Morgunblaðið - 11.03.1955, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 11.03.1955, Blaðsíða 1
16 ssður «#laMlr 4Z. árgangux 58. tbl. — Föstudagur 11. marz 1955 PrentsmiSja Morgunblaðsin* Verkfall boðað eítir viku manns taka «- f GÆR tilkynntu 13 verkalýðsfélög í Reykjavík og Hafn- ¦¦¦ arfirði að þau myndu hefja verkfall hinn 18. þ. m., ef samkomulag hefði þá ekki tekizt um nýja samninga. Meðal þessara félaga er Mjólkurfræðingafélag Islands. En af þátt- töku þess og fleiri aðilja í verkfallinu mun það leiða, að Reykjavík verður mjólkurlaus þegar er verkfallið hefst. Samtals munu urti 7300 manns vera í þessum verkalýðs- félögum, sem boðað hafa verkfall. Sáttasemjari ríkisins, Torfi Hjartarson, hefur til þessa átt þrjá fundi með deiluaðiljum. En til aðgerða hans hefur aðeins verið vísað hinum almennu kröfum félaganna um afnám vísitöluskerðingar, grunnkaupshækkanir og orlofs- lengingu. Ekki er vitað að meðalganga hans hafi enn sem komið er borið neinn árangur. EKKERT ÁKVEÐIÐ UM NÆSTA SÁTTAFUND Sjálfir hafa deiluaðiljar rætt sérkröfur félaganna á all- mörgum fundum. í gærkvöldi var ekkert ákveðið um, hvenær sáttasemjari hefði næsta fund með fulltrúum deiluaðilja. E. t. v. verður hann haldinn í kvöld eða á morgun. Hér fer á eftir tilkynning sú, sem blaðinu barst í gær- kvöldi frá samninganefnd verkalýðsfélaganna um boðun verkfallsi.-is: TILKYNNING SAMNINGA- NEFNDARÍNNAR 22. febrúar s. 1. ákváðu verka- lýðsfélögin í Reykjavík og Hafn- arfirði, sem sagt höfðu upp samn- ingum sínmn frá 1. marz að telja, að láta ekki koma til verk- falls hinn 1. marz hcldur veita nokkuð rýmri tíma til samninga- viðræðna og sannreyna hvort takast maetti að koma á samn- ingum að nýju án vinnustöðv- unar. Nú hafa samningaviðræð- ur staðið yt'ir í 15 daga, án þess að vinnustöðvun hafi verið boð- uð. Málin hafa verið itarlega rædd og liggja nú ljóst fyrir öll- um aðilum. Atvinnurekendur hafa enn ekkert komið til móts við kaupkröfur félaganna og telja þau því að frekari frestur muni ekki færa deiluaðila nær lausn málsins. Fulltrúanefnd allra verkalýðsfélaganna sam- þykkti því á fundi sínum 8. þ. m. að leggja til við trúnaðarmanna- ráð félagsins að þau samþykktu vinnustöðvnn frá og með 18. þ. m., hafi ekki fyrir þann tima tekist nýir samningar. í dag hafa svo eftirtalin verka- lýðsfélög filkynnt samningsaðil- um sínum vinnustöðvun frá og með 18. marz 1955 verði þá ekki komnir á nýir samningar við þau: Verkamannafélagið Dagsbrún, Iðja, félag verksmiðjufólks i Reykjavík, A. S. B., félag af greiðslustúlkna í brauða- og mjólkurbúðum, Félag járniðnað- armanna, Félag bifvélavirkja, Félag blikksmiða, Sveinafélag skipasmiða, Múrarafélag Reykja- víkur, Málarafélag Reykjavíkur, Trésmiðafélag Reykjavíkur, Flug virkjafélag íslands, Mjólkur- fræðingafélag íslands, Verka- mannafélagið Hlíf, Hafnarfirði. Jafnframt hafa þessi félög til- kynnt samúðarvinnustöðvun frá sama tíma hvert með öðru, þar sem það er ætlun þeirra, að sam- ið verði við þau öll samtímis. í þeim verkalýðsfélögum, sem nú hafa tilkynnt vinnustöðvun eru um 7300 manns. Neytendur eiga oð tá ríkisskuldahréf í uppbót Vœnianhgar tillögur dönsku sfjórnar- innar einsdœmi í fjármálum Dana Kaupmannahöfn, 10. marz. — Frá fréttaritara Mbl. ITILLÖGUM þeim, er danska stjórnin hyggst leggja fyrir þingið n.k. Iaugardag, til úrlausnar gjaldeyrisvandræðum þeim, *r nú steðja að Dönum, mun stjórnin ætla að gripa til úrræða, sem eru algjört einsdæmi i stefnu Dana í fjármálum. í frumvarpi til nýrra skattalaga um hækkun skatta á neyzluvör- um, mun stjórnin leggja til, að neytendur fái í uppbót á skatta- hækkunin arðbær ríkisskulda- bréf. Tillögur þessar verða lagð- ar fyrir þingið n.k. laugardag. Fær hver skattgreiðandi árlega svo lengi sem skattaaukning þessi gildir ríkisskuldabréf, er leysa má út að liðnu árinu 1960. * VERÐMÆTI SKULDABRÉFANNA 100—300 KR. Ríkisskuldabréfin hljóða upp á frá 100 til 300 danskra kr. og fara hækkandi eftir því, hve skattgreiðendur gjalda háa skatta. Uppbót neytendanna á hækkuðum sköttum verður reiknuð út eftir meðal neyzlu. Skattahækkun þessi er reiknuð með í útreikningi vísitölunnar, en verðmæti skuldabréfanna er dregið frá tekjum vísitölu fjöl- skyldunnar. Þessir auknu skattar hafa því ekki í för með sér hækkun vísitölunnar. * VERKFALL LANDBÚNAÐ- ARVERKAMANNA YFIRVOFANDI Enn. er engu hægt að spá um Framh. á hU. 12 Bandaríkin vilja sam- starí víð V.-Evrópu- bandalag 9 PARÍS og WASHINGTON, 10. marz. — I dag sendi Eisen- hower, forseti Bandaríkjanna, orðsendingu til forsætisráðnerra þeirra sjö landa, er undirrituðu Farisarsamningana. Samningar þessir gera ráð fyrir stofnun varnarbandalags V.-Evrópuríkja. Þau sjö lönd, er undirrituðu samningana voru: Bretland, Frakkland, V.-Þýzkaland, Belgía, Holland, Luxemburg og ítalia. 0 í orðsendingu þessari á- réttar forsetinn, að Bandaríkja- st.iorn muni standa við öll þau loforð, er gefin hafa verið varð- andi varnaraðstoð til handa V.- Evrópu og að bandariskar her- sveitir verði áfram staðsettar i Evrópu, m.a. í V.-Þýzkalandi, ef samþykkt Farisarsamninganna nær fram að ganga. Lýsti forset- inn Bandaríkin fús til náins sam- starfs við aðildaríki fyrirhugaðs varnarbandalags V.-Evrópu. O í dag voru Parisarsamning- arnir ræddir í utanrikismála- nefnd efri deildar franska þings- ins. Breytingartillaga þess efnis, að frestað yrði löggildingu París- arsamninganna, þar til Bretar og Bandaríkjamenn hefðu gert fulla grein fyrir afstöðu sinni til Saar- sáttmálans, var felld. Parísar- samningarnir verða ræddir í efri deildinni 22. marz n.k. Neðri Eramh a bla lí Blöð Ráðstjórnarríkjanna iáta gagnrýni á IViolntov afskiptalausa Izvestia og Pravda birtu gagnrýni Tltós athugasemdalaust Moskvu, 10. marz. TVÖ aðalblöð Ráðstjórnarríkjanna, Izvestia, málgagn æðsta ráðs- ins, og Pravda, málgagn kommúnistaflokksins, birtu í dag í heilu lagi ræðu, er Tító marskálkur flutti s.l. mánudag í júgó- slavneska þinginu, en í ræðu þessari gagnrýndi Tító harðlega Molotov, utanríkisráðherra Ráðstjórnarríkjanna. Blöð þessi gera engar frekari athugasemdir við gagnrýni Títós. -*¦ GEFINN TIMI TIL VIÐEÍGANDI ATHUGASEMDA Fréttaritari brezka útvarpsins í Moskvu kveður það ekki óvana- legt, að rússnesk blöð láti ligg.ia í láginni að prenta mikilvægar Molotov — gagnrýni á utanríkis- ráðherrann látin afskiptalaus. fréttir af erlendum vettvangi, þar til opinberum yfirvöldum þar í landi hafi gefizt tími til að bæta við fréttirnar viðeigandi athuga- semdum. Er það því mjög óvenjulegt, að þessi tvö málgögn flokks- ins og stjórnarinnar , sknli birta erlenda gagnrýni á einn helzta áhrifamann Ráðstjórn- arrikjanna, án þess að sam- tímis sé gagnrýni þessi hrakitt a. m. k. að einhverju leyti. Hefur það vakið talsverða furðu með vestrænum þjöð- um, að rússnesk yfirvöld skuli ekki snúast til varnar Molo- tov. ÍT ÓSAMÞYKKUR MOLOTOV í ræðu sinni s.l. mánudag varð Tító tíðrætt um „virka sam- tilveru" kommúniskra og lýð- ræðisríkja. Kvaðst hann engan veginn geta verið samþykkur ýmsum yfirlýsingum, er'Molotov gerði í skýrslu sinni til æðsta ráðsins í s.l. mánuði. Tító sagði ennfremur, að Framh. á bis. 2 Efnt verði fil skipulugðru ferðu sérfræðilæknu um lundið Ingólfur Jónsson heilbrigðismálaráðherra ber fram frumvarp sem auíveldar mönnum aft leita hálslækna og tannlækna ALLIR þeir sem búa í dreifbýlinu þekkja það hve mikla fyrir- höfn það kostar, ef það þarf að Ieita til sérfræðinga í Iækn- ingum, fara í langa og kostnaðarsama ferð, vegna þess að slikir sérfræðingar eru aðeins í Reykjavík eða fáum kaupstöðum. í frumvarpi sem Ingólfur Jónsson heilbrigðismálaráðherra hefur lagt fram á Alþingi er reynt að bæta úr þessu á raunhæfan hátt með því að efna til skipulegra ferða háls-, nef- og eyrnalæknis og tannlæknis um landið, en sem kunnugt er hafa augnlækningaferðir lengi tiðkazt. Qy- ARLEGAR LÆKNINGAFERÐIR Ingólfur Jónsson ýtti þessu frumvarpi úr vör í gær með ræðu í Efri deild Alþingis En í frum- varpinu segir, að ráðherra skuli semja við nægilega marga sér- fræðinga um árlegar lækninga- ferðir um landið og viðkomu og hæfilega langa dvöl á þeim stöð- um, þar sem ætla má, að þjón- ustu þeirra sé mest þörf og henn- ar verði auðveldast og almennast notið. FERÐIR AUGNLÆKNA REYNAST VEL Augnlækningaferðir um landið að opinberri tilhlutun hafa lengi tíðkazt og gefið góða raun. Eru nú veittar til þeirra á fjárlögum kr. 7200.00. En Ingólfur benti á, að engu síður virðist vera mikil þörf fyr- ir að skipulagðar verði á sama hátt lækningaferðir háls-, nef- og eyrnalækna, en enginn slíkur sér- fræðingur er nú búsettur utan Reykjavikur. FERDIR TANNLÆKNA Tannlæknum f jölgar nú að vísu ört, en þó á það enn langt í land, að tannlæknar dreifist um sveitir landsins, svo sem þörf væri. á. . Framh. á bls. 2 D- -? Þríveldaréðsfefna rædd í brezka þing- inu á mánudag LONDON, 10. marz. — Neðri deild brezka þingsins mun n.k. mánudag taka til umræðu til- lögu stjórnarandstöðunnar, er fram kom á dögunum, um þri- veldaráðstefnu. í tillögunni skor- ar stjórnarandstaðan á brezku stjórnina að gangast hið bráðasta fyrir ráðstefnu stjórnarleiðtog- anna þriggja, Eisenhowers Banda rikjaforseta, Bulganin, forseta Ráðstjórnarrikjanna og Churc- hill, forsætisráðherra Breta. • í tillögunni er tekið svo til orða, að búast mætti við algjörri eyðileggingu siðmenningar vorra tíma, ef til styjaldar kæmi nú, á tímum vetnissprengjunnar, og sé því ærin ástæða til að stofna til þríveldaráðstefnu til að drag i úr viðsjám „kalda stríðsins" og koma til leiðar alþjóða afvopnuu á vegum SÞ. ?- -?

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.