Morgunblaðið - 01.07.1967, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 01.07.1967, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 1. JÚLÍ 1967. Lagf til að þiog ASÍ verði ha 4. hvert ár og fulltrúum Mkað Umfangsmiklar tillögur um breytingar á skipulagi Alþýðusambands Islands Á SÍBASTA þingi Alþýðusam- bands íslands s.l. haust voru samþykktar tillögur um skipu- lagsmál ASÍ, og jafnframt var kosinn laga- og skipulagsnefnd, sem ætlað er að starfa til fram- haldsþings ASÍ, sem kvatt skal saman ekki síðar en 15. nóv- ember n.k. Verkefni nefndarinn- ar er að gera tillögur um nauð- synlegar breytingar á skipulagi og lögum ASf, en þær tillögur skulu siðan lagðar fyrir þingið í haust en áður skal meginefni þeirra verða sent sambandsfé- löfunum, sem fjalla skulu um það og skila áliti á þinginu. I fyragreinda skipulagsnefnd voru kosnir 28 menn, sem kusu síðan átta manna framkvæmda- nefnd til að viwna undirbúnings- sitörf. f henni eiga sæti: Eðvarð Sigurðsson. Jón Snorri Þorleifs- son, Snorri Jónsson, Óskar Hall- grímsison, Pétur Sígurðsson, Her. mann Guðmundsson, Björn Jóns son og Pétur Kristjánsson, en i hans stað hefur Sveinin Gaimal- Fékk sólstíng SAMKVÆMT upplýsingum lög- reglunnar á Akranesi fékk ung- ur maður sólsting í fyrrakvöld við Laxá í Leirársveit. Fannst hann þar liggjandi. Læknir og lögregla frá Akra- nesi fór á vettvang og úrskurð- aði lækinirinn. að um sólsting væri að ræða. Maðurinn, se<m er úr iveykjavík, var fluttur í sjúkrahús. íelsson mætt á fundutn fram- kvæmdanefndar. í marz márnuði boðaði framkvæmdanefndin 28 manna nefndina til fundar eftir að hafa rætt um skipulagstillög- urnar á fjölmörgum fundum, og voru tillögur framkvæmdanefnd- arinnar þar samþykktar sam- hljóða með nokkruim breyting- uim, og sendar þannig til sam- bandsfélagana til umræðu og umsagnar. Á fundi með fréttamönnum í gær gerði framkvæmdanefndin grein fyrir tillögunum um skipu lagsbreytingu ASÍ. Evarð Sig- urðsson, sem hafði orð fyrir nefhdinni, drap fyrst á tiilögur síðasta ASÍ-þings, sem fram- kvæmdanefndin hefur haft að vegarnesti við samningu tiHagina sinna, en þar segir m.a. að Al- þýðusambandið verði byggt upp af landsambönduim, þó með þeirri undantekningu að núverandi sambandsfélögum, sem ekki verður skipað að svo stöddu í laindssam/bönd, skuli heimil bein aðil að ASÍ meðan svo er. Eðvarð sagðl ennfremur, að mikið hefði verið um það rætt innan ASÍ að fækka fulltrúum á sambandsþinginu verulega, en samkvæmt núverandi fyrirkomu lagi hefur hvert félag einn full- trúa, og hefur fulltrúatalan á- vallt verið aðvaxa á undanförn- um árum. í tillögum fram- kvæmdanefhdarinnar er lagt til að tabmarika fulltrúatöluna við 150, en það þýðir samikvæmt núverandi félagatöiu ASÍ að 230 félagsmenn séu á bak við hvern kjörinn fulltrúa. Þetta skapar það vandamál. að ekki getur hvert félag, sem aðild á að ASÍ, átt fulltrúa, og hefur það Flugþjónustan hefur einnig u De Havilland-vél hug 1 GÆB skýrði Mbl. frá því að Flugsýn hefði hug á að kaup'a De Havilland Otter skrúfuþotu, og nú hefur Mbl. fregnað að Flug- þjónustan hafi einnig áhuga á slíkri vél. Vél af þessari gerð hef íir verið hér í nokra daga, og hafa ýmsir hérlendir fengið að fljúga henni til reynslu, svo sem flugmenn frá F.I., Landhelgis- gæzlunni og Björn Pálsson. Mbl. hafði samband við Björn Pálsson í gær. og spurði hann hvort Flugþjónustan hefði í hyggju að kaupa flugvél af þess- ari gerð. Björn sagði, að De Havilland vélin hefði marga þá kosti, sem þyrfti fyrir íslenzka staðhætti, og því hefði Flugþjón ustan mikinn áhuga fyrir slíkri vél, en ýmislegt þyrfti að koma til áður en af kaupum yrði. Hann sagði, að fleiri aðila- hefðu sótt um áætlunarhlug en Flugsýn til Blönduóss og Siglu- fjarðar, og nefndi í því sambandi bæði Þyt og Flugþjónustuna. Hann sagði að ennþá væri eng- in flugvél hérlendis, sem gæti þjónað Siglfirðingum með nægu öryggi, en De Havilland-vélin væri ef til vill lausnin á því vandamáli. því orðið annað höfuðviðtfa-ngs- efni néfndarinnar að finna ieið- ir, hvemig haga eigi kosningu'm til alþýðwsambandsiþingis, og leggur nefndin eftirfarandi til: Landssacmband, sem kýs 7 full- trúa eða fleiri, skal skipa aðild- arfélögum sínwm í kjördeildir og gkal það vera aðalregla, að fé- lög sem starfa í sama kjördæmi séu í sömu kjördeild. Hver kjör- deild kýs þá tölu fulltrúa á þing A.S.Í. sem sameiginleg félags- mannatala félaganna i kjördeild- inni gefur rétt til, miðað við heildartölu félagsmanna viðfeom. andi samibands og heildartöki fuflltrúa, sem sambandið á rétt ta, f landssambönduim, sem uim ræðir hér að ofan, eru félögum heimilt, sem hafa jafnmarga eða fleiri félagsmenn, en nejnur þeirri tölu, sem er að baki hvers fulltrúa viðfcomiandi sambands, að mynda sérstaka kjördeild, Framhald á bls. 27 "Welcome tojfae Amencan Astronaufc b> rfit TttíAíjwWfcJyÞw MKH*M»«t«lr*>«ttt 2#MjMM» C**n*n>. MW trf y^, .-(3, tfMM i.í*í». W MMM< 4» «*M fHM Mt^«MMCt»k^M4««r^élt«MI^W *4xW»wt*p»»r i. «>mj hmm •* A«w*M» *4»j yv»**ft H«k t* '«<*^ *M Mt*tykM«. tmM< if ItWin.l . Tw» #mm *f Am'mmim w«l fly to IvtjunA i&bmTÚUmmt&tAitmim Umxmmt AMÍtm h p»ftwrf<o ii'iliuwit tt>wt% ¦hnttipli ". Skýrt var frá því hér í blaðinu í gær að Loftleiðir hefðu keypt heilsíðu auKlýsingu í New York Times í tilefni heimsóknar bandarísku sreimfaranna til íslands. Mynd þessi sýnir auglýsing- una. Stöðva flutning leik- rita 1. september n.k. — hati samningar ekki tekizt við RíkisútvarpiÖ STJÓRN Félags íslenzkra leik- ritahöfunda befur skrifað út- varpsstjóra bréf og tilkynnt, að stöðvaður verði flutningur leik- verka félagsmanna þann 1. sept- ember n.k. hafi samningar um greiðslur fyrir flutning ekki tek- izt fyrir þann tima. Bréf stjórnar FÍL til útvarps- stjóra fer hér á eftir: „Reykjavík, 28. júní 1967. Hr. útvarpsstjóri, Ríkisútvarpið, Reykjavík. Vér sendum yður hér með sam þykkt Félags íslenzkra leikrita- höfunda viðvíkjandi samningum um greiðslur fyrir flutning leik- verka félagsmanna í Ríkisútvarp ið. Hefur félagið ákveðið, að sam þykktin taki gildi frá og með 1. september þ.á., hafi samningar ekki verið gerðir fyrir þann dag. Vér væntum þess, að Ríkisút- varpið tilkynni félaginu, ef það vill ganga til samninga við félag 715 laxar hafa fengizt í Blöndu LAXINN er genginn í árnar fyrir norðan. 1 Blöndu hófst l V". —' í GÆR var austan gola og lít- ilsháttar rigning á Suðurlandi en þurrt og víðast bjart veð- ur annars staða org áttin hæg Dreytileg. 4 st. hiti var á Dala- tanga kl. 18, en hlýjast 18 st. í Haukatungu og 14 st. í Síðu- múla. veiðin 21. júní og virðist byrja vel, því í fyrrakvöld voru komn ir 115 laxar á land, en í Blöndu er veitt á þrjár stengur á dag. Það sem af er veiðitímans hef- ur Blanda verið tær, og veiðin verið svo til eingöngu á maðk. Fremur kalt hefur verið fyrir norðan og lítil jökulleysing. Um síðustu helgi veiddust 48 laxar á tveim dögum, á laugar- daginn 27 laxar en þann Jag höfðu læknarnir á Hofsósi og Sauðárkróki, Valgarð Björnsson og Steínn Steinsson. Marteinn Friðriksson og Magnús Sigur jónsson á Sauðárkróki veiddu 21 lax á sunnudeginum. Á fimmtudag fengust 11 lax- ir á 2 stengur. í Svartá, sem er þverá Blöndu, hefst veiðin ekki fyrr en viku af júlí,: en veiðin í Blöndu virðist benda ttl að Svartá geti orðið góð í sumar. ið fyrir hinn tilgreinda dag. Samþykkt félagsins er þannig: „Félag íslenzkra leikritahöf- unda var stofnað 15. nóvember 1964. í>ví nær allir leikritahöf- undar íslenzkir,- sem nú skrifa fyrir leikhús og útvarp, eru inn- an samtakanna. Ríkisútvarpið hefur undanfarið samið við höf- unda persónulega um greiðslu fyr ir flutning leikverka, eftir taxta, sem útvarpið hefur sett sjálft, en sá taxti er mjög lagur, oa. 1/6 af höfundalaunum, sem greidd eru fyrir samskonar verk á hinum Norðurlöndunum. Hefur félagið gert endurteknar tilraunir til þess að ná samningum við Rík- isútvarpið og hefur lagt fram sundurliðaðar kröfur, sem þó eru miklu lægri en gerist á hinum Norðurlöndunum. Nú hefur Ríkisútvarpið endan- lega neitað að gera samninga við félagið, en býðst til að semja við hvern höfund sérstaklega við hvert tækifæri. í>essu getur félag ið ekki unað og hefur ákveðið að stöðva flutning leikverka Mótmæli gegn embættisveit- ingu MORGUNBLAÐINU hefnr bor- izt yfirlýsing frá Dómarafulltrúa félagi fslands, þar sem mótmælt er veitingu bæjarfógetaembætt- isins á Akureyri og sýslumanns- embættinu í Eyjafjarðarsýslu. Segir í yfirlýsingunni, að báð- ir Uimsækjendur virðist álíka hæfir og hefði því starfsaldur átt að ráða við veitingu embætt- isins. Hafi sá, sem veitingu hlaut, verið 13 árum skemur í þjón- ustu hins opinbera og haft minni starfsreynslu en mótumsækjandi hans. f yfirlýsingunni er stjórn dóms mála og vítrt fyrir að launa dóm- arfulltrúa verr en aðra hásikóla- menntaða menn í þjónustu ríkis- íns. Yfirlýsingin er undirrituð af formanni féLagisins, Hrafíii Braga synL félagsmanna í Ríkisútvarpinu, þar til samningar nást. Stjórn Fél. ísl. leikritahöfunda". ------???------ Mikil ufsaveiði á handfæri Akranesi, 30. jún. HANDFÆRAVEIÐI hefur verið góð að undanförnu, eða frá 12 til 30 lestir eftir tvo til þrjá sólar- hringa. Er það eingöngu stórufsi sem aflast. Af honum landaði Haförnin í dag 21 lest, og Hauk- ur í gær 27 lestum. Þessi afli hefur aðallega fengizt suður und ir Eldeyjarboða. Veður hefur hamlað veiðum smærri báta. Síldveiði hefur verið stunduð af nokkrum bát- um við Vestmanaeyjar og hafa eftirtalin skip landað hér: Sigur- fari 210 lestir, Skirnir 90 lestir, Sólfari 26 lestir. Síldin er smá, en 26% feit, og fer hún til vinnslu í Síldar- og fiskimjöls- verksmiðjuna. Hún er raunar eins og grautur þegar henni er landað og er það fitan sen gerir hana svona meyra. — H.J.Þ. ------???------ Blskupi boðið til Færeyja BISKUPNUM yfir Islandi, herra Sigurbirni Einarssyni, hefur ver- ið boðið til Færeyja í byrjun september-mánaðar næstkom- andi til að vera viðstaddur end- urvígslu kirkjunnar í Kirkjubæ. Boðið barst frá Joensen, bisk- upi í Þórshöfn, en að auki er biskupnum í Niðarósi og biskupn um í Kaupmannahöfn bbðið til vígslunnar. Sigurbjörn Einarsson tjáðl Morgunblaðinu í gær, að .íann hefði ekki ennþá getað tekið um það endanlega ákvörðun, hvort hann gæti þegið boðið. Sumarferð Sjálfstæðis- manna í Hafnarfirði SJÁLFSTÆÐISMENN í Hafn arfinVi fara í sumarferð ¦iunniidagiiin 9. júlí nk. __ f næstu viku verður ferðatil- högun og fyrirkomulag nán- ar auglýst. .

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.