Grønlandsposten - 16.09.1943, Blaðsíða 5

Grønlandsposten - 16.09.1943, Blaðsíða 5
 Nr. 18 GRØNLANDSPOSTEN 209 Det har glædet os at høre, at man ogsaa i Sukkertoppen søger at give en større del af be- folkningen lejlighed til at høre udsendelserne fra Godthaab, hvad man ogsaa med held har prak- tiseret flere andre steder i Grønland, især med hensyn til vinterforedragene. Vi forstaar ogsaa saa udmærket ønsket om at faa bedre og mere varierende musikudsendelser. Spørgsmaalet har jo ogsaa før været fremme her i bladet, se for eksempel side 127 i nærværende aargang. Der er gjort forsøg paa at skaffe nye plader, og et større antal er ogsaa lovet udsendt og ventes naar som helst. Med hensyn til den grønland- ske nationalsang har det lige fra begyndelsen været hensigten at kunne bringe den i radioen, hvorfor der er gjort forsøg paa at faa den ind- spillet paa grammofonplade i Amerika, hvilket imidlertid viste sig at blive saa kostbart, at der helt maatte ses bort derfra. — Hr. Christiansen foreslaar nu, at der kunde oprettes el radio-or- kester til disposition for radiofonien. Det er en udmærket idé og kunde sikkert ogsaa gennem- føres, hvis blot vi disponerede over et dertil eg- net studie, men rent lokalemæssigt er det i øje- blikket ganske umuligt at forsøge større arran- gementer. Imidlertid er det godt, at forslagene frem- sættes nu. Disse krigsaar har været en begyn- dertid for radiofonien — og en prøvetid, hvor der er høstet erfaringer, der først vil kunne fuldt udnyttes efter krigen, naar der igen indtræder normale forhold. Vi er i øjeblikket naaet saa vidt, at man har erkendt nødvendigheden af en grønlandsk radiofoni og har forsøgt at skabe den, saa godt som forholdene har muliggjort det. Den nærmere udformning maa i det væsentlig- ste henligge til efter krigen — og da vil det kun gavne sagen, at den har været kritiseret og gen- nemdiskuteret her i bladet forinden. Red. Telegrammer til Kangamiut. Da den hurtigste telegramforbindelse med Kangamiut er via Godthaab, bedes alle alminde- lige telegrammer til Kangamiut sendt via Godt- haab. Ollesen, Kangamiut. Danmarksindsamlingen vedrørende. Som bekendt er der overalt i Grønland op- rettet Lokalkomiteer for Danmarksindsamlingen, undtagen i Ivigtut, og paa Forespørgsel om Grun- den hertil, skal jeg anføre følgende: Allerede i Deeember Maaned 1941, hvor paa daværende Tidspunkt den nuvanende ærede Ho- vedkomite i Godthaab ikke havde fattet Interes- se for denne betydningsfulde Sag, som vore Landsmænd i U. S. A. havde iværksat, og som vi til fulde anerkender og støtter, havde Ar- bejderne i Ivigtut paa eget Initiativ indsamlet Kr. 10.000. som gennem Herr Minister Kauffmann blev overrakt Danmarkshjadpens Fond i Ame- rika. Siden er der til samme Formaal indsam- let Kr. 6.000. Endvidere er der til Bøde Kors, gennem dets Repræsentant Hr. Jens Kjær-I'edersen, til- vejebragt et Beløb paa ca. Kr. 1.000. Ligeledes bliver der hvert Aar afsendt cl Reløb til Rørnesanatorierne. Vi modtager jævnligt Rreve fra pensionere- de Enker med Røn om Hjælp, da disse ikke kan klare sig paa den Pension, Grønlands Sty- relse yder dem. Fra selve Godthaab har vi modtaget Opraab om økonomisk Hjælp til Op- førelse af et i høj Grad tiltrængt Forsamlingshus. Endvidere er der mange andre ikke nævnte, der modtager økonomisk Hjælp af Arbejderne i Ivig- tut. Saaledes bar f. Eks. en Del af Arbejderne hver et Plejebarn, som uden den Hjælp, der her ydes, vilde staa daarligt stillet. Det Reløb, som Danmarksindsamlingen kan indbringe her i Grønland, vil, bortset fra den gode Vilje, der her igennem udvises Danmark, kun være en Draabe i Havet til den Sum, der skal til for at genopbygge Nazisternes Ødelæg- gelser og Udplyndring af vort Land, medens det anvendt her i Landet kunde bringe Gavn og Glæde. Ivigtut den 28. Juli 1043. Oskar Hansen. Det er velkendt og i høj grad paaskønnet overalt i Grønland, hvad der gøres fra arbejder- nes side i Ivigtut for at vise hjælpsomhed og

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.