Morgunblaðið - 22.06.1960, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 22.06.1960, Blaðsíða 17
Miðvikudagur 22. júní 1960 MORCUNBIAÐlh 17 Námsstyrkir erlendis MENNTAMÁLARÁÐ fslands hefur Iokið úthlutun á náms- Styrkjum og lánum til íslenzkra námsmamia erlendis árið 1960. Á fjárlögum 1960 eru veittar kr. 5.195.000,00 til almennra styrkja og lána, auk kr. 120.000,00 til söng- og tónlistarnáms. í lánasjóði voru fyrir kr. 80.000,00. Alls voru því til ráðstöfunar kr. 5.395.000,00. Þar af verða geymdar vegna 5 ára styrkja, sem afgreiddir verða í sumar, kr. 360.000,00. Upphæð súr sem Menntamálaráð hafði til umráða nú, var kr. 5.035.000.00. Menntamálaráði bárust að' þessu sinni 377 umsóknir um Styrki eða lán (360 árið 1959). Þar af voru 227 frá námsfölki, sem áður hafði hlotið stuðning (217 árið 1959), en 150 umsóknir bárust frá nýjum umsækjendum. Veittir hafa verið að þessu sinni styrkir og lán að fjárhæð kr. 4.986.825.00. Eftir er fullnaðarafgreiðla á umsóknum nokk- urra námsmanna, þar eð fullnægjandi vitneskja, um nám þeirra og próf var ekki fyrir hendi. Að öðru leyti er úthlutun lokið á pví fé, sem heimilt er að veita til styrkja og lána á þessu ári. Meginregla við ákvörðun upphæðar styrkja og lána til hvers einstaklings er að þessu sinni sú, að veita fasta upphæð, 15.000 kr. Þann stuðning fá allir þeir, sem dveljast í löndum, þar sem þriggja mánaða yfirfærsla nemur 15 þús. kr. eða iægrí upphæð, en það er allur þorri styrkþega. Um námsmenn í dýrustu dvalarlöndum, þar sem ársfjórðungsyfirfærsla er yfir 15 þús. kr. gildir sú regla, að þeir fá stuðning sem samsvarar nákvæm- lega þriggja mánaða yfirfærslu. Skrá yfir styrkþega fer hér á eftir (1 merkir fullur styrkur eða lán, kr. 15 pús., en Yt helming upphæðarinnar): FRAMHALDSSTYRKIR OG TILLÖGUR UM Nafn Námsgrein Dvalarland Agnar Erlings^ou, skipaverkfræði, Brettand Agnar Ingólfsson, dýrafræði, Brctlaud Alfrcð Flókj Nielsen, málaralist, Danmörk Alma Elísabet Hanscn, fiðluleikur, Þyzkaland Andri ísaksson, sálarfræði, I'rakkland Arnþór Garðarsson, dýrafræði, Brctlaml Árni G. Stefánsson, landafiæði, Svíþjóð Ásgeir H. Vilhjálmsson. vélfræði, Þýzkaland Astmar Cuðm. Ólafsson, auuglýsingateiknun, Noregnr Astríður Skagan, fótaaðgerðir, Brctland Baldur Etíasson, rafmagnsverkfræði, Sviss Baldvin Gestsson, vélavcrkfræði, Þýzkaland Benedikt Bogason, byggingaverkfræði, Finnland Benedikt Sigurðsson, lyfjafræðl, Danmörk Bergur Jónsson, rafmagnsverkfræði, Þýzkaland fiirgir Guðmundsson. vélfræði, Svíþjóð Bjarni Kristinsson, lyfjafræði, Danmörk Björgvin Vilmundarson, milliríkjaviðskipti, Bandarfkln Björn Jónatan Emilsson, húsagerðarlíst, Þýckaland Björn Olafs, húsagerðarlist, Frakkland Björn Stefánsson, búnaðarhagfræði, rYoregur Bragi Ingólfsson, efnaverkfræði, Þýzkaland Davíð Atli Ásbergs, efnafrœði, Þýzkaland Edward Júlíus Sólnes, byggingavcrkfræði, Damnörk Egill Sigurðsson, vcðurfræði, Þýzkaland Einar Cuðmundsson, vélaverkfræði, Þýzkaland Elín H. Ásmundsdóttir, sjúkraleikfimi, Svíþjóð Elsa G. Vilmundardóttir, landafræði. Svíþjóð Eyjólfur Busk, tannlækningar, Þýzkaland Eyjólfur C. Þorbjörnsson, veðurfræði, IVoregur Eyþór O. Þórhallsson, tannlækningar, Þýzkaland Friðgeir Grímsson. vélavcrkfræði, Þýzkaland Friðleifur Stefánsson, tannlækningar, Þýkaland Friðrik P. Pálmason, landbúnaðarvísindi, Danmörk Gcirharður J. Þorsteinsson, húsagerðarlist. Þýzkaland Gísli Sigfrcðsson, byggingaverkfræði, Danmörk Císli Sigurðsson, efnafræði, Austurríki Grétar H. Oskarsson, flugvélavcrkfræði, Þýzkaland Grímhildur Bragadóttir, tannlækningar, Þýzkaland Guðbjartur S. Guglaugsson, hagnýt myndiist, Austurríki Guðmundur M. J. Björnsson, mælingnvcrkfr., Þýzkaland Guðmundur Guðmundsson, eðlisfræði, Svíþjóð Guðmundur K. Guðmundsson, húsagerðarlist, Þýzkaland Cuðmundur B. I. Halldórsson, byggingavcrgfr., Daumörk Guðmundur Jónasson, byggingafræði, Danmörk Guðinundur Jónsson, verðurfræði, Þýzknlaml Cuðmundur E. Magnússon, þjóðhagfræði, Svíþjóð Cuðmundur Þ. Pálsson, húsagerðarlist, Svíþjóð Cuðmundur Samúelsson, húsagerðarlist. Þýzknland Guðmundur Þ. Vigfússon, hagfræði, Þýzkaland Cuðni Þorstcinsson, fiskifræði, Þýzkaland Guðrún Karen Bieltvedt, lyfjafræði, Noregur Guðrún O. Jónsdóttir, húsagerðarlist, Danmörk Guðrún T. Sigurðardóttir, sálarfræði, Danmörk Gunnar H. Agústsson, byggingaverkfr., Þýzkaland Cunnnr Amundason, rafmagnsfræði, Þýzkaland Gunnar I. Baldvinsson, byggingaverkfr., Danmörk Gunnar Finnbogason, skógrækt, Noregur Gunnar O. Cunnarsson, vélfræði, Þýzkaland Gunnar M. Jónasson, húsaeerðarlist, Finnland Gunnar Jónsson, fiskifræði, Þýzkaland Cunnar Olafsson, landbúnaðarvísindi, Norcgur Gunnar Hans Pálsson, byggingaverkfr., Danmörk Gunnlaugur R. Jónsson, dýralækningar. DanmÖrk Gnnnlaugur Skúlason, dýralækningar, Þýzkaland Cylfi Asmundsson, sálarfræði, Brctland Gylfi Isaksson, byggingaverkfræði, Þýzkaland Gylfi Guðnason, stærðfræði, Danmörk Gylfi Reykdal, húsagcrðarlist, ítalía Hafstcinn Kristinsson, mjólkurfræði. Danmork Halldór Gíslason, efnafræði, Þýzkalandd Halldór Vilhjálmsson, tannlækningar, Þýzkaland Hans Wolfgang Haraldsson, hagfræði, Brctland Haukur Frímannsson, byggingaverkfræði, Danmörk Haukur Guðlaugsson, orgclleikur, Þyzkaland Haukur Kristinsson, cfnavcrkfræði, Þýzkaland Haukur Yiktorsson. húsagerðarlist, Þýzkaland Hákon Torfason. rafmagnsverkfræði, Þýzkaland Ifelg.-i B. SveinbjÖrnsdóttir, auglýsingatciknun, SvíþjóS Helga Vilhjálmsdóttir, Jyfjnfræði, DanmÖrk Helgí Hjálmarsson, húsagerðarllst, Þýzkaland Helgí Ó. Sigvaldason, vclaverkfræði, Danmörk Hermann F. Jörunds«on, byggingafræði, t>anmi>rk Héðinn Jónsson, fornlcifafræði. Frakkland Hildur Knútsdóttir, þýzka «g bókmenntir, Þýekaland Hílmar Olafsson, húsagcrðarlist, Þýzkaland HjaltJ Kristgelrsson, almcnn hagfræði, Ungvcrjaland Hjörleífu* Guttormsson, líffræði, Þýzkaland Hólmfríðu* A. SigurðardótUr, garðyrkja, Danmörk Hólmgcir Björnsson, jarðræktarfræði, SvíþjÓð Hrcggviður Þorgcirsson. raffræði, Svíþjóð Hreinn Jónasson, rafmagnsfræðí, Þýckaland LAN: Styrk. Lán V, % Ví % % % 1 % y2 % i % % % % i % % 1 i 1 i % % 1 % % 1 % % % V-z % % % % 1 % % 1 % % % % % % i % % % % % i % i i % % % % % % % i % % % % % X % % % % % % % % % y2 % % % % %k % % % % % % 1 1 i % % 1 % % % % % V-z % Vz X % v% 1 1 i 1 1 % % 1 % Vt i % % % % % % % % % % % % % % % 1 % % Yz % Nafn Námsgrein Dvalarland Hörður Einarsson, tannlækningar, Þýzkalantl Hörður Kristinsson, grasafræði, Þýzkalnnd Inga H. Hákonardóttir, rússneska og enska, Bandaríkin Ingi F. Axelsson, húsagerðnrlist, Þýzkaland Ingibjorg Stephcnscn, talkennsla, Bretland Jakob Jakobsson, tnnnlæk-ningar, Þýzkaland Jnkob Jónsson, vcrkfræði, Svíþjóð Jóhann Sverrir Jónsson, tannlækningar, Þýzkafanot Jóhann Már Maríusson, verkfræði, Danmörk Jóhanna Jóhannesdóttir, tónlist ai uppetdi, Þýzkaland! Jóhannes G. Sigvaldason, landbúnaðarvísiudi, Danmörk Jón O. Asmundsson, franska, Frakkland Jón B. Einarsson. mjólkurfræði, Noregur Jón S. Cuðnason, húsagerðarlist, Þýzkaland Jón I. K. Hannesson, enska, Bretland Jón Haraldsson, húsagcrðarlist, Noregur Jón T. Haraldsson, sagnfræði, Noregur Jón S. Jónsson, tónsmíðar, Bandaríkin Jón Kristinsson, húsagerðarlist, Holland Jón SigurbjÖrnsson, sungur, Italía Jón S, Snæbjörnsson, tannlækningar, ÞýzkaTand Jóna K. Brynjólfsdóttir, sálarfræði, Ðanmörk Jónas Bjarnason, efnafræði, Þýzkaland Jónas Fríinannsson, byggingaverkfræði, Danmörk Karl Cuðbrandsson, lyfjafræði, Danmörk Karl K. Sveinsson, tannlækningar, Þýzkaland Kctill Ingólfsson, cðlisfræði. Sviss Kjartan K. Gíslason, þýzka, Þýzkaland Kristinn V. Hallgríinsson, hagfræði, Bretland Kristín Gústavsdóttir, féiagsmnlnfræði, Svíþjóð Kristján Kristjánsson, prenttcikningar, Ðaiimörk. Kristján B. Ólafsson, bókmcnntasaga, Svíþjóð Kristjáu Sæmundsson, jarðfræði, Þýzkaland Lcifur Magnússon. rafmagnsvcrkfræði. Þýzkaland Loftur Cuttormsson, sagnfræði, Frakkland Lúthcr G. Sigurðsson, íðnfræði, Danmörk Maggi J. Jónsson, byggingafræði, Svíþjóð Marinó Þ. Guðmundsson, danska, Danmörk Matlhías Eggcrtsson, búfræði, Noregur Malthías Matthíasson, vclfræði, Danmörk Narfi HjÖrleifsson. byggingafræði. Danmörk Oddur Benediktsson, vélavcrkfræði, Bandaríkin Olga J. Pctursdóttir^ sjúkraleikfimi, Þýzkaland Ormar Þ. Guðmundsson, liúsagerðarlist, Þýzkaland Bragi B. O. Hjaltason, radar- og sjónvarpsfræði, Bretland Ottó J. BjÖrnsson, tryggingafræði, Dnnmörk Olnfur Eiríksson, vélfræði, Þýzkalnnd Olafur Jónsson, bókmenntasaga, SvíhjóS Olnfur R. Jónsson, stjórnvísindi, Bandaríkin Otafur Þ. Jónsson, söngur, Austurriki Olafur Sigurðsson, húsagerðarlist, Þýzkaland Olafur Stephensen, fræðslu- og kynningartækni, Randar. Omar Arnason, tryggingnfræði, Danmörk Oskar H. Maríusson, efnafræði, Þýzkaland Páll Olafsson, byggingaverkfræði. Þýzkaland Páll R. Pálsson, tannlækningar, Þýzkaland Pálmar Olason, húsagerðarlist, Iialía Pálmi Lárusson, byggingaverkfræði, Svíþjóð Pctur Eiriksson, þjóðhngfræði, Þýzkaland Pétur RÖgnvaldsson, kvikmyndatækni, Bandai'íkin Pétur Stcfánsson, byggingavcrkfræði, Þýzkaland Ragnar K. Stefánsson, cðlisfræði, Svíþjóð Reynir G. Karlsson, íþröttafræði, Þýzkaland Rolf F. Árnason, byggingnfræði, Noregur Rúnar M. Vngnsson, fiskifræði, Þýzkaland Sigfinnur Sigurðsson, stjórnlagafræði, Þýzkaland Sigmundur Frcysteinsson, byggingavcrkfræði, Danmörk Sigrtður P. Erlingsdóttir, franskar bókincnntir, Frakkland Sigríður L. Guðinundsdóttir, sagnfræði, Norcgur Sigrún Guðjónsdóttir, grasafræði, Svíþjóð Sigurberg H. Elentínusson, byggingaverkfræði, Þýzkaland Sigurbjíirn Ingþórsson, bassafiðln, Þýzkaland Sigurður K. L. Bcnediktsson, flugvélaverkfræði, Þýzkaland Sigurður Ðrieni, rafmagnsvcrkfræði, Svíþjóð Sigurður Einarsson, byggingafræði, Danmörk Sigurður Guðmundsson, byggingnriðnfræði, Dnnmörk Sigurður Gústavsson. þjóðhagfræðí, Þýzkaland Sigurður B. Jóhanncsson, efnafræði, Þýzkaland Sigurður Jónsson, vélfræði, Dnnmörk Siguruður Þ. Kárason, iðnfræði, Danmörk Sigurður P. Kristjánsson, byggingafræði, Danmörk Sigurður Sigfússon, vélaverkfræði, DanmÖrk Sigurður O. Steingrímsson, tónlist, Austurríki Sigurlaug Sæmundsdóttir, húsagcrðarlist, Þýzkaland Sigurþór Tómasson, brggingavcrkfræði, Danmörk Stcfán I. Hermannsson, byggingaverkfræði, Danmörk Stefnn Jónsson, húsagerðarlist, Danniörk Stcfán H. Sigfússon, alþni. búvísindi, Danmörk Stcingrímur T. Þorleifsson, byggingafræði, Svíþjóð Steinunu A. Einarsdóttir, enska, Bretlnnd Stcinunn Mnrteinsdóttir, hagnýt myndlist, Þýzkaland Svava Agústsdóttir, húsagcrðarlist, Þýzkaland Sveinn Cuðmundsson. rafmagnsverkfræði, Þýzknland Svend Aago Mnlmbcrg, haffræði, Þýzknland Sverrir Haraldsson, hagnýt myndlist, Þýzkaland Sverrir Vilhjálmsson, matariðnfræði, Bandaríkin Trausti Ríkarðsson, rafmagusverkfræði, Þýzkaland Tryggvi Sigurbjarnarson, rafmagnsvcrkfræði, Þýzkaland Úlfar Haraldsson, byggingaverkfræðí, Danmörk Úlfur Arnason, náttúrufræði, Svíþjóð (llfur Sigurmundsson, þjóðhngfræði, Þýzkaland Vnldimar K. Jónsson, vélnvcrkfræði, Danmörk Valdimar R. Vilhjálmss., skrúðgarðabyggingalist, Danmörk Viðar Alfreðsson, tónlist. Þýzkaland Vigdís Hallgrímsdóttir, eðlisfræði, Svíþjóð Vilhelm H. Lúðvíksson, lyfjafræði, Danmörk Vilhjáliiiur Þ. Bcrgsson, málaralist, DanmÖrk Vilhjáliuur Þorláksson, byggingnverkfræði, Þýzk aland Zíta K. Bcnediktsdóttir, fiðluleikur, Danmörk Þorkcll C. Cuðmundsson, húsgagnatciknun, Danmörk Þorkell Sigurbjörnsson, tónsmíðar, Bandaríkin Þorleifur Matthíasson, tannlækningar, Þýzkaland Þorsteiun Helgason, byggingaverkfræði, Bandaríkin Þorsteinn Þorsteinsson, cska, Bretland Þorsteinn H. Þorsteinsson, tannlækningar, Þýzkaland Þorvaldur Sig. Þorvaldsson, húsagcrðarlist, Danmörk Þór Aðalstcinsson. byggingavcrkfræði, Þýzkaland Þór E. Jakobsson, veðurfræði, Norcgur Þóra Þorlcifsdóttir, bókavarzla, Noregur Þórarinn Pétursson, tannlækningar, Bandaríkin Þórður O. Sigurðsson, spænska og latína, Bretland Þórir Hilmarsson, byggingaverk fræði, Danmörk Þórir Sigurðsson, cðiisfræði, Sviþjóð StyTlt. r.ín % % % % 1 1 1 % % % % % 1 % % Vi Vm % % % Yx % % ya % 1 % Vx Vs 1 1 1 % Vz. % % 1 % % Vz % V* % 1 1 Vz % y« % % Yt % % Vz % % % Vz y* Vs y2 % % Vz y. Yz 1 i % % Vz Vz Vz V* % Vz 1 Vz Vz Vz Vl Vz 1 % % Í4 Vz % Vz 1 V* V* Vt Vz V* % V* % Vx % % % % Yz % Vz i % Yz % % % % % Vz % 1 % Vz % Vz H Vz % % Yz % Yz % Yz % Yz Vz % y2 Vz i i 1 1 % Vz Vi Vz V* Vz 1 % Vz 1 % % i Vz H % Vz % Vz V* Vz % Yz 1 % Yz 1 % % % Vz M Vz % 1 % % Vi Vz % 1 1 % Yz % Yk Vz Vz Vz % Yz Nafn Námsgrein Dvalarland Styck. I-án Orn Hvlgason, sálarfræði, Norcgur 5& Orn Olafsson, þjóðhagfræði, Þyzkatand »/£, y^. Oruólfur Hali, húgagerðarlist, I>ýzkaland ¦»/.;, y^ NÝIR STYRKIR OG TILLLÖGUR UM T_,An Nafn Námsgrein Dvalarland Styrk. Lán Agnar Þór Höskuldsson, tryggingafræði, Danmörk Albina Hulda Thordarson, húsagerðarlist, Danmörk Ari Sigurbjörn Baldvinsson, byggingafræði, Svíþjóð Arinbjörn Jóhannsson Kúld, landbúnaðarfræði, Noregur Atli Heimir Sveinsson, tónsmíðar, Þýzkaland Auður Torfadóttir, þýzka, Þýzkaland Axel Wilhelm Theódórs, eðlisfræði, Þýzkaland Agúst Karlsson, rafmagnsfræði, Þýzkaland Álfrún Gunnlaugsdóttir, spænska, Spánn Árni Egilsson, bassafiðla, Þýzkaland Ásdís Þorsteinsdóttir, fiðluleikur, Þýzkaland Bergsteinn Þór Gizurarson, byggingaverkfr., Danmörk 1 Bernharð S. Haraldsson, þýzka, Þýzkaland Birgir ísfeld Karlsson, rússneska, Rússland Bj^.rui Kjartansson, mjólkurfræði, Noregur Björn Dagbjartsson, verkfræði, Þýzkaland Björn Ólafsson, efnafræði, Þýzkaland Björn Einar Þorláksson, mjólkurfræði, Noregur Bragi Jóhannesson, mælingaverkfræði, Þýzkaland Bragi Jónsson, vélfræði, Danmörk Bryndis Schram, balletdans, Bretland ye Davíð Trausti Arnljótsson, verkfræði, ítalia Davíð Erlingsson, goðafræði, Svíþjóð }^ Egill Gunnlaugsson, dýralækningar, Þýzkaland Eiríkur Skjöldur Þorkelsson, mjólkurfræði, Noregur Elías Björn Halldórsson, svartlist, Danmörk Elín Ólafsdóttir, efnafræði, Bretland Erna Þorbjörg Tryggvadóttir, veðurfræði, Þýzkaland Eyborg Guðmundsdóttir, málaralist, Frakkland Filippus Björgvinsson, hagfræði, Bretland Freysteinn Sigurðsson, jarðeðlisfræði, Þýzkaland Friðrik Valdimar Sigfússon, enska, Bretland Garðar Ingvarsson, þjóðhagfræði, Þýzkaland Gísli Jakob Alfreðsson, leiklist, Þýzkaland Guðbergur H. Auðunsson, auglýsingateiknun, DanmSrk Guðmandur Arason, byggingaverkfræði, Noregur Guðmundur Ágústsson, hagfræði, Þýzkaland Guðmundur Ólafsson, rafmagnstækni, Þýzkaland Guðmundur S. Thorgrímsson, rafmagnsfræði, Noregur Guðmundur Þorsteinsson, eðlisfræði, Þýzkaland Guðrún Blöndal, rannsóknarstörf, Bandarikin Guðrún Einarsdóttir, franska, Frakkland Guðrún Sveinbjarnardóttir, hagfræði, Bretland Gunnar Jónsson, tannlækningar, Þýzkaland Gunnar Þór Ólafsson, hagfræði, Þýzkaland Hallfreður Örn Eiriksson, þjóðfræði, Tékkóslóvakfa % Halldór Jónsson, byggingaverkfræði, Þýzkaland 1 Hallveig S. Thorlacius, slavnesk mál, Sviþjóð Haraldur Antonsson, búvísindi, Noregur Haukur Jóhannsson, verkfræði, Tékkóslóvakíu % Helga Guðrún Eysteinsdóttir, danska, Danmörk U Helga Heiður Hannesdóttir, balletdans, Þýzkaland Helgi Guðjón Samúelsson, byggingaverkfræði, Þýzkal. X Hildegunn Bieltvedt, híbýlafræði, Danmörk Hilmar Sigurðsson, byggingaverkfræði, Danmörk 1 Hjálmar Vilhjálmsson, dýrafræði, Bretland Hróbjartur Hróbjartsson, húsagerðarlist, Þýzkaland Huldar Smári Ásmundsson, sálarfræði, Frakkland Ingimar Jónsson, íþróttafræði, Þýzkaland Ingólfur Helgason, húsagerðarlist, Bretland Ingólfur Kristjánsson, vélfræði, Bandaríkin Ingólfur Majasson, húsgagnateiknun, Danmörk Ingvar Hallsteinsson, prentverkfræði, Bandaríkin Jón Einar Böðvarsson, iðnaðarverkfræði, Bandaríkin Jón Gamalíelsson, raffræði, Noregur Jón Baldvin Hannibalsson, hagfræði, Bretlandi Jón Birgir Jónsson, byggingaverkfræði, Danmörk 1 Jón Ólafsson, tannlækningar, Þýzkaland Jón Rögnvaldsson, verkfræði, Þýzkaland Jón Þór Þórhallsson, eðlisfræði, Þýzkaland Jónas Elíasson, verkfræði, Danmörk t Jónas Kristjánsson, mannfélagsfræði, Þýzkaland Jósef Magnússon, flautuleikur, Bretland Jörgen Ingi Hansen, byggingafræði, Danmörk Kjartan G. Jóhannsson, byggingaverkfræði, Svíþjóð Kolbrún Ragnarsdóttir, húsagerðarlist, Noregur Kristbjörg Þ. Kjeld, leiklist, Danmörk Kristín Halldórsdóttir Eyfells, sálarfræði, Bandaríkin Kristján Jónsson, rafmagnsverkfræði, Þýzkaland Kristmundur Æ. Halldórsson, stærðfræði, Þýzkaland % Kristófer Magnússon, iðnfræði, Danmörk Líney Skúladóttir, rússneska, Rússland J^ Magni Guðmundsson, byggingafræði, SvíþjóS Markús Ármann Einarsson, veðurfræði, Noregur Ólafur Gíslason, byggingaverkfræði, Danmörk 1 Ólafur Árni Stefánsson, garðyrkjufræði, Þýzkaland Ólafur Friðrik Þórhallsson, radiotækni, Bandarikin Páll Pálsson (Pampichler), hljómsveitastjðrn, Þýzkaland Pálmar Árni Sigurbergsson, hljóðfærasmíði, Svíþjóð Pétur Bjarnason, efnaverkfræði, Þýzkaland Pétur Örn Sigtryggsson, búfjárfræði, Noregur Rafn Friðþjófsson Johnson, verzlunarhagfræði, Bandaríkin Ragnar Arnalds, heimspeki, Svíþjóð Ragnar Ásgeir Ragnarsson, hótelrekstur, Sviss Samúel Ásgeirsson, byggingaverkfræði, Þýzkaland Elisabeth Sibyl Urbancic, kirkjutónlist, Austurriki Sigfús Thorarensen, byggingaverkfræði, Danmörk 1 Signý Thoroddsen, sálarfræði, Danmörk Sighvatur Snæbjörnsson, dýralækningar, Noregur Sigríður Pálmadóttir, tónlistarkennsla, Þýzkaland Sigríður Þorvaldsdóttir, leiklist, Bandaríkin Sigurjón Jóhannsson, húsagerðarlist, ítalía Sigurveig Hjaltested, söngur, Austurriki Skúli Magnússon, kinversk heimspeki, Kína ifi. Snorri Sveinn FriSriksson, myndlist, Svíþjóð Snæbjörg Snæbjörnsdóttir, söngur, Austurriki Stefán Briem, eðlisfræði, Danmörk Steinarr Jakobsson, rafmagnsverkfræði, Þýzkaland 1 Steinunn Stefánsdóttir, listasaga, Þýzkaland *fe Svanbjörn Sigurðsson, rafmagnsfræði, Danmörk Sveinbjörn Björnsson, eðlisfræði, Þýzkaland 1 Sveinbjörn Sigurðsson, byggingafræði, NoreguT Sverrir G. W. Schopka, efnafræði, Þýzkaland Unnur Skúladóttir, fiskifræði, Bretland Úlfur Hjörvar, franska, Frakkland Valgerður Stefánsson, eðlisfræði, Sviþjóð Viðar Garðarsson, mjólkurfræði, Noregur Vilhjálmur Hjálmarsson, húsagerðarlist, Bretland Þorsteinn G. Þorsteinsson, byggingaverkfræði, Danmörk I Þór Eyfeld Magnússon, fornleifafræði, Sviþjóð Þóra Gíslason, listasaga, Sviþjóð Þórður H. ólafsson, húsagerðarlist, Þýzkaland Þórólfur S. Sigurðsson, húsagerðarlist, Finnland Örn Helgason, eðlisfræði, Danmörk Agrelnlngur varB um eitt atriði i úthlutunarreglum þessum. Af þvi tU- efni lét minnihlutinn, Baldvin Tryggva son og Vilhjálmur Þ. Gíslason, bóka ef tirf arandi: ,,Við úthlutun þá, gem nú hefur far- ið fram á námsstyrkjum og námslán- um. hefur verið fylgt sömu reglum og að undaníörnu, að þvl undanskildu, aS mcirihiuti Menntamálaráðs hefur breytt reglunum um upphæö styrkja og lána til hinna einstöku námsmanna. Þessi breyting orsakar þaS, aS sumir námsmenn fá upphæðir, sem nema fjögurra mánaða yfirfærslu. Þar sem með þessum reglum er verið að rnis- muna námsmönnum eftir því 1 hvaða landi þeir stunda nám, þá grei5u:n við ekki atkvæði með fyrrnefndri breyt- ingu, enda hefur menntamálaráðherra lýst sig andvígan þessari breytingu. Þar sem einnig hefur verið samþykkt I Menntamálaráði að endarskoða allar úthlutunarreglurnar þá sjáutn viS ekki ástæðu til að gera þessa einu breytingu nú, þar sem lfklegt er, að öllum úhlutunarreglunum verði breytt síðar á þessu ári". Meirihluti ráðsins, Helgi Sæmunds- son, Kristján Benediktsson og Magnús Kjartansson, lét bóka eftirfarandi: „Gengisbreytingin hefur I för með sér stóraukinn námskostnað Islendinga erlendis, og mikil hætta er á að sú breyting komi i veg fyrir að gáfaðir en efnalitlir nemendur geti stundað framhaldsnám. Það er augljós skylda Menntamálaráðs að reyha að sporna gegn slíkri þróun, sem bæSi væri ranglát og hættuleg þjóðinni. með þvi að veita námsstyrki og námslán fyrst og fremst vel gefnum og dugandi nem- endum sem hafa hug á að ljúka námi I þarflegum greinum, en geta ekki staðizt kostnaS af eigin rammleik, er nauðsynlegt aS MenntamálaráS breyti úthlutunarreglum sínum með tilliti til þess. Reglum þessum verður þó að- eins breytt I áföngum, þvi nemendur þeir sem nú stunda nám erlendis hafa reiknað með ákveðinni aðstoð á náms- tíma sínum, og MenntamálaráS er sið- ferðilega skuldbundið til aS veita þá aðstoð ef það fær nægilegar fjárveit- ingar tii þess. Með úthlutuninni í ár er gerð ein breyting til þess að auðvelda skynsam- legri og réttlátari úthlutunarreglur. Gengið var út frá einni upphæS til allra námsmanna, 15.000 kr. 1 hlut (en nemendur í löndum þar sem náms- kostnaSur er mikill fengu aS þessu sinni „dýrtíðaruppbót", þannig að eng Framhald á bls. 23.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.