Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 23. SEPT. lWf Síldarleysið veldur af- greiðslu töfum á saltsíld MORGUNBLABIÖ fékk þær upplýsingar hjá Gunnari Flóv- enz, framkvæmdastjóra Síldar- útvegsnefndar í gær, að í sumar hefðu verið gerðir fyrirfram- samningar um sölu á hátt í 400 þusund tunnum af sumar- ©g haustssíld. Eins og málnm væri nú háttað væri ekki gert ráð fyrir frekari fyrirframsamning- um um þá sild. Síldarleysið hafi þeffar valdið miklum erfiðleik- Samþykkt í borgarstjórn: Fylgzt verði með at- vinnuhorfum Rvíkinga A FUNDI borgarstjórnar Reykja- víkur sl. fimmtudag urðu nokkr- ar umræður um atvinnumál Reykvikinga, og að þeim loknum var samþykkt svohljóðandi til- laga frá borgarfulltrúum Sjálf- stæðisflokksins: „Borgarstjórnin telur nauðsyn legt, að fylgzt sé vel með horfum í atvinnumálum Reykvíkinga á komandi vetri og felur borgar- hagfræðingi og forstöðumanni Ráðningarstofu borgarinnar á- samt stjórn Ráðningarstofunnar að kynna sér svo nákvæmlega sem unnt er, hverjar horfur eru um atvinnu í hinum ýmsu starfs- greinum og hjá helztu atvinnu- fyrirtækjum í borginni á kom- andi vetri. Skal um þessa athug- un höfð sem nánust samvinna við verkalýðsfélögin og atvinnu- rekendur. Óskað er eftir greinar gertS borgarráðs um málið og til- lögum um ráðstafanir til efling- ar atvinnu, ef þurfa þykir". Gunnar Helgason, borgarfull- trúi Sjálfstæðisflokksins mælti fyrir tillögunni, sem var breyting artillaga við tillögu Guðmundar Vigfússonar um atvinnumála- nefnd. Kvað Gunnar það skoðun sína að fylgjast þyrfti vel með at vinnuhorfum Reykvíkinga, þar sem margvíslegir erfiðleikar steðjuðu að efnahagslífi þjóðar- innar, svo sem hið mikla og lang- varandi verðfall á helztu útflutn- ingsvörum landsmanna. Ýmsar þjóðir, sem standa stórum framar á atvinnusvi'ðinu bæði hvað tækniþróun og fjölbreytni í at- vinnuháttum viðvíkur eiga nú við vaxandi atvinnuleysi að stríða og má þar nefna Breta og Vestur-Þjóðverja. — Jafnframt sagði Gunnar, að ljóst væri, að stórframkvæmdirnar við Búrfell og kísilgúrverksmiðjuna hefðu nú þegar hjálpað mikið á at- vinnusviðinu. Ef þeim fram- kvæmdum hefði ekki verið hrundið af sta'ð mætti gera ráð fyrir nokkru atvinnuleysi nú. Gunnar sagðist ekki vera sam- mála Guðmundi Vigfússyni um, að nauðsynlegt vær að kjósa sér- staka nefnd í borgarstjórn til þess að athuga málið á þessu stigi, heldur væri eðlilegast, að hagfræðingur borgarinnar og for stöðumaður Ráðningarstofunnar ásamt stjórn hennar athuguðu mál þetta og leggðu niðurstö'ður sínar síðan fyrir borgarráð. Hag- iræðideildin hefur góða aðstöðu til gagnasofnunar á þessu sviði og Ráðningarstofan fylgist með atvinnuástandinu á hverjum tíma og ber að gera lögum sam- kvæmt. I stjórn Ráðningarstof- unnar eru fulltrúar borgarstjórn- ar ásamt fulltrúa frá verkalýðs- félögunum og atvinnurekendum, svo þar eiga öll sjónarmið að koma fram. Framangreindir aðil- ar hafa því gó'ða aðstöðu til að kynna sér raunverulegt ástand atvinnumála og gera rökstuddar tillögur til úrbóta, ef þurfa þyk- ir. Einar Ágústsson talaði og Guð- mundur Vigfússon tók aftur til máls. Kirkjudagur Óhó?a safnoðarins HINN árlegi kirkjudagur Óháða safnaðarins er á morgun (sunnu- dag), en söfnuðurinn hefur haft kirkjudag á hverju ári síðan hann var stofnaður árið 1950. Dagskráin hefst roeð elmennri guðsþjónustu kl. 2 eftir hádegi. Séra Emil Björnsson predikar. Að lokinni messu hafa konur úr kvenfélagi kirkjunnar almenna kaffisölu í safnaðarheimilinu Kirkjubæ til ágóða fyrir hina margháttuðu starfsemi félagsins í þágu kirkjunnar og safna'ðarins í heild. Um kvöldið kl. 8:30 hefst kirkjukvöldvaka og er öllum heimill aðgangur. Kirkjukórinn syngur undir stjórn organistans, Njáls Sigurðssonar, sem einnig leikur einleik á orgel. Þá verð- ur kvikmyndasýning og að lok- um sameiginleg kaffidrykkja kvöldvökugesta í Kirkjubæ. Ólafur B. Thors endur- kjörinn form. Heimdallar AÐALFUNDUR Heimdallar var haldinn fimmtudaginn 21. sept. í Himinbjörgum, félagsheimili Heimdallar. Ólafur B. Thors, deildarstjóri, ^ar endurkjörinn formaður fé lagsins. Aðrir í stjórn voru kjörn ir: Andrés Andrésson, nemi. Árni Ól. Lárusson, stud. phil. \ Björgólfur Guðmundsson, verzl unarmaður. Guðbrandur Arnason, hagfr. Ingi Torfason, nemi. Jón Slgurðsson, fulltrúi. Magnús Hreggviðsson, nemi. Pétur Sveinbjarnarson, umferð arfulltrúi. Sigurður Ágúst Jensson, trésm. Stefán Pálsson, stud. jur. Vigfús Ásgeirsson, nemi. um, þar sem ekki hefði reynzt unnt að hefja afgreiðslu síldar- innar á þeim tima, sem kaup- endur hefðu óskað eftir. T.d. hefðu Rússar lagt mikla áherzlu á að fyrstu 30 þús. tunnurnar, sem þeir hafa samið um kaup á, yrðu afgreiddar sem allra fyrst. Gunnar tók fram að í öllum fyrirframsamningunum væri svo kallaður veiði- og verkunarfyrir- vari. Gunnar gat þess, að sé mis- skilningur hefði komið fram hvað efitr annað í blöðum og útvarpi undanfarið, að Norð- menn 'Aafðu í sumar flutt síld í stórum stíl af fjarlæigum miðum til verkunair og söltunar í landi. Öll .síldin sem Norðmenn hefðu salfcað í sumar væri verkuð ag söltuð um borð í veiðiskipum og hvalbræðsl<u,skipinu Kosmos IV. á miðunum. Norðmenn hðfðu saltað síld um borð í veiðiskip- um á íslandsmiðum frá því fy,r- ir aldamót, og oft ma.rgfa.lt meira m.agn en í sumar. Það sem eink- uni hefði vakið athygli í sam- bandi við söltun Norðmanna í sumar væri einikum tvennt: Hin mikla söltun um borð í móðursikipinu Kosmos IV. oig söltun í tanka um borð í veiði- skipinu Uksnöy, en í báðum til- felluim væri síldin hausskorin og slógdregin um borð, en aðeins gengið frá síldinni til útflutn- ings í landi. Tilrauniir síklairút- vegsnefndar og ýmsra síldarsalt- enda og útgerðanmianna hér beindust aftur á móti fyrst og frems't að því að finna haigkvæm a.r leiðir til að flytja síldina frá fjarlægum miðum til verkiunar ag söltunar í landá. Þrífættur íslenzkur hestur MEÐAL hrossanna, sem fóru utan með Reykjafossi í gær, var þessi þrífætti foli. Eigandi hans sagði Mbl. í gærkvöldi, að folinn væri veturgamall og á leið til Bandaríkjanna. Þar mun hann dvelja í tvö ár og bandarískir vísindamenn rannsaka hann og fylgjast með því, hvernig þroska hans og aðlögunarhæfileikum fleytir íram. Eigandinn sagði, að folinn væri eðlilegur að öllu öðru leyti en því, að hann vantaði hægri framfót og öxl og væri folinn eina lif- andi hrossið sinnar tegundar sem vitað væri um í heimin- um í dag. Með Reykjafossi færi folinn til HoIIands, þar sem hann fengi góða hvíld, en síðan yrði hann fluttur til Bandaríkjanna með þar til út- búnu skipi. Sjálfvirk símstöð opnuð í Stykkishólmi í gœr Stykikislhólmi, 22. sept. fDAG kl. 4.30 var tekin í notkun sjálfvirk símstöð í Stykkishólmi á svæðisnúmerið 93, eins og Borgarnes og Akranes. Er þetta 300 númera stöð og hægt að bæta við 100 með lítilli fyrir- höfn. Verkstjóri við uppsetningu stöðvarinnar hefur verið dansk- ur maður, Isaksen að nafni, og auk hans hafa margir starfað að uppsetningu stöðvarinnar. Var undirbúningi lokið að mestu í gærkvöldi, en í dag kom svo póst- og símamálastjóri, ásamt Jóni Skúlasyni, verkfræðingi, og Braga Kristjánssyni, rekstrar- stjóra, og voru þeir við opnun stöðvarinnar í dag. f tilefni þess, að þetta er fyrsta sjálfvirtka stöðin á Snæ- fellsnesi, bauð póst- og síma- málaistjórnin starfsifólki og nokkr um gestium til samsætis í sam- komulhúsi staðarins. Samsætinu stjórnaði Árni Helgason, stöðv- arstjóri, sem gaf gestunum grein argott yfirlit yfir þróun póst- og símamála í Stykkisihólmi frá því, að síminn fyrst var opnað'Ur þar árið 1912 í septemiber. Eru því rétt 55 áx síðan síminn kom til Stykkishólms og minntiist hann þess sérstaklega. Fyrsta árið ¦voru 17 notendur, en nú þega.r sjáMvirka stöðin tekiur við eru notendur rúmir 200. Afgreiðslur fjöldi stöðvarinnflr nú eru um 3000 útfarin sam.töl á mániuði, en fyrir 25 árum voru þau rúm 400. Fyrsta símstöðin var til bréða- birgða í fangahúsinu, eða um þriggjia mánaða skeið. Þá flutt- ist bún yfir í bæinn í íbúðarhús Möllers, póstm,, en það brann um 1020. Þá fluttist síminn í ný húsakynni við aðaigötu, þar sem hann heifur verið síðan, þar til hið nýja húsnæði var tekið í notkun á þessu ári, en friá því hefur Mbl. áður sa.gt. Þrír not- enduT eru enn á lífi af þeim sem voru búsettir í Stykkisfhólmi fyr- ir 55 árium, þegar Landssíminn hóf starfsemi sína. Eru það þeir Sigurður Ágústsison, alþingismað ur, sem því miður gat etoki verið við opnun stöðvarinna.r n&, Kristján Bjartimans fyrrv. odd- viti, og Kristmann Jóbannsson, fyrrum skipstjóri, en þeir voru báðir viðstaddir nú. — Póst- og símamálastjóri, Gunnlaugur Briem, flutti þvínæst ræðu, lýsti stöðinni allri fyrir viðstöddu.m, og þakikaðii þeim er unnið höfðu verkið. Ennfremur tóku til méls Friðjón Þórða.rison, sýslumaður, og Kristinn B. Gíslason, fyrrum oddviti. Af þessu loknu var geng ið til stöðvarinniar, og þar opnaðii póst- og símamálaistjóri stöðina með símtali til Reykjavíkur. Sig- urður Maignússon, hreppstjóri, sem er 87 ára og mun ver.a elzti Ibúi Stykikisihólms, var þarna við staddur og talaði næsta símtial við dótt'ur sína á Akureyri. Að þesisu loknu var sj'álfvirtea sam- bandið sett yfir á notendasímana og komust þeir í samband hver af öðrum. Fná því 1920 hefur Stykikislhólmur verið umdaemis- stöð á Breiðaifjarðarsvæðinu og frá fyrstu tíð hafa aðeins tiveir menn gegnt stöðva.rstjórastainfi, William IThomas Möller, sem var stöð,va'r.9tjó,ri til ársin,s 1953, að núverandi stöðvarstióri, Árni Helg-ason, tók við, og hefiur verið það síðan. f gærikvöldi var mikill fögnuð- u.r bæjarlbúa yfir þessum átfa.niga og sýndu teljarar stöðvarinnar, að flestir höfðiu reynt þessi nýju tæki. — Fréttaritari. Byggingarframkvæmd- ir í nýja miðbænum — geta vœntanlega hafizt 1969 GEIR Hallgrímsson, borgarstjóri, skýrði frá því á fundi borgar- stjórnar sl. fimmtudag, að í sum- ar hefðu veri'ð gerðar ráðstafanir til þess að flýta vinnu við skipu- lag nýja miðbæjarins. Borgar- stjóri sagði að gera mætti ráð fyrir, að byggingarframkvæmd- ir gætu hafizt í nýja miðbænum á árinu 1969. Þessar upplýsingar komu fram í svari borgarstjóra við fyrirspurn borgarfulltrúa Framsóknarflokksins um þetta efni. — Samsæri Framhald af bls. 1 upplýsmigar um hern.aða.ráa2tlan- ir Biiafraheirsins og þar með feng ið þeim í hendur alla möguleika í því að ná borginni í Benin. J.afnframt sakaði hann Lagos- istjórninia um að hafa tekið í síma þjóniustu rúsisnieska fluigmienn og þýzka, fyrrverandi nazista. Hefðu menn þessir unnið þau illvirJci fyrir LagoiSistjórnina, að gera loft árásir á svæði óbreyttna borg- ana í Biafra, þar á meðal bæði skóla og sj'újkrialhiús.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.