Grønlandsposten - 01.08.1943, Blaðsíða 12

Grønlandsposten - 01.08.1943, Blaðsíða 12
180 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 15 med, hvad det angaar. Vi er underkastet nogle strenge bestemmelser, men vor personlighed li- der ikke aahenlyst - - maaske lidt i »det stille«. Men vi skal ikke beklage os, hvis vi ellers kom- mer over det. Raadhusklokkerne slaar deres gamle slag paa klokkeslet — hvad du vel nok hører i ra- dioen — men livet omkring raadhuspladsen og iøvrigt overalt er jo præget af krigen — det nyt- ter ikke at skjule det. Men vi gaar rundt i det stille haab, at alt snart maa blive bedre, først og fremmest at vi maa blive frit stillet igen. (Uddrag af brev fra Danmark til modta- ger i Julianehaab. lirevel er dateret 27. februar 1943.) — — — Vi lever her nogenlunde ude i vort rækkehus paa Østerbro. Vi har føden og kan ogsaa skatte os det nødvendige bræode, omend det er meget dyrt og uhensigtsmæssigt. Koks kan vi jo ikke faa. — Det er jo bevægede tider, vi lever i, og hele fremtiden tegner sig saa usik- kert for Danmark — og vel endnu mere for Grønland. Vi søger at haabe det bedste. Det vilde være interessant at hore, hvor megen for- bindelse man i Grønland har med Amerika, men det kan man jo ikke faa noget at vide om. Jeg er mest beskæftiget med at opbygge Aarhus universitet. Det skrider godt fremad. Der er C8. 1000 studerende, og den midicinske undervisning udvides stadig. Vi er nu naaet til, at de studerende kan tage forberedelseseksamen og første del og derefter faa klinikundervisning i tre semestre. Videre er det i øjeblikket ikke muligt at komme, da man ikke kan bygge de to institutter, vi mangler. Der er saa stor mangel paa cement og jern, al al offentlig byggevirksom- hed er standset. Vi er ved at gøre et skridt fremad ved at oprette et kollegium for tuberku- loseramte studenter, det vil sige studenter, der er lettere angrebet, og som ikke egner sig til sa- natoriekur. Vi er ved at overtage et lille tidli- gere sanatorium ved Holte. Her vil vi anbringe disse studenter, saa at de kan faa god pleje og samtidigt fortsætte deres studier. De findes ved den stadig udvidede undersøgelse af hele den unge studenterverden i København. Det er jo især midicinerne, der er udsat. Iøvrigt breder brugen af Galmette-vaccinationen sig stadig me- re og mere her i landet. Jeg tænker ofte paa, hvor sørgeligt det er, at vi ikke fik begyndt i Grønland. Men maaske kan det komme, hvis tiderne forandrer sig. Det ske snart, men det trækker vist desværre ud. En Danskers Nulaarstale over Hørby Ra- dio, Sverige. Taleren begyndte med en varm Tak til Sve- rige, der er Danmarks Aandehul i Besættelsesti- den, og fortsatte: »Vore Blikke gaar videre udover de nordi- ske Lande. Paa forskellig Maade møder os det samme Syn. Alle vi Nordboer kæmper i Dag for det samme, Friheden og Betten til at tænke, tro og tale frit. Saadan ogsaa i Danmark. Vi er i Dag et Folk rustet til Fingerspidserne, aande- ligt rustet. Vi ved, hvilke Værdier vi kæmper for og mod hvem, og vi Danske har givet hin- anden Haanden paa at gennemføre, hvad vi har sat os for.« — — »En ny Dag i Danmark, det er Hflabet, men vore Tanker gaar i samme Øje- blik videre fra det lille Fædreland Danmark til det slørre, som hedder Norden. Vi er klare over i Danmark, at haarde og lange Kampe lig- ger foran os, men vi har en Ungdom, der er parat til at sætte hele sin Manddomsgerning ind paa at skabe det kommende store Fædreland Norden. Og det er jo dog os unge i Norden, der bestemmer Nordens Eremtid, Besultatet, maaske netop fordi vi her i Norden tror, at Aand er Magt, at det enkelte Individ har Værdi i sig selv, og fordi vi tror og ved, at næst Guds hellige Evangelium er vor Belsordning det høj- este og dyrebareste, vi ejer. Dette skal slaas fast for alle vore nordiske Frænder, at aldrig mere vil vi svigte den nordiske Sag. Vi har lært i Historiens haarde Skole, lært Fiaskoens og Nederlagets Konsekvenser at kende.« Efter at have henvist til Johan Ottosens Digt, »Det haver saa nyligen regnet« som blev sunget under Sønderjydernes Besøg i København i 1890 og siden hjalp at holde Modet oppe hos dem, sluttede den frie Dansker med et: »Godt Mod, nordiske Landsmænd, og frit Nytaar!« Abonnement tegnes paa kolonikontorerne og løber, til det atter opsiges. Pris 20 øre pr. eksemplar. Annoncer 25 øre pr. linie. Redaktion og adresse: »Grønlandsposten«, Godthaab. Ansvarshavende redaktør: Magister Chr. Vibe. Godthaab — Sydgrønlands Bogtrykkeri. S Statsbiblioteket

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.