Morgunblaðið - 10.07.1955, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 10.07.1955, Blaðsíða 7
r Sunnudagur 10. julí 1955 MORGUNBLAÐIÐ I sleau; segir Snorri Sigf ússon, om sparif jár- söfnun skólaharna, seni söfnuðu l,lmillj.-kr. Á myndinni eru, talið frá vinstri: Valdimar Helgason, Róbert Arnfinnsson, Guðbjörg Þorbjarnar- dóttir og Lárus Pálsson. (Ljósm. Mbl. Ól. K. M.) ÓSKABARN ÖRLAGANNA eltir Bernhard Shnw sýni í Sjólfstæðishúsinu Leiksi§óri: Einar Pálsson EINS og áður hefur verið getið hér í blaðinu fór frumsýning á gamanleiknum „Óskabarn ör- laganna" eftir Bernhard Shaw fram í Sjálfstæðishúsinu s.l. fimmtudagskvöld. Er þar með hafinn nýr og mjög athyglisverð- ur þáttur í skemmtanaHfi bæjar- ins og eiga þeir sem að því standa vissulega þakkir skilið fyrir þetta ágæta framtak. Bernhard Shaw þarf ekki að kynna hér. Snilli hans og vægð- arlaust háð er öllum kunn og kemur hvorttveggja fram í þessu stutta leikriti í ríkum mæli. Leikurinn gerist árið 1796 í krá á Norður-ítalíu eftir orustuna við Lodi, þar sem Napoleon vann einn af sínum glæsilegu sigrum. Teflir höfundurinn þar fram á skemmtilegan hátt fegurð og kænsku konunnar gegn snilli og vitsmunum karlmannsins og sigr- ar konan í þeim átökum með yfirburðum. Að öðru leyti verð- ur efni leiksins ekki rakið hér. Einar Pálsson hefur sett leik- inn á svið og annast leikstjórnina og hefur tekist hvorttveggja prýðisvel. Er hraði leiksins mjög góður og heildarsvipurinn á leikn um allur hinn ágætasti, þrátt fyrir þröngt svið og þá erfið- leika, sem af því hljóta að leiða. Lárus Pálsson leikur Napo- leon, aðalhlutverk leiksins. — Sbaw sýnir þarna enga gljámynd af hinum mikla hershöfðingja og Lárus ekki heldur, enda mun'það sanni næst, að Napoleon hafi ver- ið all hrjúfur í yiðmóti og ekki alltaf gætt franskrar hæversku í framkomu. — Lárus fér vel með þetta vandasama hlutverk, og er auðséð að hann hefur þraut hugsað þessa sérstæðu manngerð. Ég er þó ekki að öllu leyti sam- mála honum um túlkun hans á Napoleon, en um það má vitan- lega alltaf deila. Fyrir brá í leik Lárusar að hann minnti nokkuð á kölska í Gullna hliðinu, annars var Ieikur hans hnitmiðaður og bar vott um glöggan skilning leikarans á hhitverkinu. Guðbjörg Þorbjarnardóttir leík ur Dömuna, annað aðalhlutverk leiksins, glæsilega unga konu, er sigrar hinn mikla sigurvegara með yndisþokka sínum og gáfum. Guðbjörg fer afburðavel með þetta hlutverk. Framsögn hennar er skýr og eðlileg og framkoman öll i senn virðuleg og þó frjáls- leg. Er Guðbjörg mjög vaxandi leikkona og er nú í fremstu röð íslenzkra leikkvenna. Flokksforingjann leíkur Eóbert Arnfinnsson. Hlutverkið er skemmtilegt og nýtur sín til fulls í höndum Roberts, sem vænta mátti, því Róbert er snjall og gáfaður leikari. Flokksforinginn er að sjálfsögðu góður hermaður en ekki gáfnaljós að sama skapi og tekst Róbert ágætlega að sýna þá hlið á þessum sómamanni. Valdimar Helsrason leikur veit- mgamanninn Giusepoe og fer '^glega með hlutverkið án þess Só að skapa þar nýja persónu. Masnús Pálsson hefur málað °iktjöldin með sínum örugga niekk og ásætu huekvæmni, *nda eru t.iöldin afbragðs^óð Árni Guðnason hefur þýtt leik- Hið á ásætt mál og þjálft i nunni, sem hans var von og vísa. Áhorfendur tóku leiknum ¦-^rkunnarvel og var það að verð- "ikum. Voru leikendur os leík- Hóri kallaðir fram hvað eftir nnað off hvllíir með miklu lófa- ~vi og föerum blómvöndum. Ég vil ljúka þessum fáu iínum 'eð því að þakka öllum þeim >»a að hessari svninen standn Vrir þeirra ágæta starf. Er % stefnt í .rétta átt til menn- •¦«Tarauka í fábrevttu skemmt- ialífi bæjaríns á þessum tíma "s og er það von mm að Revk- 'kingar sýni að þeir kunni a𠦦eta þessa ásrætu viðleitni með ví að fjölmenna á þessa leik- -'"•ningu og aðrar sem á eftir oma frá þeim félögum. Sigurður Grímsson. Einar Ásmunussun hf|. Ailsfcpnat'ii?ghífi,flistö:.Í. ¦".. Ft&'.siðíWíttaJa . -..-- Lárus Pálsson og Guðbjörg Þorfojarnardóttir. HINN nýi þáttur í starfsemi barnaskólanna í landinu, sparifjársöfnun skólabarna og leiðsögn fyrir skólabörnin í ráð- deild og sparnaði, hefur farið vel af stað. Árangurinn orðið meiri en búizt hafði verið við. Og ég vona, að hin uppeldislegu áhrif þessa starfs hafi nokkur orðið, því sá er höfuðtilgangur- inn. — Sparifjármerkjasalan í skólunum nam rúmlega 1,1 millj. króna. MÁL SEM SNERTIR ALLA Á þessu leið fórust Snorra Sigfússyni orð, er hann kvaddi blaðamenn og forvígismenn skólanna ásamt fræðslumála- stjóra, á sinn fund í gær, til að gera grein fyrir þessu gagn- merka starfi, sem hófst á siðastl. vetri. Áður en Snorri gerði grein fyrir starfsemínni, ræddi hann þá knýjandi nauðsyn fyrir þjóð- ina að efla ráðdeild og sparnað meðal æskunnar, þegar svo margt freistar hennar: hvers- konar skemmtanir og munaður. Hér væri á ferðinni mikið al- vörumál, sem snerti alla þegna þjóðfélagsins, en fyrst og fremst heimilin og skólana. Þessu næst gerði Snorri grein fyrir sparifjársöfnuninni og komst hann þá m. a. svo að orði: Eins og kunnugt er hófst á s. 1. hausti starfsemi sú, sem nefnd hefir verið Sparifjársöfn- un skólabarna. Leiðsögn í ráð- deild og sparnaði. Var þetta að frumkvæði Þjóðbankans og kost- að af honum og gert í samráði við yfirstjórn fræðslumálanna og kennarasamtakanna í land- inu. FRAMLAG BANKANS OG ÞÁTTTAKA BARNANNA i Sem vísir að sðfnun og til uppörfunar, gaf Landsbankinn hverju barni á skólaskyldualdri 10 krónur, er leggjast skyldi ínn í sparisjóðsbók. Var þannig dreift út meðal skólabarna i landinu um 185.000,00 kr. Að sparifjársöfnuninni með merkjum- störfuðu um 13.500 börn í 43 skólum. Er nokkuð misjafnt með söfnunina í skól- unum, sem .eðlilegt er. Veldur því bæði aðstöðumunur og mis- jafn áhugi heimila og kennara. Og svo var tíminn mislangur. Sumir skólar hófu ekki starfið fyrr en eftir áramót, en þó flest- ir í október eða nóverober. — Lægsta söfnun skóla varð kr. 22,00 á bai-n að meðaltali, en sú hæsta kr. 172,00. En langlfestir skólar eru með 60—90 krónur á barn að meðaltali. Er þetta mikil söfnun, miðað við erlenda reynslu, 602 ÞÚS. KR. í REYKJAVÍK Um heildarupphæð söfnunar- innar er enn ekki vitað með neinni nákyæmni, enda skiptir það ekki höfuðmáli í þessu sam- bandi. Er þó vitað, að Lands- bankinn hefir sent út sparimerki fyrir rúmlega 1% miHjón króna. Mun að vísu eitthvað af þeim óselt hjá umboðsmönnum. Hitt er þá einnig víst, að allmikið fé hefir verið lagt inn í bækur barnanna án merkja. En að sjálfsögðu er merkajsalan ahal- stofninn. Hafa í Landsbankanum í Rvík einum komið inn í 4340 nýjar bækur rúmlega 602 þús- undir króna. Og merkjasalan í skólunum mun nema um 1 millj. 150 þús. króna, eftir því sem næst verður komizt. • Markmið þessarar starfsemi er þó fyrst og fremst upp- eidislegs eðlis, eins og oft hefir verið tekið íram. Með henni er ætlað að glæða s&ílning barna á ráðdcild i meðferð fjármuna, fá þau til. að skilja það, að hyggilegra sé að verja aurum súnum fyrir þarflega hluti en óþarfa, affi mnrgt smátt samansafnað getl orðið stórt, og að ekki sé sjálf- sagt að eyða hverjnm eyri- jafnóðum og hans er aflað. Jafnframt verður éinnig að hafa það í huga, að t. d. mikil sælgætiskaup og sælgætis- neyzla barna er heilsuspill- andi og veldur tiðum nautna- sýki, sem leitt getur börn og unglinga á glapstigu. Það verður því að' teljast mikils virði, ef hægt væri að fá eitt- hvað af börnum til að keppa að öðru marki með þá aura, sem þeim áskotnast, en að breyta þeim í sælgæti. Spari- fjársöfnunin er því einskonar verkleg kennsla, ef á annað borð á að veita einhverja leið- sögn í ráðdeild og sparnaði meðal barna, sagði Snorri Sigfússon. GÓDAR UNOIRTEKTHl ALLRA Það má því með sanni segja að þrátt fyrir allt hefir startið gengið vel þetta fyrsta ár. Er það að sjálfsögðu fyrst og fremst að þakka góðUm skiln- ingi og velvilja alls almenn- ings i Iandinu, góðum undir- tektum innlánsstofnana og ekki sízt ágætu starfi kennaranna. Er skylt að þakka það og meta að verðleikum. Og vér væntum þess jafnframt að fá að njóta slíkrar velvildar og fyrirgreiðslu áfram. • Eins og áður er sagt störfuðu að þessu í vetur 43 skólar. Þótti ekki ráðlegt að taka fleiri með í byrjun. Nú hefir fleiri skólum verið boðin þátttaka. Er þess óskað, að þeir, sem -vilja hefja þetta starf i haust, segi til þess sem fyrst. T Einhleypur IrvnniMuc á fertugsaidri, óskai- tftir HERBERGI fæði og helzt þjónustu á sama stað, nú þegar eða um næstu ínánaðamót. Tilboð sendist Mbl. fyrir 15. þ. m. merkt „Gamli bærinii'—937" Akurnesleinar 3ja herb. íbúð til leigu. — Uppl. gefur Björn Lárus- son, sími 288, Akranesi. PAL-HAK8LÖÐ Góð — ódýr Af það skal með • Munið: PAL m iTt - rh m

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.