Grønlandsposten - 01.07.1942, Blaðsíða 7

Grønlandsposten - 01.07.1942, Blaðsíða 7
Nr. 8 GRØNLANDSPOSTEN 91 hvilket er to tusind og fem hundrede mere end i 1941. Enkelte af storfaareholderne har hver fem til seks li undrede lam, der til efteraaret kan hringe ejeren en indtægt paa ca. otte tusind kroner. Eoreningen »Grønlandsk Husllid« har i Ju- lianehaab i første halvaar af 1942 halt en om- sætning paa over 2.">.0(X) kroner. For at frem- stillingen af husflidssåger ikke skal have indfly- delse paa sommererhvervene, er foreningens virksomhed indstillet for i sommer. Motorbaaden »Muslingen« er i taage løbet i- mod en lodret fjeldvæg og har knust stævnen. Det lykkedes den dog at slippe hjem, trods Ju- lianehaabs sædvanlige sommerbesværligheder, ved at dække lækagen med kajakskind, der blev flaaet af en medført kajak. Aarsagen til ulyk- ken var uforsvarlig omgang med øl. Efterskolen i Julianehaab sluttede den fjor- tende juni med en festlig skovtur til kirkeruinen ved Kakortok — og dans om aftenen. Eksamens- resultaterne har gennemgaaende været pæne, trods varmen. Flertallet af eleverne søger be- skadigelse ved haandværk, paa kontor og ved faarehold. Sidste skoleaar satte sundhedsrekord; der var kun fire forsømte skoledage af tre elever. I dagene omkring den 22. juni opførtes for- fatter Hans Lynges nordboskuespil »Navaranak«. Opførelserne har været meget vellykkede, og forfatteren havde selv fremstillet fortræffelige dragter og dekorationer. For første gang i Grøn- land har man med udmærket virkning anvendt elektrisk lyseffekt. Indtægterne, der fremkom ved opførelserne, blev skænket til Røde Kors. Festlig Afslutning paa Egedes- minde Efterskole. Onsdag den 3. Juni samledes Størsteparten af Egedesmindes Refolkning omkring de festligt dækkede Kaffeborde i Efterskolens Lokaler for at overvære Afslutningen for de 40 Efterskole- elever og 10 Kateketskoleelever. Festen indlededes med et Par Sange, hvor- efter Forstander Garn bød alle — Danske som Grønlamdere — velkommen, og holdt derpaa en Tale til alle, men med særlig Henvendelse til Efterskoleeleverne og bad dem om ikke at glem- me det, de en Gang havde lært, men bygge vi- dere paa Grunden, der var lagt, og bad dem for- blive tro mod Danmark, som de havde vist for kort Tid siden, at de var, ved uden Opfordring at give en Uges Lommepenge til Indsamlingen »For Danmark«. Efter endnu en Sang uddelte Forstander Gam Eksamensbeviser til de 40 unge Mænd og Kvinder, som nu har naaet en Milepæl i deres Uddannelse. De 21 Drenge bestod alle — med varierende Karakterer, medens der blandt de 19 Piger var 4, som havde faaet et »ikke« føjet ind foran deres »bestaaet«. Det er selvfølgelig ikke noget rart Eksamensbevis at faa stukket ud, men Læ- retiden er jo ikke spildt, selvom Kronen paa Værket kommer at mangle. En af »Ikke«erne lik en af de Flidspræmier, der blev uddelt, og Flid kan jo under mange Forhold være en fuldt saa stor Dyd som Regne- eller andre Talenter. Efter Forstander Gam's Uddeling af Reviser, blev der atter sunget en Sang, og Pastor Hertling holdt derpaa en kort Tale for de nybagte Kateketer. Alle 10 Kateketer fik hver et Bevis paa — at de var vejet, og ingen var fundet for let. Alle var de modne til at gaa ud og sprede Kundskab blandt den opvoksende Slægt. Under den paafølgende Kaffedrikning holdt flere af Efterskoleeleverne Taler, hvori de tak- kede baade de enkelte Lærere og deres Hus- moder, for hvad de havde lært og modtaget, baade i og udenfor Skoletiden. Kateketeleverne holdt ligeledes Taler, baade for deres Præst og Efterskolen: de havde mær- ket, at der laa en ærlig Vilje til at yde det bedste hag alt, hvad der var blevet gjort imod dem. Lærer Rosing holdt en Tale til Eleverne og udtalte blandt andet, at naar Eleverne kom iiil i Livet, burde det kendes, at de havde lært noget. Efter Kaffedrikningen gik det hurtigt med at faa Rordene ryddet ud, det kunde mærkes paa Eleverne, at det var sidste Chance for en Danseaften paa Efterskolen, men Klokken var alligevel blevet omkring 23, før det første Par gled over Dansegulvet, som i Løbet af Sekunder var tætpakket med dansende Par, der holdt ud til henimod Kl. 2; saa pakkede Spillemanden »Jens« sin Fiol, og enhver gik til sit. Jins Fynbo.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.