Alþýðublaðið - 05.11.1929, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 05.11.1929, Blaðsíða 2
A L P Ý Ð U B U A ö 18 „Altia socialismans" í Bretlandi. FB., 5. nóv. Frá Lundúnum er símað: Bæj- arstjórnarkosningar hafa farið jfram í rúmlega 300 enskum bæj- um. Verkamenn hafa bætt við sig kring um 130 nýjum full- trúum. Hafa þeir aðallega unnið þau sæti frá íhaldsmönnum. Sildareinkasalan. Fjöldi sjómanna héfir spurst fyrir um það undanfarna daga hjá Alþýðublaðinu, hvað rnyndi líða útborgunum frá Síldareinka- sölunni. Sneri Alþýðublaðið sér því til stjórnar Einkasölunnar og fékk svolátandi símskeyti frá henni í mórgun: „Otborgun hefst í dag, fjórar krónur á tunnu. t Einkasalan." Áður hefir verið borgað út á síldina 5 któnur á tunnu, auk and- virðis tunna, salts og alls kostn- aðár. Barnaskólinn nýi. Vatnsleiðslurnar í ólagi. 600 skölaskyld börn hafa enga kens u fengið i hanst. Nú eru liðnar nærri 5 vikur af skólatímarium, en emí þá bíða 600 börn eftir því að fá skóla- vist.. Nýi barnaskólinn átti að vera svo langt kominn í haust, að hægt væri að taka 7 kenslu- stofur þar, auk kennarastofu, til notkunar 1. október. Þegar 1. október kom var engin stofan til, eh gert ráð fyrir, að um fniðjan mánuðinn gæti kensla byrjað þar. Um miðjan október var svo sagt, að 1. nóvember yrði alt í lagi. Nú er 1. nóvember Tiðinn og ekki er kensian byrjuð enn þá. Urri 600 börn í austurbænum hafa enga kenslu fengið það, sem af er skólatímanum. Kenslustofur þær, sem fengnar hafa verið utan skólans undanfarna vetur, voru ekki teknar á leigu í haust. Bæj- arstjórnin hefir beínlínis svikist undan þeirri skyldu sinni að sjá börnum á skólaskyldualdri fyrir kenslu. Hefir þetta að vonum vakið geysimikla gremju í bæn- um. Daglega berast fyrirspurnir um, hvaÖ skólabyggingunni líði; hvenær kensla muní' byrja, hvort tilætlunin sé að neyða fólk til þess að kauþa dýra kenslu handa börnum sínum, sem bærinn ér skyldugur til að láta í té ó- kéypis. Ýmsar sögur ganga um, hvað valda muni þessum feikna-drætti á þvi að ganga frá kenslustofun- úm í barnáskólanum nýja. Ein ér sú: að gleymst hafi ad leggja vatnsleidslur um húsið, svo að ómögulegt sé að nota salernin. Þetta er næsta lygileg saga. Álþýðublaðið snéri sér til skólastjóra barnaskólans í gær og spurði, hvað ylli drættinum og hvenær kensla myndi byrja í nýja barnaskólanum. Skólastjóri svaraði því til, að hann byggist við, að kallað yrði í börnin um næstu helgi og að kensla myndi geta byrjað þar upp úr helginni. Verður þrisett í stofurnar, svo að deildirnar verða 20 og um 30 börn í hverri. Ekki kvað skólastjóri það rétt, að gleymst hefði að leggja vatns- leiðslur um skólahúsið, en hins vegar fátaði hann, að leiðslurnar væru í einhverju ólagi, svo að ekki fengist vatn i salérnin, en bjóst við, að það myndi verða komið í lag um helgina. Trassaskapur og seinlæti borg- arstjóra í þessum efnum er óaf- sakanlegt með öllu. Honum bar að hafa eftirlit með því, að skól- inn yrði svo larigt kominn, að kensla gæti byrjað þar 1. október, eins og ráð var fyrir gert. Með hirðuleysi sínu og eftirlátssemi við þá, sem tekið hafa i „akkorð" að ganga frá skólanum, hefir hann svift um 600 börn kenslu í fullar 5 vikur. — Ekki getur hann afsakað sig með þvi, að bæjarstjórn hafi ekki heimilað nægilegt fé, því að samkvæínt reikningsyfirliti bæjarins, sem borgarstjóri hefir samið 30. sept- ember, hefir þá að eins verið búið að eyða 130—140 þús. krón- um af þeim 400 þús.t sem á á- ætluninni voru lagðar til skóla- byggingarinnar. En Knútur er jafnan sjálfum líkur. Og hann vill nú liafa þetta svona. Leikfélag studenta. Hrelnkir Seaplras* Leikrit í 3 þáttum eftir MoHére. Leikfélag stúdenta hóf starf- semi sína með „Hrekkjum Sca- pins" í fyrra kvöld. Allir að- göngumiðar voru uppseldir kl. 3 á sunnudaginn og hundruð manna urðu frá að hverfa. Næsta leiksýning verður annað kvöld og hefir nú þegar mikill fjöldi að- göngumiða selst. „Hrekkir Scapins" eftir Moli- ére er bráðskemtilegur óg mein- fyndinn leikur. Sjá fáir aðra hlið á leikritinu en þá „komisku", og 'er það að vonum, því að senn eru liðnar þrjár aldir síðan leik- ritið var samið. „Hrekkir Sca- pins" er hvöss ádeila gegn hinni Igömlu frönsku yfirstétt. Hún er afhjúpuð miskunnarlaust og sýrid bakin í allri sinni andlegu eymd; skýrt er frá hroka hennar og fé- girnd, fáfræði hennar og , trú- girni. Hrekkjalórriurinn Scapin, ó- breyttur þjónn heldrimannssonar, leikur sér að broddborgurunum, ^eins og köttur að mús. Scapin er gáfaður og ófyrirleitinn, gáska- fullur ög glettinn. Haraldur Björnsson hefir verið leiðbeinandi stúdenta og hefir honum tekist starf sitt prýðilega. .Or þessum viðvaningum, sem aldrei hafa komið á leiksvið fyr, að fáum undanteknum, hefir hon- um tekist að gera allsæmilega leikendur. Að vísu er þeim að ýmsu ábótavant, en þegar litið er á allar aðstæður er árangurinn undraverður. Haraldur leikur sjálfur Scapin. Leikur hans er afbragð. Hann er snar í snúningum, fjörugur eins ög vera ber, málsnjall og mikil- menskulegur á stundum, en ves- aldarlegur og skriðandi þegar það á við. Háð hans er ósvikið og hrekkir hans smellnir. Árni Guðmundsson og Lárus Sigur- björnsson leika tvo heldri menn. Leysa þeir báðir hlutverk sín vel af hendi, sérstaklega þó Lárus. Guðlaugur Guðmundsson og Örn Ingólfsson leika tvo unga menn. Leikur Guðlaugur allvel, en örn miður. Er það sérstaklega fram- sögn hans, er hann pínir Scapin á kné, sem er ábótavant. Bjarni PálssOn leikur þjón. Er fram- sögn hans slæm á köflum, en vonandi lagast það. Annars hefir Bjarni ótvíræðá leikarahæfileika. Helga Bjarnason og Lisbet Zim- sen leika tvær ungar stúlkur, en Petrína Jakobson leikur gamla fóstru. Viðleitni stúdentanna er virð- ingarverð og árangurinn af starfi þeirra svo góður, að þeir mega yel við una. Fullvíst er, að „Hrekkir Scapins" verða sýndir mörg kvöld fyrir fullu húsi. , Áfram, ungu menn! V. SjómaðQr íínlst I Griœsby. Þegar togarinn „Belgaum" var í Grimsby síðast vildi það til, að einn hásetinn, Jón Þórður Sveinsson kom ekki til skips, er skipið ætlaði að fara, og fór það við svo búið, — Nokkuð hefir verið leitað að Þórði, en sú leit hefir engan árangur borið enn. Þórður var einn af ákveðnustu félögum Sjómannafélagsins. Hann var kvæntur og átti tvö börn, Hann var kunnur fyrir að vera hið mesta karlmenni að burðum. Viihjálmnr Stefánsson, landkönnuðurinn f rægi, hefir skrifað Búnaðarfélagi íslands nú fyrir skömmu. Voru í bréfi hans ýmsar ráðleggingar um meðferð sauðnautanna, og varaði hann þar mjög sterklega við því að láta þau vera með húsdýrum, vegna sýkingarhættu. Því mið- ur hefir bréf þetta komið of seint, því að nú eru kálfarnir allir dauðir nema einn. — En söm er gerð þessa fræga landa vors fyr- ir því. Franska stjórnin myndnð. Briand er ntanríkismálaráð- herra. FB., 5. nóv. Frá París er símað: Þessir menn eiga sæti í Tardieu-stjórn-! inni: Tardieu, stjórnarforseti, Bri- and, utanríkismálaráðberra, Hu- bert, dómsmálaráðherra, Cheron, fjármálaráðherra, Maginot, her- málaráðherra, Leygues, flota- málaráðherra, Hennessey, land- búnaðarmálaráðherra, Peitre, ný- lendumálaráðherra, Marraud, kenslumálaráðherra, Gallet, eftir- launamálaráðherra, Loucheur, at- vinnumálaráðherra, Pernot, sam- göngumálaráðherra, Germain Martin, póstmálaráðherra, Eynac» flugmálaráðherra, Rollin, sigl- ingamálaráðherra. Tardieu bauð „radikala" flokknum sex ráð- herrasæti, en tilboðinu var hafn- að. Tardieustjórnin er miðflokka- stjórn, sem hallast að hægri flokkunum. Hún er aðallega mynduð með þátttöku sömu flokka, er tóku þátt í síðustu Po- incaréstjórninni. Miðflokkarnir hafa flest sæti í stjórninni. Hægrimenn hafa þar og sæti. Þingfylgi hinnar nýju stjórn- ar virðist ekki örugt. Vafa- laust verður erfitt að safnríma óskir hægrimanna og sáttastefnu Briands. Auk þess má búast \dð mótspyrnu gegn stjórninni frá jafnaðarmönnum og „rádikala"~ flokknum. Stjórninni er samt tæplega hætta búin fyrr én fjár~ lögin eru komin í gegn um þing- íð, en búist er við, að þau verði afgreidd um áramótin. ErfemiÉ símskeyti* , , F.B. 5. nóv.. Eldfjail gýs. Fföldi manna ferst. Frá Guatemala í Mið-Ameriku er simað: Eldfjallið Santa Maria gýs. íbúamir í nágrénninu flýja. Miklar iandspildur eru þaktar hrauni. Alt er gereyðilagt á stórum svæðum. Gizkað er á, að um 300 manna hafi farist. Khöfn. F.B. 5. nóv. Habibuliah liflátlnn. Frá Kabul er símað: HabibuIIah og 11 fylgismenn hans hafa verið skotnir samkvæmt skipun Nadín khans fnýja konungsins í Afghan- istan]. Menningarmál. Það eykur mönnum ánægju og birtu að sjá fögur listaverk, enda þótt flesltum sé eins farið og mér að hafa ekki „stundað" söfn né lesið vísindalegar útskýringar á málaralist. Ef til vill kemst maðt- ur nálægt tindinum, sem veitir sýn inn yfir hið fyrirheitna land listarinnar — en þeirri tilfinningu.,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.