Morgunblaðið - 02.11.1946, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 02.11.1946, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ Laugardagur 2. nóv. 1946* 1 Wítít-t'.'--t ¦ imWi, 40 þjóðír hluthafar í alþjóðabankanum Samtal við fulltrúa Islands, Magnús Sigurðsson bankastjóra MAGNÚS SIGURÐSSON bankastjóri er nýlega kominn heim írá Ameríku. Hann sat þar fyrsta ársfund alþjóðabankans er haldinn var í Washington. Um 40 þjóðir eru hluthafar í b'ank- anum þ. á. m. íslendingar, sem kunnugt er. Samhliða var hald- inn ársfundur alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Thor Thors sendiherra var fulltrúi íslands á þeim fundi. Tíðindamaður frá Morgunbl. átti tal við Magnús bankastj., sem snöggvast í gær og spurði hann frá ferðum hans og fundi þessum. Hann skýrði m. a. svo frá: Bankafundurinn hófst 27. scpt. og stóð yfir í viku. Þeir sem sóttu fund þenna skiftu hundruðum. Forseti fundarins var John Snyder fjármálaráðh. Bandaríkjanna. Setti hann fund inn með hátíðlegri ræðu. Umsóknir um lánveitingar. Eitt aðalverkefni fundarins var að athuga og taka afstöðu til umsókna frá ýmsum þjóð- um, er bankanum hafa borist um lánveitingar og sjá um að óll skilríki er fylgja þeim um- sóknum væru í lagi. í byrjun fundarins voru born ar fram umsóknir frá nokkrum þjóðum um það, að þær mættu gerast hluthafar í bankanum. M. a. kom umsókn frá Dönum. Var henni vel tekið. Þá voru teknar fyrir umsókn irnar um lánveitingarnar. Var þeim tekið misjafnlega, enda höfðu þær verið misjafnlega undirbúnar. Samþykt var að veita Dönum 50 milj. dollara láh. Einnig var rætt um lán til Belgíu allmiklu hærra, sem sennilega verður veitt. — Lán þéssi eru sumpart veitt bein- línis úr- bankanum. en sumpart tekin á frjálsum markaði, með ábýrgð bankans. Hugh Dalton forseti. Kosirm var nýr forseti bank- ans, fjármálaráðherra Breta, Hugh Dalton. Verður næsti árs fundur haldin'i í London í sept. næstk. Dalton þótti mjer bera af öllum mönnum, er fram komu á fundi þessum fyrir margra hluta sakir. Hann er frábærlega myndarlegur mað- ur að vallarsýn og ræðumaður með afbrigðum góður. Er sett var fjrrir hann hljóðnemi fyrir gjallarhorn, þá sagði hann, að þess gerðist ekki þörf, því að sá mannsöfnuður er þarna væri samankominn, myndi geta heyrt til hans án þessa útbún- aðar. Hann mintist fornvinar síhs Kéynes lávarðar. — Hafði Dalton setið á skólabekk hjá þessum fjármálasnillingi, og alla æfi notið þess. Þegar Key- neá lávarður hafði að miklu leyli látið af störfum, cn Dal- torl aftur á móti tekið að sjer ábýrgðarmikií störf, þá hafði hinb aldraði kennari oft komið til hans og. lagt honum góð ráð, enda þótt Dalton væri jafnaðar maður én hinn' íhál&smáður'.' ' Magnús Sigurðsson. ísland og alþjóðabankinn. Er talið barst að þátttöku íslendinga í bankanum, sagði Magnús bankastjóri m. a. að fulltrúi okkar íslendinga í bankastjórninni væri belgískur. í framkvæmdaráði bankans eru ellefu fulltrúar. En þareð þjóð- irnar, sem eru hluthafar bank- ans eru nál. fjórum sinnum fleiri, þá hafa smáþjóðir sam- einast um sama fulltrúa. Þegar bankinn var stofnaður, þótti það hentiigt, að við hefðum samvinnu með Belgíu, Noreg og Luxemburg um fulltrúa. — Ætla Danir að vera í sama hópnum.Fulltrúi í framkvæmda ráðinu fyrir þessar þjóðir, hefir verið Jean Vauthier, en fram- kvæmdastjóri eða starfsmaður í bankanum fyrir hönd þeirra maður að nafni Basyn. — Hvað um tillag okkar ís- lendinga til bankans og gjald- eyrissjóðsins? Það var ákveðið í Upphafi, að vera skyldi ein miljón doll- ara í hvorri stofnuninni fyrir sig, og skyldi borgast að nokk- uru leyti í gulli, en að mestu leyti til landsins sjálfs, svo hægt væri að grípa til þess, hvenær sem væri, ef hjer ætti eitthvað að lána eða kaupa á vegum bankans. Tillög þessi eru að miklu leyti greidd. Fara greiðslur þessar fram samkvæmt fyrirfram sett- um reglum. '-------^-9 m m £ Ef nýsköpunin mistekst, þá brestur grundvöllurinn undir athafnalífi þjóðarinnar. Það má aldrei verða og ráðið til að hindra það er að kaupa sem mest af vaxtabrjefum Stofn- lánadeildarinnar. 0 Munið að vaxtabrjef Stofn- lánadeildarinnar til 5 ára gefa ykkur 50% hærri vexti en þið fáið áf innstæðuf je' í sþárisjóð'i. Kvikmynd a! rReykja Gamla Bíó 40 ára í vflt vorra ÓSKAR GÍSLASON Ijós- myndari hefir gert kvikmynd, sem hann nefnir „Reykjavík vorra daga". Tekur um tvær klukkustundir að sýna mynd- ina, sem er 4000 feta löng, 16 mm, eða mjófilma. Öll er rayndin tekin í eðlilegum lit- um. Óskar segist hafa ráðist í að taka þessa kvikmynd í til efni af 160 áraafmæli Reykja víkur, sem var 18. ágjúst s.l. ár. Er fljettað inn í myndina sýningum frá hátíðahöldum á afmæli Reykjavíkur s.l. sum- ar. TVEIR LEIKARAR. Kvikmyndin hefst með því að tveir kvikmyndaleikarar koma fram. Eru það ung' stúlka (Snjólaug Sveinsdótt-j ir) og ungur piltur (Tómas Tómasson frá Keflavík). Þau eru að drekka eftirmiðdags- kafi í Hressingarskálagarðin- um á afmæli Reykjavíkur og! taka sig saman um að fara að j skoða borgina. Þau fara í, Tivoli, skoða.sig um í bænum ungfrúin fer í flugferð yfir: Reykjavík. Síðan ganga þau i á víð og dreif og siá það. sem j rnarkverðast þykir í bænum. M. a. fara þau í Hótel Borg til að fá sjer snúning. Gamli salurinn í „Fjalakettinum". Öskar Gíslason. Myndin er þögul, en með texta og hefir Þorleifur K. i Þorleifsson teiknað textana, I en formála fyrir myndinni mun Jón Aðils tala inn á plötu | i SÝND Á NÆSTUNNI. Frumsýnlng á þessari Reykjavíkurmynd verður væntanlega seint í nóvember, eða um mánaðamótin nóv.— des. í Tjarnarbíó, en síðar mun myndin væntanlega verða sýnd í nágrenninu og úti á landi. Þá hefir svo um samist rríilli Óskars og kvik- myndaklúbba vestan hafs, að myndin verði sýnd þar, nokk uð stytt og væntanlega gefst Islendingum vestan hafs einn ig kostur á að sjá myndina. Það munu vafalaust margir hafa gaman fcf að sjá bessa kvikmynd. Blaðamenn sáu kafla úr henni í gærdag og líkáði margt vel í henni og sumt 's'torvéí.: GAMLA BIO — fyrsta kvik- myndahús í Reykjavík ¦— er 40 ára í dag.'Það var stofnað af dönskum rnanni, Fr. Warburg í Kaupmannahöín, sem sendi I.i.igaö Albert Lind til þess að I:c::ia upp kvikmyndahúsi. Var jþefcEa fyrsta kvikmyndahús í Reykjavík og tók til starfa að- eins 11 árum, eftir að fyrst var farið að sýna „lifandi myndir" í Berlín og París. Fyrirtækið gekk fyrst undir nafninu „Reykjavíkur Biographteater", en nafnið breyttist brátt í „Bíó" og síðar í Gamla Bíó, eft- ir að Nýja Bíó var tekið til starfa í Hotel ísland, 1912. P. Peterseti keypti Gamla Bíó 1913, en hann hafði verið starfsmaður þess frá byrjun. Starfrækti hann fyrirtækið, bygði því nýtt og vandáð hús 1927, en seldi það síðan hluta- fjelagi því er nú á Gamla Bíó 1939 og fluttist þá af landi burt til Hafnar. Núverandi fram- kvæmdastjóri Gamla Bíó er Haíliði Halldórsson. Þegar leið yfir bíógesti. P. Petersen skrifar skemti- legan endurminningarþátt í lítið minning-'rrit, sem Gamla Bíó gefur út í tilefni afmælis- ins. Segir hann þar frá stofn- un og fyrstu árum Gamla Bíó í „Fjalakettinum" við Bröttu- götu. Fyrstu sýningartækin voru handsnúin. Margir þektir borgarar áttu sín föstu sæti í bíó og komu á hverja nýja mynd. Fyrst kostuðu aðgöngu- miðar 15, 25 og 35 aura, en sýningargjald var bæjaryfir- völdunum greitt 2 krónur á kvöldi og rann það f je í fátækra sjóð. Bæjarbúar höfðu ekki mikla trú á að þetta fyrirtæki myndi ganga og þegar Peter- sen límdi yfir auglýsingaspjöld á götunum „síðasta sinn" heyrð ust menn segja: „Auðvitað gat þetta ekki gengið lengi", eða „loksins hætti þetta helvíti". Petersen segir í endurminn- ingagrein sinni, að ein hrotta- legasta mynd sem hjer var sýnd á fyrstu árum kviknynda húscins hafi verið „Uppckurðir dr. Doyens". Sú mynd var sýnd á eftir venjuiegum sýningum og kostaði aðgangur að henni 35 aura. Á meðan hún vr.r sýnd leið daglega yfir 40—50 :>nanns og voru þeir vaktir til lífsins með hoffmansdropum. Togara- eigandi hjer í bænum kom' augnablik til að horfa á mynd þessa. Honum voru boðnir hoff- mansdropar er hann kom út eft ir að hafa horft á myndina skamma stund. Hann kvaðst ekki þu: "a þeirra með. En í sömu a:idránni leið yfir hann og hann valt niður allar tröpp- ur, án þess að meiða sig þó Næsta kvöld fór eins fyrir ung- um manni, sem starfaði í stjórn arráðiriu. Petersen forstjóri, scti nú á kvikmyndahús í Kaupmanna- höfn, sem heitir „Atlantic Bíó"" skrifar undir grein sína: „Bíó- petersen", en undir því nafni var hann lengst af þektur hjer, í bænum. Góð húsakynni. Þegar Gamla Bíó í Ingóirfs- stræti var oprað 1927 var það glæsilegasta samkomuhús bæj- arins. Þótti það einkar hent- ugt til hljómleika og hafa þar margir frægir hljómlistarmenis komið fram, þar á meðal heims- frægir snillingar. I Petersen ,sparaði í engu íil þess að húsið yrði sem full- komnast. T. d. voru gólf öll gummilögð, en það var nýlunda þá, ennfremur nýtísku loft- ræsting og svonefnd „óbein" raflýsing, sem einnig var ný- lunda þá hjer á landi. ' i Kvikmyndir sem koma. í afmælisheftinu er sagt frá því að hin einstæða teikni og hljómlistarmynd Walt Disney, Fantasia, verði afmælismynd Gamla Bíó í dag og næstu daga. Ennfremur er getið um nokkrar nýjar kvikmyndir sem væntanlegar eru. Þar á meðal (Framh. á bls. 12). Nýi Gamla Bio-saluri'nh

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.