Grønlandsposten - 01.08.1943, Blaðsíða 4

Grønlandsposten - 01.08.1943, Blaðsíða 4
172 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 15 med at skaffe Raamateriale hertil. Haandarbej- dets Fremme haabcr imidlertid at kunne give nogen Beskæftigelse til Grønlænderinderne ved Forarbejdning af andet Skind saasom Hjorte- skind og lignende. Yderligere har Foreningen, stadig i Samar- bejde med Haandarbejdets Fremme, iværksat en Undervisning i Vævning og Spinding, Strikning af islandske Trøjer etc, og den har i den Anled- ning fra Uldcentralen faaet tildelt et vist, ganske vist ret beskedent, Kvantum grønlandsk Uld, en Tildeling som formentlig vil blive gen- taget ogsaa for den kommende Vinter. Under- visningen ledes af den færøske Hvalfangerkap- tajn Larsen og dennes Hustru, som med stor Flid og Interesse er gaaet ind for Sagen. For- rige Vinter var 5 a ti Grønlændere og Grønlæn- den nder beskæftiget hermed 2 Gange om Ugen, og Kursuset fortsættes ogsaa denne Vinter. Kndelig har Foreningen, sammen med Haand- arbejdets Fremme, deltaget i forskellige Udstil- linger, her skal navnlig nævnes den nylig af- sluttede Kunstudstilling i Stockholm, hvor de grønlandske Husflidsgenstande gjorde god Fyl- dest og med Interesse blev studeret af adskillige Tusinde Svenskere. Da P'oreningens eget Lager paa Grund af Situationen var meget beskedent, stillede Grønlands Styrelse beredvilligt en Del af sit Husflidsmateriale til Foreningens Disposi- tion. Foreningen har atter i Aar haft den Glæde at modtage en Understøttelse paa 2000 Er. fra Grønlands Styrelse, og som Tingene ligger, vilde Foreningen vel ogsaa næppe kunne fortsætte sit Arbejde uden et saadant Tilskud. Foreningen er derfor Grønlands Styrelse megen Tak skyldig, ikke alene for de Midler, som herigennem er stillet til Raadighed, men ogsaa for den stadige Interesse og Velvillie, som Foreningen stedse møder. Pr. 1. November 1942 var Medlemsantalt 224, hvoraf 33 bosiddende i Grønland. Med dyb Vemod har vi modtaget Medde- lelsen om Fru Kolonibestyrer Hedemands Død ved Kolonien Godthaab d. 6. November 1942. Fru Hedemand levede i Grønland i næsten 20 Aar og var fra sin første Færd levende interes- seret i Grønlænderne og deres hele Liv. Ogsaa Husfliden optog hende stærkt, og mangen en Grønlænder har hun hjulpet i Tidernes Løb med Afsætningen af hans Varer. Sammen med sin Bror Hr. Laurent-Christensen tog hun i 1938 Initiativet til Oprettelsen af vor Forening, som i det store og hele er lagt an efter deres Planer. Fruen trak et stort Læs ved alle de Besværlig- heder, som Foreningen oplevede ved sin Start og de første Aar derefter, og sikkert ogsaa i Krigens Aar deroppe paa Grønland. I sit smukke Hjem var Fruen en elskværdig og statelig Værtinde, og ogsaa som saadan vil hun mindes af mange af vore Medlemmer. Paa Foreningens Vegne takker vi Fra He- demand for hendes store Arbejde for vor Sag og vil altid mindes hende baade som den Grøn- landske Husflids altid energiske Fortaler og som en af Foreningens altid interesserede Stiftere. P. B. V. Gertie Wandel, Julias Gnister, E. Schnedler-Sørensen, Formand. Næsteformand. Kasserer. Hvor er landsfoged Svane? I nærværende blads første nargang side 79 oplyses det, at landsfoged Svane er forblevet i Amerika for at hjælpe Grønlands-kontoret som raadgiver. Da bladet imidlertid i anden aargang side 165 bringer en liste over Grønlands-konto- rets personale, hvor landsfoged Svanes navn ik- ke nævnes, er det nærliggende at spørge: hvor er da landsfoged Svane? En læser. Det er formentlig fuldstændig korrekt, efter den overordnede Stilling, Landsfoged Svane ind- tager, at Grønlandsposten ikke har nævnt Lands- fogeden mellem Greendels »Personale«. E. li. løvrigt savner vi at høre læserne fortælle lidt om laksefangsten og rensjagterne, der i disse dage tager deres begyndelse i Grønland.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.