Morgunblaðið - 20.06.1945, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 20.06.1945, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 20. júní 1945. ¦nrnmmiimiimmimmmmnnmtmmminunniiim MORGU NBLAÐIÐ S TJOLD II Solckar og alt til ferðalaga. I ^Árermháoi Skólavörðustíg 2. Sími 5231. f iiiiiiiimimimimmiiiiiiiiuimmiuimmimmiinf. snnmmimmiHHUiimuumuiiummumuumiui 3immmimmmiiiimmumniHinmmiiiiiiimmi = simmiiimmiiuiuHiimiMmmuimimmmmiimi 3,iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii_iii!iuiiimmtn§ immmmimmmn fpramiiraiuimmmmmimmmiintmmmimnnm piiiiiiimiitiiiummiuimmimmimmiimiiinnnnn pmimnmmmmmmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi) 3 3 Til sölu eru tvenn vönduð, 1 cn i i i Bómullar- og ísgarns- §j g sokkar. — Hosur í miklu g Í úrvali. ¦— Barnasokkar og '§§ I sportsokkar fyrir börn. §§ || Kapsel || Kvenreiijól |1 lítið notuð —* "_ Níels Carlsson & Co. h.f. 3 I Sími 2946. Laugaveg 39. § með 2 myndum tapaðist frá Guðrúnargötu að Óð- insgötu. Skilist á afgr. blaðsins gegn háum fund- arlaunum. lítið notað (ekki stríðs- vara). til sölu. Einnig ann að meira notað. Brunn- stíg 9. karlmannaföt Í m. 40. Tækifærisverð. g = KlæSagerðin Ultima I Bergstaðastræti 28. Sími |. I 3321. ISvefnpokar I il L-i I 5 manna = — — = 1 bifreidIS Vörubíll || ^S/tó^ €t I I o manna Bíil Í = til sölu, vel standsett og §§ Í = ódýr. Til sýnis við Trje- §§ tH/ i S smiðjuna Þór við Hagaveg §§ = I eftir kl. 6. óskast til kaups. ¦— Tilboð merkt .,Vel nothæfur — 119" sendist blaðinu fyrir fimtudagskvöld. 15 ára, óskar eftir atvinnu, helst afgreiðslustarfi. — Uppl. í síma 5606, kl. 1—3 e.h. í dag. |ammmmimmmiiimimmi:iiimmiiim{iiiimii= swmmMimmiiimmimiimiiiimiiiimimiimiiiii =iimmiimmimmmimiiiiimmmmmimimim = limiimiimmiiiímiiiiiiimtitiiiimiiiiiiiimmimti | óskast. Tilboðum ásamt % upplýsingum um tegund 1 og smíðaár sje skilað til § blaðsins fyrir föstudags- §' kvöld, merkt „E. A. — 136" 1 iiiifimmfmmiimuifiumfmmmmiiimimjmms Abyggilegur karlmaður 11 Húsnaeoi 11 Ullarefni 11 Iðnfyrirtæki ||líona óskast 3 vanur mjöltum og öðrum = g sveitastörfum óskast sem §§ 1 fyrst. Uppl. í síma 3883. § 8 _ I iimmiiimiiiimniimiimiiiimmiiimmiiimmii I i I^tuíka óskast í vist. Sjerherbergi. Uppl. á Grenimel 35 uppi. [ Matsveinn || Formaður |iTvíburavaun ^>tuík u i:i vantár á gróðrarstöð í ná- S 9 grenni Reykjavíkur. Uppl. 3 = í síma 5836 kl. 1—3 í dag. 1 1 Einstakt tækifæri. §§ Sökum burtfarar úr land- = inu er til leigu 3ja her- S bergja íbúð með öllum ný- 9 tísku þægindum í mið- §j bænum, til 5 ára. Öll hús- S gögn í íbúðinni eru til sölu, 3 ef leigjandi óskar. Tilboð S merkt „777 — 115" send- 1 ist blaðinu í dag og á |§ morgun. = I sjerstaklega falleg í kven- Í sjöl. Peysufatafrakkaefni j Í kr. 39.50 meter. Prjónasilki! 3 Drengjafataefni frá kr. j — * i Í 19.75 m. — Sportskyrtu- j Í efni, margar teg. 7 Verslun Í Guðbjargar Bergþórsdóttur; 1 Öldugötu 29. | S sem getur gefið góðar tekj §§ §1 ur, er til sölu af sjerstök- = ¦ um ástæðum. Hæg vinna. 5 §| Hentugt fyrir 1—2 menn. S = Húspláss og sími fylgir. — S = Einu vjelarnar í landinu, 3 I sem vinna að þessum iðn- = B aði. Skipti á íbúð eða litlu §§ Í húsi koma til greina. Lyst- 8 Í hafendur sendi nöfn og 3 g heimilisfang til blaðsins, §§ Í fyrir annað kvöld, merkt §§ I „Iðnfyrirtæki — 134—135" I til að hjálpa til við eldhús Í verk í Aðalstræti 12. Imimmimmmmmimiimiiiiiiimiiiimiimiiimi! = | |Vw5 fjsrverandi ( Í Verð fjarverandi frá 20. Í júní til 20. júlí. — Hr. lækn I ir Bjarni Jónsson gegnir i lækpisstörfum mínum þann Í tíma. '/¦¦ Þórarinn Sveinsson. — læknir. il 1'iiimiiimtBBmninnnuuiiiHiiiuiimimiimmiiti ii!>iimiiimiiiiimmiiimiuiiiiiiiimimmimimiii= piimmiiimmmmmmmimimiimiimimmimui ijmitimmmmmiiijimimiiiiimmmmmiiitttu!. I | 1 TILSÖLU s § + 1| BIFREIÐ II Pels og n þrjár kápur Royal Chrysler, 6 manna, til sölu. Skifti á minni bíl koma til greina. Uppl. á Framnesveg 42 í dag kl. 1—3 og eftir kl. 6. Sími 2597. Ibúð flTilboð 1 ódýrt | Hannyrðastofan = Aðalstræti 6 uppi. 3 5 Hefi verið beðinn að út- = = 9 B vega 2—4 herbergja íbúð. 9 = Tvennt i heimili. Uppl. í | I síma 4210. B óskast í Austen 8, sendí- §§ ferðarbíl, til sölu og sýnis I! á Klapparstíg 16. Vanur j| |iiiiiiiiiiii!immiiBBnuinmniifflimiiiiiiiiiiiiiiiiii |uiiiiii!miiimimiuiimmmnuiimuu!umiimim| itmiimiiimiimiuiimiiHiiimiiiimiuiiiimmmiii| imiimimiimiimuiiimmimmimmimmmmiv I útvarpstæki fyrir 6 volta | rafgeim. til sölu. Einnig = Philco, 8 lampa útvarps- I tæki. Uppl. á útvarpsvið- I gerðarstofu Otto B. Arnar 3 Sími 2799. óskast á síldyeiðaskip. § i óskar eftir plássi á bát, | I ' il annaðhvort á línufisk eða B Uppl. í síma 9298 kl. 11-1 | | dragnót. Tilboð sendist § 0u 6_8 i 1 MbJ- fyrir 27. þ. m., merkt S „Formaður — 111". •¦"• iiiiiiimiiiiiiiimiim......iiiimiiiiinI ÍimiiiimimmiiiHmimuimiiiiuumimimmumii = ps = til sölu. Til sýnis í Mið- stræti 8 A, miðhæð. (I Plymouth S i model '42, til sölu og sýnis = = 5 = á Oðinstorgi, kl. 5—7 e.h. 1 I í dag. ii;iimi!ti!immmmiu!umiiiuuuummmtmimii= iiimmmmiimmmmmimiiiiiiiimíimimmmísii -immimmEti'ittimtitimmiimtimiimmtimmmi Er kaupandi að I f jarveml | SumarbústaU! US minni um hálfs mánaðar tíma gegnir hr. læknir ÓLAFUR HELGASON | störfum mínum. Í 2—3 herbergi og eldhús. Í Upplýsingar, er greini Í verð og stað, sendist til = blaðsins fyrir 22. þ. mán. § merkt „Eldhús — 116". Í Af sjerstökum ástæðum er = {§ 30 fermetra steinhús til 3 = sölu á ca. 15000. Húsið er = S rjett utan við bæinn og er 3 Í 3 herb. og eldhús. Tilboð | §§ leggist á afgr. blaðsins fyr §§ Í ir föstiidagskvöld, merkt 3 3 15.000 strax __ 124". iiimimimimmiíiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimmi ( Ungur maSur 1 = sem er vanur afgreiðslu í 3 verslun, óskar eftir góðri 3 framtíðaratvínnu. Tilboð á- 3 samt upplýsingum, sendist Í afgr. blaðsins fyrir föstu- dagskvöld, merkt „1923 — 125". ChevroIetllTakið eftir 1 = vörubíll 1% tonns, til sölu 1 3 S Í á Bergstaðarstíg 32 B. — I i Upplýsingar eftir kl. 6. | 3 Sem ný verkstæðissauma- § Í vjel lil sölu í Miðtún 26, 1 i kjallaranum. 1 II- =miiiiimiiiiiiiiiHiiii!iiiiiiiimii!imiuiíiiiniimi!!i= immiiiiiiiiimsmmitmimiiimiiKmiimmimiii: Sveinn Gunnarsson. J iiiiiumiiiiiiiumnnmmiiiumiimimimuiiimiiig siniiimmiummiimnnimnnnmiimiuiimitmiiil Mótorhjólj j Til sölu | í góðu lagi til sýnis og sölu 1 | Sóður tíu hJóla vörubíll, | I §ef viðunandi tilboð fæst. B frá kl. 5—8 í kvöld í kiall- 5 B rn-T •. ¦ ¦ a«- í ... 3 J II Til synis a Oðmstorgi fra = aranum hjá h.f. Ræsi. | | 5 til 7 e. h. i dag. B |miiiiiiiiiiuiimiiiiiimimiimimimiimimmii!iii| |muuiuiimmimmimimmiiimiiiiiiiiuuiimuii| liiniiiiiiimimmQiinmuiimiimuiiuiiiiiiiiuifiiii ÍmiimimiummmmiiiHiiiiiummiuiiumimiiiiii |i \% 3 = B-B «'¦ c? sm -oé trm b-» *» _ = 3 = 3 S 3 3 3 Sem nýtt 11 Úivarpsiæfcí 3 — T 3 3 Í i til sölu. Uppl. í síma 3321. 1 §§ E S Blómstrandi IbúS óskasf ( Oska eftir 3—4 herbergja | íbúð nú þegar eða 1. okt., 1 helst innan Hringbrautar. = Aðeins fullorðið í heimili. | ' I Fyrirframgreiðsla og leiga S eftir samkomulagi. Tilboð B merkt „Þ. B. — 113" send- S ist til blaðsins fyrir 21. §§ þ. mán. S t—mra^-RirmifawTyinag^—fli^qmi'Sffliyng Húsgagoa 1 smiðir | i Reglusamur og laghentur I Í piltur, sem hefir áhuga | B fyrir húsgagnasmíði, ósk- | Í ar eftir að komast á gott | Í verkstæði sem lærlingur. | H Tilboð sendist blaðinu fyr- | S ir n.k. fimt.udagskvöld, | Í kv#ld, merkt „Lagtækur | S piltur — 120". I q>Hiinnmmmii|||i|Mi»nmflimiwqnpMmTfllllllP = Ibúðarhús f 3 = ¦ Er kaupandi að góðu húsi, 3 5 eða hæð í húsi, sem laust |J Í er til íbúðar. Æskilegast á _ S hitaveitusvæðinu. Tilboð 3 1 merkt „íbúðarhús — 128", §§ 3 óskast sent Morgunblaðinu E _ = 3 fyrir næstkomandi laugar = 1 dag ÉHOBHBHM GraveEy Tractor t= 3 _ = ónotaður með sláttuvjel, = plóg, krafthjólum, og ýms- 1 um garðáhöldum, til sölu = á Sóleyjarg. 13, milli 5 og § 7 j dag. E = otfapiontur ( í miklu úrvali. Blómabúðin Í Garður, Garðastræti 2.* Sími 1899. - iimimimmuimimiHuiiiiitiiimmiitiiimi Versliiíiar- afvif-na i Siðprúð stúlka, sem er góð Í í skrift og reikning getur i fengið atvinnu við af- Í afgreíðslu í. brauðabúð nú þegar. Ásnitindur Jónsson Hafnarfirði. *_mnroa&_a_t__wt_iaE_!___tía©_

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.