Morgunblaðið - 07.04.1961, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 07.04.1961, Blaðsíða 1
II 'PlnrgíitiWa^ii Fosfudagur 7. apríl 7967 ftitmi0**W»i0mií**tWii&mti+0Vm&m l&»0*0&*ti0i0imiSi+0i0mfi*m MM^WWW—<M*>^*lWfl»*i Ræður Sjálfstæðismanna í útvarpsumræðunum á Alþingi Ræða Bjarna Benediktssonar, dómsmalaráðlierra birtist 29. marz s.l. Þjóðin hefur fengið athafnamikia og framfarasinnaða ríkisstjórn Herra forsetl. ' Það hefur mjög þótt loða við hina svokölluðu vinstri flokka, að þeim og þeirra mönnum væri tamt að teygja lopann við um- ræður mála með stóryrðum, sleggjudómutm og offorsi í mál- fflutningi. Mörg eru þar dæmin á hinum ýmsu málþingum. Ekfki hefur Alþingi það, sem nú situr, farið varfaluta af þess- um séreinkennum kommúnista og fylgifiska þeirra. Hafa kommúnistar og félagar þeirra svo sem alþjóð er kunnugt, hald- ið hér á þingi uppi einu því tferlegasta málþófi, sem um get- ua\ Þeir hafa keppt hver við annan og slegið met, jatfnvel hafa Iþeir keppt við sín eigin met, eins og háttv. 4. landskj. þing- imaður, Hannibal Valdemarsson, gerði hér aðfararnótt s. 1. laug- erdags, og honum tófcst að slá sibt fyrra mnet. Hann ialaði í fjórar og há.lfa klukkustund. Er nú svo komið, að ekkj ein lungis þeir, sem fyrirfram vegna jþekkingar sinnar og reynslu aí Iþessum og þvílíkum vinnubrögð- um kommúnista, hafa haft á jþeim skömm og fyrirlitningu, Iheldur fjölda þeirra eigin fylg- ismanna er farið að blöskra ó- sví£ninv og lítilsvirðingin fyrir tfjármunum almennings, sem þinghaldið verður að greiða. Engan skal þó undra þessar nnálþófsaðgerðir háttv. stjórnar- andstæðinga. Þegar betur er að gáð má öllum vera Ijóst og auð sætt, hver ti'lgangurinn er. Kommúnistadekur framsóknarmanna Ein sú baráttuaðferð, sem kommúnistar víða um heim nota ineð góðum árangri fyrir upp- lausnarstefnu sína er, . að skapa stjórn'málaþreytu og þar af leið- endi afskiptaleysi almennings af etjórnmálum. f þeim efnum hafa þeir m. a. notað málþófstækni sína, samfara vísindalegum sál- tfræðibrögðum og hefur þeim orð ið furðu ágengt, svo sem heims Ikortið ber sannarlega með sér í dag. Það er því alla staði rétt og skylt, að aðvörun sé borin fram í áfaeyrn alþjóðar. Vissulega er mál'frelsi og prehtfrelsi einn af hyrningar- steinum lýðræðisins og - ekki imunum við, stuðningsmenn nú- verandi ríkisstjórnar, biðjast undan gagnrýni né óttast þá gagnrým, sem háttv. stjórnaar- andstaða hefur frami að bera, evo burðug, sem hún er. Eigi að síður skal þjóðin að- vöruð. Barátta kommúnista, eðli þeirxa og innræti er alls staðar Ihið sama. Aðferðirnar aðeins dálítið inismunandi eftir aðstæð um. Þjóð okkar er því nauðsyn að halda vöku sinni. Andvaraleysi og áhugaleyai um framvindu þjóðmála, stjórnmálaþreyta allt er þetta vatn á myllu hins al- þjóðlega kommúnisma. Lengi hafði Því verið trúað og verið von margra, að Fram- sóknarmenn og flokkur þeirra gæfist ekki upp fyrir hinni and- legu kúgunaröldu að austan, enda þótt þeir lentu utan ríkis- stjórnar. Raunin hefur nú orðið önnur og mun það mörgum Framsókn armönnum raunarefni. Víst er um það, að heillum horfnir eru þeir forystumenn Framsóknar hér á Alþingi, ef þeir láta sér ekki segjast við hinair sívaxandi óánægjuraddir f lokksmanna þeirra víðsvegar um landið yfir kommúnistadekri þeirra og þjónustulund. Dýrkeypt ævintýri Það hefur vakið furðu allra iandsmanna á hvern hátt háttv. stjórnarandstaða hefur hagað sínum málflutningi hér á Al- þingi eftir fall vinstri stjórnar- innar, og þeir sýnast ætla að halda í horfinu hér í kvöld. Vissuiega var það ævintýri mikil vonbrigði fyrir alla vinstri flokkana, en það sem verra var, það var dýrkeypt fyrir þjóðina og þjóðarbúið. Þegar núverandi ríkisstiórn var setzt að völdum og tekin að leysa þau miklu vandræði, sem steðjuðu að eftir setu vinstri stjórnarinnar, virtist eins og háttv. stjórnarandstæðingar ætluðu algjörlega að ærast. Stór- yrðin voru ekki spöruð. Menn, sem skildtt við völdin samkvæmt þeirra eigin orðum þannig, að óðaverðbólga væri framundan og engin samstaða um úrræði innan vinstri stjórn- arinnar, kalla nú raunhæfar að- gerðir í efnahags og peninga- máiunum „ósvífnustu áras á lífs kjöx almennings". Mennirnir, sem á 2% árs valda tímabili lögðu yfir 1100 millj. nýjar álögur á almenning, auk stóreignaskattsins eða kr. 2.200 hverja mínútu, sem vinstri stjórn in sat að völdum, kalia nú — stórlaalkkun tekjuskartts og al- gjöra niðurfellingu tekjuskatts á almennum launatekjum ,,ægi- legustu lífskjaraskerðijigu, sem átt hafi sér stað". Ég nefni hér örfá dæmi, en ótal margt fleira værj hægt að tína til, ef timinn leyfði, til þess að sýna fram á, hversu gjörsam- lega hv. stjórnarandstæðingar hafa misst fótanna. Reyna að stofna til illinda Óskammfeilni stjórnarandstæð- inga náði þó hámarki sínu, þeg ar hæstv. ríkisstjórn tókst að fá lausn á þeirri mjög svo við- kvæmu deilu, sem við höfum átt Ræða Matthiasar Á. EHathiesen í við Breta, vegna útfærslu á landhelginni. Það var öllum ljóst, sem til Þekktu, að vinnubrögð þau, sem viðhöfð voru af hálfu fyrrv. sjávarúitvegsmálaráðherTa, Lúð- víks Jósefssonar, við útfærslu landhelginnar 1958, voru ná- kvæmlega eftir þeim kokkabók um, sem kommúnistar starfa eft ir, — að reka á einhvern hátt fleyg í samstarf vestrænna þjóða. Þegar þeir ráðherrar Alþýðu- bandalagsins í vinstri stjórninni sáu, að seta þeirra í ríkisstjórn- Matthías Á. Mathiesen inni dugði ekki til þess að^reka varnarlið NATO úr landi, þá var sjálfsagt að nota það mál, sem lífshagsmunir íslenzku þjóðarinn ar eru hvað mest tengdir við, landhelgismálið, til þess að koma af stað deilum meðal véstrænna þjóða. Landhelgismálið hafði áður verið undir forystu manna, sem kunnu skil á þeim starfsaðferð- um, sem riöta þurfti, þeim hæstv. forsætisráðherra og hæstv. dóms málaráðherra, enda hafði þeim tekizt að ryðja úr vegi þeim tálm unum, sem þessu mikla hags- munamáli gátu orðið til skaða. Þegar svo málið á ný er komið í hendur þeirra manna, sem bezt til þekkja, og r^ynsluna hafa og setja hagsmuni íslenzku þjóðar- innar öllu ofar, og þeim hefur tekizt að leysa vandann, þannig að hagsmunum okkar er nú enn betur borgið en áður, m.a. með stækkun landhelginnar um 5065 ferkm., þar af 3060 fyrir Faxa- flóa og suður á Selvogsbanka sunnan Reykjaness og að í fram tíðinni verði ekki beitt vopna- valdi gegn okkur, þá tryllast þeir algjörlega og lýsa Því yfir, eins og háttv. 4. Þm. Austurlands, Lúðvík Jósefsson, að hann hafi helzt kosið að semja við Breta um framhaldandi valdbeitingu. Þær fjarstæður, sem heyrðust hér í sölum AlÞingis, er landhelg ismálið var til umræðu. voru slíkar, að furðu gegnir. Afstaða kommúnista var og er skiljanleg, en afstaða Framsókn- arflokksins óskiljanleg, nema ef vera skyldi að Þeir væru orðnir umboðsmenn kommúnista. Furðulegar fullyrðingar Fullyrðingar eins og 'þær, að alÞJóðadómstóllinn sé algjörlega máttlaus stofnun og ekkert skjól fyrir smáÞJóðirnar, eins og hátt- virtur 2. þm. Vestfjarða, Her- mann Jónasson, og háttv. 7. þm. Reykjavíkur, Þórarinn Þórarins son, lýstu yfir eru furðulegar. Það var annað hljóð í Fram- sóknarmönnum, þegar byrjunar aðgerðirnar í laridhelgismálinu voru hafnar. Þá sagði Tíminn í leiðara 20. desember 1951, með leyfi hæstv. forseta: „Þegar að um þessi mál — land helgismálin — var rætt síðast- liðið haust, var meðal annars minnst á það í þessu blaði — Tímanum — hve mikilvægt það væri fyrir smáþjóð, að til væri alþjóðadómstóll, þar sem smá- þjóðirnar gætu leitað réttar síns. Annars væru þær oðuraeld- ar yfirdrottnun stórvelda". Síðar segir: „A þetrta var bent vegna þess tilefnis, að málgagn kommúnista hafði farið svívirðilegum orðum um dómstólinn í Haag og hald- ið Því fram, að smáþjóðir ættu að einskisvirða hann". Svo segir og í Tímanum, og bið ég hlustendur að taka vel eftir: ,,Úrskurður hans þ. e. alÞJóða dómstólsins í landhelgisdeilu Norðmanna og Breta hefur nú sýnt hver ávinningur það er fyr- ir smáþjóð, að slíkur dómstóll er til". Þetta var sannarlega rétt 1951 og þetta er eins rétt í dag, 1961. En nú hefur bara forysta Fram sóknar, með ritstjóra Tímans i fararbroddi, snúið dæminu við. f dag er Alþjóðadómstóllinn, að áliti forystu Framsóknar, ég und irstrika aðeins forystu Fram- sóknar, ekki hins almenna flokks manns, óalandi og óferjandi. Það er málflutningur að tarna. Ég heíi nú reynt í stórum dráttum að draga upp mynd af háttv. stjórnarandstöðu hér á Al- þingi og myndin er ófögur. Ég hefi dregið upp þessa mynd, til þess að mönnum geti verið full- komlega ljós þau vinnubrögð, sem hér eru viðhöfð og sá tilgang ur, sem hér liggur að baki. Erfið vandamál leyst Síðan núverandi hæstv. ríkis- stjórn tók við völdum, er aðeins liðið eitt ár og fjórir mánuðir. Á þessum stutta tíma hefur ríkisstjórninni og stuðningsflokk um hennar tekizt að leysa ótrú- lega erfið vandamál, sem ?IB blöstu, eftir valdafíma vinstii stjórnarinnar. Stöðvun verðbólgunnar var aS sjálfsögðu fyrsta verkefnið. j Lögfest var hér á Alþingi fyiw ir rúmu ári síðan umfangsmikil efnahagslöggjöf, sem fól í sér sA- gjöra kerfisbreytingu frá því sem áður hafði verið um langan tímai. Samhliða samþykkti Alþingi hliðarráðstafanir, m.a. til þess að láta þær byrðar, sem óuinflý|» anlega borgararnir urðu að bera, koma sem léttast niður á þeim, sem sízt voru aflögufærir, eins og barnafjölskyldum, öldnum o@ sjúkum, m.a. með lagfæringu tekjuskatts og auloium almanna tryggingum. Þá voru fjárlög fyrir bæði ár- in 1960 og 1961 afgreidd greiðslu hallalaus. Fjölmargar breytingar á stjóm einstakra þátta hins opinbera faafa verið gerðar, til þess að tryggja einfaldari og auðveldari starfs- og stjórnarháttu en áður var. Þá vil ég mega benda á, að ríkisstjórnin hefur í undirbún- ingi mjög mikilvæga fram- kvæmdaáætlun. Lögfest hefur verið -á þessu þingi, ný skipan jarðborana og jarðhita leitun. Stofnaður jarð- hitasjóður. Þá hefur ríkisstjórnin eftir þingsályktun frá 1958 Mtið hefj- ast handa um, að steinsteypa fjölförnustu vegi landsins. Hefc- ur undirbúningsvinna verið haf- in til þess að steinsteypa vegino. suður með sjó. Hér er ekki að- eins um mikið hagsmunamtál byggðarlaganna suður á Reykja- nesskaga að ræða, heldur þjóðar- innar allrar, enda eru Þar stað- settar margar beztu verstóðvar landsins. Og minna má á, að Keflavíkurhöfn er ein stærsta út- flutnimgshöfn sjávarafurða 6 landinu. Með bráðabirgðalögum frá 1 janúar var sjávarútveginum gert kleift að breyta stuttum Mnum í löng. Var Það höfuðnauðsyn fyrir sjávarútveginn. Á sama hátt hefur því verið lýst að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir því, að hluta víxil- skulda bænda verði breytt í föst Mn. Hér faefur aðeins verið stiklað. á stóru. Jafnvægi í þjóðarbúskapnum Hvernig hafa svo öll þessi úr- ræði reynzt, sem ríkisstjórnin og stuðningsflokkar hennar hafa beitt sér fyrir, sér í lagi í efna- hagsmálum? Jú, þróun efnahags- og fjár- málanna hefur verið hagstæð ár- ið 1960. Ef innflutningur skipa og flug- véla er dreginn frá, er vöruskipta jöfnuðurinn óhagstæður 1960 að- Frh. á bls. 2

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.