Morgunblaðið - 05.11.1961, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 05.11.1961, Blaðsíða 1
IX Sunnudagur 5. ndvemS&i 48. árgangur 251. tbl. — Sunnudagur 5. nóvember 1961 Prentsmiðja Morgurbiaðsina ■ ■ Oskjugosið einkenn- andi fyrir íslenzk gos Að samsetningu svipað og undirstaða Reykjavikur FYRIR nserri fjórum vi'kum fór Askja að láta á sér bæra iinni í miðju Ödáðathrauni, ofur hæg- látlega í fyrstu, með því að mynda nokkra nýja gufuhveri. Siðan færðist hún smám saman í aukana, þar til þann 26. október, þegar glóandi hraunleðjan tók að epýtast upp um sprungu, allt upp í 500—600 metra í fyrstu átökun- um. Og hún heldur áfram enn, þó smám soman hafi af henni dregið BÍðan fyrstu nóttina. í>etta gos er að ‘því leyti óvenju legt í sögu Islands, að sérfróðir inerun hafa nú haft auga með því frá upphafi og fóru strax og sjálft Ihraunið tók að vella á staðinn til Bthugana Við höfum nú rætt við Iþrjá þeirra manna er fóru til athugana á gosstöðvamar, til að fá mynd af því sem þar hefur gerzt, og spurt þá um athuganir þeirra. Ekki stórgos, en allmikið hraungos. Dr. Sigurður Þórarinsson fylgd Ist með gosinu frá því fyrst sá- ust gufumekkir í Öskju og var fyrsti jarðfræðingurinn sem sá sjálft gosið. — Ég hefi reynt að fá sem gleggsta heildarmynd af gosinu, segir hann, því þó mikil- vægt sé að sem flestir geri sínar athuganir, þá er gott að einhver hafi heildarmyndina, og beri saman frá einum tíma til annars þar sem ekki er hægt að koma nenis konar mælingum við. Ég hefi því reynt að halda saman upr’ýsingu.m frá upphafi. — Það má ætla að þetta sé idæmigert hraungos af þeirri teg und sem algengust er á íslandi, og sem mikið af mismunandi nákvæmum sögnum er til um. Þetta er fyrsta gosið af þessu tagi ,sem fylgst er sæmilega með. Það getur því varpað ljósi á eldri gossagnir fyrir þá sem fást við gossögu Islands. Stundum eru aðeins til frásagnir af ein- hverjum bjarma eða blossa og erfitt að segja um hvað á að telja til gosa og hvað ekki. — í>ú ert að skrifa gossögu Islands, er það ekki? —• Jú, ég hefi verið að fást við það í mörg ár. Nú ýtir það á eftir að út er að koma stórt verk á vegum Alþjóða eldfjallafélags- ins með styrk frá UNESCO og á það að vera saga hraungosa á ýmsum stöðum frá upphafi byggð ar. Nú stendur á 17. bindinu, sem verður um gos á Islandi síðan sögur hófust. Þó ég skrifi kannski seinna fyllri sögu gosanna, þá verður þarna beinagrindin. — Óg hvemig er Oskjugosið í samanburði við önnur slík gos á Islandi? — Enn sem komið er, er ekki hægt að telja það til stórgosa, en það er þó allmikið gos miðað við samskonar hraungos. sem verið 'hafa á landinu. Gosið sjálft hefur sennilega byrjað um hádegi þann 26. nóvember og það hefur áreiðanlega verið mest í upphafi. Heildarlega séð hefur stöðugt dregið úr því síðan, þó ekki allt af jafn mikið. Hversu mikið hraun hefur komið, vil ég ekki Ijósi á gosið. En úr því hefur ekki verið unnið ennþá. — En hvað um drunurnar, sem sumir segja að hafi heyrzt til byggða, og jafnvel ösku eða vik ur, sem á að hafa borizt? — Ég tel mjög vafasamt að drunur hafi getað heyrzt langar leiðir, því hávaðinn var ekki svo mikill á staðnum. Vikurinn, sem liggur sunnan við gossprunguna í Oskju, hefur komið í upphafi gossins, þá var norðlæg átt. En ég tel lífcá vafasamt að nok'kur aska eða vikur hafi borizt frá Oskju til byggða. •— Og hvað um framhald á gos ifU? — Ef ráða á af eldri fregnum af gosum, þá getur hraun runnið þarna eitthvað áfram, jafnvel í mánuði. Að óbreyttum aðstæðum fer nú meira í að bæta ofan á það hraun sem áður er runnið en að lengja hraunstrauminn. En á árunum 1920—30 leið stutt á milli þess sem hraungos hætti á einum stað í Oskju og þangað til það Próf. Trausti Einarsson með sýnishorn af Öskjuhrauni, hann er að rannsaka. sem Við Öskju reyndist mér hraun- ið heldur þynnra en Hekluhraun ið við hraunjaðarinn. En þar er það auðvitað nokkuð kælt. í Þessi mynd er tekin í Oskju, og sýnir hvernig eldur og ís búa saman í þessu landi. Fremst er jaðariim á nýja hrauninu, sem var heitt þegar það lagðist ofan á snjóinn, en hann er óbráðinn alveg upp að röndinrii. Ofan á honum liggur þykkt vikurlag, sem kom í uppliafi gossins. fullyrða þar eð það hefur ekki verið mælt nákvæmlega. En ©g hefi gert teikningar af því til mimnis á ýmsum stigum. Svo safn ar maður myndum, sem teknar eru á ýmsum tímum og varpa Jarðfræðingarnir Guðmundur Sigvaldason, Sigurður Þórarins- son og Þorleifur Einarsson horfa á nýjan Ieirhver, sem farinn er að láta Ula, ogvelta því fyrir sér hvort þarna kunni að koma nýr gígur. Ljósm. E. Pá. byrjaði á öðrum. Svo það er ekki hægt að fullyrða rneitt um þetta. Eg tel mjög ólíklegt að nokkurt vikurgos verði. Hitincn og seigjan. Próf. Trausti Einarsson gerði ýmsar eðlisfræðilegar athuganir á Hekluhrauninu á símum tíma, og birtust m. a. ritgerðir eftir hann um það í safnritinu á emsku sem Vísindafélag íslendinga gaf út um Heklugosið. Þegar Askja fór af stað, leið ekki á löngu áð- ut en hann var komiran á stað- inn, til að athuga ýmsa eðlisfræði lega eiginleika hims nýja hrauns. Við hittum próf. Trausta að máli er hann kom aftur með fullan mal af hraunsýnisharnum. — Tvennt af því sem nauðsyn- legt er að vita, er hitinn 1 hraun inu og seigjan í því, sagði Trausti. Til að finná seigjuna hefi ég not- að sérstaka aðferð sem ég veit ekki til að hafi verði notuð í hrauni fyrr en við Heklu. Þessa aðferð má nefna ístunguaðferð. Hún er í því fólgin að finna hve hratt teiranimn gengur í hraun- massann. En til að geta beitt þessari aðferð, verður maður að komast í seilingsfjarlæg, og það er oft erfibt. Eg rauk því til að láta útbúa mér skjöld til hlífðar áður en ég lagði af stað. gígnum er það vafalaust miklu þynnra. En það e.r ekki þægilagt að komast þar að og stinga tein- inum í. Til eru fleiri aðferðir til að mæla þetta, t. d. að abhuga rennslishraðann, þar sem hraum- ið rennur í stokk. ístumguaðferð- arinnar sem ég notaði við Heklu- hraunið er getið í nýútkominmi bók um þetta efni í Noregi. — En hitinn? Hvað reyndist hann mikill? — 1 fljótu bragði athugað virð- ist glóðim í hraunröndinni vera 1000 stig og óhætt mun að reikna með yfir 1200 stiga hita í gígn- um. En ég er ekkí búinn að reikna þetta endanlega. Það er þýðingarlaust að ætla að stinga hitamæli í hraunið, og því verð- ur að beita öðrum aðferðum við að mæla hitann. Kemur þá helzt til greina svokölluð ljósfræðileg aðferð. Þá hefur maður peru, sem hægt er að breita hitanum á og lit glóðarþráðarins. Því heit- ari sem þráðurinn er, þeim mun hvitleitari verður hann. Síðan horfi ég á þráðinn og ber saman við litinn á hrauninu. Um leið og Trausti útskýrir þetta, stillir hann tæki sitt.á lit- Ikögglar í upphafi gossins, en amn inn sem hann sá í gígnum í Öskju ars myndaðist askan við rifnun í pg einnig þann sem hann sá í seigfljótandi hraunleðju. Þá hraunglóðinni og leyfir blaða- mynduðust eins og finar nálar 1000 stiga heitu og 1200 stiga heitu hrauni. Hitinm og seigjan í hraunimu gefa miklar upplýsingar en það eru fleiri eiginleikar þess, sema athuga þarf, segir Trausti. T. d, ihvernig storknunin fer fram- Hraunið getur storknað svo að það verði að gleri eða að krist- allasamsöfnum. Það var mjög fróðlegt að fylgjast með því í Hekluhrauninu hvenær myndað ist gler og hvenæ.r ekki. Og nú er ég mjög forvitinn að sjá hvort iþetta var eitthvað sérstakt fyrir Hekluhraunið eða hvort það sama gildir einnig í Öskjuhraum- inu. Eg tók með mér ýmis sýnis- hom þaðan til athugunar. Hér er t.d. moli, sem hefur storknað sjálfur smám saman, og hér er amnar, sem ég kippti fljótandi úr hraunj aðrinum og snöggkældi í snjó. Ég reyndi að stöðva storkn ima á ýmsum stigum, til að sjá hvernig þetta fer fram. Vatnsinnihald oa' vikur. Þá er það vatnið í upphafs- hrauninu, sem fróðlegt er að vita um. Holurnar í hraunleðljunni stafa af gufubólum, sem að lang mestu leyti eru vatnsbólur. I eid- fjallafræðinni er mikill áhugi fyr ir að vita hve mikið vatnið er og hvað það gerir. Þeim mun meira vatn, þeim mun meiri sprenging rr. Ég náði talsverðu af sýnis- hornum af ýmsum stöðum í Hekluhrauninu, og reiknaðist svo til að 0,4% af þunga þess væri vatn. Þetta þarf líka að athuga í Öskjuhrauninu. — Hvers konar hraun er Öskjuhraunið nýja? — Grágrýtið sem Reykjavík stendur á er mjög vel kristallað basalthraun. Sennilega er Öskju- hraunið samskonar. En það er allt mjög fínkomótt og þarf smásjá til að sjá hvernig það er. Það virðist vera helluhraun næst gosstaðnum, en apalhraun alls staðar fjær. Venjulega hefur það fyrirbrigði verið skýrt þannig að þetta stafi af lofttapinu í hraun- inu. Ég er samt ekki trúaður á það. Eg held að þegar seigjan eykst, verði mikil innri bylting í hraunstraumnum og helluhraun- ið verði þá að apalhrauni. — En hvað um vikurinn, sem kom fyrst í Oskjugosinu? — I gosinu er mjög þunnfljót- andi hraun og upp í gegnum það hefur ruðzt loft, sem rífur þessa leðj-u í mjög fínar tætlur. í Heklugosinu myndaðist þetta á annan hátt. Þar voru heilir vikur manninum að sjá litarmuninn á Framh. á bls. 2.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.