Grønlandsposten - 16.11.1942, Blaðsíða 13

Grønlandsposten - 16.11.1942, Blaðsíða 13
Nr. 17 GRØNLANDSPOSTEN 2(W afskaaret fra at sende Post til Danmark, saa hvis I kommer i Forbindelse med dem hjemme, saa send en Hilsen fra os.« Det forekommer mig, at der for os i Grøn- land er adskilligt i ovenstaaende, som giver Stof til Eftertanke, og mon det saa ikke vil gaa man- ge af Læserne, som det gik os: Vi har det ikke saa galt i Grønland, som vi selv tror! Nanortalik, den 5. Oktober 1942. 0. R. B. Hansen. Besættelsens første Uger. (Af J. Christmas Møller i »Frit Danmark«.) Onsdag den 10. April stod Solen op om Morgenen, som om intet var hændt i Verden. Vi havde tilbragt en søvnløs Nat, vi Danske. Men Søvnløsheden skyldtes ikke, at vi laa paa Vagt ved vor Grænse, eller at Mandskabet holdt Vagt paa Skibe og Forler — vi var vaagne, for- di vi følte en sviende Smerte over den Skam og Skændsel, som var overgaaet os, og Titusin- der og atter Tusinder af Danske lovede hveran- dre og lovede sig selv den Nat, at om den uen- delige Lykke atter skulde overgaa os, at vi blev frie, da skulde al vor Evne og al vor Stræben koncentreres om dette ene, at aldrig mere skul- de Danmark af en Voldsmand kunne overfal- des paa den Maade og overrumples paa en eneste Nat. Og man maa næsten have oplevet Stemnin- gen for at forslaa den. Man kunde næsten ik- ke forstaa, at Livet kunde leves videre. Man var som lammet af Sorgen og Ulykken, og man undrede sig over, at Livet dog kunde knuse Fen saa fuldstændigt uden at give ydre Skrammer. Og Solen stod op, og Morgenen var en smuk Aprilmorgen, og Byen vaagnede, og Landet var vaagnet før, og Livet begyndte paa den samme Maade som den 8. April og alle Dagene forud. Men dog var det kun et Syn, et Fata- morgana, at det var saaledes. Thi inden i hver eneste Dansker sad Skammen og Smerten. Og der groede en Vilje op til da at tage Kampen op paa anden Maade, med andre Vaaben, men ikke mindre sejgt og udholdende. Den store Samlingsregering dannes, ved at tre Venstre og tre Konservative bliver Ministre sammen med de tolv gamle, som har Ansvaret for den 9. April. De seks bliver Ministre uden Portefølje, og de seks er fhv. Forsvarsminister Søren Brorsen, Landbrugsraadets Præsident //. Hauch, fhv. Indenrigsminister 0. Krag, Proprie- tær V. Fibiger, daværende Landsretssagfører //. Hasle og Christmas Møller. Arbejdet i Rigsdagen fortsættes formelt ud- adtil, som om intet er sket, men Moderne er korte, og enhver l'orstaar, at lidens Krav ikke kan løses ved en lang parlamentarisk Forhand- ling. Fn Undtagelsen danner selvsagt straks de danske Nazister og andre Landsforrædere og Femte-Kolonne-Folk. Der er Smil og Glæde paa deres Ansigter. Deres Blad erklærer gkedes- straalende, at nu har Hitler skabt sil store eu- ropæiske Livsrum. Og den nederdrægtige Virk- somhed, som de faatallige, men megel højttalen- de danske Nazister udfolder i den kommende Tid, paabegyndes. I Ministeriet er der fuldt op at gøre. ly- skerne udsteder ganske vist Proklamationer om, at de vil have et godt Forhold til Hær og Flaa- de og lade dem beholde deres Vaaben. Tysker- ne truer: hvis de ikke bliver behandlet ordent- ligt, vil der blive slaaet haardt til, og ude i Landet saa vel som i Hovedstaden (inder enkel- te Episoder Sted, som ganske tydeligt viser Be- folkningens Reaktion. Englænderne foretager i de nærmest følgen- de Dage nogle Flyveangreb paa Aalborg Flyve- plads — og Befolkningen er ked af, at Resulta- terne ikke er voldsommere, end de er. Eng- lænderne kaster a aben bart mange Miner i de danske Farvande. Adskillige Færger lider sva-r Skade. Farten mellem Fyn og Sjælland indstil- les ofte og optages kun i sparsomt Omfang, og Skibsfarten mellem Kalundborg og Aarhus ind- stilles. Det var nok urigtigt, siger Folk, at Kri- gens Virkninger ikke kan ramme det forsvarslø- se Folk. Handels- og forsyningsmæssigt ser Fremti- den mørk ud. 50 pCt. og mere af alt, hvad vi saavel indførte som udførte, kom vestfra. Hvad skal det blive til med Kul og Koks, med Olie,

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.