Morgunblaðið - 08.03.1946, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 08.03.1946, Blaðsíða 12
VEÐURUTLITIÐ. Faxaflói: Austan og su3-austan gola eða kíldi. Víðast úrkomulaust. STRÆTISVAGNADEILAN rædd á bæjarstjórnarfundi í gær. Sjá grein á bls. 2. Föstudagur 8. marz 1946 Handknattleiksmeist aramót íslands innanhúss Fjöimennasta íþróttakepni hjer á iandi tii þessa Þáfflakendur verða um B00. F.JOLMENNASTA íþróttakepni, sem háð hefir verið hjer á landi til. þessa, hefst næstkomandi mánudag í íþróttahúsi í. B. R. við Hálogaland. Það er handknattleiksmeistaramót íslands innan- háss.Taka alls þátt í því 39 lið frá 8 íþróttafjelögum í Reykjavík og Haír.arfirði. Keppt verður í sex flokkum, meistara-, L, II. og Ill-flokki karla og meistara og II. flokki kvenna. \ I hverju liði eru 7 menn, svo að þátttakendur í mótinu verða samkvæmt því 273, en vara- wtenn koma altaf tii með að leika einhverja leiki. Má því gera ráS fyrir að í mótinu keppi alls um eða yíir 300 manns. Þessi fjelög taka þátt í mót- inu: Ármann, KR, ÍR, Fram, Valur, Víkingur, FH og Hauk- ur. — Öll fjelögin senda lið í meistara-, I. og II. flokk karla. Í-ITI. fl. karla taka þátt tvö lið frá Ármanni og Haukum og eitt ÍR, FH og KR hverju. í meist- araflokki kvenna taka þátt ÍR, Ármann, Haukar, KR, FH og Ffa'ro, en í II. fl. kvenna aðeins Haukar og Ármann. Sú nýbreytni verður tekin upp við þetta mót, að það fer frsm í tveimur hlutum. í fyrri Mcrtanum keppa meistaraflokk- ur og II. flokkur karla og II. flokkur kvenna, en i seinni hlut auura meistaraflokkur kvenna, I. og II. flokkur karla. — Til þess að keppnin verði ekki of langdregin, verður hverjum fl. Skift í 2 riðla (Að fi. kvenna undanskildum). Sigurvegararn- ir í riðlunum keppa síðan til Úrslita um meistaratitlinn. — Fer sú keppni fram síðast. Eifrað fyrir roftur f nærrs 2000 sföðum Á ÁRINU 1945, var kvart- að um rottugang í 378 húsum hjer í Reykjavík, þá 23 daga ársins, sem aðaleyðing henn- ar fer fram. — En alls var eitrað 1910 stöðum. Frá þessu segir í skýrslu meindýraeyðis bæjarins, er lögð var fram á síðasta bæj- arráðsfundi. — Þar segir um árangurinn, að fullur árang- ur hafi náðst í 279 húsum og nokkur í 44ý, en í 157 húsum var smárotta, tegund sem gengur illa að eyða með eitri, vegna þess að hún virðist ekki jeta það. Á tímabili því, milli þess sem aðaleyðing fór fram, voru aíhentir í skrifstofu heil brigðisfullírúa, eða farið með í hús 13045 skammtar af rott- eitri í 1032 staði. Alls voru á árinu notaðir 47,435 rottu- eiturs skammtar, Þá var á árinu 1945 dælt blásýrugasi vestur á Eyði- granda og á 57 stöðum, utan- húss, víðsvegar um bæinn. — Að sjálfsögðu var farið með gasið í samráði við hjeraðs- ]æknir. Aðalfundur Lands- banka nefndarinnar AÐALFUNDUR Landsbanka nefndarinnar var haldinn í gær. Auk samþykta á reikningum bankans fór þar fram kosning forseta Landsbankanefndar. tveggja manna í bankaráð og endurskoðenda. Forseti Landsbankanefndar var kjörinn Garðar Þorsteins- son axþm.. 1. varaforseti Sigur- jón Á. Ólafsson, 2. varaforseti Sigfús Sigurhjartarson. Kjósa skyldi tvo menn í bankaráð og hlutu kosningu þeir Kjartan Ólafsson bæjar- fulltrúi i Hafnarfirði og Jónas Haralz hagfræðingur. Banka- ráðið er því nú skipað tveim- ur Sjálfstæðismönnum, einum Alþýðuflokksmanni, einum Framsóknarmanni og einum Sósíalista. Er það í rjettu hlut- falli við þingfylgi flokkanna og í samræmi við það, sem tíðk ast í fimm manna nefndum á Alþingi. Breytingin í bankaráð inu, frá því sem var fram að síðustu áramótum, er í því fólg in, að Framsókn hefir misst annan sinn mann og Sósíalisti komið í staðinn. Ólafur Thors forsætisráð- herra var aðalmaður í banka- ráðinu. en hefir nú sagt því starfi láusu. Varamaður Ólafs var Jakob Möller, sem er fjar- verandi. Verður því að kjósa á ný mann í bankaráðið, sem að sjálfsögðu verður Sjálfstæð ismaður. Landsbankanefndin frestaði þessari kosningu. . Endurskoðendur voru kjörn- ir hinir sömu og voru, þeir Guðbrandur Magnússon og Jón Kjartansson. Uppþet í New Dehii New Dehli í gærkvöldi. TIL TÖLUVERÐRA óeirða hefir komið í New Dehli í dag, og munu þær standa í sam- bandi við æsingar út af sigur- hátíð, sem fram fer víða um Indland þessa dagana. Múgur- inn framdi ýms spellvirki, reyndi m. a. að kveikja í mörg um húsum. 5 menn biðu bana, en allmargir særðust í róstun- um. — Hefir nú verið skelt á umferðarbanni í borginni, og stendur það yfir frá kl. 21 til 5. — Reuter. Shlrley Temple SHIRLEY TEMPLE er nú gift kpna og ekki lengur „litla barnið" í kvikmyndum. Shirley leikur enn í kvikmyndum, en hefir ekki náð sínum gömlu vinsældum, sem hún naut á meðan hún Ijek barnahlutverk. Hjer sjest hún með föður sin- um.'Eru þau að horfa % skauta kepni í Los Angeles. Hvenær fara Rúss- ar frá Borgundar- hólmi! Khöfn í gærkvöldi. Einkaskeyti til Mbl. í SKEYTI, sem barst frá Moskva i kvöld, segir, að á- byrgir aðiljar hafi skýrt frá því, að danska stjórnin hafi sent ráðstjórninni fyrirspurn um það, hvehær hún hugsi sjer að kalla heim rússnesku her- sveitirnar, sem um alllangt skeið hafa dvalist á Borgund- arhólmi. —¦ Danska utanríkis- ráðuneytið hefir ekk'i óskað eftir því að setja fram neinar skýringar í sambandi við fregn þessa. — Páll. • ? m Framúrskarandi leikur frá Oldu Möller í Oslo NORSK mentakona, sem víða hefir farið og margt sjeð, hef- ir í brjefi til kuningjakonu sinn ar hjer í Reykjavík, komist þannig að orði um leik frú Öldu Möller í leikriti Nordahls Grieg: , Jeg sá „Nederlaget" í Þjóð- leikhúsinú. Það þarf mikið til, svo jeg vefði hrifin, því jeg er svo vön að sjá eitt og annað út um öll lönd, eins og þú veist. En jeg gleymi aldrei hinum ís- lenska gesti leikhússins, frú Öldu Möller. Get ekki hugsað mjer neitt meira töfrandi en hana. Jeg er ákaflega hrifin af henni. Þú hittir hana sennilega á íslandi. — Og mikið talaði hún norskuna vel." GRIMSBY: — Togaraeigend- ur hjer hafa miklar áhyggjur af því, að þá vantar menn á skip sín og geta ekki gert þau út. Er búist við að á næstu þremur mánuðum bætist það mikið af skipum í fiskiflotann, að þörf verði á 700 nýjum sjó- mönnum. Ríkið kaupir fiskvinnumyn Sigurjóns Óiafssonar ALÞINGI hefir samþykt að kaupa hina miklu höggmynd Sig- urjóns Ólafssonar myndhöggvara, „Fiskvinna" fyrir 50 þúsund krónur. Af því kaupverði myndarinnar á Sigurjón að kosta steypu myndarinnar í varanlegt efni, flutning á henni til lands- ins og uppsetning hjer. Fyrsfi fyrirleslur Marfin Larsen var í gærkvöldi DANSKI sendikennarinn við Háskóla íslands, Martin Lar- sen lektor, flutti í gærkvöldi fyrsta fyrirlestur sinn um danskar bókmentir á hernáms- árunum. Dr. Þorkell Jóhannesson pró- fessor kynti sendikennarann fyrir áheyrendum og bauð hann velkominn til starfa við Háskólann. Mintist hann sjer- staklega á hinar merku þýðing ar lektorsins á íslenskum forn ritum. Martin Larsen lektor rakti í upphafi erindis síns í stórum og skýrum dráttum eðli og til- gang bókmentagagnrýninnar og gat um ýmsar aðferðir, sem notaðar voru af bókmentagagn rýnendum. Lektorinn kvaðst myndi taka til athugunar og yfirlestrar nokkrar danskar bækur, sem ritaðar hefðu ver- ið í Danmörku á hernámsárun- um. Las hann fyrsta kafla úr danskri skáldsögu, semltom út á s.l. ári, og mun hann í næsta fyrirlestri taka efni þessarar bókar til nánari athugunar. Larsen lektor er góður fyrir- lesari og ættu sem flestir, sem bókmentum unna, að hlýða á fyrirlestra hans. Viðskipfasamningar við Tjekka I SL. viku var í Prag, und- irskrifaður viðskiftasamningur mílli íslands og Tjekkóslóvakíu. Samkvæmt þessum samningi fá Tjekkar ýmsar íslenskar af- urðir og framleiðsluvörur, svo sem saltsíld, hraðfrystan fisk, síldarmjöl, sildarlýsi, ull, gærur og niðursuðuvörur, en Islend- ingar munu hinsvegar fá frá Tjekkóslóvakíu kemiskar vörur, leirsmíðamuni, gler og glervör- ur, járn- og stálvörur, hljóð- færi, pappírsvörur og sprengi- efni og sykur. Samningaumleitanir byrjuðu siðastliðið haust og hófu þeir Pjetur Benediktsson sendih. og Einar Olgeirsson alþingismað- ur undirbúning þeirra, en Pjet- ur Benediktsson lauk þeim í s.l. viku eins og fyr segir, og undirskrifaði samninginn fyrir hönd íslensku ríkisstjórnarinn- ar. Ráðunautur sendiherra var Ólafur Jónsson framkvæmdastj. h.f. Miðness i Sandgerði. (Frjettatilkynning frá ríkis- stjórninn). Fiskvinnan er stærsta mynd- in, er Sigurjón hefir gert fram að þessu. Þetta er ve.ggmynd, þrír metrar á hæ,ð, en fjórir á lengd, eða alls 12 fermetrar. —i Hún er í fjórum myndþáttum og sýnir fólk við saltfisksvinnu. Steypt í stein mun hún vega 6—8 tonn, ef ekki meira. Sigurjón gerði mynd þessa fyrir 8—10 árum síðan. Hefir hún verið á sýningum ytra og hvarvetna hlotið góða dóma. — En vegna þess, hve hún er stór og þung í vöfum ,hefir Sigur- jórn þurft að saga hana í sund ur — gibsmyndina — til þess að koma henni til geymslu og viðbúið að hún hafi legið und- ir skemdum, þar sem hún var komin. Sigurjón ætlar að skreppa til Danmerkur í vor. Ætlar hann þá að sjá um steypu á mynd- inni í varanlegt 'efni og síðan ætlar hann að koma með mynd ina heim. Ekki er ráðið hvar myndin verður sett upp. En komið til orða að finna henni stað á Sjó- mannskólanum. Sú hugmynd hefir og komið fram, að ætla henni stað á hentugum vegg- fleti á hinni fyrirhuguðu bygg- ing, sem á reisa á Háskólalóð- inni fyrir fiskiðnaðarrannsókn- ir. C. A. Bruun sendi- herraá islandi Kaupmannahöfn í gærkvöldi. Einkaskeyti til Morgunblaðsins frá Reuter. DANSKA stjórnin hefir til-» kynt, að Fr. le Sage de Fonten- ay sendiherra í Reykjavík hafi verið skipaður sendiherra Dana í Ankara frá 1. maí næstkom- andi að telja. Frá sama tíma hefir C. A. Bruun sendisveit- arfulltrúi í Washington verið skipaður sendiherra Dana í Reykjavík. Dönsk blöð segja frá þessum útnefningum og telja þau, að það sje mikið Fontenay sendi- herra að þakka, að ekki varð óvinátta milli Dana og íslend- inga útaf sambandsslitunum. Reykjavík rafmagns- laus í rúma klukku- sfund UM KLUKKAN 5.15 í gær- dag varð rafmagnsbilun hjer í Reykjavík. Var alt kerfið straumlaust í um það bil klukkutíma og 15 mín. Bilun þessi varð með þeim hætti, að rafmagnsrofi einn í aðveitustöð bilaði. (

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.