Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 23.09.1967, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 23. SEPT. 1967 27 // Það var um aldamótin.. „NEI, þetta er ekki lögreglusekt, en hinsvegar viljum við minna þig á, að sýna ætíð gangandi vegfarendum tillitssemi og kurteisi í umferðinni. Framúrakstur við gangbraut er stórhættulegur og hefur þegar kostað mannslíf". Þessi heilræði er að finna á mið- unum, sem lögreglumaðurinn setur undir þurrku bifreiðarinnar og er þetta einn liður í að draga úr gangbrautarslysunum. // — ítalir vilja Framhald aí bls. 28 vegna þess arna. Aðspurður um það, hvort flutt yrðu fleiri hross utan á þessu sumri, sagði Gústaf, að það væri með öliu óvíst. Flutn- ingur hrossa á dekki yfir hafið vær bannaður eftir 1. október og of dýrt þætti að flytja hross in flugleiðis. Búnaðarmálastjóri, Halldór Pálsson, sagði í viðtali við Mbl. að reglur væru fyrir því, að ekki mætti flytja út stóðhesta átta vetra eða yngri, nema eitt- hvert hrossaræktunarsambandið væri aðili að útflutningnum. Fyrir um þrem vikum hefði Búnaðarfélaginu borizt bréf frá SÍS, þar sem sagði, að Ulbright Mart vildi flytja út þrjá ís- lenzka stóðhesta: einn sex vetra fyrir 70.000 krónur, sem skyldi fara til Þýzkalands, einn tveggja vetra til Sviss og einn veturgamlan til ítalíu fyrir 20.000 krónur hvorn. Þar sem ekki lá þá fyrir nein umsókn frá neinu hrossaræktunar- sambandi um það, að það vildi gerast aðili að útflutningnum sá stjórn Búnaðarfélagsins sér ekki fært að mæla með því, að stóðhestarnir yrðu fluttir út. 19. september barst svo ann- að bréf frá SÍS, þar sem sagðd, að Hrossaræktunarsamband Norðurlands vildi g-erast aðili að úfeflutninigi stóðhestanna þriggja og tveggja til viðbótar: einum tvævetrungi ættuðum úr Skagafirði, sem átti að fara til ftalíu fyrir 20.00 krónur og vet urgömlum hesti í eigu Gunn- ars Bjarnasonar, sem skyldi fara til V-Þýzkalands fyrir 12.000 krónur. Einnig lá þá fyrir ósk Land- búnaðarráðuneytisins þess eínis, að BúnaSarfélagið gæfi umsögn sína um þetta mól. f fyrradag Mælti búnaðarfélagið svo með útflutningnum á sex vetra hest- inum, sem er þekktur gæðing- ur en þó ekki svo eftirsóttur hér á landi, að íslenzk hrossa- ræktunarfélög vildu kaupa hann. Verðið, 70.00 krónur áleit Búnaðarfélagið hæfilegt fyrir íslenzkan kynbótagrip. Ekki sá félagið sér fært að mæla með útflutningi yngri hestanna, þar eð þeir eru óreyndir að kyn- bótahæfni og einnig fannst fé- laginu, að verðið væri of lágt. Þá lá og fyrir yfirlýsing frá hrossaræktunarsambönduim Suð ur- og Vesturlands um það, að þau vildu alls ekki gerast aðil- ar að útflutningi á svo ungum og óreyndum hestum. Óþroskaða stoðhesta á alls ekki að flytja út, því þeir geta orðið íslenzka hrossakyninu mik ill álitshnekkir, sagði búnaðar- málastjóri að lokum. Sá sneri Gunnar Bjarnason ráðunautur, sér til Mbl. í gær vegna útflutningsmála þessara. Sagði Gunnar, að í þau 10 ár, sem hann hefði reynslu af, hefði ekkert samræmi verið í afstöðu Búnaðarfélags íslands til stóð- hestaútflutnings. Stundum hefðd Búnaðarfélag- ið ekki vilja mæla með úttflutn- ingi vegna þess, að hestarnir væru of góðir, og stundum hefði ástæðan verið sú^ að það taldi bestana of unga. Gunnar nefndi sem dæmi, að árið 1958 eða '59 hefðu nokkrir menn í Banda- ríkjunum stofnað hrossaræktun arfélag og pantað í gegnum SÍS 30 hryssur og einn stóðhest frá íslandi. Var stóðhesturinn val- inn af ráðunauti Búnaðarfélags- ins en það bannaði útflutning hans. Bandaríkjamennirnir töldu þetta svo frámunalega fram- komu, að þeir leystu félagið upp, seldu hryssurnar, sem þeir fengu með skilum, og hættu við allt saman. Sagði Gunnar, að nú væri sama sagan að gerast með ftalina. En um sama leyti og Búnað- arfélagið hafnaði útflutningi á stóðhesti til Bandaríkjanna mælti það með útflutningi á stóðhesti til V-Þýzkalands og var hann þó ekki valinn af ráðu naut félagsins. í sumar hefði staðið til að senda ungan ótaminn og álitleg an stóðhest til Dahmerkur í kjöl far konungsgersemanna en Búnaðarfélagið verið á móti því. Þó hefði landbúnaðarmálaráðu- neytið nokkru síðar leyft út- flutninginn og fór Styggur, en svo nefndist hesturinn, til Dan- merkur þrátt fyrir mótmæli Búnaðarfélagsins. Svona framkoma gagnvart kaupendum eriendis, sagði Guninar, að verkaði líkt og hlut- drægni á kaup eða þá sem óskilj anleg framkoma, sem ylli reiði og andúð á íslandi erlendis og stórskemmdi möguleika ís- ienzka hrossakynsins á erlendri grund. Skemmtikvöld leikara LR á miðviku- dagskvöld til styrktar Borgarleikhúsi LEIKARAR Leikfélags Reykja- vikur hafa ákveðið að halda í Austurbæjarbíói næstkomandi miðvikudag skemmtun, sem þeir nefna: „I>að var um alðamót- in " og fer ágóði af skemmt- uninni í byggingasjóð Leikfélags Reykjavíkur. Aðalupphafsmenn að þessari sýningu eru Áróra Halldórsdóttir, leikkona og Guð- rún Ásmundsdóttir, leikkona, sem hafa fengið með sér Eyvind Erlendsson og er hann leikstjóri sýningarinnar í heild. Slíkt ósamræmi, kvað Gunn- ar, einstætt, því engin þjóð önn ur en fslendingar hagaði sér svona í búfjárviðskiptum. Hross eru eina Landbúnaðarvaran, sem flutt er út styrkjalaust, sagði Gunnar, og búnaðarsamtök sýna íslenzku hrossaræktinni mikið óréttlæti í verðlagsmál- um... Bf sama réttlæti gilti í sam bandi við gjaldeyri þann, sem hrossaútflutningurinn skapar og þann sem kjötútflutningurinn skapar ætti, 15.000 króna hross að gefa 52.500 krónur til eig- andans, sem selur. Og segi menn svo, að verðið á hrossun- um sé lágt, sagði Gunnar að lok um. - Síldin Framhald af bls. 28 sjó á heiimleiðinni, og rótað- ist sildin ekki til í lestunumi. Á Vopnaf irði var saltað á tveiimiur söltunarstöðviiim £ gær. — Haifibliki h.f. og Auð- björgu h.f. Voru saltaðar uim ¦220 tunnur á hvorri stöð eða alls 440 tnnur uppsaltaðar. iSáldin va-r úr Kristjáni Val- geir, seim kam þamgað með fullfermi í gænmorigun. Síld- in, sem söltuð var, hafði verið geymd í is. Það sieon umframj var, verður landa«ð í verík- smiðju til bræðsilu. Á Neskaupstað var von á SnæÆaxa með 180 tonn. Er hann með eitthivað af ís- varíSri síld, sem fer til söltun- arstöðvarinnar Drífu. f sildarfréttum LÍU frá því í gær segir uim veiðina swl. sólarhrinig: Veður var gott á s'íldarmið1 ununi s.I. sólarhrinig. Veiði var mjög lítiL Síldin stóð djúpt og var stygg og gekk, því illa að ná henni. Fá skip voru á miðunum. 4 síkip tilkynntu um afla, 1.010 lestir. Takmark sýningarinnar er að draga áhorfendurna aftur í tím- ann eina kvöldstund, og sýna þætti úr gömlum leikrltum, er LR heflur sýnt. Verður sviðs- setning og búningar af sömu gerð, og var á þeim tíma er verk ið var flutt í fyrsta sinn, og geta leifchússunnendur því horf- íð aftur í tímann og rifjað upp — Wilson Framhald af bls. 1 vegna þess, að sovézkir örygg- isverðir sneru sér ekki til Breta með hjálparbeiðni. Þá sagði Wilson, að Katsjenko hefði not ið góðrar umönnunar brezkra lækna, sem einungis vildu vita fyrir víst hverjar óskir hann hefði fram að færa varðandi framtíð sína. Wilson vísaði einn ig á bug staðhæfingu frú Katsj- enko þess efnis, að Bretar hefðu reynt að meina henni að snúa aftur til Moskvu. - Flóð Framhald af bls. 1 bíska hafinu og í Mexíkó, og sex manns er saknað í Pettus um 100 km frá Corpus Christi. Um 20.000 miannis voru fluttir frá heimilum sínum á SV-iströnd Texas fyrix tveknu.r dö.gum', er Beulaih stefndi þanigað. Þurft hefur að flytja þettia fólk til fjialla vagna flóSannia, en eitiur- islöngur fylgdu fólkinu etftir oig heifur þurft að" fá mikla læknis- hjálp til handa fólki, sem orðið hafur fyrir biti snákannia. í kjölfar fellibylsins hefur fall ið 170—760 millimetna regn víða í suiðurlhéruðum Texais, en flóöin, s-em þaS olli, hafa einangrað 40.000 £ermilna svæðd í ¦ hinum þóttlbýla Rio Grainde-dal. Á þessu svæði búa um 900.000 marans oig er vega- og síma®a,m!band viS þetta fólk algjörlega rofið. Veð- urfræðinigar álíta, að rigna muni stanzlaiuist í dag og allan iauigar- dsiginn. Jolhn Oonally, ríkisstjióri í Tsxas, fór í eftirlitisferð til flóðia>- svæðanna í dag, og hefur bann ákveðið að biðja Johnson for- seta^ að lýaa yfir neyða,ráistandi í SV-hluta fyikisins. Conally saigði, að fellibylur- inn og flóðin hefðu í Texas- fylki einu valdið tjóni, sem nem- ur 1000 milljón dala. Læknar og hjiálparisveitir streyma nú víSs- vegar að úr Bandaríkjunum til n eyða rs væða nna. Athttgifl ad ef per Hljótid v Jötitg verdvtr ydtti* pegar tilkynnt pad, og getjutn \i(l jj;i, nniuist afheudingti eftir peira ieiduni spih pér ^skid. M:\í'l;u- JK.-ir sora lilotitl Uai'a Is.'ta viiiniuga hafa kos.id ad keöaa hingad iil vií.ja. jxMrt'á. Jai'uYíd póti' pcsssi happdffntti kunni ttd veíö úlöglcg í' ydar l-nidi, sclju.it! vid rti.id ii itl fji'ildit litnda inn aitlan licim par sctti fmppdntMii tsri) óhíifilfg. ¦Kf pt'i' athufítd viunííigaskráttii mtmid pér Uikn eftir peösn. Ög pud er óskiijnnlegl ad yfírvöld geti haiuutd peghum sihtim itd ft-cistii. gft'ftmnar <u •lctidis'. scks jodsflh'r 860 Ishtndie KrÖBtír 91 t"2 - lOs. Eliiglish money H U 7 Ö.S.A. Dollars %0s WKKKKKm.'' 8 Canadian Dtdlijrs. Plaggið, sem fylgdi, „á íslenzku" — Happdrætti Framhald af bls. 28 f ydar landi, seljum vid mida til f jölda landa um aalan heim par sem happdrætti eru óleifi- leg". 1 vinningaskrá fyrir drátt- inn, sem fór fram í júnímán- uði sl., eru birt nöfn þeirra sem unnu. Eitt þeirra er ís- lenzkt og vann sá 200 sterl- ingspund (24 þús. kr.). Morgunbllaðinu er kunnugt um, að margir Islendingar hafa fengið senda slíka happ- drættismiða frá Möltu. M.a. hefur kennari nokkur við heimavistarskóla úti á landi, skýrt blaðinu frá því, að ungl ingar í skóla hans hafi fengið senda miða. Páll H. Pálsson, forstjóri Happdrættis Háskóla íslands, tjáði Morgunblaðinu í gær, að það sé skýlaust brot á lögum að selja hér 'á landi miða í erlendum peningahappdrætt- um, enda hafi Happdrætti H. í. einkarétt til peningahapp- drætta á íslandi. Hann kvað eínnig trúlegt, að sala er- lendra happdrættismiða sé brot á gjaldeyrislöggjófinni. gamlar endurminningar af fjöl-. unum í Iðnó. Um 50 leikarar taka þátt í þess ari sýningiu og verða þar sýnd atriði úr, svo nokkuð sé nefnt: Skugga-Sveini, Emiles bjærte- bamken (Hjartsláttur Emilíu), Manni og konu, Apaketti, Nýársnóttinni, Narfa, Prúin sef- ur o. fl. Inn á milli þessara þátta verður svo fléttað skrautsýn- ingum, sem vinsælar voru um aldamótin. Verða þar svipmynd- ir úr ýmsum leikritum. " Tónlist á þessari sýningu ann- ast Atli Heimir Sveinsson, ásamt fjögurra manna hljómsveit og verða lög eftir Bellman, Emil Thoroddsen o. fl. Milli atriða mun Steindór Hjörleifsson kynna það sem fyrir augu ber og segja sögu leikritanna. Áætlað er að sýna þessar svipmyndir úr leikritum LR tvisvar auk sýningarinnar á mið vikudagskvöldið. Ekiki hefur þó enn verið ákveðið, hvenær af þeim sýningum getur orðið, þar eð þær mega ekki stangast á við önnur störf leikaranna hjá LR, en þeir gefa alla vinna sína við sýninguna. Þá mun ætlun þeirra að selja appélsínur á sýningunni. Munu ýmsir þekktir leikarar sjá um þá sölu. Mun ágóði af sölu þeirra einnig renna í byggingarsjóð LR. Aðgóngumiðasala að þessari skemmtun mun fara fram í Aust urbæjarbíói. — Aukakosningar Framhald af bls. 1 meirilhluita. Þingmaður Ihaldis- flokksins í Wal'tihamstow vtax kjörinn með einunigiis 62 atkrvæða nieirihlutia. í Cambridge sigraði íhaldtsflokikurinn með 5.978 at- kvæða meirihlut'a. Talsmiaiður brezfcu stjórn'ariiniir ar sagði í dag, að stjórnin nnundi haldia óbreyttri stefnu í 'efna- hagsimálum — þrátt fyrir kosn- ingaósigurinn. Sa.gði talsmtóður- inn, að tapið í Cambridge hefði ,eikki komið á óivart, en þar he&ur Verkamiannafloikkurinn einungiis ferugið meirihluta í kosninigruim árin 1945 og 1966. Hinis veglair hafði ósigurinn í Waltlhamstow verið mikið áfall fyrir stáórn flokksins, en hann þýddi, að fyrri stuðningsmenn Verka- mannafloktosins befðu nú gengið Ihaldis/flokknu'm á hönd og miairg- ir, sem áður hafa istutt Verfeia- mannaflokkinn hefðiu nú setiÖ heima. Þetta er í fyrsta sinn síðan verkam.anniastjómin komst til valdia, árið 1964, að foringi í- hakismanna í Bretlandi, Bdwtaird Heatlh, getur hróisað þýðin@air- miklum sigri. Ósigur Verkar mannaflokksins í öðnum auka- kosninigum og hénaðsstjórnair- kosningunum fyrr í ár haifa flestir túlkað sem aukna tái- ihneigingiu kjósenda til að sitja heima á kjördag, eða greiða simá flokkunuim atkvæði í mótimæla- skyni. Kosningaúrslitin koma eins og reiðarslag yfÍT Verkamainna- flokkinn skömmu á eftir víðtiæfc- um skoðanakönnunium, sem sýndiu, að stjórn Wilsons er hin óvimsæliastas sem setið hefur við völd í Bretlandi siðan 1945, og að persónuvinsældir Wilsons eru minni en nokkru sinni fym í svipaðri aðstöðu ag stjórn hans er nú var stjórn Harold Mac- Millans á árunum 1961—1962. Stjórnmálamenn í Lundúrnuin ræða nú hvort Wilson muni efnia til nýrra kosninga 1969, en þaw verða þá á sama tíma og stðónn- in álí'tur, að efnahagsaðgerðirn- ar fiari að bera áranigur. Talsmaður stjórnarinnar sagðd í dag, að Wilson miundi í engu huigleiða nýiar ráðstafanir £ efhia haigsmáLum — hvorki á grund- velli koisningaúrslitanna né krafna hins róttæka arms Verka. mannaiflofetosins. Hann benti á, að tala atvinnulausria ykist lítið eins og nú er komið og fram- leiðsla iðnaðarinis færi nofckuð vaxandi

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.