Morgunblaðið - 05.05.1944, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 05.05.1944, Blaðsíða 12
12 'íiiiögur vanlar irá íþróHafjelögunum Um Laugadals- svæðsS o. fl. GUNNAR Þorsteinsson gerði fyrirspurn um það á bæjar- stjórnarfundi í gær, hvað liði ákví»rðunum ura mannvirki á • hinu - f yrirhugaða íþróttasvæði í Laugadalnum, því alllangt er síðan, að nefnd sú, ér fjailaði um.það mál, skilaði áliti. Borgarstjóri skýrði frá þvi, að hann hefði falið íþróttafull- trúa bæjarins að géra um það ákveðnar tillögur, hvaða yerk ættu þar að' sitja fyrir og í hvaða röð framkvæmdir þar skyldu gerðar. En íþróttafull- trúinn hefði ekki enn sjeð sjer fært að afgreiða þetta mál. Til þess liggja þær orsakir, sagði borgarstjóri, að íþrótta- fulltrúinn vill í því efni hafa samhuga álit íþróttafjelaganna sjer að bakhjalli. Um það hefir verið talað, að íþróttafjelögin hjer í bæ, stofn uðu samband sín á milli, eða sjerstaka nefnd, sem gæti geng ið frá tillögum um almenna stefnu og aðgerðir í íþrótta- máhim. En þessi fyrirhuguðu samtök eru ekki komin á enn þá; Og á þessu stendur, bæði vegna íþróttasvæðisins í Laugadalnum o. fl, Komíð hafa t. d. fram radd- ir úm það, að gamli íþrótta- völlurinn á Melunum gæti orðið til frambúðar, og rjett væri að halda honum við. Enn .fremur, að bærinn styrkti fje- lög, sem ætla að koma sjer upp íþróttasvæðum í minni stíl. En allar þessar tillögur þarf að samræma. Og bæjarstjórn þarf að vita sameiginlegt álit eða samkomulag íþróttamann- anna um það í hvaða röð á að ttCfrrij upp mannvirkjum í Laugadalnum. — Sje ekki fult samræmi í aðgerðum þessum og samkomulag við íþrótta- mennina sjalfa, er hætt við að ýmn verk kunni að vera unnin fyrir gíg, eða komi a, m. k. ekki að fullu gagni !ir af hö . HIÐ KEISARALEGA SL9T, Peterhof, nærri Pjetursborg (Leningrad) hefir ekki farið var hluta af evðingu styrjaldarinnar freraur en margar aðras, stórar og merkar byggingar. Var höllin bygð aí' Pjeíri mikla 1711, en viðbætur gerðar af Katrínu II. og Nikulási I. — Myndin sýnir rústir hallarinnar. „Hnitujörg" hafa iegið undir skenidum í eitt ár Slyrkir frá Menla- málaráði ti! leikara NEFND SÚ, sem leikarar fcusu- til að úthluta fje því, sem Mentamálaráð veitti til leikara á þessu ári, hefir nú lokið störf um og úfhlutað fjenu þannig: 1200 krónur fengu Gunnþór- unn Halldórsdóttir og Friðfinn- ur Guðjónsson, 1000 krónur frú Guðrún Indriðadóttir, 900 kr. fengu Arndís Björnsdóttir, Brynjólfur Jóhannesscn. Gest- ur Pálsson, Haraldur Björns- son, Indriði Waage, Lárus PaJs- son, Soffía Gi'.ðlaugsdóttir. Val ur Gíslasor og Svava Jónsdótt- ir Akureyri. 700 krónur fengu: Jón Norð- fjörð, Akureyri, Þóra Borg Einarsson, 650 kr. fengu: Al- fred Andrjesson, Alda Möiler, Lárus Ingólfsson 550 krónur: Emelii Borg, Jón Aðils, Sigrún Magnúsdóttir, og 500 krónur Edda Kvaran og Hildur Kal- marv. NYLEGA er l)yr,jað n að iiiJlgera Listasafn Einars Jóns- sonar, niyndliöggvara. Svo sem kunmigt er, hefir húsið vei-ið í mestu niðurníðslu a.í. ár. Byrjaö mun verða á að múr hi'iða húsið, mun það ]>ví næst verða húðað með Hvarsi. Enn- frenrar er byrjað á að grafa íyrir vinnustofu og mun hún verða við vesturenda hússins, nreð sama útlitsfyrirkoimiJagi og vinnust'ofa sú sem ér í austurenda hússins.- Einar Tlónsson, myndhöggv- ari, hefir skýrt hlaoinu svo frá, að a vimrastofu hans væri níi orðið mjög þröngt, og Jiús- io illa favið, enda hefir ]>að undir skemdum s.J. ár. ' Eitt sinu átti að múrhúða Jiúsið, segir listamaðuriiin, en um það Jeyti er byrja átti á verkinu varð ósamkomulag o«' var ])á verkiira hætt. Síð- an hafa veggir hússins verið liei'skjaldaðir fyrir öllum veðr um, o"' eru allfJestir veggir orðnir svo gegn sósaðír af vatni, að ekká má Jíoma deigur dropi úr Jof'ti. líefir vatn ]>:'i niður veggina og út á gólf. Einnig var þak hússins farið að Jeka og kom þftð nokkrum siniram fyrir, að vatn }nk á verlv míii. — Ilafa þá orðið skomdir á Jistaverkum? — Um þaðfget egekki sagt. Vatnið sígur inn og geta gall- ar hæglega hafa orðið á þeim þó ]>eir komi ekki strax í Ijós. Lelri }>essi var þó stöðv- aður með því að horið var asvalt á þakið. — En oftir som áður voru voggirnir ber- skjaldaðir. — Ilvenær búist þjor v\5 að viðgerð og smíði vimm- stofunnar voröi Jokið? ? — Vonandi verður það í sumar. Ætti þá að vera hægt að opna safnið að nýju fyrir almonning. • • m Þjóðleik- húsið lítið skemt VINNA er nú hafin í Þjóð- leikhúsinu og vinna þar nú 15 menn, en fleirum mun verða bætt við á næstunni, er fyrir- hugað að þar vinni 20 menn. Vinna öll við húsið er mjög seinunnirt, því meðan húsið var í höndum hins erlenda setu liðs, máluðu þeir veggi, loft og jafnvel gólf. En þar sem ekki er hægt að múrhúða ofan á málninguna. verður að brjóta hana af. AU- flest gólf þarf einnig að brjóta upp sakir íitu og annars óþverra. Húsið er alveg merkilega lít- ið skemt, sagði Kornelíus Sig- mundsson, múrarameistari blað inu i gær, en hann hefir tekið verkið að sjer. Það sem næst verður tekið fyrir, er að setja skilrúm í vest urálmu hússins, en þar verða búningsklefar leikara, skrif- stofur o. fl. Handsprengjur í kolafarmi FIMM handsprengjur af rúss neskri gerð fundust nýlega í kolafarmi, sem kom frá Þýska- landi til Svíþjóðar..Álitið er, að rússneskar flugvjelar hafi varp að þeim í kolabirgðir í Þýska- Jandi. 2 námssneyjar út- skrifast úr Lauga- Frá frjettaritara vor- um á Akureyri: Á sumardaginn fyrsta var húsmæðraskólanum á Lauga- landi í Eyjafirði sagt upp að af lokinni messu sem sóknar- presturinn, sjera Benjamín Knstjánsson, flutti. 32 námsmeyjar útskrifuðust úr skólanum. Forstöðukona skólans, Svan- hvít Friðriksdóttir, gat þess í ræðu þeirri, er hún flutti, að heilsufar hefði verið mjög gott í skólanum yfir námstímann og ástundun og vinnuafköst verið prýðileg. Fæðiskostnaður hefði numið kr. 5.64 á dag. Námsmeyjar gáfu við brott- för sína um 700 krónur í svo- kallaðan pianosjóð skólans. Hæstu aðal-einkunnir hlutu Oddný Ólafsdóttir, Akureyri og Gerður Kristinsdóttir, Möðru- felli, báðar 9.07. Skólinn er fullskipaður fyr- ir iiæsta vetur. Sjóorusta í Norður- London í gærkvoJdi. ÞÝSKA frjettastofan segir þá fregn í dag, að slegið hafi í bardaga fyrir skemstu í Norð- urhöfum, milli þýskra kafbáta annarsvegar, en stórrar skipa- lestar bandamanna Piinsvegar. Var lestin á leiði-til Bretlands, varin flugvjelaskipum og mörg um herskipum. Telja Þjóðverj- ar sig hafa sökkt 8 af fylgdar- skipum lestarinnar, flestum tuhdurspillum, en hæft fimm skip, ca: 35,000 smálestir með tundurskeytum. Tvö skipanna sukku strax, en Þjóðverjar telja að hin hafi einnig farist. < —Reuter. Föstudagur 5, maí 1944 Samkomulag um lokunartíma söiu- búða og ralcara- stofa FYRIR BÆJARSTJÓRNAR- FUNDI í gær lágu frumvörp um breytingar á lokunartíma sölubúða og rakarastofa. Voru frumvörpin samþykt til ann- arar umræðu með samhljóða atkvæðum. FrumvarpiS um breytingum á samþyktinni um lokunartíma sölubúða er flutt eftir beiðni Verslunarráðs íslands og sam- kvæmt samkomulagi þess 'við Verslunarmannafjelag Reykja- víkur." ' Samkvæmt framangreindu verður sölubúðum og sölustöð- um, sem engin undantekning- arákvæði eru um í samþykt- inni, lokað kl. 12 á hádegi á laugardögum á tímabilinu 15, maí til 14. sept., en kl. 7 á föstudögum á sama tíma- bili (14. maí—13. september). Eftir gildandi samþykt má nú hafa opið til kl. 1 e. h. á laug ardögum og kL 8 e. h. á föstu- dögum á umræddu tímabili. Lokun rakarastofa. Frumvarpið um breytingu á lokunartíma rakarastofa er borið fram eftir óskum Rak- arameisfarafjelagsins og Rak- arasveinafjelagsins. Með því eru gerðar þessar breytingar á gildandi sam- þyktum: Felt niður sjerákvæði um lokun kl. 6% e. h. á föstudög- um og laugardögum á tímabil- inu 15. sept. til 14. maí, svo og siðasta vetrardag og miðviku- dag fyrir uppstigningardag. Þessa daga verður lokað kl. 6 e. h. skv. frv. Á timabilinu 15. maí til 14. sept verður lokað kl. 12 á há- degi á laugardögum, í stað kl. 2 e. h., en sjerákvæði um lok- un á föstudögum (kl. 8 e. h.) á sama tímabili haldist óbreytt. Þegar laugardagur fyrir hvítasunnu er 15. maí, eða síð- ar á ári, verður heimilt að hafa stofurnar opnar til kl. 6 e. h., svo sem verið hefir, en sje hvítasunnan fyr, verður einnig lokað kl. 6 e. h. undanfarandi föstudag. Kjósarbændur kaupa dráftarvjél Frá frjettaritara vor- um: Búnaðarfjelag Kjósarhrepps hjelt aðalfund sinn 1. maí. —¦ Meðal annara mála, sem lágu fyrir fundinum, var ákveðið að kaupa nýja dráttarvjel með til- heyrandi verkfærum og garð- ýtu. Hefir fjelagið von um að vjel in komi bráðlega til landsins, en verkfærin ef til vill eitthvað seinna. Annars er talið, að erf- itt sje að fá flutt inn nauðsyn- synleg jarðvinslu tæki. A fundinum lögðu fjelags- menn fram um 26 þúsund kr. til vjelakaupanna. Er áhugi ríkjandi meðál fjelagsmanna að ljúka við að sljetta gömlu túnin og smám saman íæra bau út, með því að þurka mýrarn- ar upp eftir því, sem möguleik- ar ieifa.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.