Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 23. SEPT. 1967 ttgtfttttfoftifr Útgefandi: Framkvæmdastjóri: Ritsljórar; Rilstjórnarfulltrúi: Fréttastjóri: Auglýsingar: Riístjórn og afgreiðsla: Auglýsingar: í lausasölu: Askriftargjald kr. 105.00 Hf. Arvakur, R'eykjavík. Sigfús Jónsson. Sigurður Bjarnason frá Vigur. Matthías Jphannessen. Eyjólfur Konráð Jónsson. Þorbjörn Guðmundsson. Björn Jóhannsson. Árni Garðar Kristinsson. Aðalstræti 6. Sími 10-100. Aðalstræti 6. Sími 22-4-80. Kr. 7.00 eintakið. á mánuði innanlands. STEFNUÝFIRL ÝSING BORGARSTJÓRNAR L fundi borgarstjórnar ** Beykjavíkur sl. fimmtu- dag urðu víðtækar umræður um skólamál. Umræður þess- ar beindust bæði að hinum sérstöku vandamálum stærsta fræðsluhéraðs landsins og ekki síður að nauðsyn þess að heildarendurskoðun fræðslu- kerfisins verði hraðað. A fundinum var samþykkt tillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þar sem borgarstjórn lýsir þeirri skoð- un sinni að hraða beri heild- arendurskoðun fræðslukerfis- ins og hlutverki og markmiði skólans í breyttu þjóðfélagi. Borgarstjórnin fagnar þeim vísi að skólarannsóknarstofn- un, sem komið hefur verið á fót en bendir á að henni sé ekki enn búin sú aðstaða sem líkleg sé til skjóts árangurs. í samþykkt borgarstjórnar- innar er ennfremur minnt á það frumkvæði sem Fræðslu- ráð og Fræðsluskrifstofa Beykjavíkur hafa haft um tilraunir og áætlunargerð á sviði skólamála og jafnframt er vakin athygli á því að til þess að áfram verði haldið á þeirri braut verði að efla skólarannsóknlr bæði að mannafla og fjármagni. Loks ítrekar borgarstjórnin boð sitt um samstarf við undirbún ing heildarendurskoðunar fræðslukerfisins og leggur áherzlu á nauðsyn þess að samvinna skólarannsókna og skólastofnana borgarinnar við Efnahagsstofnunina verði efld, en sem kunnugt er vinn- ur Efnahagsstofnunin að áætl unargerð á hinu hagræna sviði menntamála. Þessi samþykkt borgar- stjórnar Beykjavíkur er þýð- ingarmikil m. a. vegna þeirra víðtæku umræðna, sem orðið hafa um skólamál að undan- förnu. Stærsta fræðsluhérað landsins á hér mikilla hags- muna að gæta en hins vegar er Ijóst að nauðsynlegt er að samræma til fulls starf þeirra sem vinna að skólamálum, þannig að mismunandi aðilar vinni ekki hver í sínu horni að endurbótum á fræðslu- kerfinu. í því Ijósi ber að skoða þá ítrekun á boði borg- arinnar um samvinnu við skólarannsóknir og aðra, sem að fræðslumálum vinna en það boð hefur verið sett fram áður. Fræðsluráð og Fræðslu- skrifstofa Beykjavíkur hafa um langt skeið beitt sér fyr- ir endurbótum og tilraunum í skólamálum Beykjavíkur. Þessar aðgerðir hafa verið tvíþættar, annars vegar að- gerðir sem miða að því að bæta námsaðstöðu vangef- inna, tornæmra eða sein- þroska barna og hins vegar tilraunir með nýjungar í kennslu, svo sem hinar víð- tæku tilraunir með nýjung- ar í stærðfræðikennslu svo og nýjar aðferðir í tungu- málanámi, í ensku og dönsku. Það er athyglisvert, að veru legur hluti starfs skólarann- sókna fram til þessa hefur falizt í því að færa í skýrsl- ur niðurstöður þeirra til- rauna, sem Beykjavíkurborg hefur beitt sér fyrir á sviði nýrra kennsluaðferða. Hins vegar er ljóst, að eigi starf skólarannsókna að bera svo skjótan árangur sem nauð- synlegt er, verður að efla þær að mannafla og fjármagni og er því rík ástæða til þess að fagna stefnuyfirlýsingu borg- arstjórnar í þessu efni. NYTT BORGARHVERFI f^eir Hallgrímsson, borgar- " stjóri, kynnti fréttamönn- um í fyrradag hið nýja deili- skipulag Breiðholts III, sem nýverið var samþykkt í borg- arráði. Framkvæmdanefnd byggingaráætlunar hefur óskað eftir byggingarsvæði í þessu hverfi og af þeim sök- um unnu arkitektar Fram- kvæmdanefndarinnar að skipulaginu. Eins og kunnugt er, eru byggingarframkvæmdir þeg- ar hafnar í Breiðholti I en þar munu um 5600 manns búa í framtíðinni. í Breiðholti III er áætlað að um 12000 manns muni búa við lok skipulagstímabils Aðalskipu- lagsins 1983 svo að þetta borg arhverfi verður fjölmennara en nokkur kaupstaður utan Beykjavíkur og fjölmennasta borgarhverfi Beykjavíkur. Það er vissulega ánægju- legt að fylgjast með upp- byggingu hinna nýju hverfa borgarinnar, Árbæjarhverfis, Fossvogshverfis og Breið- holtshverfis. Skipulagsmál þessara hverfa hafa verið tek- in nýjum og föstum tökum, að þeim hafa unnið ungir og velmenntaðir sérfræðingar og enginn vafi er á því að öll þessi hverfi munu, þegar þau eru fullbyggð verða höfuð- borginni til sóma. ,«r<fr\ f «S J UTAN ÚR HEIMI Kommúnistar á atvinnu- leysisstyrkjum Eftir Lajos Lederer London í september. SOVÉTKÍKIN og önnur kommúnistaríki í Austur- Evrópu hafa neyðzt til að innleiða atvinnuleysis- styrki vegna vaxandi fjölda þeirra manna, sem enga atvinnu fá. Séð vlair fraim á þetóba á- stamd í Savétríkijumuim í fynria þegar dir. Y. Mamevidh, sem ea- þtetebtuir sovézkiuir1 hagÆræSi'nigiuT, h'vaibti sov- ézlklu sftjónnitoa Wil aðlgerða í þleiim tilgamgi la<ð mæta hugls atnlegiu fjöldaa'tvin'niuleyisá vegna verulegira breytingia á efnahaigsimáKulm. Þæif að- g'erðítr, sem giripið viar itil í SovébríkijHim'Uim ög öðnuim Ausbur-Evrópuríkjum, þar sem siamsíkonar eÆnaftiiagsráð istafamiir hatfa veriði gerðar á síðiasta árli, reyndiuist ekki nægair, og aílvarlegt aibvimmu leysi blasir nú í fyrsta skipti við komimúnistalönd- luim Evröplu'. Þús'umdir Ikvenmia hiefuT verið siagt upp starfi, em þæir voru kallaiðar til sltarfa við að> byggja lupp lönd sín þégar kKHnmúnistbar' tókhi völdin í Au'stur-EViróptU'. Hlutverk þeiirna í iðmlaðar- og lamdbúniaðarþnólumdnini er1 sjaldam í há'vegtuim hötfð, en án fraimlagts' kvennaurva hefði þróunimi orð'ið mum rniimmi. Þ)að er ékki mema við a'thuigum hiagskýrslna, sem brrlbar erlu einhi simni á áiri, að í ljó» kemur að urni 40% alls vinmiuaflis í flest- urni komimúnistaríkjiu'm er komluir. Núma, þeglar altvimmiuleysi er að igera vart við si'g, vterða konuirnair fyrsitu fórn- arlömbinl Þótit þeim hafi eikki verið greidd jaAru hé laiun og Hdarteiön'n'Uim, hafa lalun þeirra oít verið það* ifiraimlag, sem lyft hefur fjöl steyld'umuim upp úir neyðar- kjörumi, því meðal verka- miannialalun í toomim'úniista- rikjiuim Austuir-Evrópu mœgjia varla fyriir mestu niauösynjum hjóna, þótt barnlauis siéu. Atvinmuieysið 1 Austur- Evróplu er eininig orð'ið eiltt höfuð vandaimál umgTia mramma, sérstalMega þeúrra, sem nýkomi'ni'r eru úr skóia, Saimkvæmit lupplýsiingiuim Trlud, m'álgagni sovézfcui al- þýðusamitakannia, tókst um 20% þeirra, sem hæöbu mlámi á síðaista vari, ekiki að fin'na sér a'tvininiu. Júgósl'avía er eina komim únistaríkið, sem itiekið hetf- uir aitvinnlulieysið raunlsæjuim bölku'm. Það hefuir veitt umg um mönmlumi ieyffi til && leita sér atvinmiu erlendiia. Nærri 400 þúsiund Júgósiíwv- air hatfa farið úr Tiarndi unld- anfiarið ár til Vestur-Þýzka- l'andis, ítalSu og Fraikklands. Afiieiðim'gin hefur orðið sú að þesisi lamdflótti hefiUT bæbt greiðslu'jöfnuð Júgó- sdaví'u, því menm þessir haifa senit mikinn hDuWa lauma sinma heim til ættim'gjamnia. Á lumdanföirnu ári hafa þes® ar gjaildeyrisitekjuT numið um 3.450 milljómlum króna. Ekkert anmialð toommúmi- isibar'íki hefur fylgt fordiæmi Jiúigóslavíu', því þau óttasit að ef ibúunlum verði hleyptt' úir landá muni þeir ekki smúa heim aiftur. Þegar nú la'tvirnmiieysisi- styrkir eru innlieiddir í Aust- UT-Evrópu, minnir það á, að 50 áir'um etftir byltimiguna í Riússiandi og eftir 20 ána stjórn Joammúniisba í Alust- UT-Evrópu, geta töfrar Marx ekki trygglt íbúunium irétbin'ru á því iatð fá vinmu. (Observer — öll réttindi á- skilin) 100 milljón dala tjón — í líynþáttaóeirðunum í Bandaríkjunum í sumar Chicago, 16. sept. NTB—AP. Rannsóknarnefnd, sem kannað hefur hversu mikið tjón varð af völdum kynþáttaóeirðanna í Mannfoll meiru í Vietnom í ór en á sex árum Saigon, 21. september. NTB. FXiEIRI bandarískir hermenn hafa fallið í styrjöldinni í Viet- natn, það sem ef er þessu ári, en á næstu sex árum á undan, aðallega vegna hinna hörðu bardaga, sem geisað hafa í nyrzta héraði Suður-Vietnam. Bandaríska herstjórnin í Saigon skýrði frá því í dag, að frá síðsutu áramótum til 16. september hefði 6.721 banda- rískur hermaður fallið í orrustu. Á tímaiblinu 1. janúar 1961 til 31. desember í fyrra féllu 6.644 bandarískir hermenn í Vietnam. 83.443 bandarískir hermenn hafa særzt í bardögum síðan 1961, þar af 45.705 á þessu ári. Áskorun Fjórir frambjóðenda þeirra, sem biðu ósigur í forsetakosn- ingunum í Suður-Vietnam í þessum mánuði, hafa skorað á Bandaríkjamenn að hætta af- skiptum sínum af innanríkis- málum. í bréfi til bandaríska sendiráðsins í Saigon segja frambjóðendurnir, að íhlutun Bandaríkjamanna miði að því að veita hinum ólöglegu kosn- ingum löglegan blæ. Bandaríkjunum í sumar, hefur upplýst, að það sé metið á um það bil hundrað milljónir doll- ara, (rúmlega 43 milljarða ís- lenzkra króna). f Detroit einni varð tjónið áætlað 55-85 milljón- ir dollara. Formaður rannsóknarnefndar- innar, Richard Huges ríkisstjóri í New Jersey, segir í skýrslu, sem birtist í gær, að í hlaða- freg.nium hefði tjónið af völdum óeirðanna verið ýkt mjög og tal- ið nema mörgum sinnum hærri upphæð, en raun reyndist, — hefðu sum erlend blöð talað um, að það hefði numið allt að 715 milljónum dala, en það væri víðs fjarri veruleikanum. Hann bætti því við, að tryggingarfélög væru fullkomlega fær um að bæta tjónið. Vaxa plöntur hraðar í geimnum en á jörðu ? Washington, 15. sept. NTB. Rannsóknir á plöntum, sem voru í bandaríska vísinda- hnettinum, er í síðustu viku var sendur út í geiminn, hafa þegar gefið til kynna, að nokkr ar þeirra að minnsta kosti vaxi hraðar úti í geimnum en á jörðu niðri. Einnig kom i ljós, að 75 hveitikorn, sem í hnettinum voru og urðu að plöntum í ferðinni fengu ýmsa eiginleika frábrugðna þeim, sem vaxa á jörðu, m. a. vísuðu rætur þeirra upp í staðinn fyrir niður. Þetta voru fyrstu plöntur, sem ræktaðar hafa verið við þyngdarleysi. í vísindahnettinum voru þúsundir vespa, flugna og ann arra skordýra og eru þau nú öll í rannsókn. Vísindamenn bíða niðurstöðu rannsóknar- innar með mikilli eftirvænt- ingu en segja, að allt að því ár geti liði'ð áður en útséð verði um árangurinn af til- raiminni. Geimhnötturinn fór þrjátíu ferðir umhverfis jörðu, áður en honum var náð aftur sl. laugardag. Það, sem vísinda- menn vonast til að fá upplýs- ingar um, er fyrst og fremst hver áhrif þyngdarleysið í geimnum hefur á hinar ýmsu lífverur, bæði úr dýra- og jurtaríkinu. Þeir bíða þess einnig með eftirvæntingu hvort breytingar verði á erfða stofnum lífveranna og til þess að kanna það verður fylgzt melð skordýrunum í að minnsta kosti þrjár kynslóðir þeirra. Þá verða rannsökuð gaumgæfilega áhrif geislunar á dýrin og jurtirnar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.