrir mánudagskvöld i merkt „Hátt kaup — 511". 3 sima. |iuuiuii!iiiiuiiiiiiiiiiimiimiiiim...........miinii| |HHimuiiiiiim!iiHiiiniimiiiiiimiiumiiuunmiHJ | Barna Ullarsokkarnir góðkunnu ávalt fyrirliggj- j andi í mörgum litum og öllum stærðum. Einnig 9 úrval af allskonar ullar- | a vorum. 3 r = Leo Arnason & Co. 1 Laugaveg 38. g VjelrHunarsÍúlka j j Hlaðuf 11 ** masina = g | getur fengið stöðu nú þeg- g | ar, eða seinna. Góð Iauna- = | kjör. Tilboð sendist blað- 1 | inu, merkt „Vjelritun — [ 462". i 2—3 herbergja | íbúð | | vantar mig í vor. Mikil g fyrirframgreiðsla. Torfi Asgeirsson, " Suðurgötu 22. Sími 55^0. 1 g í fastri atvinnu á togara, Í óskar að kynnast ekkju g eða stúlku 25—35 ára, sem Í hefir húsnæði í því 9 augnamið að verða húsfað ¦ ir. Mætti vera með eitt Í barn. Fult nafn, ásamt 8 rjettu heimilisfangi, legg- Í ist inn á afgreiðslu blaðs- 9 ins fyrir 5. mars, merkt g „Þórsmörk 75 •— 525— I 526". bifreið til sölu. Skipti a 1 Vz—2 tonna vörubíl koma til greina. Einnig á sama stað nýlegt 8 1. út- varpstæki. Uppl. í sima 2098, aðeins 4—6 í dag. i iuminminiimimtHiumiimtitiitiimiiimiimmifi 11 IMýkomið | = Kvennærföt, barnanærföt, = herranærföt. — Lúffur og 3 hanskar, mjög ódýrir, í g miklu úrvali, bæði fóðrð- =! aðir og ófóðraðir. Versl. Austurstrætil (hornið Austurstræti ¦— 11 Aðalstræti. M g = 'EimumtiimuiituHimmmmuuminHmmimiiti g giimmnimiiimmimmtnnimimiimiimimiimrg = Húsnæði | Alfa-mófor 35 ha. = til sölu. Vjelin er með öxli Í og skrúfu, alt í mjög góðu g iagi. Sýnd í gangi til sunnu g dags í m. k. Eiðbjörg við Ægisgarð. g 2—3 herbergi og eldhús g 9 óskast til leigu nú þegar | g eða 14. maí n. k. í austur- g Í bænum, þrent í heimili = g (hjón og stálpaður strák- g || ur), fyrirframgreiðsla ef =] = óskað er. Nánari uppl. hjá i I H. f. Ræsir, sími 1230. g iiiiiiiiimmuHii!iimiiiiiuumummiimuiiimuii'| iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiíiiii. giimiHiiHmiimiuHiiiiiuiiHiHmiiH!iimimmiiiii§ iiHiitiiiuuituutiiiiiinmimitmimiiinmmimimi iHmmuimmumHmimmm»mmmmiiummmg 100 kr. fær sár | sem getur útvegað eða I leigt mjer 2—3 herbergi 1 og eldhús strax eða fyrir I 14/ maí n. k. Fyrirfram- | greiðsla, ef óskað er. Kaup I geta komið til greina. Til- I boð merkt „Sjómaður — | 524", sendist afgreiðslu 1 blaðsins fyrir sunnudags- 9 kvöld. muuiiiuniiiiiiiiiiiuiiuiiuiiuimnuuuiimiiiiimiiiui Amerískar kvenpeysur nýkomnar. Lj. ^v. (Ljjöm&non &Co. j TMIÖ EFTIR | i 4 ungar stúlkur óska eftir = g að kynnast fjórum pilturrr = á aldrinum 20—30 ára. = Tilboð, ^samt mynd, send- g ist fyrir mánudagskvöld. 9 merkt „Skemtiblúbbur — = 1 i 521". — Þagmælsku heitið g = g Laugaveg 48. Sími 3803. g ptmaiiiíiiiiiiiHímnniTirrTT,"uuuuiiiiiii'iiiiiiii[ii 5 g Rafsuðuvjel (trasformator) 25 Amp.. lítið notuð, er til sölu. Vjel inni fylgir ea. 30 m. af kappli og ca. 50 kg. af raf- suðuþræði af ýmsum stærðum. Verð 3000.00 kr. Tilboð merkt „Rafsuðu- vjel — 513", leggist inn til blaðsins fyrir fimtudags- kvöld. Skinnkrapr á kápui úr blá- og silfui- refaskinnum í miklu úrvali. íiiiiutiiiiiumiiDiumtuufflffliiBiimiiiuMimLiiiiiiu BuMHmiffliimunmimuuiniuEamnunuHuiii^^

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.