Morgunblaðið - 03.05.1955, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 03.05.1955, Blaðsíða 1
16 síður wnirlð^i 43 árgangur 98. tbl. — Þriðjudagur 3. maí 1955 ¦MMMMMMHMMM - ¦ ..... I I Prentsmiðja Morgunblaðsins Wá Klakksvákingar sínu framgenffi? Alisheriarverkfalli frestað — Siglinga- leiðin inn á Klakksvikurhöfn opnuð ^-F í síðustu fréttum frá Kaupmannahöfn í kvöld var skýrt svo írá, að Kampmann hefði komið heim t'rá Færeyj- um síðdegis í dag. — Gekk hann þegar á fund H.C. Hans- ens, forsætisráðherra, og gaf honum skýrslu um för sina. ^P FRÁ fréttaritara Mbl. í Khöfn, 2. maí — í morgun lýstu verkalýðssamtökin í Færeyjum yfir því, að alls- herjarverkfalli yrði frestað um óákveðinn tíma. Klakks- víkingar haía þar að auki fall- izt á að taka burtu allar hinrir- anir — skip og sprenj;juduil — er komið hafði verið fyrir í hafnarmynninu. Tilkynftí hefir verið, að „Farkeston" verði um kyrrt í Skálafirði, meðan í'rekari samningaum- ræður fara fram. WP Búizt er við, að Kamp- mann haldi heimleiðis í dag, og er ekki talinn nokknr vafi á, að hann beri fram málamiðl unartillögu, er sé Klakksvík- ingum í hag, annars hefði állsherjarverkfalli ekki verið D- -n oiuseimngum fi€stnð í Swllijéð * WASHINGTON, Stokk- hólmi og Lundúnum, 2. maí. — Sænsk heilbrigðisyfirvöld hafa ákvéðið, að slá skuli á frest bólu- setningu 120 þús. skólabarna. Átti að bólusetja börnin með bóluefni af Salk-gerð, er framleitt hefur verið í Svíþjóð. Bólusetningin átti að fara fram í byrjun þess- arar viku, en heilbrigðisyfirvöld- in kváðust ekki hafa gengið úr skugga um, að bóluefnið væri fullkomlega hættulaust. if í dag ræddi brezki heil- brigðismálaráðherrann í neðri deild brezka þingsins um þær til- raunir, er gerðar hefðu verið með Salk-bóluefnið í Bretlandi. Sagði hann, að Bretar hefðu ekki fengið bóluefnisbirgðir frá Cutter-stofn- uninni í Kaliforníu í Bandaríkj- unum, er nú verið að rannsaka betta bóluefni til að ganga úr skugga um, að það sé hættulaust. Lýsti heilbrigðismálaráðherrann yfir því, að bólusetningar í Bret- landi færu ekki fram, fyrr en víst væri, að bóluefnið væri hættu- laust og bæri virkan árangur. -^r í Bandaríkjunum er haldið áfram að bólusetja börn með Salk-bóluefninu, þar sem vísinda- menn og læknar telja víst, að þau þrjátíu lömunarveikistilfelli, er orðið hafa eftir að bólusetn- ingin hófst, orsakist fyrst og fremst af smitun fyrir bólusetn- inguna. Bandaríski heilbrigðis- málastjórinn, er hvað mest hefur hvatt til þess, að bólusetningu barna yrði haldið áfram, gekk í dag á undan með góðu fordæmi og lét bólusetja sjö ára gamlan son sinn. — Reuter-NTB. af lýst eða Klakksvíkingar ver- ið fáanlegir til að draga úr viðbúnaði sinum. ^-^ Á morgun mun danska raduneytið og formenn stjórn- málaflokkanna koma saman til lundar um málið. — Fær- eyska landsstjórnin hefir látið í ljósi ótta um, að miðlunar- tiUögu Kampmanns sé þannig háttað, að landsstjórnin verði að láta í minni pokann fyrir Klakksvíkingum. WF Hafa Klakksvíkingar þeg ar fallizt á miðlunartillögu þess efnis, að Halvorsen láti af störfum í þrjá mánuði, og munu tveir danskir læknar, sem nú eru um borð í „Parke- ston" taka við störfum hans til bráðabirgða. Verður staðan síðan auglýst laus til umsókn- ar, og Halvorsen skipaður í embættið. — Við endanlega ákvörðun verður tekið tillit til þess, er danska læknafé- lagið hefir fram að færa i mál- inu. Blaðið „Berlinske Tid- ende" bendir á, að Djuurhus lögmaður njóti stuðnings meiri hluta lögþingsins. Telur blaðið ógerlegt að mynda nýja landsstjórn, ef Djuurhus læt- ur af störfum, en það er við- búið, ef Klakksvíkingar fara með sigur af hólmi í lækna- deilunni. Landsstjórnin hefir þegar lýst yfir því, að hún telji dönsku síjórnina hafa brugðist sér með þvi að beita ekki umsvifalaust lögreglu- valdi til að framfylgja stefnu landsstjórnarinnar í lækna- deilunni. Danska stjórnin hef- ir lagt allt kapp á að fara samningaleiðina. — Telur „Berlinske Tidende" þetta vera vatn á myllu þeirra Fær- eyinga, er vilja fullan aðskiln- að við Dani. -n Klakksvíkingar á verðs Mynd þessi gefur nokkra hugmynd um þann viðbúnað, er Klakksvíkingar höfðu til að taka á móti danska lögregluskipink. H'arkesu,.. . Innsiglingin í höfnina var lokuð með ónothæfum togurum, og voru stálvírar strengdir milli skipsskrokkanna og lands. Þar að auki var komið fyrir sprengjuduflum í hafnarmynninu. íbúarnir stóðu á verði, búnir byssum og stálhjálmum, er voru brezkur arfur frá stríðsárunum. Eins og sjá má liggur einn hjálmanna í fjöruborðinu við hlið mannsins lengst til vinstri. Baksvipur þessara þriggja ungu manna er all vígalegur, og sjá má, að Klakksvíkingar hafa ekki ætlað að láta sinn hlut að óreyndu. Byltíngaráðið hefir eg hagldir..... Danski fjármálaráðherrann, Viggó Kampmann, sést hér stíga um borð í Katalína-flugbátinn, er flutti hann til Fæeryja. * SAIGON, 2. maí — Forsætis- ráðherra Suður-Vietnam, Ngo Dinh Diem, ræddi í dag við sér- stakan erindreka brezku stjórn- arinnar í S.A. Asíu, Malcolm MacDonald, og fulltrúa Eisen- howers fometa í Suður-Vietnam, Lawton Collins. Náiiari fregnir hafa ekk. borizt af viðræðum þeiira, en þeir munu hafa rætt um, hvað skyldi til bragðs taka til að binda endi á borgarastyrj- öld þá, er nú geisar í Vietnam. ir í dag kom enn til bardaga milli hers-"-eita stjórnarinnar og hers Binh Xuyen-sértrúarflokks- ins. Náði stjórnarherinn á sitt vald aðalbækistöðvum Binh Xuyens í kínverska borgarhlut- anum. Binh Xuyen stendur nú einn í baráttunni gegn stjórn landsins, og búizt er við, að þess verði ekki langt að bíða, að her- sveitir hans gefizt upp. Eldar loga enn víða í borginni. ir Keisarinn í Suður-Vietnam, Bao Dai, nr dvalizt hefir undan- farin tvö ár í Frakklandi, lýsti yfir því í Cannes í dag, að hann mundi hvei fa heim, undir eins og tekizt hefAi að koma á friði í landinu. Kveðst hann þá mundu hafa meðferðis fyrirætlanir um, hversu stjórn Suður-Vietnam yrði hagað í framtiðinni. ¦A- Byltingaráðið, sem styður st.iórn Dieins, lýsti yfir þvi í dag, að keisarn.n hefði verið rekinn frá völdum. Hefir byltingaráðinu tekizt að styrkja aðstöðu sína mjög, og <?r nú talið hafa töglin og hagldirnar í Saigon. *^l STOKKHÓLMI, 2. maí. — Fjórar þrýstiloftsflugvélar úr sænska hernum fórust í dag og munu flugmennirnir allir hafa beðið bana. Flugvélarnar vortt að æfingum yfir Mið-Svíþjóð. Ekki er vitað, hver var orsök slysanna. oqum Kópavogu aupstaður a Var samþvkkf endaniep á ASþiisgi í gær IGÆR samþykkti Alþingi endanlega sem lög frá Alþingi frumvarpið um stofnun kaupstaðar í Kópavogi. Var það samþykkt óbreytt í Efri deild Alþingis með 11 atkv. gegn 2. Með þessu er orðið að vilja um 820 kosningabærra manna í Kópavogi, sem sendu Alþingi áskorun um málið á þeirri forsendu að það væri óframkvæmanlegt lengur að stjórna 4000 manna byggð sem hreppi. Meirihluti hreppsnefndarinnar í Kópavogi, barðist gegn þessu máli með mikilli stífni. Er það óvenjulegt, þegar kaup- staður er stofnaður að sjálf hreppsneFn-lin skuli ekki fyrir löngu og það fyrst allra hafa séð nauðsyn þess að hreppur- inn fái kaupstaðarréttindi. ALLUR KÓPAVOGSHREPPUR Það er ákveðið í hinum nýju lögum, að Kópavogshreppur skuli vera kaupstaður og sérstakt lög- sagnarumdæmi. Skal verzlunar- lóð kaupstaðarins vera lands- svæði allt innan núverandi tak- marka Kópavogshrepps. BÆJARSTJÓRN OG BÆJARFÓGETI Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af bæjarstjórn. Hún skal kjósa bæjarstjóra. Síðan eru í lögunum, eins og venja er um kaupstaðarlög strangari ákvæði en gilda iam hreppa, að skýrslu- gerðum öllum skuli ljúka á til- settum tímum. En einmitt hin strangari ákvæði bæjarstjórnar- laga ættu að verða til þess, að óreiða sú sem einkennt hefur hreppsstjórn Kópavogs, lagist. Skipaður verður sérstakur bæ.jarfógeti í Kópavogskaupstað. BÆJARSTJÓRNAR- KOSNINGAE Það ákvætíi er um stundarsak- ir, að hreppsnefnd Kópavogs- hrepps fari með Stjórn kaupstað- arins, þangað til bæjarstjórnar- kosningar hafa farið fram. En til bæjarstjórnarkosninga skal efna svo fljótt sem kostur er. Þá eru ákvæði um það hvernig fara skuli um dómsmál, sem varða Kópa- vog, en eru óútkljáð, þegar lögin öðlast gildi. Skipti á eignum Gullbringu og Kjósarsýslu skulu fara fram hið fyrsta. ræSufundur um bækkun flubiings- gjalda fí! Berlínar Berlín, 2. maí. í DAG condu hernámsstjórar Vesturveldanna embættisbróður sínum í A -Þýzkalandi orðsend- ingu þess efnis, að þeir ættu með sér íund n. k. laugardag til að ræða þá miklu hækkun flutn- ingsgjalda, er austur-þýzka stjórnin koin nýlega á, á leiðinni frá V.-Be-iín til V.-Þýzkal»nds. —Reuter-NTB.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.