Morgunblaðið - 12.12.1961, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 12.12.1961, Blaðsíða 14
14 MORGVNAT. 4 fílÐ Þriðjuöagur 12. des. 1961 Fósturmóðh mín, ENGlLiBÁÐ HALLGRÍMSDÓTTIR Garðastræti 16, andaðist i LandsspítalanUm aðfaranótt sunnudagsins 10.. desember. Sigurbjörg Hannah. Það tilkynmst hér með að móðir mín, tengdamóðir og amma MARGRÉT SIGURÐARDÓTTIR Blönduhlíð 11, lézt að morgni hinn 10. desember. Jarðarförin auglýst síðar. Sigurjón Eiríksson, Una Pálsdóttir, og barnabörn. Móðir okkar ÞORBJÖRG ÞORBJARNARDÓTTIR andaðist 10. des. í sjúkradeild Hrafnistu. Jarðarförin ákveðin síðar. Ingibjörg Steinsdóttir, Steinjiór Steinsson. Útför HJÁLMARS HALLDÓRSSONÁR póst og símastöðvarstjóra Hólmavík, sem andaðist 30. f.m. fer fram frá Fossvogskirkju mið- vikudaginn 13. þ.m. kl. 10 f.h. Útvarpað verður frá athöfninni, Fyrir mína hönd og annarra vandamanna. Sólveig Magnúsdóttir. Móðir okkar og tengdamóðir SARA ÞORSTEINSDÓTTIR kaupkona, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni miðvikud. 13. des. kl. 1,30 e.h. Blóm og kransar vinsamlegast afbeðið, en þeim, sem hefðu hugsað sér að mmnast hinnar látnu er vinsam- legast bent á líknarstofnanir. Hafsteinn Sigurðsson, Reynir Sigurðsson, Lára Hansdóttir, Svala Thorarensen, Jarðarför móður okker ÖNNU PÁLSDÓTTUR frá Ánanaustum, fer fram frá Dómkirkjunni, fimmtudaginn 14. des. kl. 2,30 e.h. — Þeim, sem vildu minnast hennar er bent á barnaspítalasjóð Hringsins. Fyrir hönd okkar systkinanna. Auðbjörg Björnsdóttir, Jón Björnsson. Hjartanlega þökkum við öllum þeim, sem auðsýndu samúð og vinarhug við andlát og jarðarför eiginkonu minnar, móður, tengdamóður og ömmu KRISTÍNAR ÞÓRÐARDÓTTUR Elnar Arason, Knud Einarsson, Ari Einarsson, Esther Jónsdóttir. fósturdóttir og barnabörn. Þökkum auðsýnda vináttu við andlát og jarðarför SIGRÍÐAR JÓNSDÓTTUR frá Öxl. Aðstandendur. Þökkum auðsýnda samúð við andlát og jarðarför elskulega litla drengsins okkar. Helga Sigurjónsdóttir, Magnús Hjartarson. Þökkum auðsýnda samúð og vináttu við fráfall og jarðarför föður okkar og tengdaföður JÖRUNDAR JÖRUNDSSONAR frá Hrísey. Jenný Jörundsdóttir, Kristófer Guðmundsson, Sigríður Jörundsdóttir, Þorgerður Jörundsdóttir, Hilmar Garðars, Marta Sveinsdóttir, Guðmundur Jörundsson. Þökkum auðsýnda samúð við fráfall og jarðarför míns og tengdaföður KONRÁÐS BFNJAMÍNS ODDSSONAR Guðrún Konráðsdóttir, Pétur Jónsson — Ææða Hákonar GuBmundssonar Frh. af bls. 13. stundum, að skáka fastráðnum bifreiðastjóra. Þannig'mætti lengi telja og sýnir þetta nokkuð glöggt hver afstaðan er í þessum efnum. Hér við bætist svo, að fram- vinda tveggja síðustu áratug- anna hefur verið sú, að því er snertir launakjör þeirra starfs- flokka, sem háskólamenntaðir menn eru fjölmennir í, að draga úr þeirra hlut, þegar um lög- bundnar launahækkanir hefur verið að ræða, og má benda á eigi færri en 5 tilvik af því tagi. Hafa þeir þannig síðustu 20 árin því fengið mun minni hækkanir hlutfallslega, en fjöl- margir launþegar aðrir. Skal ég ékki fullyrða, hvað valdið hef- ur, en vera má áð þar hafi ver- ið til að dreifa gömlu vanmati á gildi sérþekkingar, og einnig kann þessi þróun að einhverju leyti að vera sprottin af átta- viltri lýðhyggju okkar ágætu stjómmálamanna. Það horf, sem þessi mál eru nú komin í, hefur óhjákvæmi- lega leitt til þess, að háskóla- gengnir menn munu ekki geta lengur unað þessu hlutskipti sínu, og hafa reyndar þegar risið kjaradeilur af þessu tagi, sem erfitt hefur reynzt að leysa, m. a. vegna þess, að eigi verður umflúið ,að fleiri komi á eftir, þegar einu sinni hefur verið brotið skarð í misréttismúrinn. Hér verður þó, að sjálfsögðu að gæta þess, að kröfur séu reistar á réttum sjónarmiðum. Þannig má draga í efa, að sann- gjamt sé að krefjast hér skil- yrðislaust sömu launa í ísl. kr. og hægt er að fá á heimsmark- aðinum, ef svo mætti segja. Þar kemur ýmislegt til greina. Að sjálfsögðu er það freistandi fyr- ir sérfræðinginn íslenzka, sem er gjaldgengur á alþjóða vett- vangi, að krefjast þeirra launa hér, sem hann getur fengið þar. En ber honum ekki einnig að líta á málið frá sjónarmiði þjóð- ar sinnar, sem hefur þörf fyrir starfskrafta hans og hefur fóstr- að hann og stutt til lærdóms og mennta. Eru ekki líka skyldur hans megin? Og séu honum bú- in hér kjör í réttu hlutfalli við laun annarra starfsgreina í land inu, þótt lægri séu en hjá öðr- um þjóðum, en hann kýs samt að yfirgefa land sitt, mætti orða það, að þjóð hans væri heimilt að láta þá fara fram reiknings- skil, þar sem metið er, hvað hann hafi af lanfli sínu þegið í uppeldi og menntun og hvað hann hafi aftur á móti látið því í té. Vilji þjóðfélagið hins veg- ar ekki gjalda það, sem hon- um ber hlutfallslega, eða ekki nýta þá kunnáttu, sem hann hef ur aflað sér, verður sérfræðing- urinn varla sakaður, þótt hann hverfi á brott. Ber þá einnig í þessu sambandi að hafa í huga, að nú á tímum alþjóðastarfs og alþjóðasamvinnu hefur skapazt vettvangur, sem í vissum skiln- ingi hefur fært út mörk heima- landsins. En hvaða rök hníga þá að þeirri niðurstöðu, að hinn há- skólagengni maður eigi að bera úr býtum hærri hlut, en hinir sem styttra nám stunda? í því efni er fyrst og fremst á það að líta, að háskólamennt- aður maður eyðir lengri tíma af ævi sinni en aðrir til þess að verða fær um að leysa af hendi störf sem eru, svo sem áður hefur verið sýnt fram á, mjög mikilvæg fyrir þjóðfélag- ið. Mun eigi ósanngjarnt, að telja þann tíma, sem hann ver til þessa náms, umfram aðra, að minnsta kosti sjö ár. Hann hefur því að námstíma loknum m. a. misst af tekjum sem svara til launatekna annarra starfandi manna jafnlangan tíma og hefur oft að auki þunga námsskulda- byrði á baki. Afleiðing náms hans verður því sú, að starfsævi hans verður styttri, og eigi hann að bera úr býtum sömu ævitekjur og aðrir þegnar þjóð- félagsins verður hann að fá að njóta hærri launa að námi loknu. Þá gildir það og um marga sérfræðimenntaða há- skólamenn, að þeim er lífsnauð- syn, nú á þessari öld hraða og tækni, að geta fylgst vel með á vettvangi vísinda og þjóðfé- lagsfræða. Þurfa háskólagengn- ir menn því nú í ríkari fnæli en áður, að geta gefið sér tíma, með lestri og ferðalögum, til kynningar á nýjum viðhorfum. Þá kemur og eigi sízt til álita það sjónarmið, að þekking sé dýrmætasta eign hverrar þjóð- ar og því lífsnauðsyn, að vel sé búið að sérfræðingum og vís- indamönnum, því þeir gefi landi sínu þeim mun meiri verðmæti, sem þeim séu betri starfsskil- yrði búin. Margt fleira en það, sem hér hefur verið rakið, mætti telja fram því til stuðnings, að launa stakkur háskólagenginna manna sé of þröngt skorinn, og að sauma þurfi þeim nýjan kyrtil rýmri og betur búinn. Er þó engan veginn gleymt því hag- ræði sem þeir njóta á námsár- um sínum í kennslu, styrkjum og lánum, eða þeirri aðstöðu í þjóðfélaginu, sem menntunin á að geta skapað þeim. Þarf í þessu margs að gæta, og væri það verðugt verkefni ungum félags- skap háskólamenntaðra manna, að taka þetta mál allt til gaum- gæfilegrar yfirvegunar og leiða það til réttlátrar niðurstöðu. Ég hefi hér með fáeinum dæm um og dráttum leitast við að vekja athygli á hlutverki og stöðu hins háskólamenntaða manns í lífi og starfi þjóðar- innar fyrr og síðar, og jafn- framt sett fram þá skoðun, að hann fái eigi nú þann aflahlut, sem efni standa til. En þótt mál hans standi með þeim hætti í dag, að .hann geti gert kröfur á hendur þjóðfélaginu um meiri umbun fyrir framlag sitt, má hann þó ekki gleyma því, að menntun hans og þekking legg- ur honum einnig á herðar marg- víslegar skyldur. Hann verður að muna að þekkingin er tví- eggjað sverð, sem beita má bæði til góðs og ills, og getur, ein9 og dæmin sýna, orðið til skað- ræðis, sé henni beitt á rangan hátt. Háskólagenginn maður má því ekki vanrækja, að til- einka sér með námi sínu þá mennmgu, sem á að fylgja sannri menntun — þá menningu hjartans, sem vekur honum þrá til þess að vinna samtíð sinni til heilla og samferðarmönnum sínum til gagns og hamingju. Hann má ekki gleyma þeim sannindum, að Sjálft hugvitið, þekkingin, hjaðnar sem blekking, sé hjarta ei með, sem undir slær. Öllum mínum góðu vinum og kunningjum, sem á margvíslegan hátt sendu mér hlýjar kveðjur á 70 ára afmælisdegi mínum 5. des. sl., votta ég mitt innilegasta þakklæti. Svanfríður Hjartardóttir Innilegt þakklæti til allra sem glöddu mig á sjötíu og fimm ára afmælinu með gjöfum og skeytum og á annan hátt. Björn Sýrusson. Verðlækkun á barnaskóm N Ý K O M I Ð : HOLLENSKIR BARNASKÓR SKÓSALAN LAUGAVEGI 1

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.