Morgunblaðið - 02.10.1953, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 02.10.1953, Blaðsíða 2
MORGVNBLAÐIÐ Ávnrp forseto íslands við setningu Alþlngis HINN 17. september síðastliðinn' starfa fram yfir kosningar, að var gefið út forsetabréf svohljóð- -andi: FORSETI ÍSLANDS gjörir kunnugt: Ég hef. ákveðið samkvæmt til- lögu forsætisráðherra, að reglu- legt Alþingi 1953 skuli koma áaman til fundar fimmtudaginn 1. október n. k. Utn leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan dag til Heykjavíkur og verður þá Al- l>ingi sett að lokinni guðsþjón- Tistu í dómkirkjunni, er hefst Jtluftkan 13.30. G j ö r t í Reykjavík 17. sept- ember 1.953 Ásgeir Ásgeirsson (L. S.) Olafur Thors (sign) POJRSET ABRÉ F IU»I að reglulegt Alþingi 1953 skuli koma saman til fundar íimmtudaginn 1. október 1953. Samkvæmt því bréfi, sem ég Jiú hefi lesið, lýsi ég yfir því, að Alþingi íslendinga er sett. Frá því er Alþingi var stofnað, •etu nú 1023 ár. Frá því að Al- jbingi var endurreist og kom sam- an að nýju fyrir 108 árum, er l>etta 88 samkoma þess, en frá jbví. að það fékk aftur löggjafar- vald fyrir 79 árum, er þetta hið 73: í röðinni, en 56. aðalþing. Það er nýkosið þing, sem nú 3cemur saman til fyrsta fundar. Að ] vísu haf a þingf lokkar áður komið saman til viðræðna um sljórnarmyndun utan þingfunda. Um þá aðferð við stjórnarmynd- un er fordæmi og eins er öllum Jcunnugt, að samningar um stjórn armyndanir fara aldrei fram á opriíum þingfundum. Auk þess stóð nú svo á, að tveir stærstu flokkar þingsins, sem störfuðu saman í ríkisstjórn á síðasta kjör- tímabili, höfðu ákveðið að ganga til feamninga á ný um stjórnar- sanjstarf. Að svo komnu mæltist ég til þess við fyrrverandi for- sætísráðherra, að gefnu tilefni, að ' ríkisstjórnin segði ekki af sér fyr en séð væri fyrir um úrs it þeirra samningatilrauna. Þag er eðlilegast, að samningar úrslit þeirra samningstilrauna. pó 'jalltaf geti endirinn orðið sá, og <auk þess æskilegt við öll stjc rnarskif ti, að sem skemmst sé a milli fullgildra ríkisstjórna. Einfe og öllum er kunnugt tókust san ningar og var ný ríkisstjórn skijiuð fyrir þingbyrjun. Ég tel vel farið að komizt var hjá þeim töfum og tilkostnaði, senl fer í langdregna stjórnar- my ídun um sjálfan þingtímann. Ég Tiygg og að flestir muni telja þát töku þessara tveggja flokka í st jórnarmyndun vera eðlilega afk iðing af úrslitum síðustu kos íinga og styrkleikahlutföllum f lol :ka á Alþingi. Hin nýja stjórn er samstarfs- stjcfrn tveggja þingflokka. Ég segi samstarfsstjórn en ekki sanjsteypustjórn því flokkarnir sta|fa saman en er ekki steypt san an. Margir telja að illt sé að bú"; við samstarfsstjórnir móts við það, að einn flokkur hafi þin ?meirihluta, og geti fram- 3cv< ?mt stefnuskrá sína án íhlut- un< r annara. Ýmsir eru og þeirr- ar í koðunar að betri væru minni- hluta stjórnir með öllum ráð- herrum af einum flokki en sam- setjar stjórnir af fleiri flokkum. EJni það er margt sem kemur til igreina, er getur orkað tví- mælis, þegar um skipun minni- hlirtastjórnar er að ræða. Minni- hluftastjórn bjargast ekki án sam- loifrulags við aðra þingflokka, haía likur fyrir því, að henni verði eirt af þingmeirihluta og að geta komið fram nauðsynja- máium á Alþingi. Framtíð henn- ar er ótrygg og sífelldir lausa- samningar. Þó fer það nokkuð eftir stjórnmálastarfsvenjum í hverju landi, hvernig slíkt gefst. Meðalaldur minnihlutastjórna er miklum mun styttri en meiri- hlutastjórna, hvort sem er sam- starfs — eða hreinna flokks- stjórna. Eftir því sem ég þekki til í þeim löndum, sem eru oss skyldust stjórnarfarslega, þá hefir gengi minnihlutastjórna far ið minnkandi að sama skapi og þjóðfélagið hefir fasrzt meira í fang um stuðning við og aískifti af félags- og atvinnumálum. Skipun minnihlutastjórnar getur samt verið pólitísk nauðsyn, þó þeir stjórnarhættír séu ekki fram för frá þeim samstarfsvenjum, sem vér íslendingar höfum tam- ið oss um langt skeið. Samstarfsstjórnir eru eðlis- skyldari þeím hreina flokksmeiri- hluta, sem flestir virðast þrá. Ókostinn þekkjum vér af reynsl- unni. Sá er eldurinn heitastur, sem á sjálfum brennur. En stjórn málastarfið verður aldrei auð- velt eða vélgengt. Ef stjórnmála- flokkur er svo fjölmennur, að hann nái hreinum þingmeiri- hluta, þá rúmar hann einnig inn- an sinna vébanda sundurleita hagsmuni, sem þarf aS samræma og ólík sjónarmið, sem þarf að samrýma — og líkist að því leyti samstarfsflokkum, sem þurfa að semja sín á milli um hagsmuni, hugsjónir og völd. Samstarfs- stjórn tveggja eða fleiri flokka gerir í upphafi með sér málefna- samning, sem kemur í stað kosn- ingastefnuskrár, og er hann henn- ar stjórnárstefna. Málefnasamn- \ ingur tryggir að nokkru fram- hald samstarfsins meðan verið er að koma honum í fram- kvæmd, þó alltaf berist jafnframt að ný og óvænt viðfangsefni. Glöggir stjórnmálamenn, sem eiga að skilja hvar samninga- mörkin liggja, eru þar í daglegri samvinnu um afgreiðslu mála og undirbúning löggjafar. Ummæli Frá þingsetningarathöfninni í gær. Þingmenn á þingbekkjum. (Ljósm. Mbl. Ól. K. M.) Setning A Framh. af bls. 1. I Lögvitringurinn kunni boðoið- leið og vér heitum því, að vinna in. Jesús sagði: „Þú svaraðir landi og lýð allt hvað vér megn- rétt." um. | En það er ekki nóg að geta Sameinum boðorðin tvö. Elsk- svarað. Verkin verða að fylgja iffl) Guð og náungann. Elskum svarinu. ísland, eins og sjálfa oss. I Vér þekkjum einnig boðorðin. Hver þjóð, sem í gæfu og gengi En það er ekki nóg að geta nefnt vill búa, þau og vitnað til þeirra. Þess á Guð sinn og land sitt skal trúa. vegna er sagt við oss í dag: — Um- þetta skulum vér sameín- Gjör þú þetta, og þá muntu lifa. ast. Þessi orð ná til alþingismanna Vér erum ekki allir eins. Þess-' í dag: „Gjörið þetta og vinnið skólans vegna skiftast menn í flokka þannig að landsins heill." samkvæmt mismunandi skoðun-j Við þjóð vora skal einnig í dag um. Eri í einum skilningi eigum sagt: „Gjór þú þetta, og þú munt vér að vera eitt. Þótt mörg sé lifa." ' Könnumst við sannleika þess- ara orða: Vér deyjum, ef þú ert ei Ijós það Föstudagur 2. okt. 1953 ] 333 neineeriur 1 í Verztari icólaiiunt í velur (| VERZLUNARSKÓLINN var setfl ur í gær í Sjálfstæðishúsinu. Skólastjórinn, dr. Jón Gíslason, ræddi í setningarræðu sinni unj þann vanda, sem fylgir þeirrt vegsemd að vera ungur og leit« andi skólaþegn, og brýndi fyrir nemendum að nota vel þau tæki- færi til menntunar, er biðust j æsku. i Skráðir nemendur eru nú | upphafi skólaárs 333, 105 stúlkur; o" 228 piltar. í lærdómsdeild eru 39 nemendur, en 294 í verzlunar* deild. Starfað verður í 12 bekkj* ardeildum, sex árdegisdeildunj og sex síðdegisdeildum. Skólanum hafa nú bætzt tveiij kennarar fastráðnir. Eru það þen* Sigurður Ingimundarson, efna< verkfræðingur og Sölvi Eysteins* son, magister í ensku. Sigurðufl annast mest alla stærðfræði- kennslu í skólanum, en Sölvi efl ráðinn aðalenskukennari skóln ans. Nokkrir nýir stundakenn- arar koma nú einnig að skólan- um. Þetta er 49. starfsár Verzlunar- skoðun og margbreytt land, þá ,eigum vér samhuga að efla heill og heiður þjóðar vorrar. Biðjum fyrir landi og þjóð með þessi heilögu orð í huga: „Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Trúfesti sprettur upp úr jörðinni og réttlæti lítur niður af himni." I hvaða flokki sem vér erum, skulu boðorðin bæði pá til vor og stjórna störfum vorum. Gleymum ekki bqðorðinu, sem brýnir það fyrir oss, hvar sem vér í fylking stöndum, að oss ber „að elska, byggja og treysta Balleffskóll ÞjóðSes og líf, EINS °S áður hefur verið greiní sem að lyftir oss duftinu frá. ' I frá' verður Balletskóla Þjóðleik- Guð hefir vakað yfir oss fram hussins haldið áfram í vetur, og| að þessari stund, hann mun bar tekið tu> sem frá var horfiðý framvegis vaka yfir oss og láta . ^ fyrra- \ þjóð vora erfa blessunina. l 8ær komu hingað loftleiðia Við þjóð vora er sagt: Þú átt, | frá Danmörku Erik Bisted ballet- þú átt að lifa, öll ár og tákn það meistari og kona hans, en þau á landið." FYLLUMST VANDLÆTI Látum fyrirbæn vora fyrir þjóð vorri vera í anda þessara orða: „Lát réttinn vella fram sem vatn og réttlætið sem sírennandi læk." Vér biðjum fyrir þjóð vorri. mín ber ekki að^ skilja svo, að En þjóðin skal einnig biðja fyrir þeim fulltrúum, sem hún hefir valið. Þegar löggjafarþing þjóðar- ég taki samstarfsstjórnir fram yfir hreinar meirihluta flokks- stjórnir, heldur á hinn veg, að hvern meirihlutastjórnarmögu- innar vinnur af alhug að farsæld leika beri að rannsaka til hlítar, jþeirra, er landið byggja, skal áður en horfið sé að myndun þjóðin svara með því, að þekkja minnihlutastjórna. f sinn vitjunartíma og gegna trú- Örlög ríkisstjórnar liggja jafn- lega hlutverki sínu. an í höndum hins háa Alþingis Sú þjóð, sem veit sitt hlutverk, og kjósendanna við hverjar kosn- er helgast afl um heim, mgar. Hver stjórn, hvernig sem hún er til komin, þarf að skapa sér starfhæfan þingmeirihluta, til að geta haldið áfram störf- eins hátt sem lágt má falla fyrir kr&ftinum þeim. Þess er hin brýnasta þörf, að náið samstarf sé milli þings og hafa verið ráðin við Þjóðleikhús- ið í vetur til þess að halda uppi' balletkennslu og æf a balletflokka. þá, sem byrjað var á s.l. vetur. Skólinn tekur nú til starfa inn» an fárra daga, og eiga væntan- þessi orð í hjarta bið ég' legir nemendur að koma í ÞjóS-' Islandi blessunar. Eg bið bless- leikhúsið n.k. sunnudag kl. 15.00 skrifa. Eg bið þess, að hjá oss megi búa þessi heilögu orð: „Eg á ekki að deyja, heídur lifa og kunngjöra verk Drott- ins." Með landsins og styrk til málefnum blessa ég unar stjórnendum löggjafarþingi. Guð veiti Alþingi þess að halda vel á þjóðar vorrar. Frá húsi Drottins yður. Ég skila þeirri blessunarkveðju til þeirra, sem nú ganga til starfa í Alþingishúsinu. Drottinn Guð sé íslandi sól og skjöldur. í hendi Guðs er hver ein tíð, í hendi Guðs er allt vort stríð, hið minnsta happ, hið mesta fár, hið mikla djúp, hið litla tár." um. Það fer því bezt á því að Þjóðar. Helgum landi og lýð trygg.)'a hverri stjórn meírJhluta- krafta vora. Fyllumst vandlæti stuðning eða hlutleysi í upphafi, vegna þjóðar vorrar. þó nokkuð þurfi að sveigja til Þegar Jesús með heilögum frá því sem einstakir flokkar myndugleik hreinsaði musterið, mundu helzt kjósa. kom lærisveinum hans í hug, Það er krafa almennings að að ritað er: „Vandlæti vegna afstöðnum kosningum, að starf- húss þíns uppetur mig."' Og hæfar stjórnir séu myndaðar é.n hvað segir postulinn: verulegrar tafar. Um það eru >,Ég vegsama þjónustu mína, uppi ýmsar tillögur á síðari ár- ef ég gæti vakið vandlæti hjá um, hvernig megi tryggja stjórn- ccttmönnum mínum." armyndun án óhæfilegs dráttar. Þannig á kristin kirkju að veg- Ekki skal ég draga í efa, að nokk sama þjónustu -sína, ef hún með uð megi ávinna með breyttri lög- fagnaðarerindinu fær vakið vand gjóf, og því síður ræða einstak- læti vegna þjóðar vorrar. ar tillögur, en ég tel mér þó Vandlæti vegna íslands skul- bæði rétt og heimilt að benda. um vér helga þá starfskrafta, sem á, að stjórnarfari verður seint Guð hefir gefið oss. borgið með löggjöf einni saman. Spámaðurinn segir: Sökum Þess er dærni, að stórveldi hafi Zíonar get ég ekki þagað. liðið undir lok, sem bjó við eina Minnumst þeirra, sem báru hina fullkomnustu stjórnarskrá, merki í fylkingarbrjósti. Vér sem fræðimenn hafa samið, þó munum sjá, að á merkið er letr- annað stórveldi sé enn við líði, og að-' Sökum íslands get ég ekki njóti mikils álits fyrir stjórn- þagað. HHð AKUREYRI, 30. sept.: — Öll vá tryggingarumboðin hér í bænum og er þess vænst, að þeir hafi með sér æfingaföt. / I fyrra voru það að langmestu leyti stúlkur, sem sóttu skólann, en æskilegt er, aS fleiri drengir stundi þar nám í vetur. Svo sem skýrt var frá á sínumi tíma, slasaðist Erik Bidstecí balletmeistari meðan sýning á| balletinum „Ég bið að heilsa", stóð yfir, og varð þá að hætta þeim sýningum, en aðsókn hafði verið mjög góð. Erik Bidsted1 gekk undir uppskurð hjá dr. Snorra Hallgrímssyni með þeim árangri, að hann er nú alheiU heilsu, en sásin á öðrum fæti hafði slitnðð. Þóttí uppskurður- inn takast undursamlega, og hafa erlendir læknar haft orð á því, að þar hafi dr. Snorri sýnt snildarleg handtök. Ráðgert er, að síðar meir verði efnilegir nemendur balletskólana hafa gjört fyrirspurn til bæjar-! íát,n!r, mynda ba"e«lokk ÞjóS- málaþroska, sem býrvið óskráðar og þarf þá einnig nokkurn sam- stjórnskipulagsvenjur einar sam- starfsvilja milli flokka. Lítillian. Þingmenn og þingflokkar þingflokkur getur haft jafngóðjhafa óskráða skyldu til stjónar- starJsskilyrði eins og aðrir stærri. myndunar eftir sinni aðstöðu, og Mínníhlutastjórn þarf, ef hún i kemur þar margt til. grema, sem is mótist af boðorðunum, se'm ég •er ekki skipuð til þess eins að] Framh. á bis. 12 hefi talað um. VERKIN VERDA AÐ FYLGJA SVARINU Biðjum þess, að störf Alþing- ráðs, um hvort slökkviliðsstjórar bæjarins hafi fengið leyfi bæj- arráðs til þess að taka að sér umboð fyrir tryggingarstofnun eina í Reykjavík. Telja umboðin að slökkvílíðsstjórar eigi að vera hlutlausir trúnaðarmenn starf- andi vátryggingarfélaga í hverju byggðalagi. Geti þeir því ekki tekið að sér umboðsstörf fyrir vátryggingafélög. Bæjarráð upp lýsti, að slökkviliðsstjórarnir hefðu ekki fengið leyfi þess eða bæjarstjórnar, til þess að taka að sér umboð fyrir vátrygginga leikhússins. — í ár verður kennsla í skólanum aukin, og verða æfingar 3—5 sinnum j viku. i Vill viðræður Frakka og Þjóðverja STRASSBORG, 25. sept. — Að- stoðar-utamíkisráðherra Breta, i Anthony Nutting, ræddi Saar- félög og leit meirihluti bæjar- j ráðs svo á að óviðeigandi sé Vanda™a,1\a íund! Evropuraðs- að slökkviliðssiórarnir taki að sér Ilns í strassborg,*.?««• - Gagn- slík störf oq lAflði bæiarr-ið b^ð ' yndl hann ba tlllogu ^0^ sem í nJ5 k \ D*Jfrrf9 þa°. gerir ráð fyrir,. að níu-veldaráð- ulZ10,^3"5^0™ aÖ l3gt Verðl,stefna fjalli um málið. Kvaðst bann við þvi. hann efast um raunhæfar niður- A fundi bæjarstjornar Akur- stöður af slíkum viðræðum e1yrar l%ær>,ía fyrir bréf frá Hins vegar kvað hann það slokkvihðsstjorunum þess efms, vilja stjórnar sinnar, að beinar að þeir séu hætttr við að taka ] viðræður hefjist sem fyrst um að sér umboðsstörfin. Þar með Saar-málið milli Frakka og Þjóð^ leysist þetta niál. —Vignir. ' verja. — NTB-Reuter. 'J

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.