Morgunblaðið - 12.08.1955, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 12.08.1955, Blaðsíða 4
MORGVNBLAÐIÐ Föstudagur 12. ágúsl 1955 f dag er 223. dagur ársingo 12. ágúst. ÁrdegisflæíB kl. 00,48 Síodegisílajot kl. 1.00. Næturlæknir er í Læknavarð- •tofunni, 'síshi'5080, frá kL 6 síðd. til kl. 8 árdegis. Næturvörðnr er i Reykjavíkur- Slpóteki, sími 1760. Ennfremur eru Holtsapótek og Apótek Aust- «rbæjar opin daglega til kl. 6, nema á- laugardögum til kl. 4. Holtsapötek er opið á sunnudösr- um milli kl. 1—4. Hafnarfjarðar- og Keflavfkur- •pðtek eru opin alla virka daga frá kl. 9—19, laugardaga frá kl. 9—16 og helga daga milli kL 13 —16. -n • Veðrið • 1 gær var suðvestan og vestan fitt um allt land, úrkomulítið. Hiti í- Eeykjavík mældist kl. 3 f gær 10'stig, á Akureyri 20 stig, fi Dalatanga 16 stig og á Galtar- vita 10 stig. Mestur hiti mældist í gær á Ak- ttreyri 20- stig, en minnstur 10 stig víða áVesttixlandi. í London var hiti á hádegi f gaer 19 stig, í París 19 stig, í Berlín 24 stig, í Kaupmannahöfn 25 stig, f Stokkhólmi 25: stig, í Þórshöfn f Færeyjum, 13. stig og í New York 23 stig. n------------------? • Afraæli • 75 ára er-í dag frú Guðbjörg Breið fjörð Guðmundsdóttir, Hverfis- götu 49, Hafnarfirði. í dag verður hún stodd' á heirnili sonar síns, Þinghólsbraui 7, Kópavogi. 65 ára er í dag, frú Þórvmn lEristjánsdóttir, Ströndgötu 85 B, Hafnarfirði, 60 ára er í dag frú Dagmar Jónsdóttirj Sftorrabraut 75, Eeykjavíki • Hiónaefni •' Nýlega hafa opinberað trúlofun BÍna í Kautrmannahöfn unerfrú Auður Gísladóttir Hverfisgrötu 88B og Lahrhí Henttinen f rá Lahti í Finnlandi. Opinberað hafa trúlofun sína Kristín Guðmundsdóttir, Hólmi og Karl Sigraundsson, Gunnarshólma. • Bruðkcm/p • S.l. laugardag voru gefin saman I h.iónaband af séra Óskari J. Þor- lákssyní Sitrurlaug Krístinsdóttir, Rauðarárstíg 40 og Einar Egg- ertsson, Borgarnesi. Heimili þeirra er Rauðarérstig 40. • Skipafréítir • Eimskipafélag Islands Brúarfoss fór frá Neskaupstað 1 gær til Seyðisf jarðar, Húsavíkur Akureyrar, Siglufjarðar, ísafjarð ar og Patreksfjarðar. Dettifoss fór frá Raufarhpfn í gær til Húsa víkur og Eyjafjarðarhafna. Fjall foss er í Rotterdam. Goðafoss fór frá Sígiufirðí 6. ágúst til Gauta- borgar, Lysekil og Ventspils. Gull foss er í Reykjavík. Lagarfoss fór frá Reykjavík í gær til Hamborg- ar, Bremen og Ventspils. Reykja- foss er í London. Selfoss er í Lyse kil. Tröllafoss var væntanlegur til. Reykjavíkur í gærkvöldi. Tungu- foss fór-frá Reyk.iavík 6. ásrúst til New York. Vela fermir síldartunn; «m f Haugasundi og Flekkefjord til Norðurlandshafna. Jan KeíkenJ l&**F* ^t^t^+^-t^-t ^t ^t ^t ^m-^t^-t^- ijfi^i^, FERDIIMAIMB fer frá Hulí 12. ágúst til Reykja- víkur. Skipaútgerð ríkisins. Hekla er í Gautaborg. Esja er í Reykjavík, fer þaðan á morgun austur um land í hringferð. Herðu breið er á Austfjörðum á suður- leið. Skjaldbreið fer frá Reykja- vfk í kvöld, vestur um land til ísa- f|arðar. Þyrill var á Seyðisfirði í morgun. Skaftfellingur fer til Vestmannaeyja í kvöld. Baldur fer til Búðardals og Hjallaness í kyöld, Skipadeild SÍS Hvassafell fer væntanlega frá Malm í dag til Stettin. Arnarfell er væntanlegt til New York í dag. Jökulfelí er í Reykjavík. Dísarfell er á Siglufirði. Litlafell fór frá Reykfavík 10; þ.m vestur og norð- ujr. Heigafell er í Kaupmanna- höfn. Sine Boye er á Vopnafirði. Tom Strömer er á Bíldudal. Sim&kipafélag Reykjavíkur Katla fór frá Leningrad 10. þ. nt, áleiðis til Reykjavíkuri • Fhiaferðir • Plugfélag íslands Millilandaflug: Gullfaxi fór til Osló og Stokkhólms í morgun. Flug vclin er væntanleg aftur til Reykjavíkur kl. 17,00 á morgun. Sólfaxi fer til Glasgow og Kaup- mannahafnar kl. 8,30 í fyrramál- ið. Innanlandsflug: 1 dag er ráð- gert að fl.iúga til Akureyrar (3 f erðir), Egilsstaða, Fagurhóls- mýrar, Flateyrar, Hólmavíkur, Homafjarðar, ísafjarðar, Kirkju bæjarklausturs, Patreksfjarðar, f\mm ^ínúfna krossoála Skýringar. Lárétt: — 1 hlassinu — 6 fæða — 8 æð — 10 kona — 12 matnum — 14 félag — 15 tónn — 16 skelf- ing — 18 létt sigruðu. I^Srétt: — 2 flog. — 3 á fæti — 4 heiti — 5 hlaupa — 7 rökkrinu — 9 stúlka — 11 sterkan mann — 18 stúlku — 16 tríllt — 17 óþekkt- W. — Lausn síðustu krossgátu. Lárétt: — 1 skata — 6 ara — 8 kwr ¦— 10 gró,-- 12 eðlileg — 14 Ra — 15 fa — 16 ala — 18 Auð- unni. Lóðréu: — 2 Karl — 3 ar — 4tagi — 5 skerpa — 7 lógaði — 9 r æða — 11 ref — 18 illu —- 16 að \ — 17 an. I Vestnxannaeyja (2 ferðir) og Þing eyrar. Á morgun er ráðgert að fljúga til Akureyrar (3 ferðir), Blöndu- óss, Egilsstaða, ísaf jarðar, Sauðár króks, Siglufjarðar, Skógasands, Vestmannaeyja (2 ferðir) og Þórs hafnari LoftleiSir Edda, míllilandaflugvél Loft- leiða er væntanleg til Reykjavíkur kl. 17,45 í dag frá Stavanger og Osló. Flugvélin fer áleiðis til New York kl. 19,30. Einnig er Hekla væntanleg f aukaferð no. 1 frá Stavanger, Kaupmannahöfn og Osló á mið- nætti, flugvélin fer áleiðis til Stavanger eftir stutta viðdvöl hér. • Aætlunorferðir • Bifreiðastöð íslands á tnorgun, Haueardag: Akureyri kí. 8.00 o«r 22.00. Aust ur-Landeyiar kl. 11.00. Biskuns- tun^ur k]. 13.00, Dalir — Biarfc- arlandur kl. 14.00. FHótsWíð kJ. 14.00. Grindavík kl. 19.00. Hreða- vatn um TTxahrv«;gi ki. 14.00. Wrunamannahrerinnr kl. 14.00: Hverfi(W>rði W Id.OO oír 17.R0 að T>nvl4kshöfn. TfeflaviV M. 1R.1E> — 1K.15 _ 1<>00 o<r ?3S0. Kialnr- T,e8._ Kifi"! kl 13.30 o <?17.00. TiandnvHt VI. 1<íft0. T,ao",arvs<(-n kl. 13 00. Mo«^"«da1nr kl. 7.30 — 13.30 ow l«?r< Reykiml+ kl. 1i.flO. RevkíT kl. 7.SO — 12.4S — ifi.W — 18 W mr 23.00. ffkeo-cia- staðir nm Selfo«q kl. 1R.00. Vest- ur-T,a.ndpviar kí. 13.00. Ví»tns- WsDsf-^Ttd — Vn«T kl. 13.00. Vík í Mvrdal M. 13.00 TtinorvpUIr kl. 10 00 — 13.30 oo- 16 00. Wkkvi bær kl. 13.00. — Skemmriforð um Snsftfellsnea og Borgarfjörð kl. 8,00. Innnnfélao'smótið h«fst í kvöld kl. 5,30 og á morgun kl. 3. Towarar í Revklavíkurliöfrt Jón Þorláksson kom af veiðum í færmorc"" mpff fnllfermí. oe er ið lnsa. Fanveif kom í morcun oe fór í slipp. Akurey er í lesta- Hrpinsnn. Oiorfmndur Ji'in' er f viðo-pfð f pUnrvniim pvU TTolilnaVnr ow Júlí. AoVnr; E<HU RVallnwrÍTnqisnTt OST Keflvíkingur liergia í höfninni. Sönsnmer»n Karlakórs Reykjavíkur eru beðnir að mæta á æfingu í kvöld á venjulegum stað og tíma. Viðevjarkirkia 4 áheit frá N., Ö.. J. o«r R. kr. 200,00. — Þakkir, Kirkjuhaldari. Pan Ameriean flugvél er væntanleer í kvöld frá Osló, Stokkhóímí og Helsinki. Hún heldur áfram kl. 21,00 tii New York. Læknar fjarverandi Halldór Hanson um óafcveðinrr tíma. Staðgengill: Karl S. Jónasa Þórarinn, Sveinsson um óákveð- inn tíma. Staðgengill: Arinbjörn Kolbeinsson. Bjarni Bjarnason, fjarverandi frá 6. ágúst, óákveðinn tíma. Stað gengill: Arni Guðmundsson Alfreð Gíslason frá 2. ágúst tii 16. sept. Staðgengill: Árni Guð raundsson, Frakkastig 6, kl. 2—3 Katrín Thoroddsen í'ra 1. ág. ti) 8. sept. Staðgengill: Skúli Thor oddsen. Eggert Steinþðrsson frá 2. ág til 7. sept. Staðgengill: Árni Guð mundsson. Axel Blöndal 2. ágúst, 3—4 vik ur. Staðgengill: Elías Eyvindsson Aðalstræti 8, 4—5 e.h. Kriatj.án Sveinsson frá 16. ágúst tit ágústioka. Staðgengill: Sveinn Pétursson. Gunnar Benjamínsson 2. ágúsi til byrjun september. Staðgengill- Jónas Sveinsson. Kristján Þorvarðarson 2.—31 ágúst. Staðgengill: Hjalti Þórar insson. Victor Gestsson, ágústmánuð Staðgengill Eyþór Gunnarsson. Theódór Skálason, ágústmánuð Staðgengill: Hulda Sveinsson. Gunnar J. Cortez, ágústmánuð StaðerenariII: Krist.inn Biömsson B.iarni Konráðsson 1.—31. ágúsi Staðgengilh Arinb.iörn Kolbeins- son. Karl Jðnsson 27. .fúlí mánaðar tíma. Staðerengill: Stefán Björnss ólafur Helírason frá 25. júli ti) 22. ágúst. Staðgengill: Karl Sig urður Jónasson. Gísli Ólafsson 5.—19. ágúst. — Staðgrengill: Hulda Sveinsson. Oddur Óíafsson frá 2. til 16 ágúst. Staðgengill: Björn Guð brandsson. Bergþór Smári frá 30. júnf til 15. ágúst '55. Staðgengill: Arin björn Kolbeinsson. Grímur Magnússon 9. ágúst til 14. ágúst. Staðgengill: Jóhannef B.iörnsson. .T6n O MiVnlptasnn fr-n 90 iún1 til 13. ágúst '55. Staðgengill: — óskar Þórðarson. Þórður Þórðarson 5.—12. ágúst. Staðgengill: Stefán Björnsson. Erlingur Þorsteinsson frá 9. ágúst til 9. september. Staðgengill Guðmundur Eyjólfsson. • Vtv arp • Föstudagur 12. ágúst: 8,00—9,00 Morgunútvarp. 10,10 Veðurfregnir. 12.00—13,15 Hádeg- isútvarp. 15,30 Miðdeprisútvarp. —> 16,30 Veðurfreernir. 19,25 Veður- fregnir. 19.30 Tónleikar (plötur). 19.40 Aujjlýsinprar. 20,00 Fréttir. 20,30 Útvarpssagan: ..Ástir pipar sveinsins" eftir William Locke; IX. (Séra Sveinn Vikinerur). 21,00 Tónleikar: Páll Isólfsson leikur orgelverk eftir Johann Sebastian Bach (plötur). 21,20 Úr ýmsum áttum. Ævar Kvaran leikari velur efnið oor flytur. 21,45 Einsöngurs Maria Ivooriin syngur (plötur). — 22.00 Fréttir og veðúrfregnir. — 22.10 „Hver er Gregory?", saka- málasatya eftir Francis Durbridge XV. (Gunnar G. Schram stud. jur.). 22,25 Dans- og dæeurlög — ínlöfnv^ 99 OO rio ™cVr.A vli,V fíbfo Wú^Mwc^&z^ Vorið er konuðM • Kalli frá Varmalandi hafði ver- ið í Stokkhólmi og keypt sér hálf- an lítra af brennivíni. Á götunni hitti hann vin sinn frá Skáni, og vinurinn spurði, hvað hann væri með í pakkanum. -t ^-t^^^r-t ^t^-t^-t^-. EEciur brausf út — Það er kort yfir Varmaland, sagði Kalli. — Já, en mér heyrðist gutla I pakkanum. — Auðvitað, það er Klaralven. * — Eg ætla að fá bók. — Nokkur sérstök bðk, serffl ungfrúin óskar eftir? — Nei. alveg sama hver hún er, ^ðnlatriðið er að það sé eitthvað að lesa svo ég geti notað nýja les- lampann minn. • Á priónastofu einni, þar sera aðeini? konur njmn. var sett upp svohlióðandi aðvörun. — Ef nevsurnar verða of víð- ar. ættuð bér að athuga vélarnar, ef þær aftur á móti eru of þröng- ar. ættuð bér að hafa auga me8 viðgerðarmönnunum. •k Hún: — Það er aUt f lawi me8 börnin, þau sviðra aldreí við mig. Hann — í> bað nokkur furða, hii ert búin að segja já við þam áður en þau spyria. • Bíll Ht»n*aði á "¦ntunni. bflstjóiv inri Kkrúfaði niður rúðuna og flewo-ðí út hálf Ino-n.ndi síiTarettu- s^nV-n.. aem Ifinti á swwllí konu, a>«ði kánn hpnnar með ösku og féll síð«n á frötuna. Gamla knnan tnk RÍsrarettnRtubb- inn unn af árS+nnnf, irpVk að bfln- um o<>' sao'ði ví?i hflstifirann: — Fvrinrefið þér. g-óði maður, VíPrið bér vftnr ekki um þennan sígarp+tnstubb?' — Nei, sagði bílstjðrinn ólund- arleera. — .Tdpia. er t>«ð ^kkf. pu ég geri bað npfnilpora eVVi hpldur, sagði irjiTnia kon*n oi» fékk bílstjóranum stubbinn aftiw.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.