Morgunblaðið - 20.08.1967, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 20.08.1967, Blaðsíða 28
DIIMERS CLUB (CREDITCARD) AÐALUMBOÐ: Austurstræti6,3jahæð. Sími18354 SUNNUDAGUR 20. ÁGÚST 1967 RITSTJORN • PRENTSMIÐJA AFGREIÐSLA'SKRIFSTOFA SÍMI 10*100 Keflavíkursjönvarp takmarkað 15. sept. Stone abmíráll gefur út fréttatilkynningu KEFLAVIKURSJONVARPH) verður takmarkað frá og með 15. september 1967, segir í til- kynningu frá Admiral Frank Bradford Stone, er Mbl. barst í grær. Jafnframt segir yfirmaður- Inn, að hann harmi, ef einhver óþægindi eða vonbrigði leiði af þessari ráðstöfun. Tilkynning aðmírálsins er svohljóðandi: „Þarni 6. september síðastlið- inn, tilkynnti fyrirrennari minn sem yfirmaður Varnarliðsins, utanríkisráðberra íslands, að til að halda niðri kostnaði og við- halda fjölbreytni sjónvarpsefnis, hjá sjónvarpsstöð Varnarliðsins, áfhorfenduim, sem ekfci tillheyrðu áhorfendium, sem ekikd tidheirðu Varnarliðinu, með því að tak- marka útsendingar víð nánasta nágrenni Keflvilkurflugvallar. Utanrikisráðherra félllst á þessa ráðstöfun og óskað etftir að hún yrði framkvæmd í samræmi við vaxandi starfsemi íslenzka sjón- varpsins, til að gefa islenzkum áhorfendum nokkurn tíma Ml að breyta tækjum sínuim og loftnet- um eftir þörfum. „Með tilliti til efnis bréfs Ut- anríkisráðherra frá 16. ágúst 1967, sem mér var sent, hefur það verið ákveðið, að útsending- ar sjónvarps Varnarliðsins verði takimarkaðar í saimræmi við sani komiulagið frá september 1966. Þar af leiðandi verða útsending- ar sjónvarps Varnarliðsins AFRTS taikmarkaðar við Keíla- víkurflugvöll og næsta nágrenni, frá og mieð 15. september 1967. Yfirmaður Varnarliðsins á ís- landi harmar það, ef einhver óþægindi eða vonforigði leiðir af þessiari ráðstöfun". Kaupverð Viðeyjar stofu til yfirmats SKIPUB hefur verið yfirmats- nefnd vegna kaupanna á Við- eyjarstofu og því sem henni fylgir. Sýslumaðurinn í Gull- bringu- og Kjósarsýslu, Einar Ingimundarson, skipaði nefnd- ina og eiga sæti í henni þeir Einar Arnalds, hæstaréttardóm- ari, sem er formaður, Kristján Karlsson, fyrrum búnaðarskóla- stjóri og Aðalsteinn Guðjohnsen, verkfræðingur. Nefndinni er gert að ljúka Þakkarskeyti író ríkisarfa Norðmanna FRÉTTATrLKYNNING frá skrifstofu forseta íslands: Forseta íslands hefur borizit eftiríarandi sómskeyti frá Har- aldi ríkisarfa Noreigs: „Við heimkomuna eftir mjög énægjulaga Qg lærdómsríka Ihieimsókn á íslandi færi ég yður herra forseti, forsætisiráðlherran- umn, íslenzku rdkisstjórninni og íslenzku þjóðinni hjartans þakk- ir mínar með óskum um allt ^iott." » ? ?---------- Londsliðið fer utan a morgun LANDSLIW íslendinga í knatt- Bpyrnu fer utan til Danmerkur á morgun, en á miðvikudag á það að leika landsleik við Dani — níunda landsleik íslendinga við Dani. Er hér um að ræða 47. landsleik íslendinga, en 300. landsleik Dana. Leikurinn fer fram' í Kaup- mannalhöfn og hetfst á miðviku- dag kl. 18 eftir ís-lenzkum tíma. Mun honum verða útvarpað beint um ríkisútvarpið. Ails miunu fara utan í tilefm af þessum leik uim 20 manns. störfum sem fyrst, en. hún er sett á stofn vegna áfrýjunar for- sœtisráðuneytisins. Dómur mats- nefnda-r, sem seljandi, Stefán Stephensen, kaupmaður í Verð- andi og kaupandinn, ríkissjóð- ur, sættust á, var eins og kunn- ugt er, að kaupverð skyldi verða 9.75 milljónir króna. Stjorn Norræna hússins fyrir framan Menntaskólann á Akureyri í fyrradag. Taliff frá vinstri: Johan Cappelen, deildarstjóri, Noregi, Sigurður Bjarnason, ritstjíri, Steindór Steindórsson, skólameistari, Halldór Laxness, rithöfundur, Ármann Snævarr, rektor, Egil Thrane, skrif- stofustjóri, Kaupmannahöfn, prófessor Gunnar Hopee, Svíþjóð og Ragnar Meinander, skrif- stofustjóri, Helsingfors. (Ljnsim. Sv. P.) NORÐMAÐUR FORSTJORI NORRÆNA HUSSINS Akureyri, 19. ágúst. IVAR ESKELAND, 39 ára gamall Norðmaður, var í gær ráðinn forstjóri Norræna hússins frá og með 1. janúar 1968 að telja. Stjórn Norræna hússins, sem setið hefur á fundum á Akureyri undan- farna tvo daga valdi Eske- land úr hópi 22ja umsækj- Borleir mengar hitaveituvatn RÍKISÚTVARPID sagði frá því í hádegisfréttum í gær, að olía hefði komizt inn á hitaveitu- kerfi Reykjavíkurborgar í fyrra kvöld, er dæla hefði bilað. Mbl. hafði tal aí Gunnari Kristinssyni, verkfræðingi hjá Hitaveitunni og spurðist fyrir um þetta. Gunnar sagði, að ekki hefði verið um olíu að ræða. Nýlega var sett upp dæda í borholu við Laugarnesveg og var verið að reyna dæluna í fyrrakvöld. f bor holunni er mikið um srvokallað- an borleir, sem er svartur og ekki ólíkur fitu. Leir þessi er meinlaus með öllu, en hann miun hafa borizt ailvíða um borgina. Hefur jafnan borið á þessu á haustin, er dælan við þessa holu hefur verið sett í gang, en hún er ekki í notlkiun á sumrin. Dælan var ekki í gangi í fyrra kvöld nema í um það bil hálfa klukkustund og verður hún ekki sett í gang aftur fyrr en kólnar. Gunnar sagði, að leir þessi ylli Hitaveitunni oft og tí©um erfið leikum, er hann settist í síur og stíflaði þær. Umrædd mengun mun nú úr sögunni. Sexmannanef nd kem- ur saman á morgun, Ni'i á morgun kemur sex manna nefnd til síns fyrsta fundar á þessu hausti. Hana skipa af hálfu framleið- enda; Gunnar Guðbjartsson for- maður Stéttarsambands bænda, Vilhjálmur Hjálmarsson alþm. og Einar Ólafsson í Lækjar- hvammi, en af hálfu neytenda; Sæmundur Ólafsson frá sjó- mannasamtökunum, Otto Schopka af hálfu iðnaðarsamtak anna og Torfi Ásgeirsson til- nefndur af hinu opiniþera í stað fulltrúa Alþýðusamibands ís- lands, en það á samkvæmt lög- um heimild til setu í nefndinni, en hefir hafnað henni. Fyrsta verkefm nefndarinnar verður að ákveða verð á nýjum íslenzkum kartöflum, sem koma á markaðinn nú eftir heJgina og framhaldsverkefni nefndarinnar verður svo að undirbúa verðlagn ingu landbúnaðarvara fyrir haustið. Ivar Eskeland enda frá öllum Norðurlönd- unum. Mbl- barst í gær svo- hljóðandi fréttatilkynning frá stjórn hússins: „Stjórn Nonræna hússins hef- ur haldið fundi hinn 18. og 19. ágúst í Menntaskólan.um á Akur eyri og fjallað þar m.a. um ráðn- ingu forstjóra hússins. Svo sem fyrr hefiur verið skýrt frá, eru umsækjendur 22, 5 frá Danmörku, 1 frá Finn- landi, 4 frá íslandi, 7 frá Noregi og 5 frá Sviþjóð. Stjórnin hef- ur ákveðið að ráða cand. philol Ivar Esikeland, ráðunaut við bókaforlagið Tiden í Osló, for- stjóra stöfnunarinnar frá 1. jan. 1968 að telja, og er ráðningar- tíminn 4 ár samkvæmt sam- þykkt stofnunarinnar. Ivar Eskeland er 39 ára, cand. philol frá Háskólanum í Osló 19515. Hann hefur verið leiklist- arráðunautur við Norska leik- húsið í Osló síöan 1957 og er nú ráðunautur hjá forlaginu Tiden í Osló. Hann hefur gefið út ýms- ar bækur, þ. á m. um bókmennta störf Halldórs Laxness, svo og ásaimt Magnúsi Stefánssyni, lektor, kennslubók í íslenzku fyrir norska menntaskóla. Hann hefur dvalizt allmikið á íslandi og hefur góð tök á íslenzkiu máli." í stjórn Norræna hússins eiiga sæti þessir menn: Ármann Snævairr, háskólarektor, formað^ ur, Johan Cappelen, deildar- stjóri í Osló, Egil Thrane, skrif- s LÖf ustjóri, Kaiuptmannahöf n, Gunnar Hopee, prófessor og vararektor Stokkihólmslhiáskóla, Ragnar Meinander, skrifstofu- sijóri, Helsingfors, Halldór Lax- ness, rithöfundiur og Sigurður Bjarna.íion, ritstjóri. Fundurinn á Aureyri var fj'>rði fundur stjórnar Norræna ihússins, en fyrsti fundur stjórn- arinnar var haldinn í Reykjavík í ágúst 1965, annar í Stokk- hölmi í júní 1966 og hinn þriðji í Osló í apríl 1967. Akureyri var valin sem fund- arstaður, vegna þess að stjórn- in viddi leggja áhsrzlu á að Nor- ræna húsinu er ætlað að starfa fyrir landið allt og verkefni þess er að styrkja böndin milli íslands annars vegar og hinna norrænu landanna hins vegar. Byggingu Norræna hússins miðar vel áfratn og er ætlunin að það verði tekið í notkun. snemma sumars 1968. Byggingar kostnaður er áætlaður 38 millj. og greiðist í hlutfalli við fjölda Jbúa hvers hinna norrænu landa. — Sv. P. Breiðamerkur- sandsbrú vígð 2. sept. SMÍÐI brúarinnar yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi er nú langt komin og mun Ingólfur Jónsson, samgöngumálaráðherra, formilega opna umferð um brúna 2. september n.k., að því er Sig- urður Jóhannsson, vegamála- stjóri, skýrði blaðinu frá í gær. Brúarsmíðin hófst vorið 1966 og hefur verkinu miðað vel áfram. Brúin er 110 metra löng hengibrú með einni akrein. Teikningar gerðu Árni Pálsson, yfirverkfræðingur, og Helgi Hallgrímsson, deildarverkfræð- ingur. Yfirsmiður er Jónas Gísla son. Jökulsá á Breiðamerkursandi hefur lengstum reynzt eríSð yf- irferðar og oft lokað alveg leið- inni milli Öræfa og Hafnar í Hornafirði. Er því mikil sam- göngubót að hinni nýju brú.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.