Morgunblaðið - 04.03.1955, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 04.03.1955, Blaðsíða 1
16 síður nitMðM 42. árgangur 52. tbl. — Föstudagur 4. marz 1955 PrentsmiSja Morgunblaðsina Verða Quemoy off ÞEmisu varðar? Dulles og Chiang Kai-sek ræoast vio i Taipei TAIPEH, 3. marz. OHN FOSTER DULLES, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, átti tveggja stunda viðræður við Chiang Kai-shek á Formósu í dag. Dulles sagði bandarísku stjórnina hafa nákvæma gát á orð- um og gerðum kínverskra kommúnista, til að ganga úr skugga um, hvort yíirstandandi hernaðaraðgerðir þeirra væru fyrstu skrefin að árás á Formósu. J Ef berlega kæmi í ljós, að hér^ væri um árásarundirbúning að ræða, kvað Dulles alls óvíst, að Bandaríkin takmörkuðu varnar- aðstoð sína við þjóðernissinna við Formósu cg Pescadores-eyjarnar, né heldur að árásaraðilinn sæti óáreittur i heimalandi sinu. * SAMNINGURINN DREGUR ÚR ÁRÁSARHÆTTUNNI Dulles var á heimleið frá Bangkok-ráðstefnunni. Herfor- ingjar beggja aðila sátu fundinn. Carney aðmíráll, yfirmaður bandaríska flotans og Stump, flotaforingi Bandaríkjanna á Kyrrahafi, voru meðal þeirra, er sátu fundinn. Á fundi þessum gekk formlega í gildi gagnkvæmur varnarsamn- ingur Bandaríkjanna og Formósu. Sagði Dulles, að samningur þessi mundi draga úr hættu á árásum af hendi kommúnista á vestlægu Kyrrahafi og styrkti því jafn- framt aðstöðu hins frjálsa heims. * ÞAÐ ER FORSETANS AÐ ÁKVEÐA Utanríkisráðherrann benti á, að kommúnistar hefðu ítrekað hótanir sinar um innrás á For- mósu. Kvað hann Eisenhower f orseta myndu taka ákvörðun um, að hve miklu leyti bandarískar hersveitir verðu Formósu, ef til innrásar kæmi. Ef til vill áliti hann nauðsynlegt að verja Quemoy og Matsu til að koma í veg fyrir slíka innrás. Dulles kvað Bandaríkjastjórn vona einlæglega, að kommúnist- ar gripu ekki til vopnavalds til að kpma vilja sínum í íramkvæmd. Chiang Kai-shek kvaðst ekki mundu fyrirskipa brottflutning herliðs þjóðernissinna frá Quemoy og Matsu, þar sem það gæti orðið til að veikja siðferðis- þrek Formósu-búa. Vopíiahlésnei! í Kóreu IðgS niður eða f akmcrkuð • WASHINGTON 3. marz: — Bandaríkjastjórn hefir tjáð sig samþykka þeirri tillögu sænsku og svissnesku ríkisstjórnanna, að hlutlausa vopnahlésnefndin í Kóreu verði lögð niður eða a. m. k. fækkað að mun starfsmönn- um hennar og starfssvið minnk- að. Nefnd þessi hefir aldrei feng- ið heimild að fara til Norður- Kóreu til rannsókna, þó að talið hafi verið, að Norður-Kórea hafi gerzt sek um brot á vopnahlés- samningum. Verður því starf hennar mjög einhliða. Tillögur þessar voru bornar upp við Bandaríkjastjórn fyrir nokkrum vikum. Pólland og Tékkóslóvakía eiga einnig full- trúa í vopnahlésnefndinni. Missir Pontecorvo brezkan borgararétt ? LONDON, 3. marz: — Innanríkis- ráðherra Breta, Lloyd George, tjáði neðri deild brezka þingsins í dag, að hann ynni nú að rann- sókn í mali kjarnorkufræðingsins Bruno Pontecorvos, og hvort á- stæða væri til að svipta hann brezk um borgararétti. Kvað hann lög heimila slíkt, ef útlendingur, er áunnið hefði sér borgararélt, gerS ist sekur um svik eða óvild í garð síns nýja föðurlands. Pontecorvo er ítalskur að ætt. Eins og áður hefur verið skýrt frá birtust grein- ar undir nafni Pontecorvos í rússn eskum blöð'im um s. 1. helgi. Lét Ponteeorvo þar illa af vistinni í Bretlandi. Bæjarstjórnin samþykkti í gær merkar nýjungar í umierðamálnm -<s> Penney til £ton • WASHINGTON, 3. marz. — Brezki kjarnorkufræðingurinn, Sir William Penney, er væntan- legur til Washinton innan fárra va'na sysu™ daga til að ræða mikilsverð mál við bandaríska starfsbræður sína. Búizt er við, að tilgangurinn með heimsókn Penneys og þeirra kjarnorkufræðinga, sem eru í för með honum, sé að koma á eins náinni samvinnu með Bretum og Bandarikjamönnum um her- mál og á stríðsárunum. Framkvœmdas tjóri og sértrœalngur í umferoamálum ABÆJARSTJÓRNARFUNDI í gær lagði borgarstjóri fram svo- hljóðandi tillögu: Bæjarstjórn ályktar, að unnið skuli af fremsta megni að því að skipuleggja umferðarmál í bænum og sérstaklega kappkostað, að gerðar séu ráðstafanir til að tryggja fyllsta öryggi í umferð og • Munu kjarnorkufræðingarn- ir ræða hverskonar kjarnorku- vandamál. Samvinna Banda- ríkjanna og Breta var komin mun betur á veg fyrir nokkrum árum, en rofnaði er kunnugt varð að brezki kjarnorkufræðingurinn dr. Klaus Fuchs, hafði selt kjarn orkuleyndarmál vestrænna þjóða I í hendur Ráðstjórninni. Arababandalag á nýjum grundvelli í bígerð KAIRÓ, 3. marz. — Reuter-NTB EGYPTALAND og Sýrland hafa gert með sér varnarsamning. — Forsætisráðherra Sýrlands lýsti yfir því í Damaskus í dag, að þeta væri upphafið að áformum, er Sýrland og Egyptaland ynnu nú að, um stofnsetningu Arababandalags á nýjum grundvelli. Eins og áður hefur verið skýrt atriði varnarsammngs Egypta og frá, urðu miklar deilur innan1 Sýrlendinga en útvarpið í Kaíró ArababandaJasgsins vegna gagn-j kvað samn'ng þennan ekki fjalla kvæms varnarsamnings Tyrk- eingöngu um hernaðarlega að- lands og íiaks. En Egyptar töldu stoð, heldur einnig um gagn- írakekkihafaheimildtilaðgera kvæmansluðningí stjórnmálum ^^^^l^^J^ hafi áhrif á bau máL Bor6ar varnarsnmninir vis ní,UL-,i.t i^nH \ nr, ^í^ov,„„™ai— ísraeisKir nermenn diou oana, «..,_. ___ ___ Akveður bæjarstjórn, að umferðarnefnd, er vinna skal að skipu- lagi og umbótum í umferðarmálum, skuli svo skipuð: Lögreglustjórinn í Reykjavík, sem jafnframt er formaður nefndarinnar. Einn verkfræðingur í þjónustu bæjarins, valinn af bæjarráði. Tveir fulltrúar kosnir af bæjarráði, og skal annar veru úr hópi bæjarráðsmanna. Einn fulltrúi tilnefndur af Slysavarnafélagi íslands. Nefndin skal vinna að heildarskipulagi umferðarmála í bæn- um, gera tillögur til bæjaryfirvalda um þau og hafa eftirlit með framkvæmdum í þeim efnum. Hún skal hafa samvinnu við Slysa- varnafélag íslands, félög bifreiðarstjóra og bifreiðareigenda, vá- tryggingarfélög, bifreiðaeftirlitið og aðra þá aðilja, sem þessi mál skipta mest. Umferðarnefnd er heimilt, með samþykki bæjarráðs og borgar- stjóra, að ráða sér framkvæmdastjóra. Ráða skal til starfa hjá bænum verkfræðing, innlendan eða erlendan, með sérþekkingu í umferðarmálum. Skal hann heyra undir bæjarverkfræðing, en starfa eingöngu að málum umferð- arnefndar. Bietai saka ísiael am skipa lagða áiás LONDON og Tel Aviv, 3. marz -— Brezka stjórnin álítur | ísrael ábyrgt fyrir bardögum þeim, er urðu milli egypskra og ísraelskra hersveita nálægt Gaza á mánudaginn, er urðu 42 egypsk um hermönnum að bana. Átta í sambandi við þessa tillögu tók borgarstjóri fram ýms atriði varðandi umferðamál bæjarins. Hann kvað að fyrir alllöngu hefði verið skipað umferðaráð sem allmargir aðilar áttu sæti í, en árangur af störfum þess hefði ekki orðið mikill. Eftir það hefði verið sett umferðamálanefnd, sem var skipuð mönnum, sem daglega hafa meira eða minna afskipti af málum sem varða um- ferð á götum bæjarins. Með til- | lögunni er ætlunin að breyta þannig skipun nefndarinnar að sem flestir af þeim aðilum sem mest kynni og mesta ábyrgð bera í sambandi við umferð í bænum varnarsamning við nokkurt land utan Arababandalagsins. Enda verður það eitt af skilyrðislaus- um ákvæðum hins nýja Araba- bandalags, að engum aðila leyfist særðust. og efnaha,t;=málum. Samningurinn var undirritað- ur í Damaskus að afloknum við- ¦. öryíígisráðið kemur saman ti ræðum milii egypzka upplýsinga. f fundar a morgun til að ræða f^^^6"1"!^331311 Sal6m' °g umkvörtun Egypta um ofbeldis- syrlenzku, aras al hendi ísraels. ísrael mun nokkurra ráðherra stjórnarinrar. • JORDANIU OG LEBANON BOÐIN AÐILD Sýrlenzki forsætisráðherrann kvað samn;nginn vera til kominn vegna brýnnar þarfar á styrkari vórnum Arabaríkjanna gegn margendurteknum árásum af hendi ísraels. Jórdaníu og Le- banon stæði til boða að gerast aðilar að ramningnum. Salem.ingi, fór til Gaza í dag til að og sýrlenzki utanrikisráðherrann rannsaka ummerkin eftir bardag- eru þegar komnir til Annam, höf- ana. Mun hann fullgera skýrslu uðborgar Jorandíu, til viðræðna! sína til öryggisráðsins þegar í um þetta mál. Þaðan fara þeir stað. * til Beirut höfuðbirgar Lebanon einnig áforma að senda SÞ um- kvörtun. Segja ísraelsmenn, að Egyptar hafi átt upptökin að bardögunum. Jafnframt hefir vopnahlésnefnd SÞ sent egypsku stjórninni mótmæli vegna árásar arabiskra flóttamanna á bæki- stöðvar SÞ í Gaza. A Yfirmaður vopnahlésnefndar t SÞ í ísrael, Burns hershöfð- Gamel Abdel Nasser: ... beldi greitt í sömu mynt of- að ganga í bandalag við önnur en arabísk ríki. • GAGNKVÆMUR STUÐNINGUR í EFNAHAGS- OG STJÓRNMÁLUM Ekki er kunugt um einstök Gamel Abdel Nasser, forsætis- Viðburður þessi hefir valdið miklum umræðum og kvíða ráðherra Egyptalands, Iýsti yfir meðal stjórnmálamanna á Vestur því í Kaíró í dag, að Egypta-1 löndum. Höfðu Egyptar og ísraels land gæti ekki lengur treyst for- ] menn setið all lengi á sátts höfði, sjá SÞ í verndun egypzks lands og undanfarið höfðu horfur um gegn árásum af hendi ísraels- sæmilega sambúð þar eystra batn manna. Yrðu ísraelsmenn að að að miklum mun. En atburður gera sér ijós, að upp frá þessu þessi hefir nú hleypt öllu í bál gripu Egyptar óhikað til ofbeldi-,' og brand. stjóri tók sérstaklega fram að með stækkun bæjarins og aukn- um bílafjölda síðari árin hefðu skapazt mjög aukin vandamál út af umferðinni. í því sambandi nefndi hann að bifreiðar í Reykja vík hefðu árið 1944 verið um það bil 2.500, en 10 árum seinna um 6000. Út af umferðarslysum í Reykjavík tók hann fram eftirfar andi: Umf. Ca Alls. Slys á Dauða- slys mönnum slys 1951 932 151 5 1952 977 150 5 1953 1155 176 6 1954 1356 182 3 ef ofbeldi væri beitt gegn þeim. Reuter-NTB Árið 1954 voru í Reykjavík um það bil 44,200 manns en 1954 um það bil 62,000 manns. Það er þess vegna ljóst að stækkun bæjarins og aukinn bílafjpldi hefur hlotið að leiða af sér mikil vandamál í umferðamálum. NÝR SÉRFRÆDINGUR í UMFERÐAMÁLUM Borgarstjóri tók fram að með tillögunni kæmu fram nýmseli í þá átt að hingað til hefðu þeir aðilar af bæjarins hálfu, sem Framh. á bls. 2

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.