Morgunblaðið - 09.12.1965, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 09.12.1965, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLADID Fimmtudagur 9. des. 1965 — Utan úr heimi biskupunum með ókvæðisorð- um, sakaði þá um að verzla með Krist og hrópaði: „Þið elskið gullið en guð ei" o. s. írv. Sumir biskupanna gáfust þá upp, en 36 þeirra voru alls ekki á því, heldur fundu sér annan fundarstað skanvmt frá og héldu áfram að kjósa um biskupana. Stephanopoulos skipaði þeim í nafni laganna að hætta. Konstantín, konungur, gaf út tilskipun, þar sem bundinn var endi á störf þingsins, en «inn biskupanna reif tilskip- unina við móttöku. Dóms- tnálaráðuneytið sendi biskup- unum viðvörun, þar sem sagði, að þeir fremdu refsiverð at- hæfi með því að kjósa hina nýju biskupa eða færa bisk- upa milli embætta — en þeir létu sig viðvörunina engu •kipta heldur sendu biskupa áfram út og suður til starfa í hinum nýju embættum sínum. Söfnuðirnir, sem jafnan fagna nýjum biskupum með því að •yngja „verðugur, verðugur", ¦ungu nú „óverðugur, óverð- ugur...." og heiftarleg slags- mál brutust út víða milli •tuðningsmanna biskupanna og andstæðinga. Loks létu biskuparnir und- •n síga, a.m.k. um stundar- •akir, þegar stjórnin lagði íram frumvarp, þar sem svo var kveðið á, að biskupaþing- ið skyldi leyst upp og annað tnyndað í staðinn, skipað biskupunum, sem hlýðnazt höfðu stjórninni — og að end- urbætur yrðu gerðar á launa- greiðsluháttunuTn. Uppreisn- arbiskuparnir svöruðu með því að heita eilífri útskúfun hverjum þeim biskupi, er sam þykkti að sitja á stjórnskip- uðu biskupaþingi — og stjórn- inni hótuðu þeir bannf æringu. Ennfremur hótuðu þeir að loka öllum kirkjum landsins og banna prestum að fram- kvæma giftingar og skírnir. Ráðstefna um lána- mál stúdenta ,t LAUGARDARINN 27. nóv. s.l. gekkst Stúdentaráð Háskóla ís- lands fyrir hringborðsráðstefnu í setustofu Gamla garðs. Var þar fjallað um lánamál ís- lenzkra stúdenta og m.a. lögð til grundvalar fjölrituð greinar- gerð Þóris Bergssonar, cand. act., Könnun á kostnaði við nám stúdenta við Háskóla islands og ísl. námsmanna erlendis. Full- trúar í stúdentaráði og í viðbót tveir fulltrúar frá hverju deilda félagi og fulltrúar stúdenta í stjórn lánasjóðs og úthlutunar- nefnd hans nú undanfarið, sátu ráðstefnuna. Inngangserindi fluttu þeir Hörður Einarsson, stúd. jur., og Þórir Bergsson, og skýrðu þeir frá ástandi og horf- um í þessum málum, einkum að því er varðar stúdenta hér heima; einnig röktu þeir nokk- uð fyrirhugaðar skipulagsbreyt- ingar á allri stjórn Lánasjóðs ísl. námsmanna. Nokkrar umræður spunnust um ýmis atriði í greinargerð Þóris, en þessi könnun á fjárhag stúdenta. sem gerð var á vegum Lánasjóðs ísl. námsmanna, er sú fyrsta sem um er taJandi sinnar tegundar hérlendis og því algert brautryðjendaverk. Þær tölur, sem þarna koma fram, sýna ljós lega, að eðlileg fjárþörf stúd- enta hér er allmiklu meiri en nemur venjulegum sumartekj- um og námslánum samanlagt. Móðursystir mín, GUÐRUN SESSELJA JENSDÓTTIR húsmæðrakennari, Faxaskjóli 16, andaðist á Heilsuverndarstöðinni í Reykjavík 7. þ. m. Fyrir hönd vandamanna. Henry Halfdánarson. Maðurinn minn GESTUR ÞÓRÐARSON frá Borgarholti, andaðist að Vífilsstöðum 8. þ. m. Jónína H. Sigurðardóttir. Maðurinn minn og faðir okkar, SIGURÐUR BJÖRNSSON skipasmiðnr, frá Siglufirfti, sem andaðist 3. þ.m. verður jarðsunginn frá Dómkirkj- unni föstudaginn 10. desember kl. 10,30 f.h. — Athöfn- inni í kirkjunni verður útvarpað. Kristjana Sigurðardóttir og börn. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug við andlát og jarðarför GUBRUNAR ÁRNÝJAR GUÐMUNDSDÓTTUR Sæmundur Elimundarson, Sigurður Sæmundsson, Guðmundur Sæmundsson, Matthías Sæmundsson, Hreiðar Sæmundsson, Þuríður Árnadóttir. Þökkum af alúð auðsýnda samúð og vináttu við frá- fall og jarðarför, VILHELMÍNU GUÐNÝJAR VILHJÁLMSDÓTTUR Haga, Sandgerði. Sérstaklega þökkum við Jóni K. Jóhannssyni, lækni og starfsfólki sjúkrahúss Keflavíkur fyrir umhyggju og góða hjúkrun meðan hún dvaldi í sjúkrahúsinu. — Einnig þeim konum, sem reyndu að létta henni dvölina þar með heimsóknum. Sigurbjörg Einarsdóttir, Bjarni Jónsson, Einar Guðmundsson, Ólafur Guðmundsson, Sæmundur Vilhjálmsson, Ólafur Vilhjálmsson. Þessi könnun skapar algerlega nýjan grundvöll fyrir baráttu stúdenta fyrir auknum námslán um sér til handa, eins og nærri má geta. Stjórnum deildafélag- anna var á ráðstefnunni falið að gera athugasemdir við niður- stöður könnunarinnar og koma þeim áleiðis til stjórnar lána- sjóðsins og nefndar þeirrar, sem nú vinnur að endurskoðuninni á skipulagi sjóðsins. A ráðstefnunni var einnig rætt um möguleika á að hefja baráttu fyrir beinum náms- styrkjum til stúdenta hér heima, en slíkir styrkir eru nú veittir íslenzkum námsmönnum erlendis ásamt lánunum. Beindi ráðstefnan því til Stúdentaráðs að frekar yrði athugað um fær- ar leiðir í þeim efnum. Ráðstefnu þessa sátu um 30 stúdentar og form. Stúdenta- ráðs, ,Björn Teitsson, stud. mag. stjórnaði henni. Elizabeth Cíty, N-Carolina, SLÖKKVILIÐSMENN í bænum Elizabeth City hafa dag hvern síðan 22. júní í sumar þurft að dæla 50—70 lítrum af benzíni upp úr holu, um 100 metra frá miðbiki bæjarins. Upptök þess- arar Undarlegu benzínlindar hafa ekki fundizt enn þrátt fyr- ir ítarlegar athuganir. Eigendur benzínstöðvar í nágrenninú telja sig ekkert benzín missa úr geym um sínum, og þykir mönnum mál þetta hið furðulegasta. Formannaráð stefna I.IM.S.Í. DAGANA 13. og 14. nóv. sl. var haldin í húsi hins íslenzka prentarafélags í Reykjavík, for- mannaráðstefna aðildarfélaga Iðnnemasambands íslands, með sambandsstjórn. Þátttakendur voru formenn iðnnemafélaga víðsvegar á landinu og fulltrú- ar þeirra. Formaður I.N.S.I., Gylfi Magn ússon, setti ráðstefnuna og á- varpaði fundarmenn. Fundar- stjóri var síðan kosinn Sigurður Jensson og ritari Ingi Torfason. Flutt var skýrsla um störf samfoandsstjórnar og kom þar fram að unnið er að stofnun nýrra iðnnemafélaga í Reykja- vík, Hafnarfirði og Vestmanna- eyjum. Þá hafði stjórn sam- bandsins rætt um kjarabætur til banda hárgreiðslunemum, við stjórn Félags hárgreiðslumeist- ara, en árangurslaust. Ýmislegt fleira kom fram í skýrslu stjórn arinnar og mátti marka að starf semin stendur í miklum blóma. Fyrir ráðstefnunni lágu fjöl- mörg hagsmunamál iðnnema og bar þar hæzt frumvarp það til laga um iðnfræðslu, er nú ligg- ur fyrir Alþingi. Urðu mjög fjörugar umræður um frum- varpið. Kom fram í umræðun- um að iðnnemar telja það standa í ýmsu til mikilla bóta, þó þar mætti ýmislegt til betri vegar færa. svo sem að gengið er framhjá iðnnemum um þátt- töku í Iðnfræðsluráði. Einnig lagði ráðstefnan áherzlu á að allir iðnskólar verði dagskólar og að námstími reiknist eftir klukkustundafjölda en ekki ára fjölda. Þá taldi ráðstefnan á- stæðu til að breyta kennslufyrir komulagi iðnskóla (þannig að iðnnemar fái nokkru víðtækari menntun til undirbúninga tæknináms. Annað aðalmál ráðstefnunn- ar var kjarabarátta iðnnema. Var ákveðið að koma á fót nefnd, sem hafa skal það verk- efni að leysa úr deilumálum við meistara hvar sem er á land inu og vinna að samningsrétti iðnnema. Var lögð höfuðáherzla á eftirfarandi atriði varðandi kj arabaráttuna. 1. Að nemar fái prósentutölu af kaupi sveina hækkaða til sam ræmis við það sem prentnemar- hafa þegar fengið. 2. Prósentuhlutfall sé látiS gilda jafnt á ákvæðisvinnu og tímavinnu. 3. Iðnnemar fái aðild aíl sjúkra- og lífeyrissjóðum. A ráðstefnunni kom fram mjög hörð gagnrýni á Iðn- fræðsluráð og eftirlit með iðn- námi. Lýsti ráðstefnan furðu sinni á seinagangi þeim sem rík- ir í störfum ráðsins. Fjórða mál ráðstefnunnar var samstarf iðnnemafélaganna og ýmis innri mál sambandsins. Var stjórninni falið að koma á fót landsmóti iðnnema á næsta sumri og vinna á annan hátt að kynnum þeirra. Ráðstefnunni var slitið kl, 18,30 á sunnudagskvöldið, en það sama kvöld gengst Iðn- nemasambandið fyrir veglegri skemmtun að Hótel Sögu, tíi ágóða fyrir Herferð gegn hugri, og voru á skemmtuninni um það bil 400 manns. Flytur Iðn. nemasambandið öllum þeim fjölda þakkir sínar svo og skemmtikröftunum, sem allic komu fram án endurgjalds. (Frá Iðnnemasamb. íslands)* Kvæði Jónasar Hallgrímssonar U^M|f;í-w««*w««« WW8&W-'¦ ¦ ¦':: / / / / / ' r / / /' ¦' A < r ' <¦* *' /" ¦ ./f f- t n , ¦ /<i. i a i < /,'. fifí ,, ,. r, ;-« t> , HHMoi Ljósprentuð útgáfa Handritastofnunar íslands. Einar Ól. Sveinsson Ólaf ur Halldórsson sáu um útgáf una. Verð í skinnbandi krónur 725,00. Aðalumboð: Bókaútgáfa Menningarsjóðs i eigin- handar- riti

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.