Morgunblaðið - 01.02.1963, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 01.02.1963, Blaðsíða 2
2 MORGVWBT. 4Ð1Ð Föstudagur 1. febrúar 1963 Domenico (t. v.) og Peterson skoða skemmdirnar á hreyíli ( flugvélarinnar. Flugmaðurinn lézt og farþeginn lenti vélinni FYRIR skömmu gerðist það í nágrenni Cheyenne-flugvall- arins í Wyoming í Bandaríkj- unum, að flugmaður lézt af hjartaslagi á meðan flugvél hans var á lofti. Aðeins einn maður, kester Peterson, var í flugvélinni auk flugmanns- ins. Tók hann við stjórn henn- ar, þó að hann hefði aldrei Iært að fljúga og vissi ekkert um meðferð flugvéla. Peter- son gat skýrt flugturninum í Cheyenne frá því hvernig komið var og tókst honum að lenda flugvélinni heilu og höldnu samkvæmt leiðbeiníng um eins starfsmanns flugturns ins, Lou Domenico. Engan sak aði, þegar Peterson lenti flug- vélinni, en hreyfill hennar laskaðist í lendingunni. Þetta var eins hreyfils flugvél. Þingiö fresti stað- festingu sáttmálans — segir Erick Mende V-Berlín, 31. jan. (NTB) — í viðtali við blað í V-Berlín segir íormaður Frjálsa demókrata- ílokksins í V-Þýzkalandi, Erich Mende, að óráðlegt sé að vestur- þýzka þingið staðfesti sáttmála um fransk-þýzka samvinnu fyrr en ákveðnar hafa verið nýjar við ræður um samstarf Evrópu og Bandaríkjanna. Mende skorar á alla flokka V- Þýzkalands að taka til nákvæmr ar athugunar hvort þeir telji hagkvæmara að staðfesta sáttmál ann strax eða bíða átekta. Sagði ráðherrann, að V-Þjóðverjar yrðu að gera allt, sem í þeirra valdi stæði, til þess að hindra, að heimurinn kærmst á þá skoðun, að þeir mætu meira samstarf við Frakka, en samstarf við Banda- i ríkin og Breta. Hugvísttndadeild Vísinda- sjóðs auglýsir styrki Toilabandalag Norð- urlanda otímabært segir utanríkisráðherra Svía Osló, 31. jan. (NTB) — Utanríkisráðherra Svia, Thorsten Nilsson, er um þessar mundir í opínberri hcimsókn í Osló. í dag ræddi hann við Halvard Lange utanrikisráðherra Noregs og að viðræðunum loknum hélt Nilsson fund með fréttamönnum. Var hann m. a. spurður hvort hann teldi að Norðurlöndin gætu hafið samvinnu, sem komið gæti í stað aðildar þeirra að Efnahagsbanda- lagi Evrópu. Nilsson sagðist vera hlynntur áframhaldandi sam- starfi Norðurlanda á ýmsum svið- um, en tollabandalag Norður- landa væri ekki timabært. Hann sagðist ekki geta sagt að svo komnu máli hvort möguleik- ar væru á því að Svíar gerðust aukaaðildar að EIBE án Breta. Nilson kvaðst telja, að ráð- herrafundur Markaðsbandalags- ríkjanna, sem ákveðið hefur ver ið að haldinn verði í Genf um miðjan febrúar, yrði mjög þýð- ingarmikill og í því sambandi sagðist hann vilja benda á, að fundur Norðurlandaráðsins yrði haldinn á sama tíma. Sagðist Nils son telja heppilegra, að fundur Markaðsbandalagsins yrði hald- inn, áður en Norðurlandaráð kæmi saman þannig að ráðið gæti rætt niðurstöður Genfarfundar- HUGVISINDADEILD Vísinda- sjóðs hefur auglýst styrki ársins 1963 lausa til umsóknar. Hug- vísindadeild annast styrkveiting- ar á sviði sagnfræði, bókmennta- fræði, málvísinda, félagsfræði, lögfræði, hagfræði, heimspeki, guðfræði, sálfræði og uppeldis- fræði. Formaður deildarstjórnar er dr. Jóhannes Nordal banka- Stjóri. 99 Þingey- ingar glotta" ÞINGEYINGAR segjast ekk- ert hafa orðið varir við hinn háa loftþrýsting, sem var yfir landinu á þriðjudag. En þegar þeir lásu í Mbl. frétt um að Austfirðingum hefði orðið svona mikið um þetta, varð Agli Jónassyni að orði: „Allt í kringum eykst nú þunginn, öldur þinga um Grænlands- mið. Eyðaþinghá þegar sPrungin Þingeyingar glotta við". Hlutverk Vísindasjóðs er að efla íslenzkar vísindarannsóknir, og í þeim tilgangi styrkir hann; 1) Einstaklinga og vísindastofn anir vegna tiltekinna rann- sóknarverkefna. 2) Kandidata til vísindalegs sérnáms og þjálf unar. Kandi dat verður að vinna að til- teknum sérfræðilegum rann i sóknum eða afla sér vísinda þjálfunar til þess að koma til greina við styrkveitingu. 3) Rannsóknarstofnanir til kaupa á tækjum, ritum eða til greiðshi á öðrum kostn- aði í sambandi við starf- semi, er sjóðurinn styrkir. Umsóknir um styrki Hugvís- indadeildar þurfa að hafa borizt fyrir 1. apríl næstkomandi. Umsóknareyðublöð fást í skrif stofu Háskóla íslahds, hjá sendi ráðum íslands erlendis og hjá ritara Hugvísindadeildar, Bjarna Vilhjálmssyni skjalaverði, er veit ir frekar upplýsingar, ef óskað er. Utanáskrift til deildarinnar er: Hugvísindadeild Vísindasjóðs. Pósthólf 609 — Reykjavík. Athygli skal vakin á því, að Raunvísindadeild Vísindasjóðs hefur fyrir noikkru auglyst styrki sína lausa til uansóknar með um sóknarfresti til 16. febrúar n.k. ins. Ekki sagðist ráðherrann vita til þess að komið hefði fram til- laga um það að fundinum yrði flýtt. Utanríkisráðherrann lagði á- herzlu á það, að umsókn Svía um aukaaðild að EBE væri enn í fullu gildi og éngar breytingar yrðu varðandi umsóknina fyrr en í fyrsta lagi að afloknum Genfar- fundinum. Sagði hann, að málalokunum varðandi aðild Breta að EBE hefði verið tekið með ró í Sví- þjóð, og sagði það skoðun sína að Markaðsbandalagslöndin yrðu nú að sýna meiri samstöðu en nokkni sinni. Kópavogur FÉLAGSVIST í Sjálfstæðis- husinu, Kópavogi, í kvöld og hefst kl. 20,30. Fyrsta kvöld í framhaldskeppni. IVIeredith heldur . jáfram námi Öðrum blökku- manni synjað Heimild til að selja Bakkasel FRHOJÓN Skarphéðinsson og Magnus Jónsson hafa lagt fram á Alþingi frumvarp þess efnis, að ríkisstjórninni sé heimilt að selja Öxnadalsihreppi í Eyjafjarð arsýslu eyðijörðina Bdkkasel fyr ir verð, er dómkvaddir menn meta. Frumvarp þetta er flutt að beiðni hreppsnefndar Öxnadals- hrepps. Oxford, Mississippi, 31. janúar (NTB — AP). Blökkumaðurinn James Mered ith hætti við fyrirætlun sína um að fresta því í nokkra, mán uði að halda áfram skóla- göngu við háskólann í Oxford, Mississippi. Hann hefur nú stundað nám við skólann eitt kennslumisseri og í dag hóf hann skólagöngu á ný að af- loknu jólaleyfi. Annar blökkustúdent sótti um inngöngu í háskólann í Ox tord, en var neitað. Allt var með kyrrum kjör- ! um í Oxford, en Meredith nýt ur enn verndar hermanna. Eins og kunnugt er kom til, mikilla óeirða þegar Meredith var innritaður í háskólann og I létu tveir menn lífið í áeirð-) unum. Bretar gera sam- veldislöndunum grein fyr ir maia ok unum London, Toronto 31. jan. (NTB). Harold Macmillan, forsætisráð herra Breta, skýrði frá þvív í Neðri deild brezka þingsins í dag að hann hefði sent forsætisráð- herrum allra samveldislanda Breta samhljóða tilkynningu um endalok viðræðnanna í Brusscl. Þingmenn stjórnarandstöðuflokk- anna báðu hann skýra nánar frá efni tilkynningarinnar, en hann Þessa mynd tók Ijósm. blaðsins, Sv. Þ., niður við höfn í gær, er verið var að setja nýja vél um borð í togarann ísborgina. Það var um kl. 4 síðdegis að ísborgin lagðist upp að ameríska skipinu Moor Mc Cormac Wind, sem lá í króknum fram af Eimskipshúsinu, til þess að taka um borð vél, sem kraftbóma amcríska skipsins lyfti af bryggju og út í ísborgina. Ekki mun vera til krani á landi, sem lyft getur svo þungu stykki sem þessu út í skip, en vélin, sem er Skandia Diesel, 750 hestöfl, vegur um 20 tonn. taldi það ekki tímabært.. Eins og kunnugt er hafa for- sætisráðherrar nokkurra sam- veldislanda Breta lagt til að hald inn verði fundur forsætisráðherra landanna til þess að ræða mála- lokin í Brússel. Einn þingmanna fhal'dsflókksins fór þess á leit við Macmillan í dag, að ráðherrar samveldislandanna yrðu ekki kallaðir til fundar fyrr fen fund- urinn væri svo vel undir búinn, að enginn efi gæti leikið á, að góður árangur næðist. Forsætisráðherra Kanada, John Diefenibaker, sagði í ræðu í Tor- onto í gærkvöldi, að afstaða Frakka til aðildar Breta að EBE gerði það að verkum, að sam- veldislöndin yrðu að breyta stefnu sinni í viðskiptamálum. „Ákvörðun Frakka um að stöðva viðræðurnar við Breta er mjög alvarleg," sagði' forsætisráðherr- ann, „og ekki verður ljóst í bráð hverjar afleiðingar hennar verðá." Tilkynnt var í London í dag, að umræður um málailokin í Briissel hæfust í Neðri deild brezka þingsins 11. febrúar n.k. Listi Alþýðuf lokks ins á Austf jörðum KJÖRDÆMISRÁÐ Alþýðuflokks ins á Austurlandi hefur gengið frá framboðslista flokksins þar. Verður hann skipaður þessuim mönnum: Hilmar S. Hálfdánarson, verð- gæzlumaður, Egilsstöðum. Sigurður Pálsson, kennari, BorgarfirðL Ari Sigurjónsson, skipstjóri, Nesbaupstað. Magnús Bjarnason, fulltrúi, Eskifirði. Gunnþór Björnsson, bæjarstj,, Seyðisfirði. Guðlaugur Sigfússon, fyrrv. odd- viti, Reyðarfirði. Jakob Stefánsson, oddviti, Váskrúðsfirði. Kristján Imsland, kaupm. HÖfn í Hornafirði. Jón Árnason, útibússtjóri, Bakkafirði. Arnþór Jensen, verzlun*>"(tj, Eskifirði.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.