Morgunblaðið - 16.11.1951, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 16.11.1951, Blaðsíða 7
Föstudagur 15. nóv. 1951 MORGVNBLAÐIÐ áðalriSari S, Þ. "••"'-¦ 'í!';,¥i> "iííSX: Trygve Lie helöur á mynd af Chaillot höllinni í París, þar sem Allsherjarþing S. P. er nú háð. tmælirjöi ingskostnaðar ú olín Frá esUcsl ðoiMwr AÐALFUNDUR Fiskifjelagsdeild, ar Reykjavíkur var haldinn í Fiskifjelagshúsinu þriðjudags- kvöldið 13. þ.m. Stjórn döildarinnar var endur- kosin og skipa hana nú Sveinn Berediktsson, formaður, Ingvar Vilhjálmsson, gialdkeri og Þor- varður Björnsson, ritari. Á fundinum voru eftirfarandi tillögur samþykktar, allar með samhljóða atkvæðum: 1. MÓTMÆLT .JÖFNUN FLUTNINGSKOSTNABAR Á OLÍU „Aðalfundur í Fiskifjelagsdcild Reykjavíkur telur órjettmætt að jaína flutningskcstnaði á olíu til hinna ýmsu staða á landinu niður á þá sem njóta betri samgangna eða eru búsettir þar sem olíunotk un er meiri og innkaup því hag- kvæmari, þar sem önnur aðstaða svo sem nálscjari fiskimið jafna oft þennan mun. Útgerð sem berst í bökkum get ur ekki tekið á sig þann bagga að greiða flutningskostnað annara, enda er alveg víst að flutnings- kostnaður olíunnar mvndi stór- vaxa til ýmissa stað, ef kaupend- ur gætu að miklu leyti fengið kostnaðinn greiddan af öðrum. Fundurinn skorar því á Alþingi að íella framkomna þingsálykt- unartillögu um jöfnun á oiíuverði án tillits til flutningskostnaðar." 2. FYRNINGARSJÓÐUR ÍSLANDS „Aðalfundur Fiskifjelagsdeild- ar Reykjavíkur telur að framkom ið frumvaro á Alþingi um Fyrn- ingarsjóð íslands myndi, ef að lögum yrði, rýra mjög rekstrar- fje útgerðarmanna og útgerðar- fjelaga, enda mjög óeðlilegt að leggja fyrningu eða rýrnun skÍDa og annara eigna til grundvallar fyrir greiðslum, sem inna á af hendi í reiðufje, jafnvel þótt þetta fje sje talið skilorðsbundin eign fjelaga eða einstaklinga eft- ir að bað hefur verið greitt til sjerstakrar deildar við stofnun sem geyma á f.ieð. Skorar fundurinn á Alþingi að fella frumvarp þetta." 3. EEKSTRARFJE ÚTGERÐARINNAR „Aðalfundur í Fiskiíjelagsdeild Reykjavíkur samþykkir að skora á Alþingi og ríkisstjórn að gera nú þegar nauðsynlegar ráðstaf- anir til þess að bæta úr rekstrar- f járskorti útgerðarinner. Skortur á lansíje til útgcrðar- innar er nú svo alvarlegur að oft er ekki hægt að sa?ta bestu mö>k uðviin sökum skorts A. rekstrarfje nje að kaupa nauðsynleg veiðar- færi. Úr þessu er brýn nauðsyn að bæta." 4. BÆKISTÖB FYRIR ÍSLENSK SKB? í GRÆNLANDI „Aðalfundur í Fiskifjelagsdeild Reykjavíkur skorar á Fiskiþing að samþykkja áskorun á ríkis- stjórnina um að beita sjer fyrir því, að Islendingum verði látin í tje aðstaða í Grænlandi til þess að koma þar upp bækistöð fyrir íslensk skip, sem veiðar stunda við Grænland og verði hafnar- aðstaða þar hliðstæð því, sem norsk og færeysk skip hafa þegar fengið." 5. NÁNARI SAMVINNA VÍS- INDAMANNA OG FISKI- MANNA VII) FISKI- RANNSÓKNIR „Aðalfundur Fiskifjelagsdeiid- ar Reykjavíkur telur nauðsynlegt að fiskirannsóknum á hafinu við strendur landsins sje hagað þann ig, að þær komi sem fyrst að hag- nýtu gagni við veiðarnar, m. a. með því að þeir vísindamenn sem að rannsóknunum vinna hafi náið samband við þá, sem fisk- veiðar stunda". 6. LÆKKUN ÁLAGNINGAR A ÚTGETIÐARVÖRUM „Aðalfundur í Fiskifjelagsdeild Reykjavíkur skorar á Alþingi og ríkisstjórn að stuðla að lækkun álagningar og dreyfingarkostnað- ar á olium og öðrum rekstrarvör- um útvegsins." 7. SÍLDARLEIT MEÐ SKIPI OG FLUGVJELUM „Aðalfundur Fiskifjelagsdeild- ar Reykjavíkur beinir því til Fiskiþings að það beiti s.ier fyrir þvi að leitarskip verði haft á kom andi sumri við strendur íslands til síldarleitar ásamt flugvjelum." 3eir HallgrímssoD hjeraðsdómsiögxnaftii' Hafnarhvoll — ReykjaTtt Símar 12W os MS4 I.....ii'iimi,i(ii»*iniiu.iii.inmii..iiiiii|iiHiiMiiiiii>' Eiiska knaffspf masi Á LAUGAIIDAG var mikið um markaauðuga leiki, Arsenal sigr- aðí West Bromwich 6—3. Rlack- I»ool Newcastle með 6—3 Derby Fullham mcð 5—0 og var það G. ósigur þess í röð. í 2. deild sigr- aði Bury Southampton með 8—2 og Luton Sheffield Wednesday með 5—3. Arsenal skoraði strax 2 mörk á fyrsta stundarf jórðungi og bætti síðan 3 við en nokkru fyrir hlje skoraöi West Bronxvvich .1 mark. Strax á fyrstu mín. eftir hlje stóðu leikar 6—1 en þá slappaði Arsenal af og West Bromwich tókst aó skora 2. Ekki langt .frá Arsenal-vellin- um fór fram annar leikur, tvísýnn og öllu skemmtilegri að því leyti, að gengi liðanna var mikluni bréytingum undirorpið. Áttust þar við Chelsea og Manch. Cnited og leikur Chelsea er einu shmi svo miklum breytingum háður, að það- an má gera ráð fyrir ólíklegustu úrslitum. Strax eftir 17 mín. hafði Manch. U. skorað tvisvar og leik- ur Chelsea var allur í molum, en síðan tekur smátt og smátt að skipta um og í hljei er staðan jöfn. Enda þótt Manch. U. Ijeki mjög vel, fór Chelsea með sigur af hólmi (4—2). Leikur Portsmouth-liðsins þykir nú orðið svipa til leiks liðsins, er það sigraði í deiidakeppninni 48—9. Það hefur nú náð aftur hinum vjelræna stíl, sem í krafti sterkrar framvarðalínu, ruddi öllu úr vegi. Stoke fjekk aðkenna á þessari „kiiattspyrnuvjel", 4—1. Aðrir leikir í I. deild: Aston Vilia 0—Charlton 2 Huddersfield 1— Tottenham 1 Liverpool 1—Bolton 1 Manch. City —2—Middlesbro 1 Sunderland 0—Burnley 0 Wolverhampton 1—Preston 4 Arsenal ___ 17 10 4 3 84-18 24 Portsmouth 16 11 1 4 30-22 23 Bolton ___ 16 9 4 3 27-21 22 Tottenham .. 17 9 4 4 33-25 22 Stoke ...... 18 5 2 11 19-42 12 Sunderland 15 4 3 8 20-26 11 Huddersfild 17 3 4 10 20-33 10 Fulham .... 17 3 2 12 22-35 8 II. deild. Barnsley 3—Leícester 3 Blackburn 0—Cardiff 1 Bury 8—Southampton 2 Coventry 1—Doncaster 2 Hull 0—Birmingham 1 Luton 5—Sheff. Wedn. 3 Notts C. 1—Leeds 2 QPR 2—Rotherham 3 Sheffield Utd. 1—Nottm. F, 4 Swansea 0—Everton 2 West Ham. 1—Brentford 0 geroin I tíhósið var slækkaft í suma Sasistal vI5 Eiraar Stsfiredórss©^ I SUMAR gengu 3 vjelbátar á veiðar í'rá Hnífsdal, 2 á síldveið- ar fyrir Norðurlandi með hring- nót og einn á dragnótaveiðar. Gekk bátunum í betra lagi. Síld- arbátarnir öfluðu báðir fyrir tryggingu skipverja og sæmilegur afli var cinnig hjá dragnótabátn- um, sem lagði afla sinn upp í hrað frystihúsið í Hnífsdal. Þannig komst Einar Steindórs- son, oddviti í Hnífsdal, m. a. að orði er blaíið hitti hann að máli í gær og spurði hann frjetta úr byggðarlagi hans. HRADFRySTIHÚSIÐ STÆKKAÐ — Hvaða framkvæn.dir vorn hjá ykkur í Hnífsdal á s. 1. sumri? ¦— Unnið var að því að stækka hraðfrystihúsið á staðnum um 10x16 metra. Fæst við þessa stækk un stór umbúðageymsla, kafíi- nniir-iMMHM IIIIKIIIIIII.IIIII MAGNUS THÖRLAttUS" hæstariettarlögmaður málaflutningsskrifstofa Aðalstræú 9. — Simi 1875. .ittuiaiiiiiiitiiiuiltiiitiiiiiiuiiuiiHtiMiiitiiiiiiiiniiitiik Sheff. Utd. 16 10 S 3 50-27 23 Rotherham 16 10 2 4 41-24 22 Bretford 16 8 4 4 19-12 20 Luton 16 7 i 3 29-23 20 Cardiff 16 8 3 5 26-19 19 Nottm. For. 17 6 7 4 30-24 19 Sheff. Wedn 17 7 4 6 37-34 18 Doncaster 17 6 6 5 25-21 18 Leeds Utd. 17 7 4 5 25-23 18 Birmingham 17 6 8 4 20-23 18 Bury 16 6 5 5 32-23 17 Leicester 16 5 7 4 34-29 17 Notts Co. 17 7 3 7 29-30 17 Swansea 17 5 7 5 31-32 17 West Ham. 17 5 5 7 22-29 15 Everton 17 5 5 7 24-32 15 Southamptor 17 5 5 7 24-36 15 QPR 16 3 8 5 20-28 14 Barnsley 16 5 3 8 25-31 13 Hull 17 3 5 9 23-31 11 Coventry 16 3 4 9 17-36 10 Blackburn 16 2 2 12 15-32 6 ðftvo&fabaSai* 2 sUrrðir. Vatsisfötui' Verslunin Höfði Laug.-.veg 81. — Simi 7660. Versl. Áraa Ptslssonar Miklubraut 68. — Simi 80455 X* UfFTVti GETLR ÞAÐ KKKI ÞÁ HVERÍ Einar Steindársson, oddviti. salur og auk þess frystiklefi, sem ekki er fullgerður ennþá. Þá var einnig sett miðstöðvarhitun í hús-, íð og það endurbætt á fleiri vegu. 1 fyrrasumar var bryggjan í Hnífsdal lengd um 20 metra. Er töluverð bót að því fyrir útgerð- ina í byggðarlaginu. Er nú bryggj an orðin ÍSO metra löng. Nauðsyn- legt er þó að lengja hana nokkuð enn og dýpka fyrir innan hana. I sumar var unnið að smávægi- hjgri skemmd, sem varð á henni í fyrrahaust. | Þá var í fyrrasumar byrjað á byggingu verkamannabústaða, 2ja íbúða. Var því verki haldið áfram í sumar en varð ekki lokið. | — Hvernig er ástandið í hús- næðismálum ykkar? | — Yfirleitt ekki slæmt. Æski- legt væri þó að geta byggt nokkuð af nýjum íbúðum á næstunni, þar sem sumir búa við þröngt og ó- fullnægjandi húsnæði. RÆKTUNAKVEGUR LAGBUR j — Hafa ekki margir Hnífsdsel- ingar stuðning af landbúnaði? — Of fáir, að mínu áliti. í Hnífsdal eru að visu fjórar jarðir og á einni þeirra eru fjórii- ábíi- endur. En æskilegt væri að fleiri af íbúum kauptúnsins hefðu ein- hver .farðarafnot til tiyggingar af komu sinni. Nú í haust var lagð- ur vegur fram í Fremri-Hnífsdal einmitt í því skyni að gera þorps- búum ljettara fyrir með aðgang að landi. En þar cr mikið af rækt- anlegu landi, auk gamalla túna, scm bændur í Hnífsdal nytja. Jeg tel æskilegt að sem flestir verkamenn og sjómenn í kauptún- inu eigi nokkurn bústofn til að styðjast við þegar illa árar til sjávarins. SLÆMAR ATVINNUHORFUSE ¦— Hvernig er atvinnuástandiS' um þessar mundir? — Það er engan véginn gott. Haustvertið er nú að byrja en að>- eins tveir vjelbátar um 40 tonn verða gerðir út. Þriðji báturinn, sem er til á staðnum er aðeins 15 tonn og þykir nú of lítill til vetr- arróðra. í ráði er að kaupa 40 rúmlestav bát til viðbótar á þessu hausti, Er það mjög nauðsynlegt til :þes3 að afla hraðfrystihúsinu meira hráefnis og skapa meiri atvinnut i byggðailaginu. Kraðfrystihúsið er aðal atvinnu tækið í kauptúninu og því mikil— vægt að það geti starfað að stað- aldri. Leggja ekki ísfirsku togararnip- stundum upp afla sinn hjá ykkurT ¦— Jú, í fyrrahaust var dálítið byrjað á því. S. 1. vor lacrði tog- arinn ísborg einnig nokkrum sinn* um upp afla hjá okkur og öðrumv hraðfrystihúsum við Djúp. Var að því mikil atvinnubót. í haust hefur hinn nýi togari Isfirðinga, Sólborg, einu sinni landað í f rysti— húsin. Mikil atvinnubót gæti orðið aðf frekari löndunum togai-anna 1 hraðfrystihúsin. Ber brýna nauð- syn til að framhald vcrði á þeim, ekki síst vcgna vaxandi fiskiþurð- ar á rniðum vjelbátaflotans. Er það stærsta áhygg.juefni okkar Vestfirðinga. Afli er nú mjög tregur á grunn- miðunum. 1 fyrravetur var þar einnig fádæma aflaleysi. Utgerðim vestra er því mjög ilia á vegi stödd um þessar mundir. ADKALLANDI VERKEFNr — Hvaða verkefni eru mest aS- knT.andi á næstu árum hjá ykkur í Hnífsdal? — FjTst og fremst lenging* bryggjunnar og dýpkun innan við> hana. Þá ber einnig nau15syn til að þurka allmikið land en til þesa þurfum við að geta notað skurð— gröfu. Þá þarf vjelbátunum að- fjölga og útgerðin að aukast, ti| þess að næg atvinna verði tryggð. Nauðsynlegt er einnig að byggjav fleiri verkamannabústaði. Áhugí er ennfremui' fyrir byggingu fjel— agsheimilis þar sem gamla sam- komuhúsið er orðið ófullkomið og ófullnægjandi. -— Hvað eru íbúar í Hnífsdal margir? | — Þeir eru um 300 en rúmlega 400 í öllum Eyrarhreppi. Þess má- geta, segir Einar Steindórsson oddviti að lokum, að akvegur er nú kominn um allan hrepjiinn og sími á nær alla bæi. 1 sumar var unnið að stækkun barnaskólans f Skutulsfiiði. Barnaskólinn í Hnífa. dal var endurbaettur fyrir tveim- ur érum._________________ Gjafir íil Krabbam.f jel. | Krabbanitíinsfjelagi Rcykiavíkur hafa boiist cftirfarandi giafir til kaupa á g.>is!alakniiigatækiunum, af hent af Alfreð Gislasy.ní Iækni. — Starfsstúlkur á langlínumiðstöð: | Landssimans kr. 500.00. Vegavinnu- flokkur Suðurlandsbrautar kr. S00.00> ! Nokkrii- Aknreyringar kr. 2650.00. ! Nonni litli kr. 100.00. Jona Marteins, ! dúttir kr. 50.00. Imiilegar þakkir , færi it-g öjium gefenrlumim. — F.b. Krabbamcm.sfielags Roykjavikur. ——> Gisli Sigurbjörnsson. liftmittiimtHiii iitiiiiniiinm MAGNÚS JONSSON Málflutningsskrifslofa Aðalstræti 9. — Sími 5659. \ j Viðtalstími kl. 1.30-^. ¦lllllllltUlltltlllUUIIMIIUIUIIUlllllMtlllllMlItl

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.