Morgunblaðið - 05.02.1961, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 05.02.1961, Blaðsíða 13
Sunnudagur 5. febr. 1961 MORGVNBLAÐIÐ 13 A Kennedy ávarpar Bandaríkjaþing þessir stórhöfðingjar skðmmt- uðu henni. Ef allt hefði verið með felldu og Framsóknarmenn raunverulega unað sínu hlut- skipti, hlytu þeir því að vera fullir þakklætis til Eisenhowers og stjórnar hans. En nú, eftir að hún er farin frá og Kennedy tek- inn við, snýr Tíminn snögglega við blaðinu og á ekki nógu sterk orð til að lýsa því, hvílík aftur- ’haldsstjórn hafi þarna verið að völdum. Er nú helzt svo á hon- um að sjá sem ,,afturhaldsstjórn Eysteins“ hafi flutt sig um set úr Belgíu yfir til Bandaríkjanna og þar verið steypt af stóli, sama daginn og Eisenhowr hvarf úr embætti og Kennedy tók við. Einar lireinskilnari Framsóknarmenn — og Þjóð- viljinn öðru hvoru — láta nú eins og hin nýja stjórn Banda- ríkjanna fylgi sömu stefnu í efnahags- og fjárhagsmálum og þeir sjálfir. geri hér á landi. 1 því er raunar nokkur upplýsing, vegna þess að hingað til hefur REYKJAVÍKURBRÉF Kallaður til hjálp ar n A meðan verkföllin miklu stóðu í Belgiu var helzt svo að skilja á Tímanum og Þjóðviljan- um, að þau beindust gegn við- reisnarráðstöfunum ríkisstjórn- er og Alþingis íslendinga. Akefð Tímans var meira að segja ' svo mikil, að hann gáði sín ekki eg talaði um ,,afturhaldsstjórn Eysteins“ í þessu sambandi! Hugurinn var sem sé allur bund- inn við heimahagana, þótt í orði kveðnu væri skrifað um atburði úti í löndum. Nú er þessum verk- föllum að öllu eða mestu lokið og með algerum ósigri verkfalls- manna. 1 liði þeirra ríkir svo al- gjör ringulreið að til bragðs hef- ur verið tekið að leita á náðir Spaaks, framkvæmdastjóra Atl- antshafsbandalagsins og biðja hann um að taka við forystu fyrir hinni sundruðu hjörð. Höfðu menn þó ætlað, að Spaak væri búinn að draga sig í hlé úr belg- ískum stjórnmálum. Einn helzti andstæðingur kommúnista Virðing sú, sem Spaak hefur hlotið á alþjóðavettyangi, veitir honum aukinn myndugleik í heimalandi sínu og eflir von- ir um, að honum takizt að rétta hlut flokksmanna sinna eftir ó- farir þeirra í verkföllunum. [Vafalaust veitir það einnig Spaak mikinn styrk, að hann ér kunn- ur sem einn helzti andstæðing- ur kommúnista meðal vestrænna þjóða og þess vegna líklegur til að eyða því óorði, sem flokks- bræður hans hlutu af samneyti við kommúnista í verkföllunum. Ekkert skal um það sagt, hvem- ig Spaak tekst að leysa þennan vanda. En vissulega er hann til- þrifamikill maður, mælskur og opinskár.. „Nógu sterkt til að gera árás ómögulega“ Ur því að þeir menn, sem Fram sóknarmenn og kommúnistar hér á landi hafa að undanförnu lýst sem sálufélögum sínum, hafa nú neyðzt til að leita á náðir Spaaks, er ekki úr vegi að minna á um- mæli hans um eðli og tilgang Atlantshafsbandalagsins, sem hann hefux hlotið mikla sæmd af að veita forstöðu og okkur varðar ekki síður en hans eigin landa. 1 ræðu sem Spaak hélt á þingmannafundi Atlantshafs- bandalagsins í nóvember sl. sagði hann m. a.: „Eg segi enn einu sinni: Banda- lagið er algerlega og einungis til varnar. Nú í nærri 11 ár hefi ég þekkt þetta bandalag með ein- um hætti eða öðrum. Eg skrif- aði undir stofnskrána af hálfu lands míns. Eg hefi sem ráðherra tekið þátt í fjölda funda þess og í síðustu 3% ár hefi ég verið framkvæmdastjóri stofnunarinn- ar. Og ég legg eins mikla áherzlu á það og ég get, að aldrei nokk- urn tíma á neinum fundi nokk- urs eðlis, hvort heldur stjórn- málalegs eða hernaðarlegs, hefi ég heyrt á minnsta veg að því vikið eða verið viðstaddur hinn óverulegasta undirbúning að því, að gera ætti árás eða hafa í frammi ágengni nokkurrar teg- undar gegn nokkrum. Allt, sem við höfum reynt að gera á síðustu 11 árum, er að koma okkur í þá hernaðaraðstöðu að standast árás eða réttara sagt, að sýna að við hefðum nógu sterkt varnarkerfi til að gera ár- ás gegn því ómögulega. Þetta er grundvallarhugsun Atlantshafs- bandalagsins, staðreynd, sem all- ir verða að sannfærast um“. Það er maður með þessa sann- færingu, sem óróamennirnir í Belgíu leita skjóls hjá eftir ósig- ur sinn. Leituðu skjóls hjá Atlantshafs- bandalaginu Fróðlegt verður að sjá, hvort Tíminn og Þjóðviljinn gera sér jafn tíðrætt um þessi endalok verkfallsins í Belgíu og þeir gerðu um verkfallið sjálft á með- an þeir héldu, að það mundi velta ríkisstjórninni þar í landi. Raunar getur orðhákum þeim, sem að þessum blöðum standa, ekki komið ókunnlega fyrir þótt endir stóryrða reynist sá, að þeir, er þau höfðu í frammi, leiti sér til bjargar á náðir Spaaks og Atlantshafsbandalagsins. A þann veg fór þessum herrum sjálfum, þegar þeir höfðu völdin í V- stjóminni hér á landi. Þeir höfðu heitstrengt að reka herinn úr landi og Hermann Jónasson sagt, að betra væri að vanta brauð en láta Island vera varið eins og Laugard. 4. febrúar önnur þjóðlönd. Eftir valdatöku sína leituðu þeir hinsvegar fjár- styrks hjá Bandaríkjastjórn, sem hér hefur lið á vegum Atlants- hafsbandalagsins, og þegar þeim þótti ekki nægir fjármunir ber- ast þaðan, báðu þeir Spaak og sjálft Atlantshafsbandalagið ásj- ár. Arangurinn varð sá, að fyrir orð Spaaks og annarra áhrifa- manna í bandalaginu hlupu Vest- ur-Þjóðverjar og Bandaríkin enn undir baggann. Hinir síðarnefndu þó ekki fyrr en Hermann Jónas- son hafði látið teyma sig á fund bandalagsins suður í París til að lýsa þar óbrigðulli hollustu sinni við bandalagið og einlægum á- setningi um að viðhalda vörnum þess á Islandi. Nokkrum dögum seinna veittu Bandaríkjamenn hið umbeðna fé úr sjóði, sem ætl- aður er til að tryggja hernaðar- öryggi lands þeirna. Lágt á þeim risið Gylfi Þ. Gíslason vék að þess- um hörmunum V-stjórnarinnar í ræðu á Alþingi ekki alls fyrir lbngu með þeim orðum, áð á sín- um tíma hefðu þeir Eysteinn Jónsson og Lúðvík Jósefsson ver- íð sér sammála um, að ekki væri oftar gerlegt að taka lán með þeim hætti, sem V-stjórnin hefði orðið að sætta sig við síðasta ár- ið, er hún var við völd. Við þessu þagði Lúðvík en Eysteinn Jóns- son stóð upp, að vísu ekki af eigin hvötum heldur af gefnu íil- efni frá Þórarni Þórarinssyni, og sagði, að það hefði verið siður en svo venju fremur erfitt að fá lán á þessum tíma eða þau fengin með óviðfeldnum kjörum. Um þá yfirlýsingu mátti segjp að nóg hefur sá sér nægja lætur. Risið á Framsóknarforingjun- um er ekki hærra en svo, að þeir telja sig ekki hafa sett ofan við alla þessa auðmýkingu. Sannast bezt að segja, gera þeir þó of lít- ið úr sér með þessum mannalát- um Eysteins. Auðvitað sárnaði þeim félögum að vera látnir ganga undir slíkt jarðarmen til að afla „brauðsins", er þeir vildu ekki án vera, þegar til átti að taka. Litlar þakkir A sínum tíma hældist Tíminn mjög yfir því, hversu Eisenhower og Dulles hefðu tekið liðlega í ráðagerðirnar um að reka varn- arliðið héðan úr landi. Síðan lifði V-stjórnin á því fé, sem verið ómögulegt að fá út úr Framsóknarmönnum, hver stefna þeirra er í þessum málum. Héð- an í frá er helzt svo að skilja, að þeir ætli að „dependera" af Bandaríkjastjórn hverju sinni, hver sem hún er, og hver sem stefnan kann þá og þá að vera. Um hitt þarf ekki að fjölyrða, að viðfangsefnin í Bandaríkjun- um eru nú allt annars eðlis en hér. Þar er svo mikið atvinnu- leysi, að samsvara mundi því, að hér á landi væru h. u. b. 5000 atvinnuleysingjar. Við erum aft- ur á móti svo á vegi staddir, að enn leita útlendingar hundruð- um saman atvinnu hérlendis. Við þurfum að fást við ofþenslu, sem hindrað hefur eðlilegar kjara- bætur og haft hefur í för með sér allsherjar fjárskort, þar sem Bandaríkjamenn aftur á móti eru ríkasta þjóð í heimi en hafa þó atvinnuleysi. Urræðin hljóta þess vegna eðli málsins samkvæmt að verða harla ólík en eru sömu tegundar og hér er beitt. Enda leggur Kennedy megin áherzlu á, að hindra fall gjaldmiðilsins, koma í veg fyrir að verzlunarhöft þurfi að setja og tryggja verð- lag. í öllu þessu hafa stjórnar- andstæðingar hér þver öfuga stefnu. Einar Olgeirsson er og mun hreinskilnari en sumir þeir, er skrifa í Þjóðviljann og banda- menn þeirra í Framsókn. Einar fer ekki dult með, að hann vill ekkert hafa að gera með það frelsi, sem eftir er sótt í lýðræð- islöndum. Hann telur það til ills eins og trufla allar fyrirætlanir sínar. Talar til að sann- færa sjálfan sig Ef marka má orð Einars, er ætlan hans sú að hneppa hér allt í fjötra ríkisforsjár, með því markmiði að gera okkur alger- lega háða járntjaldslöndunum í viðskiptum. Honum til lofs verð- ur þó að segja, að hann hagar málflutningi sínum svo, að grun- semdir hljóta að vaka um, að hann trúi ekki eins sterklega á þennan málstað og hann lætur. Einar á létt um að tala enda er hann manna tunguliprastur. Þessi eiginleiki hefur leitt hann til þess að tala oftar og lengur en nokkur annar þing- maður. Kveður svo ramt að þeim ræðuhöldum, að nokkurn veginn er segin saga, að þing- salurinn tæmist, þegar þing- menn þykjast sjá á, að Einar sé að hleypa á skeið í ræðu- mennsku sinni. Hans eigin flokksmenn eru þá fyrstir til að flýja af hólmi og áður en langt um líður eru flestir horfnir nema Gísli Jónsson, sem er véla skröltinu vanur. Eirar lætur þetta aldrei á sig íá, heldur þusar áfram eins og ekkert hafi í skorizt. Þýðing þess getur naumast verið önnur en sú, að Einar viti betur en hann lætur og sé með ræðum sínum fyrst og fremst að reyna að sann- færa sjálfan sig um þær fjar- stæður, sem hann heldur fram, því að Gísla hefur hann enga von um að snúa, eins og Gísli hefur látið hann eftirminnilega heyra það sjaldan hann hefur hirt um að yrða á Einar. Ruddi ekki þing- salinn -- í fyrsta skipti að sögn Björns Einar lagði á eitt af ræðu- skeiðum sínum fyrir og eftir siðustu helgi. Vegna umræðu- efnisins fylgdust að þessu sinni fleiri með ræðuhöldum hans en vant er. Björn Pálsson hefur komizt svo að orði, að þetta sé í fyrsta skipti frá því að hann kom á þing, að Einari hafi ekki tekizt að ryðja þingsalinn með því að taka til máls. Ræðuefni Einars var það að gera Sölu- miðstöð hraðfrystihúsanna tor- tryggilega. Einar snýr nú mjög heift sinni gegn því fyrir- tæki, af því að honum gremst, að það skuli heldur selja fisk fyrir hátt verð til Bandaríkj- anna en lágt til Sovét-Rúss- lands. Af þessu tilefni hafa komm- únistar nú hafið mikla rógs- herferð gegn Sölumiðstöðinni. Þeir hafa sérstaklega reynt að gera þá viðleitni hennar grun- samlega, að koma upp verk- smiðju í Bandaríkjunum til þess að fullvinna fiskinn þar og fá þar með hæsta fáanlegt verð fyrir hann. Jóhannes ómerkir róg flokksbræðra sinna Einar Sigurðsson svaraði þess- um ásökunum á Alþingi af full- kominni hreinskilni og gerði ít- arlega grein fyrir öllum fjánhag Sölumiðstöðvarinnar og þar með hversu mikið fé hefur verið lagt í fyxirtæki það, sem hún hefur komið upp í Bandaríkjunum en það eru tæpar 20 millj. kr. Engu að síður stóð Hannibal Valdi- marsson upp eftir þessa skýrslu- gjöf Einars Sigurðssonar og full- yrti, að hún sýndi, að Sölumið- stöðin hefði „fjárfest“ í Banda- ríkjunum h. u. b. 140 millj. fer. Með þeim orðum sýndi forseti Alþýðusambandsins, að hann botnaði ekkert í því um hvað var að ræða. Meginhluti þessarar upphæðar er sem sé alls ekki „fjárfest- ing“, heldur einungis lán um nokfeurra vikna tíma á meðan verið er að selja fiskinn þar vestra. Binding þess fjár getur orðið úr sögunni með örfárra vikna fresti, hvenær sem menn vilja hætta að nota sér hinn hag- kvæma markað í Bandaríkjun- um. Þetta er þess vegna alls ekki „fjárfesting", sem bundin sé í fyrirtæki eða verksmiðju þar. Auðvitað verður að reikna vexti af þessu fé með, þegar meta skal, hvort hærra verð fæst fyrir fiskinn á þessum markaði en öðrum. En stað_ reyndin er, að þótt vextirnir séu meðtaldir, svo sem sjálfsagt er að gera, þá er útkoman mun hagkvæmari heldur en með sölu Framh á bls. 14.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.