Morgunblaðið - 29.05.1957, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 29.05.1957, Blaðsíða 3
Miðvikudagur 29. maí 1957 MORGVNBLAÐIÐ Eins og getið heíur verið um hér í blaðinu, féll allmikið af fiskhjöllum í ofsaveðrinu, sem gerði hér sunnanlanðs fyrir helgina og varð af töluvert tjón, t. d. féllu 12 hjallar hjá Ásum h.f., sem eru innl á Flatahrauni. Var mikið verk að þvo allan fiskinn upp, reisa hjallana og koma honum fyrir í þeim aftur. — Tók Gunnar Rúnar þessa mynd af nokkru af fiskinum og hjöllunum, sem niður féllu h,já Ásum h.f. Vilja banna rœkjuveiðar itieð bofnvorpu í Djúpinu Þúfum, ísafjarðardjúpi, 12. maí. AÐALFUNDUR sýslunefndar Norður-fsafjarðarsýslu var hald- inn á fsafirði dagana 4.—8. þ. m. Mörg mál voru lögð fyrir sýslufundinn samkvæmt venju. Helztu útgjaldaliðir eru sem hér ¦egir: Til menntamála 62 þús. kr., til ¦amgöngumála rúml. 24 þús. kr., til heilbrigðismála rúml. 20. þús. kr. og til ýmissa annarra atvinnu mála um 20 þús. kr. Helztu tekjuliðir voru: Niður- Jöfnunargjald 93 þús. kr. og ¦ýsluvegagjald um 24. þús. kr. VAXANDI KOSTNAÐUR Sífellt fer vaxandi kostnaður •yið eyðingu refa. Varð sá kostn- eður í sýslunni á síðasta ári rúm- lega 73 þús. kr. Samþykkt var breyting á fjallskilareglugerð ¦ýslunnar, er unnið var að af millifundanefnd. RÆKJUVEIÐARNAR Rætt var allmikið um rækju- veiðar hér við Djúp, sem mjög eru á dagskrá meðal manna, bæði i blaðaskrifum og á öðrum vett- vangi. Kosin var þriggja manna millifundanefnd er hafi athugun þessara mála með höndum svo og að fylgjast með aðgerðum í þessu mikla deilumáli. Málið kom til umræðu í sameiginlegum fundi bæjarstjórnar ísafjarðar og sýslunefndar N.-í. Sýslunefndin samþykkti eftirfarandi tillögu í málinu með öllum atkvæðum greiddum. TÍMABÆRT MÁL „Með skírskotun til fyrri álykt- ana sem sýslunefnd N.-ísafjarð- arsýslu hefir látið frá sér fara á undanförnum árum, síðast árið 1956, varðandi rækjuveiðar við ísafjarðardjúp, vill nefndin taka fram, að hún heldur fast fram þeirri skoðun, að nauðsyn beri til þess að takmarka veiðisvæðið hér við Djúpið á þann veg að bannaðar verði rækjuveiðar með botnvörpu á fiskimiðum innan Djúps. Að gefnu tilefni víll nefnd in lýsa því yfir, að það sé í alla staði tímabært, að benda á í ræðu og riti hver áhrif þessar veiðar hafa þegar haft á tortímingu fiskungviðisins, fiskigegnd og fiskistöðu hér við ísafjarðardjúp. Jafnframt beinir sýslunefndin þeirri spurningu til fiskimála- stjóra, Davíðs Ólafssonar, hvað valdi þeim drætti er á er orðinn á rannsóknum í þessum efnum er hann hefur upplýst, að ákveðn ar hafi verið fyrir meira en ári síðan". elliheimili Þá mun vera í undirbúningi athugun á byggingu elliheimilis fyrir ísafjarðarkaupstað og N.- ísafjarðarsýslu, eða einhver úrbót í því nauðsynjamáli. — Kaus sýslunefndin þriggja manna millifundanefnd í þessu stórmáli. Þá voru og lögð ýmis önnur mál fyrir sýslunefndina til athugun- ar ,svo sem frumvarp um jarð- hita, sem liggur fyrir Alþingi, breyting á lögum um þrifaböðun sauðfjár og fleira. Fór fundurinn mjög vel fram og skipulega, undir öruggri stjórn sýslumannsins, Jóh. Gunnars Ólafssonar. —P. P. Tönlistarskóla Hafnarijarðar slitið TÓNLISTARSKÓLA Hafnarfjarð ar var slitið laugardaginn 11. maí. í skólanum voru s. 1. vetur alls 63 nemedur og eru það fleiri en nokkru sinni fyrr. Langflestir voru við nám í píanóleik, eða 54. — Aðrar kennslugreinar í skól- anum eru: orgel, fiðla, tónfræði og tónlistarsaga. Skólastjóri og aðalkennari er Páll Kr. Pálsson. Pólskur sendiherra hjá forsefa Agnar Kl. Jóns- son sendiherra á Italíu HINN 22. maf*sl. afhenti Agnar Kl. Jónsson ítalíuforseta trúnað- arbréf sitt sem sendiherra íslands á ítalíu með búsetu í París. Hinn 5. apríl sl. var Árni Siem- Ben, ræðismaður, skipaður aðal- ræðismaður íslands í Hamborg, Nieder-Sachsen og Schleswig-Hol- Btein. (Frá Utanríkisráðuneytinu). rr „Afburðir og árlöl ÍTT ER KOMIN ný bók eftir Jón R. Hjáhnarsson cand. phílól., sem nefnist „Atburðir og ártöl". — í bókinni, sem er 50 blaðsíður að stærð, er skýrt frá öllum helztu atburðum sögunnar og ekki skilizt við hana fyrr en komið er að Sam- einuðu þjóðunum. Með fyrsta fundi þeirra, 10. jan. 1946, lýkur bókinni. Bókin er mjög handhæg, og er auðvelt að slá upp í henni. Ætti hún ekki sízt að geta orðið skóla- nemendum gagnlegt heimildarit. — lsafoldarprentsmiðja h.f. gefur bókina út. Aðalfundur Slysa- varnadeildar Kópavogs. NÝLEGA hélt Slysavarnafélag Kópavogs aðalfund sinn í barna skóla kaupstaðarins. Deild þessi var stofnuð í fyrra, 5. febrúar. Var þá kosin eftirtalin stjórn: Séra Gunnar Árnason formaður, Jóri Guðjónsson ritari, Hrafn- hildur Kjartansdóttir gjaldkeri, Guðmundur Guðjónsson, Georg (Luders og Inga Blandon. Baðst Jformaður undan endurkosningu og var kosinn formaður í hans stað Lárus Salómonsson, lög- regluþjónn. Stjórnina skipa nú, auk formanns: Árni Sigurjóns- son, Sigurður G. Guðmundsson, Georg Lúders, Halldóra Guð- mundsdóttir, Inga Blandon, og Gunnar Eggertsson. Aðalfundinn sat forseti Slysa- varnafélags íslands, Guðbjartur Ólafsson og kona hans. Félagsstarfið hefur verið blóm- legt, þetta fyrsta ár sem Slysa- varnadeild Kópavogs hefur starf- að. Merkjasala var á vegum deild arinnar á lokadaginn og gekk hún vel. Færir deildin öllum börnum sem að sölunni stóðu beztu þakk- ir fyrir. Margar ályktanir voru gerðar á fundinum, m. a. varðandi lýs- ingu gatna í Kópavogi en einnig viðkomandi öðrum velferðarmál- um byggðarlagsins. Islenzku áhrifin sterkust Ungur rithofundur gefur út smásagnasafn í Danmörku KNUD BARNHOLDT heitir ungur rithöfundur í Danmörku af íslenzkum ættum, sem nýlega gaf út fyrstu bók sína. Er það smásagnasafn, sem hefur hlotið allgóða dóma í dönskum blöðum. Nokkra athygli vekur það í Danmörku að útgefandi bókarinnar er Bókaforlag Odds Björnssonar á Akureyri, en höfundurinn fékk leyfi til að gefa bók sína út á þess nafni. ÆTTAÐUR FRÁ ÍSAFIRÐI stjóri, þjónn, járnsmiður, fiski- Knud er 31 árs að aldri. Móðir maður og flakkari. hans er íslenzk, María Kristjáns- feRÐ UM ÍSLAND dóttir fra ísafirði, en hún gjftist Fyrir tveim til þremur árum dönskum manni og fluttust þau ferðaðist Knud Barnholdt um ís- land og kynntist hann þá m. a. Sigurði Björnssyifl forstjóra Bókaforlags Odds Björnssonar. Síðan leið langur tími, þar til Sigurður fékk tilmæli frá Knud um leyfi til að gefa bókina út í forlagsins nafni. í bréfum sínum segir Knud, að ísland eigi hug hans allan. Hann langi til að flytjast þangað og taka sér þar bólfestu. íslenzku kveðst hann hafa lært að tala, en treysti sér ekki enn til að skrifa á hana. ÍSLENZK AHRIF I nýju bókinni hans „Kontrak- ten" eru margar smásögur. i>ar af eru fimm sögur, sem tengdar eru íslandi. Meðal bókmehnta- gagnrýnenda, sem skrifað hafa um þetta byrjandaverk er Jacob Paludan, ritdómari Dagens Ny- heder. Hann segir, að hjá Knud Barnholdt gæti bæði danskra og íslenzkra áhrifa. En íslenzku áhrifin eru sterkari og „Islands hjerte", þar sem þau áhrif eru gleggst, er einmitt bezta saga bókarinnar. Knud Barnholdt út — Knud hefur reynt sitt af hverju. Hann lærði skipasmíðar á Helsingjaeyri, hefur verið múrari, kolamokari, leigubíl- 83. starfsári Kvenna- skóloiis lokið Látinnar námsmeyjar skólans minnxt KVENNASKÓLANUM í Reykjavík var slitið laugardaginn 25. maí að viðstöddum nemendum, kennurum og gestum. Var þetta 83. starfsár skólans. Meðal gesta var síra Sigurbjörn Á. Gísla- son, er hóf kennarastörf sín í Reykjavík við Kvennaskólann fyrir réttum 60 árum. Brautskráði skólinn að þessu sinni 41 gagnfræðing. I skólann settust í fyrrahaust 221 námsmær, prófum í vor luku 216, eða eru að ljúka, landsprófsstúlkur, sem eru 17 að tölu. Hinn nýi sendiherra Póllands á íslandi, Albert Morski, afhenti í gær (þriðjudaginn 28. maí 1957) forseta íslands trúnaðarbréf sitt við hátíðlega athöfn á Bessastöð- um, að viðstöddum utanríkisráð- herra. Að lokinni athöfninni snæddu sendiherrahjónin og utanríkisráð herra og frú hans hádegisverð í boði forsetahjónanna, ásamt nokkrum öðrum gestum. Sendiherra Póllands á íslandi hefur búsetu í Osló. Myndin hér að ofan var tekin á Bessastöðum í gær við athöfn þessa. HÆSTU EINKUNNIR O. FL. Forstöðukona gerði í aðaldrátt- um grein fyrir skólastörfum á liðnum vetri og frammistöðu námsmeyja á vorprófum. Á kennaraliði skólans urðu litlar breytingar frá fyrra ári. Umsjónarstúlka skólans og hringjari var Guðrún L. Ásgeirs- dóttir. Formaður skólafélags námsmeyja, Keðjunnar, var Mar- grét Ólafsdóttir. Fjórir bekkir skólans voru starfræktir í 8 bekkjadeildum. Hæstu einkunnir í bóklegum greinum hlutu. Guðrún L. As- geirsdóttir, Reykjavík, í 4. bekk, I ág.eink. 9.15; Kristín Bjarna- dóttir, Reykjavík, námsmær í 1. bekk, hlaut og ág.eink. 9.10. Af námsmeyjum 3. bekkjar hlaut Anneliese Peschel hæsta einkunn í þessum greinum 8.75, og í 2. bekk Ásta Björt Thoroddsen 8.87. Miðskólaprófi luku 38 náms- meyjar, 60 unglingaprófi og 60 prófi upp úr 1. bekk skólans. Sýning á hannyrðum og teikn- ingum námsmeyja var haldin í skólanum 19. og 20. maí. Sýning- una sótti fjöldi manns. Hefur sýningarinnar áður verið getið lofsamlega í Morgunblaðinu. VERBLAUN Verðlaun fyrir bezta frammi- stöðu á liðnum vetri og við gagn- fræðapróf í bóklegum greinum hlaut Guðrún L. Ásgeirsdóttir, úr Minningarsjóði frú Thóru Melsted. Hannyrðaverðlaun skól- ans hlutu, úr Thomsens-sjóði Edda Björgvinsdóttir, Reykjavík, í 3. bekk, og Ásta Jónsdóttir, Fremra-Hálsi í Kjós, 4. bekk, úr Verðlaunasjóði Guðrúnar J. Briem. Síra Sigurbjörn Á. Gíslason bað forstöðukonu að afhenda þeirri stúlku 4. bekkjar, er hæsta einkunn hefði í stærðfræði, sem var námsgrein sú, er hann kenndi, 500 kr. verðlaun frá sér í tilefni af kennslu-afmæli hans í skólánum. Verðlaun þessi fékk Asa Jónsdóttir frá Fremra-Hálsi. GESTIR, GJAFIR ÞEIRRA OG NÁMSSTYRKIR Árgangar námsmeyja braut- skráðra 1947 og 1952 voru við skólaslit. Færðu þær Systrasjóði, sem er styrktarsjóður efnalítilla námsmeyja, miklar peningagjaf- ir. Hópur námsmeyja, er námi lauk fyrir 10 árum, minntist með gjöf sinni látinnar bekkjar- systur, Guðrúnar Steinsen. For- eldrar Guðrúnar, Kristensa og Vilhelm Steinsen bankafulltrúi, sendu og Systrasjóði 2000 kr. minningargjöf um dóttur sína. En andlát Guðrúnar hörmuðu allir, er einhver kynni höfðu af henni haft. Frú Karítas Sigurðsson,Reykja vík, sem er gömul námsmær skólans," færði Minningarsjóði frú Thoru Melsted peningagjöf. í lok vetrar var námsstyrkj- um úthlutað til efnalítilla skóla- stúlkna: Úr Systrasjóði 8000 kr., Styrktarsjóði hjónanna Páls og Thóru Melsted 1.400 kr. og úr sjóðnum Kristjönugjöf 1.400 kr. Alls 10.800 kr. Að lokum þakkaði forstöðu- kona, Rangheiður Jónsdóttir, gestum komuna, gðmlum náms- meyjum vináttu og tryggð við skólann og gjafir þeirra í Systra- sjóð. Avarpaði hún síðan gagn- fræðingana, er brautskráðir voru, og óskaði þeim allra faeilla og blessunar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.