Morgunblaðið - 07.09.1961, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 07.09.1961, Blaðsíða 7
Fimmtudagur 7. sept. 1961 MORGUNBLAÐIÐ 7 íbúdir og hús 2ja herb. íbúð á 2. hæð við Víðimel. 2ja herb. íbúð í kjallara við Drápuhlíð. 3ja herb. íbúð á 1. hæð við Eskihlíð. 3ja herb. kjallaraíbúð við Tómasarhaga. 3ja herb. hæð við Samtún á 1. hæð í timburhúsi. 3ja herb. íbúð á 2. hæð við Freyjugötu. 3ja herb. íbúð við Skúlagötu á 4. hæð. 3ja herb. íbúð á 1. hæð við Laugarnesveg. 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Þórsgötu. 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Hófgerði. 4ra herb. í'iúð á 3. hæð við Kaplaskjólsveg. 4ra herb. íbúð á 1. hæð við Laugateig. 4ra herb. íbúð á 2. hæð við Kleppsveg. 5 herb. íbúð við Glaðheima. 5 herb. íbúð við Drápuhlíð, á 2. hæð. 6 herb. íbúð á 1. hæð við Glaðheima. 6 herb. íbúð í smíðum við Bugðulæk. Hæð og ris áisamt bílskúr við Nesveg. Einbýlishxís við Grenimel. Stórt einbýllshús í Laugar- ásnum. Málflutningsskrifstofa VAGNS E. JÓNSSCNAB Austurstr=°ti 9 Sími 14400. og 16766. 7/7 sölu 5 herb. hæðir við Goðheima, Mávahlíð, Þúrsgötu og Digranesveg. 4ra herb. íbúðir við Lauga- teig, Álfheima, Sigluvog, Kleppsveg og víðar. 3ja herb. íbúðir við Skipa- sund, Bergþórugötu, Nes- veg, Hrísateig, Stórholt, Reynihvamm og víðar. 3ja herb. íbúðir í smíðum við Stóragerði og Bræðraborg- arstíg. 2ja herb. íbúðir við Hverfis- götu, Frakkastíg, Hrísateig, Efstasund og Suðurlands- braut. Höfum kaupendut að 3ja herb. hæð, helzt í Laugarneshverfi eða Hlíð- unum. Mikil útborgun og að 2ja herb. góðri íbúð á hitaveitusvæðinu. Útborgun 200—250 þús. Fasteignasala Aka Jakobssortar og Kristjáns Eiríkssonar Sölum. Ólafur Asgeirsson. Laugavegi 27. Sími 14226. Chevrolet bifreið, árg. 1958 til sölu Keyrð 40 þús. mílur. Avallt verið í einkaeign. Uppl. í sima 15795 eftir kí. 5. 6 herbergja íbúð í Hafnarfirði 7/7 sölu miðhæð og efsta hæð í vel hirtu steinhú á góðum stað í miðbænum. 3 herbergi og eldhús á hæðinni, 3 herbergi og bað á efstu hæð. Alls um 120 ferm. Geymsluloft. Falleg lóð, Ami Gunnlaugsson, hdl. Austurstræti 10, Hafnarfirði. Sími 50764, 10—12 og 5—7. Hús — íbúðir 3ja herb. íbúð við Nesveg ásamt 600 ferm. eignarlóð. Verð 290 þús. Útb. 80 þús. 4ra herb. góð kjallaraíbúð við Langholtsveg. Verð 340 þús. Útb. 75 þús. Byggingarlóð 800 ferm. eignarlóð við Silfurtún. Búið að ýta úr grunni og leggja vatns- og skolpleiðslur. Verð 40 þús. Baldvin Jónsson hrl. S:mi 15545, Au iturstr. 12. 7/7 sölu Einbýlishús 5 Kópavogi. 3 herbergi og eldhús í Kópa- vogi. Sér hiti. Einbýlishús í Vesturbænum. Hitaveita. 4ra herbergja íbúð í Miðbæn- um. Hitaveita. Lítil sérverzlun. Þægileg verzlun. Útborgun 100 þús. FASTEIGNASALAN Bræðraborgarstig 2A. Sími 22439. 7/7 sölu 2ja herb. íbúð við Austur- brún. 2ja herb. íbúð við Hrísateig. Sérinng. Útb. 150 þús. 2ja herb. íbúð í Norðurmýri. Sérinng. 3ja herb. hæð við Baldurs- götu. 3ja herb. ibúð við Eskihlíð. 3ja herb. kjallaraíbúð við Háatún. Sérinng. Lítið nið- urgrafin í góðu standi. 2ja herb. portbyggt ris við Háagerði. Útb. 150 þús. 4ra herb. hæð við Bergþóru- götu. 4ra herb. íbúð við Drápuhlíð. Stór bílskúr. 4ra herb. rishæð við Goð- heima. 4ra herb. hæð við Laugateig. Sérinng. Hitaveita. Bíl- skúrsréttindi. 5 herb. íbúð við Barmahlíð. Bílskúr getur fylgt. 5 herb. hæð við Drápuhlíð. — Sérinng. Hitaveita. 5 herb. hæð við Mávahlíð. Sérinng. Bílskúrsréttindi. Tvöfalt gler. 5 herb. íbúð við Rauðalæk — þvottahús og geymsla í kjallara. 6 herb. jarðhæð við Eskihlíð í góðu standi. Útb. ca. 200 þús. Ennfremur ýmsar stærðir af íbúðum fokheidar og til- búnar undir tréverk og málningu víðsvegar um bæinn. EIGNASALAI • BEYKJAVf K • Ingólfsstræi: 9B Sími 19540. Höfum kaupendur að nýjum eða nýlegum 2ja og 3ja herb. íbúðarhæðum í bænum. Miklar útb. Höfum kaupendur að 4ra, 5 og 6 herb. nýtízku hæðum, sem væru helzi; algjörlega sér og sérstaklega í Vestur- bænum. M'klar útborganir. Til sölu í smíðum Fokheld hæð 140 ferm. efri hæð með sérinng. og verður sér hita- lögn við Safamýri. Bílskúrs réttindi. 2ja, 3ja og 4ra herb. hæðir í smíðum við Hátún. Sér- hitaveita verður fyrir hverja íbúð. 3ja og 4ra htrb. íbúðarhæðir fokheldar með miðstöð og lengra komnar við Stóra- gerði og Háaleitisbraut. Fokheld jarðhæð um 50 ferrn. með sérhitaveitu og sérinng við Ásgarð. Útb. 60 þús. Uppsteyptur kjallari með rétti til að byggja 5 herb. hæð ofan á við Fögru- brekku. Fokheldur kjallari 110 ferm. með geislahitun við Háa- leitisbraut. Kjallari 86 ferm. í byggingu við Lyngbrekku. Byggja má hæð ofan á. Fokhelt raðhús við Hvassa- leiti. Tilbúnar ibúðir 2—8 herb. og húseignir af ýmsum stærðum í bænum o. m. fl. Rýja fasieignasalan Bankastr. 7. Sími 24300 og kl. 7.30—8.30 e. h. Sími 18546. T:! sölu 5 herb. íbúð góðu timbur- húsi við Bergstaðastræti. — Tvöfalt gler. Svalir. Bíl- skúrsréttu,. Fagurt 'itsýni. Skipti hugsanleg á 4ra herb. íbúð ' steinhúsi. Ný 3ja herb. íbúð í Kópavogi í skiptum fyrir hús eða íbúð í Skerjafirði. Hofum kaupanda að góðri 5—6 herbergja íbúð eða einbýlishús. Má vera í smíðum. Góð útborgun. FASTEIGNASKRIFSTOb-AN Austursiræti 20. Simi 19545. Sölumaður: Ciiðm. Þarsteinsson Srotajárn ng málma kaupir hæsta verðl. Arinbjörn Jónssor Sölvhólsgötu 2 — Sími 11360. Fjaðrir, fjaðrablöð, hljóðkútar púströr o. fl. varahlutir i marg ir gerðir bifrciða. — Bílavörubúðin FJÖÐHIN Laugavegi 168. — Sími 24J80. 7/7 sölu 3ja herb. kjailaraíbúð við Barmahlíð. 4ra herb. íbúð á hæð í .húsi við Bjargarstíg. 2ja herb. kjallaraíbúð við Mávahlið. Einbýlishús á Kleppsholti — Uppl. í síma 15795 eftir kl. 5. 7/7 sölu 2ja herb. íbúðir við Máva- hlíð, Holtsgötu og Kvist- haga. 3ja herb. íbúð á 2. hæð við Melabraut tilbúin undir tréverk. 3ja herb. íbúð við Laugarnes- veg. Góðar geymslur, og þvottahús. 4ia herb. íbúðir við Kvist- haga, Laugarnesveg og Goð heima. 5 herb. íbúð við Lindarbraut tilbúin undir tr.':verk. Sér þvottahús. Sér inngangur. Sér hiti. 5 herb. raðhús við Laugalæk. 6 herb. íbúð á 2. hæð við Bugðulæk. Tilbúin undir tréverk. Sér þvottahús á hæð. 6 herb. mjög vönduð íbúð á 2. hæð við Gnoðarvog. Sér ínngangur. Sér þvottahús og miðstöð. MÁLFLUTNINGS- og FASTEIGNASTOFA Sigu^Sur Reynir Péturss. hrl. Agnar Gústafsson, hdl. Björn Pétursson, fasteigna- viðskipti. Austurstræti 14. Símar 17994 >g 22780. Til sölu. Glæsileg 5 herb. hæð í fj ölbýlishúsi í Högunum, hæðin er 119 ferm. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Bíl- skúrsréttindi. Ný 5 herb. hæð við Ásgarð 130 ferm. Sérhitaveita. Nýjar 4ra ’ ^rb. hæðir við Stóragerði. Vönduð 4ra herb. hæð við Eskihlíð. 4ra herb. einbýlishús við Samtún. Ný 3ja herb. jarðhæð við Álf- heima. 1 smíðum. 5 herb. fokheld hæð með hita lögn og sameiginlegu púss- uðu, tvöföldu gleri í glugg- um við Háaleitisbraut. Ennfremur 4ra herb. fokheld- ar hæði og lengra liomnar við Háale - -xo braut og Ás- garð. Einnig raðhús fokheld og til- búin undir tréverk og málningu. finar Sigurðsson hdl. Ingólfsstræti 4 — Sími 16767 íbúðir i smiðum Til sölu í sambýlishúsum. - herb. og 2ja herb. íbúðir í kjallara. 3ja herb. íbúðir, 74 ferm. og 4ra herb. íbúöir, 94 ferm. og stærri. 5 herb. íbúðir, 115 ferm. Sameign alls staðar skilað fullpússaðri, n annars seld- ar á ýmsum byggingarstigum. Ábyggixegir byggingarmenn og verð hvergi betra. Teikn- ingar til sýnis á skrifstotfunni. Nanari uppl. gefur Ingi Ingimundarson, hdl. Tjarnargötu 30. Sími 24753. Vil kaupa milliliðalaust fasleign við laugaveg eða á öðrum góðum stað. — Ákjósanlegt væri að ainhver ‘hluti eignarinnar sé verzlun- arhúsnæði. Tilboð sendist Mbl., merkt: úbyggilegur — 5331“. Tifböð óskast í ChevroletBelAir‘55 Bifreiðin hefur hlotið tölu- verðar skemmdir við veltu. Til sýnis í Vöku hf., Síðu- 'múla 20. Tilb. sendist Mbl. tf. h. laugardag, merkt. „Bel Air 5986“. Afsláttur Barnavagnar frá Svíþjóð. — Vegna breytinga á gerð vagn anna seljum við fyrra árs gerðir með 50% útflutnings- afslætti. Axel Doverström Barnavagnsavd Ljungby, Sverige. Ráðskona óskast á fámennt heimili í Hafnar- íirði. Má hafa með sér bam. Tilboð sendist Mbl. fyrir 11. þ. m. merkt: H-3 5326“. Ný fjögurra herbergja íbúð til leigu Tilboð, er greini stærð fjöl- skyldu og hugsanlega leigu, sendist afgreiðslu Mbl. , — merkt: „B 5327“ fyrir mánu- dagskvöld. Reglusamur maður sem á íbúð óskar að kynnast stúlku (eða ekkju) með hjónaband fyrir augum. Tilb. sendist blaðinu fyrir sunnu- dag, 10. sept., merkt. „Heimili 5330“. 7/7 leigu jarðýta og ámokstursvél, mjög afkastamikil. sem mokar bæði fóstum jarðvegi og grjóti. Vélsmiðjan Bjarg hf. Simi 17184. Hópferðir Höfum allar stærðir af hóp- ferðabílum i lengri og skemmri ferðir. Kjartan ír.gimarsson Sími 32716 Ingimar Ingimarsscn Sími 34307 LEIGIÐ BÍL ÁN BÍLSTJÓRA Aðeins nýir bílar Sími 16398

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.