Morgunblaðið - 01.07.1967, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 01.07.1967, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 1. JÚLf 1967. Hvert er raunverulegt verömæti íbúða í „Reynimelsblokkinni"? ÞRIÐJUDAGINN 23. maí birtisfc Í Vísi löng grein etftir Guðmuind Guðmundsson, formann Bygg- ingarsamvinnufélags verka- manna og sjómanna, um ,.Reyni melsblokkina" svonefndu. Grein þessi var skrifuð vegna athuga- semda þeirra, sem Meistarafél- að húsasmiða lét frá sér fara í lok apríl og Vísir birti 27. sama mán., en tilefnið var ýms- íir fullyrðingar, sem slegið var (fram á prenti í sambandi við tofangreinda byggingu og svigur rneeli í garð húsasmiða og ann- arra iðnaðarmanna. Var mjög Iþað rætt um þær mu'ndir, hve •ódýrar íbúðirnar í Reynimels- Viúsinu væru, og töldu sumir það sömnun þess að ekki væri' tellt með felldu, að því er snerti byggingairkostnað í landinu GG segir að vísu, að hann 4iafi „ekkert (fundið) í þessari grein, sem svaravert væri", en samt fyllir svar hans heila síðu 4 Vísi!! GG lætur einnig svö ¦sem hann viti, að grein Meist-i ¦aratfélagsins hafi alls ekki veriS ¦svar stjórnar þess. „Þykist ég helduir þekkja í greininni Giss ur Sigurðsson, sem þarna hefir •misnotað aðstöðu sína sem for- •maður Meistanafélags búsa- smiða í Reykjavík. Enda mun ég beina orðum mínum til hans fyrst og fremst . ." Verður GO pó að sætta sig við, að stjórn MH í heild svari honum, eins og sjá má af undirskrift þess- ¦aa-ar greinar. Getur hanm þá; kannski varið næstu vikuim tiX' að athuga, hvort hann „þekk- ít" einhverja fleiri stjórnarmeð limi af þessu skrifi. Það er annars sarunast sagna, að lesendur greinar GG verða litlu nær við lestur hennar. Hanji leiðir hjá sér að svara spurnin.gum, sem honum ætti að vera vandalítið að skýra, að menn halda. Hann á t.d. ekkert svar við því, hví hans félagi íékk lóð á bezia stað í bænurn, meðan það var svo att segja; 'enn í burðarliðunuim, meðan all ir aðria* umsækjendur um lóðin eru látnir bíða von úr viti. GG «egir, að Gissuri „svíður einnai sárast, og stingur honum það« mikið augun (svo!) að borgar- stjórn skyldi úthluia 38 efnalitl 'Uim verkamaona- og sjómanna- tfjölskylduim lóðina Reynimel 68—94 . . ." Það er nefnilega. é nokkuð margra vitorði, þótt GG þykíst ekkert um það vita, að lóðaumsóknir liggja oft mán- uðum saman — ef ekki árum — Ihjá borgaryfirvöldunum, áður 'en þær eru afgredddar. Það á eins við uim umisóknir bygging- tersamviinnufélaga og annara. 'BVS fékk hins vegar sv<o greiða 'afgtreiðslu, að það beið lóðar ¦sinnar í um það bil eins marga daga og aðrir verða að bíða £ vikur eða mánuði. GG reynir í þessu efni að 'hræra lesendur til meðaumk- ^unra með „efnalitlum verka- manna- og sjómannafjölskyld-' njm", sem vondir húsasmiðiT vilji leika illa. Slíkar fjölskyld- ¦uir eru allg góðs maklegar, en Vill GG upplýsa þetta: Hve margar af þeim fjölskyldum, sem búa í Rieynimel &8—94, eru raunverulega „efnalitlar verka- manna- og sjómannafjölskyld- ur"? Telst GG verkamaður eða sjómaður? Eða er Bergþór Úlf- arsson sem verið hefir málsvari BVS í útvarpin, verkamaður eða sjómaður? Vonandi gefur GGi greið svör við svo einföldum^ spurningum. MH benti á, að ekki hefði verið gengið eins hart að BVS við innheimtu gatnagerðar- gjalda og ýmsum öðrum. Aðrir verða að greiða þetta gjald mörgum mánuðum áður en þeir geta hafið framkvæmdir. GG segir, að félagið „hefir alla tíð borgað sín gatnagerðargjöld og borgar þau eftir reikningi frá skrifstofum borgarverkfræð- ings". Þetta „svar" heitir á venjulegu máli útúrsnúnmgur, en satt að segja er grein GG full af slíkum „svörum". GG telur, að alveg sé út í hött að spyrja um varðlag á íbúð um í ágúst 1965, er BVS lét félagsmenn greiða sína fyrstu greiðslu. Hann segir: „Ég skil nú ekki, hvað þetta kemur mál- inu við". Lofsverð hreinskilni, en það er erfitt að eiga orða- skipti við marni, sem skilur ekki meginatriði umræðuefnisins. Það er í raunninni nær ógern- ingur að ræða við mann, sem fer eins rösklega undan í flæm- ingi og GG gerir. Hugsandi menn sjá þó, að ekki er allt með felldu með málstað hans, þegar reglan virðist vera þessi: Bezt er að leiða alveg hjá sér að svara, næst bezta úrræðið að svara með hálfyrðum. Þótt GG hafi fyllt að kalla heila síðu, skal ekki farið lengra út í að ræða grein hans að sinni. En svo vill til, að hægt er að benda á ýmis atriði, sem sanna það, er haldið hefir verið fram, að margt muni enn vera hulið í þessu sérstæða húsbyggingar- máli. En smám saman koma ýmis atriði í ljós og skal fáeinna getið að þessu sinni. Því er haldið fram af tals- mönnum BVS, að allt hafi verið tínt til varðandi kostnað við bygginguna, og GG endurtekur, að öll vinna hafi verið unnin samkvæmt uppmæHngu. Hér er ekki rétt með farið, því að tré- smiðar hafa ekki verið mæildar síðan í júlí á sl. ári. Síðasta tré- smíðavinna, sem var mæld, var reisn á þaksperrum, en að öðru leyti hefir vinna við þakið ekki verið mæld. Þaksmíðin, sem hefir verið keypt, kostaði kr. 4S.315.68 samkvæmt uppmæl- ingu, en önnur trésmíðavinna hefir ekki verið niæld í húsinu síðan. Er þetta þó brot á samn- ingum sveina og meistara, því að í þeim segir: „ÖU trésmíða- vinna, í nýbyggingum, fyrir pfan neðstu plötu, við uppsteypu húsa (að fokheldu ástandi), þar með talið gler, gluggarammar og lögin á þakefni, sem ákvæðis- vinnutaxtinn nær yfir, skal unnin samkvæmt þeim taxta". Þá er rétt að rifja upp, að Vís- ir sagði, 5. apríl, að rnótaupp- sláttur hefði kostað kr. 848,253,71, en fyrir liggja mæl- ingar á þessari vinnu, sem nema kr. 1,028,202,76. Hér skakkar engu smáræði, bara kr. 179,949,05, svo að þetta eina verk hefir kostað meira en 20% meira en uppi hefir verið látið. Það munar um minna — jafnvel á verðbólgutímum. Fullyrt er af forsvarsmönn- um BVS, að byggingarkostnaður hjá þeim sé ekki svo lágur, sem raun ber vitni, því að þeir hafi leitazt við að spara og skorið kostnað við nögL Öðru nær. Þessir menn segja, að hjá þeim sé „frágangur almennt vandaðri en tíðkast í fjölbýlíshúsum". Þessu hefir verið lýst yfir í útvarpinu — en nú er upplýst um a.m.k. eitt verk í fbúð í húsi þessu, að það var þannig að hendi leyst af íbúðareiganda, að ef meistari í viðkomandi iðn- grein hefði skilað þvi með þeim þeim hætti, hefði hann orðið skaðabótaskyldur eða orðið að vkina verkið upp á nýtt! Hér var um það að ræða, að íbúðareigandi málaði íbúð sína sjálfur. Honum hafði verið sagt að verkið mundi kosta kr. 43,000 skv. mælingartaxta, og hann málaði þá bara ibúðina sjálfur á 140 tímum. Málara- meistarafélag Reykjavíkur fékk að mæla íbúðina og kom þá í Ijós, að meistarinn hefði ekki mátt taka meira en kr. 18,326,80 fyrir verkið. En þótt siíkur mun- ur væri á áætlunarverðinu og því, sem verkið hefði mátt kosta hjá meistara, var ekki því að heilsa, að verðmæti vinnueig- anda næmi kr. 18,326,80. Nei, fjarri því. Það nam ekki einu sinni þeim kr. 13,637,50, sem sveinn hefði fengið fyrir þetta verk. Það var svo lélega unnið, að 25-30% skorti á, að boðlegt væri fyrir þessa lægri upphæð, svo að meistari, sem hefði talið sér sæma að skila slíku verki, hefði orðið bótaskyldur sem þessu hefði numið. Hér er komið að einu megin- atriðinu, swn knýr fram þessa spurningu: Hve mikið af þeirri vinnu, sem eigendur einstakra íbúða hafa lagt fram, er með sama hætti og málun umgetinn- ar íbúo'ar. Hve mikill hluti húss- ins er unninn þannig af eigend- um, að slík vitmubrögð af meist- ara hálfu mundi gera á bóta- skylda? MH skortir þekkingu á húsinu til að svara þessu, en varla ætti GG að vefjast tunga um tönn. Eða segir hann kannske: „Ég skil nú ekki, hvað þetta kemur málinu við". Á það hefir verið bent, að ¦menn, sem byggja fyrir sjálfa sig, sætta sig við ýmislegt, sem þeir mundu aldrei líta við frá „þeim mönnum, sem byggja íbúð arhúsnæði í því augnamiði að selja það strax aftur á fasteigna- markaðinum". íbúar á Reyni- mel 88-94 eru að vinna fyrir sig og vilja vinna sem ódýrast, svo að þeir geta leyft sér sitt af hverju. En lítum á málið frá öðru sjónarmiði. Hvers virði eru íbúðir eða hús, sem þannig eru byggð, ef þau eru athuguð vand- lega? Gæti ekki farið svo af þess um sökum, að íbúðir af þessu tagi gengju ekki einu sinni út fyrir það lága kostnaðarverð, sem á þeim hefir verið nefnt. Það hlýtur annars að vekja nokkra furðu í þessu sambandi, að eina byggingarsamvinnu- Húsbyggjendur athugið Steinasteypa Suðurnesja býður yður tvær gerðir af byggingarsteini í íbúðarhúsið: Stærð 20 x 40 x 20 sm. í bifreiðageymsluna og ýmis konar burðarveggi stærð 20 x 40 x 14,4 sm. Ofangreindar tegundir framleið- um vér einvörðungu úr svörtu hraungjalli, algjörlega hreinu efni, enda hlotið mjög góða dóma. Fram- leiðum einnig allar þykktir af milliveggjaplötum úr léttum bruna. Getum einnig boðið plöturnar full- þurrkaðir ef óskað er. Mjög stuttur afgreiðslurfrestur. Nánari upplýsingar veittar í símum 1373 og 1040 Keflavík (heimasímar). Ennfremur sýnishorn í verzluninni Háaleiti, Keflavík og hjá Þorkeli Guðbjarts- syni, Hveragerði. JAMES BOND James Bond VIIAN FIEMING ORAWING BY JOHH McLUSKY IAN FLEMING Bond stiliti myndavélina þannig, að bano náði öllu svikakerfinu í efata línu: ¦túlkunni, sjónaukanum og spilamönnun- ¦m báðum, sem sáta viA' borðtS tæpnm tuttugn metram neðar . . . Hefur kónga- fernu og ge.Utr fengið fullt Canasta, ef hann kastar ajöunni og drepur jóker. Bond smeltti af og . . . Hver ert þú? Ilvaft vilt þú? Taktu það rólega. Ég hef fengið það, sem þurftí og þur með er leikurinn bú- inn . . . félagið, sem hefir beinlínis verMÍ sakað um okur af hálfu for- svarsmanna BVS — Byggingar- samvmnufélag verkamanna — hefir ekki látið í sér heyra 1 þessum deilumálum. Hvað veld- ur þeirri þögn? Er orsökin sú, að það félag treystir sér ekki til að andmæla þeim ásökunum, sem að því hefir verið beint? Telur það heppilegast fyrk sig, starf- semi sína og forráðamenn, aö þögnin hylji þá blæju sinni? Það býður íbúðir fyrir mun hærra verð en BVS segist smíða fyrir félagsmenn sína, og vegna eigin félagsmanna ætti þetta gamla og virta byggingarfélag að rjúfa þögnina og skýra málið frá sínu sjónarmiði. Annars er rétt að benda einn- ig á það, að Framkvæmdanefnd 'byggmgaáætlunar hefir nú haf- izt handa um smíði 2ja til 4ra herbergja íbúða. Ekki þarf að efa, að þar sé byggt við beztu aðstæður á öllum sviðum. Samt er verð þessara íbúða áætlað kr. 655.000 til 970.000 á móti kr. 480.000—680.000 í sambærileg- um íbúðum hjá BVS. Enginn mun væna þessa stofnun um, að hún reyni að féfletta efnalitla allþýðumenn — en samt er verð- lag hjá henni ekki eins hagstætt og BVS telur það vera hjá sér. Hér má ennfremur skjóta því inn, að allir aðilar, sem standa í húsbyggingum, þurfa mikinn tíma til að leita eftir hagkvæm- um efniskaupum og afla fjár til framkvæmdanna. Þau störf er ekki hægt að inna af hendi á öðrum tímum en þeim, þegar verzlanir og lánastofnanir eru opnar, þ.e. í venjulegum vinnu- tíma. Þetta kostar því dýrmætan tíma, en ekki er til þess vitað, að formaður eða gjaldkeri BVS, sem báðir eru starfsmenn þess opinbera, hafi ekki tekið full laun hjá þeim aðilum þrátt fyrir tímafrek störf í þágu BVS. Þegar menn lesa framanskráð gaumgæfilega, gera þeir sér þess grein, að í þessu máli ber allt að sama brunni. Aðalatriðin verða æ skýrari eftir því sem málið er rætt lengur, og þau eru í stuttu máli á þessa leið: Því virðist fara mjög fjarri, að öll kurl sé komin tU grafar í sambandi við Reynimelsbygg- ingu BVS. Á tölur þær, sem upp hafa verið gefnar varðandi byggingu BVS og eiga að vera tæmandi, vantar stórar fúlgur, eins og sýnt hefur verið fram á. Það eina atriði, sem hefir tek- izt að kanna í sambandi við frá- gang íbúðar, hefir leitt í Ijos, að honum er ábótavant, að nemur þúsundum króna. Um hve háa fjárfúlgu skyldi verða að ræða, ef sams konar at- hugun færi fram á byggingunni allri, hverri íbúð? Af þessu öllu ætti mönnum að vera Ijóst, að það er engan veg- inn nóg að slá fram tölum, sem eiga að sýna ótrúlega lágan bygg ingarkostnað, ef þær reynast svo blekkingar að meira eða minna leyti. Má gera ráð fyrir, að fleiri atriði af sama tagi, sem getið hefir verið, komi í ljós, er fram líða stundir, í sambandi við byggingu þessa, svo að hér reyn- ist jafnvel á ferðinni kostnaðar- samara ævintýri en menn hugðu og lítið verði eftir af skraut- fjöðrum forráðamanna BVS, um það er lýkur. Að endingu skal vikið að þeim ummælum GG, að Gissur Sig- urðsson ætti að birta reikninga sina í sarmbandi við húsbygging- ar. í því sambandi skal á það bent, að Gissur varð einna fyrst- ur manna til að afhenda rann- sóknarnefnd byggingarkostnaðar reikninga yfir fullunnin verk — ekki hálfköruð, eins og GG og hans menn hafa látið sér sæma að gorta af við almenning. Og Gissur afhenti þessa reikninga, áður en GG hóf krossferð sína — sem hætt er við að Ijúki á sama hátt og flestum krossferð- um fyrri alda! Reykjavík, 13. júní 1967 Stjórn. MeJst&rafélags hú-sa- saniða.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.